Etikett: Vårdköer

Regeringen försöker gömma..

Av , , Bli först att kommentera 5

När vi kristdemokrater nu räknar ner dagarna till vårt 53:e ordinarie riksting är det sjukvården som kommer att stå i fokus. Vi är partiet som ser människorna bakom vårdköernas dystra siffrorna. Därför ser vi det som vårt uppdrag att ta steg mot ett statligt ansvar för sjukvården – för att säkra en tillgänglig och jämlik vård.

Vi är det enda parti som har mod och handlingskraft att avskaffa en 160 år gammal organisationsmodell som gjort sitt. Vi kallar det för århundradets sjukvårdsreform där 21 parallella vårdorganisationer ska bli en.

Vi är det enda parti som har en plan och reformerna för att förändra svensk sjukvård. Vi sätter patienten inte systemet i fokus. På rikstinget i Norrköping kommer en omfattande proposition om sjukvården att hanteras.

Kristdemokraterna anser att staten ska överta ansvaret för den hälso- och sjukvård som regionerna i dag har ansvar för. Partistyrelsens proposition beskriver hur reformen kan bli verklighet.

Vi har även det svenska folket med oss. Enligt en ny undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet vill en tydlig majoritet av befolkningen att staten ska ta över sjukvården. En röst på Kristdemokraterna innebär därför att få den politiken förverkligad.

Sedan tidigare föreslår vi en nationell vårdförmedling för att patienter ska ges rätt att söka vård där ledig kapacitet finns. En vårdplatsgaranti ska motverka överbeläggningar, så att patientsäkerheten inte äventyras och så att arbetsmiljön för vårdpersonalen förbättras. Vi föreslår även en utbyggnad av primärvården för att fler ska få rätt hjälp.

Regeringen försöker gömma de långa vårdköerna genom att kalla dem ”coronaköer”. Det är uppenbart att problemen fanns redan innan pandemin och nu om någonsin behöver vi avlasta och rusta sjukvården på nytt. För vårdpersonalen och för alla patienter som väntat olagligt länge på att få vård.

Vår vilja att upprätta en värdig sjukvård förenar oss kristdemokrater och det är även vårt löfte till väljarna nästa år: Kristdemokraterna är Sveriges sjukvårdsparti.

 

Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna

Hans-Inge Smetana, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västerbotten

 

Om ett år..

Av , , 2 kommentarer 6

Om ett år tar vi itu med de rödgrönas vårdköer!

Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Västerbotten. Vi vill därför bland annat stärka sjukvården, där primärvården anpassas efter de stora avstånd som finns. Vi värnar att Västerbotten ska ha tre fungerande förlossningsavdelningar, även under somrarna, samt en pålitlig ambulansverksamhet som täcker upp våra stora ytor. De rödgrönas beslut till omorganisation av ambulansen har haft en direkt negativ inverkan på patientsäkerheten.

Mer resurser behöver tillföras till vården men det räcker inte. Uppdelningen i 21 sjukvårdsregioner har visat sig vara förlegad. Därför föreslår KD att det tillfälligt inrättas en nationell vårdförmedling som ger de patienter som har väntat olagligt länge – mer än lagstadgade 90 dagar på operation eller specialistvård – möjlighet att få vård i andra regioner där det finns ledig kapacitet.

Under pandemin har det varit nödvändigt att skjuta upp vård och det kommer ta lång tid att beta av vårdskulden. Men långa väntetider är ingen naturlag – om ett år tar vi itu med de rödgrönas alltjämt växande vårdköer, som slog rekord redan före pandemin.

I Västerbotten ska människor kunna åldras i trygghet och värdighet. För att genomföra detta vill vi se stärkt medicinsk kompetens inom äldreomsorgen, ett nationellt forskningsprogram i syfte att förbättra äldres hälsa, samt en äldreboendegaranti och slopad pensionärsskatt. Kvalitativ äldreomsorg förutsätter även ett personcentrerat bemötande där personalen ges möjlighet att bygga en personlig relation med den äldre.

Det är svårt att förstå varför länet har så låg vägstandard när bilen ofta är det enda sättet att förflytta sig till och från arbete och affärer, skola och fritidsaktiviteter. Vi vill därför öka anslagen för underhåll av regionala vägar och öka statens anslag till enskilda vägar. Det är hög tid att höja vägstandarden istället för att sänka hastigheten.

Vi vill även utreda om en större del av intäkterna från naturtillgångar kan stanna hos kommuninvånarna, något som har haft positiv effekt i Norge. Landsbygden måste ges chansen att leva av egen kraft. Samverkan mellan kommuner måste underlättas, understött av regionen. Det behövs även en ökad polisnärvaro, där den lokala förankringen stärks. Uppklaringen av heminbrott måste öka och rånarligor stoppas.

Kristdemokraterna står redo – hela Västerbotten ska fungera.

Roland Sjögren, partidistriktsordförande samt kommunstyrelsens ordförande Lycksele (KD)

Hans-Inge Smetana, gruppledare Region Västerbotten (KD)

Veronica Kerr, gruppledare Umeå kommun (KD)

Per Boström, ordförande Skellefteå (KD)

Så genomför vi århundradets sjukvårdsreform

Av , , 4 kommentarer 5

Sverige innehar två rekord när det gäller sjukvård. För det första håller svensk sjukvård rekordhög medicinsk kvalitet. För det andra har vi rekordlånga vårdköer.

Vi vill att fler ska få vård i tid och stoppa de ringlande köerna en gång för alla. Den främsta anledningen till de långa vårdköerna är vårdens organisering: att den styrs av 21 regioner med 21 parallella system. Det är ineffektivt, leder till onödigt mycket administration och är dessutom ojämlikt.

Idag är såväl tillgången till vård som dess kvalitet beroende av var i landet du bor. Som ett slags postkodlotteri. Därför vill vi genomföra århundradets sjukvårdsreform.

Sverige behöver överge det gamla systemet, med anor från 1800-talet, och låta 21 organisationer bli en. Vi vill slopa regionernas beskattningsrätt och politiker och låta staten ta över ansvaret för och finansieringen av sjukvården.

Om man sneglar på våra grannländer Norge och Danmark hade de precis samma problem som Sverige förut – innan de tog steget och slopade regionernas ansvar för sjukvården. Bägge länder använder sig av professionella utförarorganisationer som styrs av staten, fem i Danmark respektive fyra i Norge. Vi vill gå samma väg och införa sex utförarorganisationer. Då skulle ansvarsförhållandet bli tydligare, istället för dagens system där det bollas fram och tillbaka mellan olika nivåer.

Det är dags att Sverige börjar hålla nya rekord när det gäller sjukvård: toppkvalitet i rekordtid.

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare Region Västerbotten

Så genomför vi århundradets sjukvårdsreform

Av , , Bli först att kommentera 3

Sverige behöver överge det gamla vårdsystemet, med anor från 1800-talet, och låta 21 organisationer bli en. Sverige innehar två rekord när det gäller sjukvård. För det första håller den rekordhög medicinsk kvalitet. För det andra har vi rekordlånga vårdköer.

Vi kristdemokrater vill att fler ska få vård i tid och stoppa de ringlande köerna en gång för alla.Den främsta anledningen till de långa vårdköerna är vårdens organisering: att den styrs av 21 regioner med 21 parallella vårdsystem. Det är ineffektivt, leder till onödigt mycket administration och bidrar dessutom till en ojämlik sjukvård.

I dag är såväl tillgången till vård som dess kvalitet beroende av var i landet du bor. Som ett slags postkodlotteri. Därför vill vi kristdemokrater genomföra århundradets sjukvårdsreform. Sverige behöver överge det gamla vårdsystemet, med anor från 1800-talet, och låta 21 organisationer bli en. Vi vill slopa regionernas beskattningsrätt och politiker och låta staten ta över ansvaret för och finansieringen av sjukvården.

Om man sneglar på våra grannländer Norge och Danmark hade de förut precis samma problem som Sverige – innan de tog steget och slopade regionernas ansvar för sjukvården. Båda länder använder sig av professionella utförarorganisationer som styrs av staten, fem i Danmark, fyra i Norge.

Vi vill gå samma väg och införa sex utförarorganisationer. Då skulle ansvarsförhållandet bli tydligare, i stället för dagens system där det bollas fram och tillbaka mellan olika nivåer. Det är dags att Sverige börjar sikta mot nya rekord när det gäller sjukvård: toppkvalitet på rekordtid.

Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot (Jönköpings län), ordförande i socialutskottet

Hans-Inge Smetana, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västerbotten

Tryggheten först

Av , , Bli först att kommentera 3

Sverige befinner sig fortsatt i en pandemi och ekonomisk kris. Hoppet om att återgå till en mer normal tillvaro lyser starkt. Men det kommer krävas ett handlingskraftigt ledarskap för att ta oss ur krisen.

Det är också mycket vi inte vill ska bli som vanligt igen. Vårdköerna var långa och vården ojämlik redan före pandemin. Barn och unga rörde för lite på sig och brottades med psykisk ohälsa. Många äldre satt ensamma. Poliserna var för få och våldet i nära relationer gjorde sig smärtsamt påmint – även före pandemin.

Vi menar att tryggheten måste komma först – i krisen och efter krisen. Tryggheten att ha ett jobb att gå till och vård och omsorg när man behöver. Tryggheten att inte bli utsatt för brott eller våld. Och tryggheten som uppstår när vi gemensamt bygger ett samhälle där ingen lämnas utanför, utan alla får och kan finna sin plats. Det är dags att agera därefter. Kristdemokraternas vårmotion handlar om både akuta åtgärder att hantera på kort sikt, men också åtgärder för att förhindra en värre kris på lång sikt.

Det är möjligt för en bättre morgondag, men det krävs mod och handlingskraft. Det krävs prioriteringar. Vi sätter tryggheten först. Ett Sverige som fungerar. Ett Sverige att lita på.

Läs alla våra budgetförslag här.

Rätt till vård i hela landet

Av , , Bli först att kommentera 2

Långa köer har präglat svensk sjukvård i decennier, trots att vi i övrigt har ett högt välstånd, en utbyggd välfärd med välutbildad personal och en jämförelsevis frisk befolkning. Men i många jämförbara länder finns inte begreppet ”vårdkö”. Sverige måste därför ta krafttag, och det behövs en nationell vårdförmedling.

En central uppgift för politiken i återhämtningen efter krisen blir att beta av vårdskulden. Då krävs inte bara mer pengar. Vårdköerna beror nämligen inte enbart på en plötsligt uppkommen resursbrist. Svensk sjukvård har tyvärr ett uppenbart organisationsproblem. Bara om man åtgärdar det, kommer de extra resurserna att ge effekt.

Vi vill se en nationell vårdförmedling för att matcha utbud och efterfrågan. Patienter som har nått 90-dagarsgränsen måste få rätt till vård där ledig kapacitet finns. De som väntat i mer än 90 dagar på vård har tredubblats sedan KD och Alliansen lämnade ifrån sig makten 2014. Och situationen var illa långt innan Covid.

Rent praktiskt ska vårdförmedlingen fungera så att staten sänder ut förfrågan om ledig kapacitet och skapar en sammanställning över tillgänglig vård. Den som väntat mer än 90 dagar på̊ operation eller specialistvård ges möjlighet att använda denna kapacitet, oavsett var i landet den finns tillgänglig och oavsett om det är hos privata eller offentliga utförare.

Den vård som ges genom nationella vårdförmedlingen finansieras av hemregionen. Utöver det vill vi tillföra 2 miljarder 2021-2023 för att finansiera systemet samt ge ekonomiska incitament att beta av vårdskulden.

Krafttag behövs för att vända detta!

Alliansens gemensamma budget

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är minst sagt inte lätt att lägga budget i dessa tider och sannolikt kommer revideringar behövas när vi fullt ut vet coronakrisens konsekvenser. Viruset sätter inte bara mer press på vården, utan riskerar även att bidra till minskade skatteintäkter. Men från Alliansens sida lägger vi denna vecka en gemensam budget för region Västerbotten, som ett alternativ till den rödgröna majoritetens. Vår budget tar ansvar i en svår tid.

Sjukvården hade redan innan covid-19 alltför höga kostnader sett till de ekonomiska förutsättningarna, och vi såg en tämligen svag effekt av fjolårets beslutade åtgärdsprogram. Region Västerbotten gick in i år 2020 med ett rekordstort underskott, nära en halv miljard kronor för andra året i rad. I Alliansens budget lägger vi ett 30-tal uppdrag till nämnderna för att uppnå en bättre ekonomisk styrning vilket inkluderar:

  • En ny ekonomisk modell där fler beslut ska fattas av de närmsta cheferna
  • Mer självstyre för sjukhusen
  • Fler vårdval (till att börja med inom barn- och ungdomspsykiatrin samt vid utprovning av hörapparat)

Bland satsningarna återfinns:

  • Primärvårdsreform med en omställning till mer nära vård
  • Stärkt ambulansvård i länet
  • 5mkr till ungdomshälsan och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
  • Särskild satsning på att korta vårdköerna efter coronapandemin
  • Fler karriärvägar för sjuksköterskor och läkare genom fler vidareutbildningsplatser
  • Stärkt kollektivtrafik

Vi föreslår även minskningar av kostnader som inte har med den direkta sjukvården att göra. Ex. vill vi minska den centrala administrationen, hyrlokaler och inköp av konsulttjänster, liksom förbättra samordningen av sjukresor och skapa en bättre avtalsuppföljning.

Gör dig själv en tjänst

Av , , Bli först att kommentera 2

Diagnoser som inte ställs, behandlingar som ställs in, insatser som skjuts upp och en vårdskuld som växer rejält för varje dag. Vi behöver alla hjälpas åt och lita på vårdens bedömningar – de avgör ifall det rätta är att avboka din tid eller inte.

När krisen släpper pekar mycket på att vi får se en peak av remisser och patienter som hållit sig undan vården i månader. Få patientmöten sker fysiskt i nuläget, antingen bortprioriteras de eller avbokas av oroliga patienter. Men vi behöver komma ihåg att redan innan Corona, när världen fungerade som vanligt, slogs det rekord i vårdköer tio månader i sträck.

Dessutom kommer behoven vara stora för rehabiliteringsvård för de som ska komma tillbaka efter intensivvård med respirator och i vissa fall efter skador från trakeotomi. Medan intensivavdelningarna kämpar på i vården av svårt sjuka covid-19-patienter är andra delar av vården kraftigt påverkad av den tillfälliga omställningen, antingen genom personalomflyttningar eller genom att avdelningarna står tomma då patienterna stannar hemma.

KD:s tidigare förslag är lika aktuella för att hantera den växande vårdskulden: vi behöver kömiljarden, fler kollegor inom vården och en förbättrad arbetsmiljö. Ingen vet hur länge nuvarande situation pågår. Ju fler som skjuter upp sina vårdbesök desto längre köer i framtiden. Så gör dig själv och vården en tjänst – skjut inte nödvändiga vårdbesök på framtiden.

Ersätt alla aktörer

Av , , Bli först att kommentera 3

Mängder av läkarbesök, operationer och behandlingar hos såväl vården som fysioterapeuter ställs nu in eller skjuts på framtiden som en följd av vårdens fokus på covid-19, en omställning som är helt nödvändig men riskerar leda till enorma vårdköer. Därtill märks många patienters önskan att undvika kontakt med vården just nu, som avbokar på egen hand.

Den vårdskuld vi bygger upp leder till oupptäckta och obehandlade sjukdomar, liksom utebliven rehabilitering, samtidigt som operationer och behandlingar bara flyttas framåt till en tid när vården även kommer behöva rehabilitera covid-19-patienter.

Nu behövs det säkerställas att alla vårdgivare som har möjlighet att ge vård digitalt får de förutsättningar som krävs. Videobesök kan inte helt ersätta ett faktiskt möte, men fungerar förvånansvärt bra. Alla vårdgivare får dessvärre inte ekonomisk ersättning om de tar emot patienter över video istället för fysiskt. Det gäller över 2 200 privatpraktiserande läkare och fysioterapeuter, inom systemet med den s.k. ”nationella taxan”. Skälig ersättning för digitala vårdmöten, där sådana är lämpliga, borde ju vara en självklarhet för alla aktörer. I två månader har KD drivit frågan gentemot regeringen som nu äntligen lagt ett förslag om digital vård för fler, så att allt görs för att ge vård till de som behöver och därigenom även flytta så få ärenden som möjligt framåt i tiden.

Här finns en outnyttjad resurs som hindras från att bidra till att förbättra patientsäkerheten och mildra de kommande vårdköerna. Och som dessutom kan spela en stor roll för äldre eller personer i riskgrupp.

Tillsätt expertgrupp att granska krisen – redan nu

Av , , 6 kommentarer 4

Kristdemokraterna vill se en oberoende expertgrupp som redan nu ska börja arbetet med att granska krisen och hitta lärdomar för framtiden – både för kriser och normalläge. Att bara fortsätta som förr efter pandemin är inte ett alternativ. Sverige måste betala den vårdskuld som byggts upp, och vårdköerna slog ju rekord redan innan pandemin bröt ut.

Mycket pekar nu på att människor avstår från att söka vård, av rädsla för smitta, och att köerna på sikt därför kommer växa sig längre. Vid senaste arbetsutskottet här i regionen begärde vi att få uppgifter kring regionens vårdskuld. Krisen är inte över, men vi måste redan nu planera för tiden efter pandemin.

En oberoende expertgrupp behöver titta närmare på hur vårdskulden som byggts upp ska hanteras. Sveriges sjukvård hade stora problem redan innan pandemin ­– nya körekord hade slagits tio månader i sträck, trots att samhället då i övrigt fungerande. Det mänskliga lidandet kommer öka, ifall fler skjuter upp sina vårdbehov eller fler operationer behövs skjutas på framtiden. Vi ser tecken på att människor avstått från att söka vård även för mer akuta tillstånd som stroke eller hjärtproblem, vilket kommer ge allvarliga konsekvenser längre fram.

Löfven vill tillsätta en kommission för att gå igenom krishanteringen av covid-19, men den vill han se på plats först efter det att krisen är över. Då riskerar vi gå miste om många lärdomar längs vägen. Systemfelen i Sveriges vårdsystem har synliggjorts senaste veckorna. Utan statlig styrning hade inte regionerna och kommunerna kommit långt i sina insatser att hantera krisen. Enbart staten kan samordna 21 regioners arbete, men det gäller även under normaltid. På bara några veckors tid har stora omställningar gjorts inom vården, t.ex. har onödig administration bortprioriterats vilket visar att en omställning av vården är möjlig. Den insikten ska användas för att skapa ett nytt, bättre vårdsystem efter krisen.