Etikett: Kömiljarden

Gör dig själv en tjänst

Av , , Bli först att kommentera 2

Diagnoser som inte ställs, behandlingar som ställs in, insatser som skjuts upp och en vårdskuld som växer rejält för varje dag. Vi behöver alla hjälpas åt och lita på vårdens bedömningar – de avgör ifall det rätta är att avboka din tid eller inte.

När krisen släpper pekar mycket på att vi får se en peak av remisser och patienter som hållit sig undan vården i månader. Få patientmöten sker fysiskt i nuläget, antingen bortprioriteras de eller avbokas av oroliga patienter. Men vi behöver komma ihåg att redan innan Corona, när världen fungerade som vanligt, slogs det rekord i vårdköer tio månader i sträck.

Dessutom kommer behoven vara stora för rehabiliteringsvård för de som ska komma tillbaka efter intensivvård med respirator och i vissa fall efter skador från trakeotomi. Medan intensivavdelningarna kämpar på i vården av svårt sjuka covid-19-patienter är andra delar av vården kraftigt påverkad av den tillfälliga omställningen, antingen genom personalomflyttningar eller genom att avdelningarna står tomma då patienterna stannar hemma.

KD:s tidigare förslag är lika aktuella för att hantera den växande vårdskulden: vi behöver kömiljarden, fler kollegor inom vården och en förbättrad arbetsmiljö. Ingen vet hur länge nuvarande situation pågår. Ju fler som skjuter upp sina vårdbesök desto längre köer i framtiden. Så gör dig själv och vården en tjänst – skjut inte nödvändiga vårdbesök på framtiden.

Sjukvårdens köer.

Av , , Bli först att kommentera 8

I den av regeringen igår presenterade höstbudgeten nämns välfärden och visst det nämns också om vårdens utmaningar.

Men när vi i vårt land har olika möjlighet att överleva t ex cancer vart vi bor i landet så blir man minst bekymrad. Köerna till sjukvården är enorma. Inte minst i Västerbotten.

Det är enormt liten del som får sin operation utförd inom tiden för vårdgarantin. Och hur ska man få en förändring på detta? Hur ska vi stoppa allt personligt lidande på att personer får gå och vänta på sin vård?

I mitt liv har jag lärt mig två viktiga saker som att om man motiverar människor att göra lite extra så gör man det om man blir extra motiverad eller får nåt extra. Och vi måste sluta tänka systemet före individen.

Dessa två viktiga inspel är ett sätt att klara vårdköerna, men du kanske funderar på hur?

Jo jag menar att hade inte S så fort dom kommit till makten direkt plockat bort Kömiljarden så hade du snabbare fått din operation utförd. Kömiljarden infördes av dåvarande Socialminister Göran Hägglund. Den innebar helt enkelt att om man lyckades utföra fler operationer och minska köerna så fick sjukhuset extra medel om man lyckades just kapa köerna. Där finns det. Incitament jag talar om att göra det lilla extra. Behöver jag säga att direkt när detta plockades bort började köerna öka igen. Så om denna regering kunde tänka mer resultat än bidrag så skulle vårdköerna drastiskt minska.

När de gäller systemet så tror jag inte jag behöver förklara. Hur många har inte ringt till sjukvården och man kopplas mellan olika professioner och det är inte minst viktigt att du och jag som individ verkligen anpassar oss till det uppbyggda systemet. Alltså systemet är viktigaer än individen. Och det ligger faktiskt i den socialdemokratiska ideologin. Alltså att istället för som jag vill se det anpassa samhället o systemet till individen så ska individen anpassa sig till systemet. Det är en viktig och vesäntlig skillnad på tänket.

Så lyssna på hur individen vill ha systemet och inför Kömiljarden igen så kommer köerna att markant förkortas. 

Kömiljarden till Västerbotten?

Av , , Bli först att kommentera 10

Grattis Gotland. Ni är det landsting som får mest av kömiljarder och kan tacka vår socialminister Göran Hägglund för att han införde kömiljarden.

Behövs det stimulans även inom vården kan man fråga sig?  Ja det är uppenbarligen så. Gotland har visat sig klara att minska kön i sån omfattning så de erhåller stora slantar som gör att deras verksamhet går med plus.

Vän av ordning frågar sig hur går det då för Västerbotens läns landsting. Majoriteten med Peter Olofson i spetsen klagar hela tiden på att det tillförs för lite resurser inom vården. Men när det väl ges möjlighet så får vi vad jag vet inte många kronor.

Västerbottens läns landsting har inte uppfyllt målet att korta köerna i nån större uppfattning så man erhåller något av de slantarna som regeringen tillsatt för ändamålet. Majoriteten har utryckt att det är fel att ge bidrag med prestationskrav.  Nu har det visat sig vara helt rätt koncept.

Här har man tidigare pumpat in betydligt större pengar från stadsmakterna utan att lyckats. Sedan införs kömiljarder och då får man exakt den effekt man vill ha. Bidraget är till för dej o mej när vi behöver vård. Alltså inte till för att landstingspolitikerna ska ha mer i börsen. Utan helt o hållet om landstingen gör ett bra arbete för oss medborgare så är man berättigad till att få del av kömiljardens resurser. Visst är det rätt!

Tom retorik

Av , , 2 kommentarer 12

Man får ofta i tom retorik höra att regeringen prioriterar skattesänkningar framför investeringar i sjukvården. Ingenting kunde vara mer fel. Men det kräver kunskap för att syna dessa påståenden.

Regeringen har en långsiktig politik som skapar sysselsättning och genererar fler arbetade timmar, vilket i sin tur ökar skatteintäkterna till kommunerna och landstingen.

Sedan 2006 har resurserna till skola, vård och omsorg ökat med 25 procent, vilket motsvarar 110,7 miljarder kronor, varav 50,6 gått till sjukvården. Om vi plockar bort för inflationen har de reella resurserna ökat med 13,4 procent.

Tidigare fick en sjuksköterska betala 26 200 kronor mer i skatt per år än vad hen gör i dag. Under socialdemokraternas regim lönade det sig inte att gå från bidragsberoende till avlönat arbete. Förtidspensionering och utanförskap var det som erbjöds. 250 000 fler i vårt land var förtidspensionerade och sjukskrivna. Världens högsta skattetryck är inte vägen till mer resurser i välfärden. Regeringen som fanns innan 2006 verkade tro det. Trots detta var resurserna till skolan, sjukvården och äldreomsorgen lägre än i dag.

Skattetrycket har i Sverige sjunkit med fyra procent medan skatteintäkterna har ökat med elva. Svarta jobb har blivit vita, pengar som tidigare gömts i utlandet strömmar tillbaka och nya arbeten har skapats genom rut- och rot-avdragen.

Socialdemokraterna talar tyst om att de vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. Det skulle öka kostnaderna för personal i kommunsektorn med cirka 3,5 miljarder kronor. Denna höjning kompenserar inte Socialdemokraterna kommunsektorn för i sin budget.

Allt går att förbättra och Kristdemokraterna är en garant för detta arbete. Resurserna till sjukvården skapas när det lönar sig att arbeta och ta ansvar för den enskilde. Vårdköerna har minskat drastiskt sedan 2006 tack vara införandet av kömiljarden som är ett belöningssystem för de landsting som lyckas.

Kömiljarden – räddar liv.

Av , , Bli först att kommentera 3

Kömiljarden till sjukvården har gett oss kortare köer. Den har lett till ett ökat engagemang i landstingen och ute i vården och en prioritering av tillgänglighetsfrågor på alla nivåer.

När kömiljarden lanserades i september 2008 hade nära 130 000 personer stått i vårdkö längre än de borde. Under tiden med kömiljarden har det skett kraftiga förbättringar. Antalet patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på besök till specialist har minskat med 77 procent, och för väntetiderna till behandling/operation är minskningen hela 82 procent. Sammantaget betyder minskningen cirka 100 000 personer.

Socialdemokraterna har kritiserat kömiljarden och sagt att köerna inte blivit kortare än vad de var 2006. Ködata från 2006 håller inte alls samma kvalitet som den gör nu. I oktober 2006 var det till exempel bara cirka 80 procent av vårdgivarna som rapporterade in sina köer och vi vet ingenting om de 20 procent som inte gjorde det.Det finns misstankar om att rapporteringen inte gjorts på samma sätt i alla landsting och därför skapas nu ett nationellt förtydligat regelverk. Dessutom försvinner i år möjligheten att räkna bort gruppen "Patientvald väntan".

Ylva Johansson har 4 dagar innan valet vaknat och kräver nu fler vårdplaser. Vi skrev redan i vårt valmanifest "Antalet vårdplatser inom sjukvården måste öka för att svara mot det verkliga behovet."

På 10 år har antalet vårdplatser i Sverige minskat från 33 000 till 26 000. En viktig del av förklaringen är en fantastisk utveckling med nya läkemedel och behandlingar som gör att vårdplatserna kan minskas. Den som tidigare behövde stanna både en och två nätter på sjukhuset kanske numera kan åka hem efter bara någon timme efter en operation med titthålskirurgi. Men vi ser nu alltmer av överbeläggningar. Risken för spridningar av infektioner och multiresistenta bakterier och vårdskador ökar. Vår bedömning är att antalet vårdplatser måste öka. Att landstingen i ljuset av en åldrande befolkning måste planera för hur en utbyggnad ska ske.

4 timmar

Av , , Bli först att kommentera 4

För en tid sen såg vi vår Socialminister gå ut och tyckte att vi ska lagstadga om att man inte ska behöva sitta hur länge som helst på akuten.

Alla har vi nån gång suttit och väntat på akuten. Och varje timma man väntar känns oftast som flera veckor. Mest prekärt är det när man är där med barnen och fast de har prioritet så blir väntan flera timmar.
 
All respekt ska vårpersonalen ha. Och det finns ju faktiskt många orsaker till att man får vänta. Och även orsaker som är svåra att påverka. Läkarna kan vara på operation t.ex. eller upptagen med andra patienter som man inte kan avbryta just på stunden. Men det finns inte försvar till att man ska få vänta hela dagar.
 
Göran Hägglund föreslår att man inte ska behöva vänta mer än 4 timmar. Det är en logisk väntetid. Här har mottagningen möjlighet att göra det man ska och att ändå prioritera akutpatienterna.
 
Vi vet att kömiljarden har gett oerhörd effekt. Och ibland är morot bättre än piska. Men klart är att det behövs en bättre struktur inom sjukvården.

17 av 21

Av , , Bli först att kommentera 2

I september 2008 hade nära 130 000 personer stått i vårdkö längre än de borde och endast tre landsting uppfyllde kraven om vård inom 90 dagar. Sedan man från regeringens håll tillsatte kömiljarden för att sporra landstingen att göra ett bättre jobb har det förändrats till det bättre.

 

17 av 21 landsting klarar att ge hela 90 procent av patienterna vård inom vårdgarantins tider både för besök och behandling/operation. Bäst resultat har Halland och Gotland där över 98 procent av patienterna får vård inom ramen för den nationella vårdgarantin.

 

Läs och hör mer om kömiljarden.