Etikett: Trygghet

Om ett år..

Av , , 2 kommentarer 6

Om ett år tar vi itu med de rödgrönas vårdköer!

Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Västerbotten. Vi vill därför bland annat stärka sjukvården, där primärvården anpassas efter de stora avstånd som finns. Vi värnar att Västerbotten ska ha tre fungerande förlossningsavdelningar, även under somrarna, samt en pålitlig ambulansverksamhet som täcker upp våra stora ytor. De rödgrönas beslut till omorganisation av ambulansen har haft en direkt negativ inverkan på patientsäkerheten.

Mer resurser behöver tillföras till vården men det räcker inte. Uppdelningen i 21 sjukvårdsregioner har visat sig vara förlegad. Därför föreslår KD att det tillfälligt inrättas en nationell vårdförmedling som ger de patienter som har väntat olagligt länge – mer än lagstadgade 90 dagar på operation eller specialistvård – möjlighet att få vård i andra regioner där det finns ledig kapacitet.

Under pandemin har det varit nödvändigt att skjuta upp vård och det kommer ta lång tid att beta av vårdskulden. Men långa väntetider är ingen naturlag – om ett år tar vi itu med de rödgrönas alltjämt växande vårdköer, som slog rekord redan före pandemin.

I Västerbotten ska människor kunna åldras i trygghet och värdighet. För att genomföra detta vill vi se stärkt medicinsk kompetens inom äldreomsorgen, ett nationellt forskningsprogram i syfte att förbättra äldres hälsa, samt en äldreboendegaranti och slopad pensionärsskatt. Kvalitativ äldreomsorg förutsätter även ett personcentrerat bemötande där personalen ges möjlighet att bygga en personlig relation med den äldre.

Det är svårt att förstå varför länet har så låg vägstandard när bilen ofta är det enda sättet att förflytta sig till och från arbete och affärer, skola och fritidsaktiviteter. Vi vill därför öka anslagen för underhåll av regionala vägar och öka statens anslag till enskilda vägar. Det är hög tid att höja vägstandarden istället för att sänka hastigheten.

Vi vill även utreda om en större del av intäkterna från naturtillgångar kan stanna hos kommuninvånarna, något som har haft positiv effekt i Norge. Landsbygden måste ges chansen att leva av egen kraft. Samverkan mellan kommuner måste underlättas, understött av regionen. Det behövs även en ökad polisnärvaro, där den lokala förankringen stärks. Uppklaringen av heminbrott måste öka och rånarligor stoppas.

Kristdemokraterna står redo – hela Västerbotten ska fungera.

Roland Sjögren, partidistriktsordförande samt kommunstyrelsens ordförande Lycksele (KD)

Hans-Inge Smetana, gruppledare Region Västerbotten (KD)

Veronica Kerr, gruppledare Umeå kommun (KD)

Per Boström, ordförande Skellefteå (KD)

Tryggheten först

Av , , Bli först att kommentera 3

Sverige befinner sig fortsatt i en pandemi och ekonomisk kris. Hoppet om att återgå till en mer normal tillvaro lyser starkt. Men det kommer krävas ett handlingskraftigt ledarskap för att ta oss ur krisen.

Det är också mycket vi inte vill ska bli som vanligt igen. Vårdköerna var långa och vården ojämlik redan före pandemin. Barn och unga rörde för lite på sig och brottades med psykisk ohälsa. Många äldre satt ensamma. Poliserna var för få och våldet i nära relationer gjorde sig smärtsamt påmint – även före pandemin.

Vi menar att tryggheten måste komma först – i krisen och efter krisen. Tryggheten att ha ett jobb att gå till och vård och omsorg när man behöver. Tryggheten att inte bli utsatt för brott eller våld. Och tryggheten som uppstår när vi gemensamt bygger ett samhälle där ingen lämnas utanför, utan alla får och kan finna sin plats. Det är dags att agera därefter. Kristdemokraternas vårmotion handlar om både akuta åtgärder att hantera på kort sikt, men också åtgärder för att förhindra en värre kris på lång sikt.

Det är möjligt för en bättre morgondag, men det krävs mod och handlingskraft. Det krävs prioriteringar. Vi sätter tryggheten först. Ett Sverige som fungerar. Ett Sverige att lita på.

Läs alla våra budgetförslag här.

Ebba i toppen

Av , , 1 kommentar 14

Trots dreven, som ofta helt tappat proportionerna, är Ebba mycket populär i Aftonbladet/Demoskops mätning om årets kvinnor där hon hamnar på andra plats. 

– Det är mycket diskussion kring hustvisten just nu och att det påverkar henne negativt. Vi ser dock att det samtidigt är många som håller på henne och tycker att det är starkt att hon står upp för sig själv, skriver Karin Nelsson på Aftonbladet.

Vill också gratulera Agnes Wold och Greta Thunberg till första respektive tredje plats, även om jag inte alltid delar deras åsikter. Den senaste tiden har trollfabriker varit på agendan. Därför ska vi förtydliga en sak som kommer att bli mycket viktig för oss kristdemokrater. Vi accepterar inte något som helst näthat, hån eller trollande på våra sidor. Inte mot oss eller Ebba, inte mot Agnes Wold eller Greta Thunberg. Du kanske inte tycker som någon av dessa tre kvinnor. Det är okej, men du behöver inte skriva det under alla kommentarstrådar på nätet, i allt hårdare tonläge.

Under denna internationella kvinnodag vill jag även lyfta att brott mot kvinnor måste straffas hårdare. Jämställdhet reduceras idag ofta till symbolfrågor, samtidigt som kvinnors trygghet alltmer försämras. Kvinnor har samma rätt som män att vistas i det offentliga rummet. Man ska inte som kvinna behöva se sig över axeln och känna sig otrygg när man går en kvällspromenad. Eller när man väl tagit sig modet att anmäla en våldtäkt – då ska man inte behöva möta sin förövare i matbutiken dagen därpå.

Det är brottsoffret och inte förövaren som ska stå i centrum. Vi behöver ha straff som står i proportion till den kränkning som människovärdet utsätts för. I dagens Expressen föreslår partiledare Ebba Busch tillsammans med Désirée Pethrus som driver vår jämställdhetspolitiska idégrupp:

✅ Höj straffet för våldtäkt
✅ Ingen preskriptionstid på grov våldtäkt
✅ Sexualbrottsoffer ska inte behöva driva in sitt skadestånd
✅ Rätt till målsägarbiträde även i högre instanser
✅ Bygg ut kriminalvården och låt utländska brottslingar avtjäna straff i sina hemländer

 

(Bilden på Ebba togs innan pandemin)

Operation rättvisa

Av , , Bli först att kommentera 3

Denna vecka presenterar KD en rad förslag för att återuppbygga tryggheten i samhället och säkerställa rättvisan. Dels handlar det om att fler kriminella behöver försvinna från våra gator och torg men också att färre unga tar vägen in i kriminalitet. Både hårda nypor och mjukare tag krävs växelvis med varandra.

Några av de förstnämnda punkterna KD vill se är att punktbevaka de kriminella samt att slopa straffrabatten för unga över 18 år. Även en 19-åring vet såklart att det är fel att bruka våld mot andra människor. För att minska tillförseln av kriminella till gängen vill vi se att det införs separata HVB-hem för unga kriminella, så att de inte bor tillsammans med de unga som behöver vård. Idag tvingas exempelvis unga som riskerar att utsättas för våld i hemmet att dela boende med våldsamma unga. Utöver att placeras i ett hem som inte är tryggt riskeras dessa kämpande ungdomar dessutom rekryteras in i kriminalitet.

En hel del går att genomföra relativt snart för att sända signaler att samhällets ser och agerar. Men på sikt krävs också att fler unga tar sig igenom skolan med godkända betyg. Förra året gick var fjärde niondeklassare ut grundskolan utan godkänt i alla ämnen. Knappt var sjunde elev, alltså 17 000 personer, gick ut utan behörighet att söka yrkesinriktade gymnasieprogram.

Regeringsföreträdare talar ibland om att trycka tillbaka våldet men tvärtom växer det, i takt med otryggheten. KD i riksdagen har varit med och utfärdat 79 tillkännagivanden för att komma till bukt med detta. 29 av dem är inte ens påbörjade, såsom fler lokala poliser eller att utreda åtgärder för att skydda samhället mot personer som utgör säkerhetshot. Ännu fler tillkännagivanden är inte avslutade, exempelvis inrättandet av särskilda enheter för unga kriminella. I KD/M-budgeten fanns pengar till Kriminalvården för att inrätta just detta. Varför gör regeringen inte mer?

Återupprätta tryggheten

Av , , Bli först att kommentera 3

De eskalerande skjutningarna fortsätter att vara sorglig läsning. Det krävs inte ens att offret är inblandad i brottslighet, utan bara råkar befinna sig på den plats som för stunden är en uppgörelse mellan kriminella, eller att de misstas för någon annan. Vi måste återupprätta tryggheten.

I helgen mördades ett barn, en blott tolvårig flicka, och tankarna går till hennes nära. Även om vi inte känner till alla omständigheter verkar hon ha fallit offer när kriminella skjutit mot varandra utan en tanke på utomståendes säkerhet.

Polisen rapporterar att antalet avlidna i skjutningar är på ungefär samma nivå som tidigare år och att operation ”Rimfrost” fått effekt i Malmö. Sannolikt behövs många fler liknande operationer i andra städer, men det riskerar samtidigt leda till att kriminaliteten bara flyttas mellan olika platser. Det som tidigare skulle blivit stora uppslag i nyheterna blir allt oftare notiser. Vi får aldrig vänja oss vid detta.

Att bekämpa denna fruktansvärda brottslighet kommer ta tid, även om alla slags mjuka och hårda metoder tas till. Otryggheten kommer inte att gå över av sig själv. Polisen måste ha de redskap och antal kollegor som krävs för att brotten ska kunna klaras upp. Insatser sättas in för att förebyggande stävja så mycket brottslighet som möjligt. Åklagare och domstolar måste få rätt resurser och kompetens för att möta brottslingarna. Offer måste få sin upprättelse.

Enbart så kan tryggheten återupprättas.

Nu ökar vi trycket!

Av , , Bli först att kommentera 4

Acko Ankarberg Johansson blir vår nya sjukvårdspolitiske frontperson

Sjukvården är och har alltid varit en viktig fråga för Kristdemokraterna. Berättelserna är många om den vårdkris som Sverige befinner sig i.
Utvecklingen måste vända. Det behövs en genomgripande reformering av svensk sjukvård. Vård och omsorg behöver stärkas och förbättras för
att alla ska få rätt behandling och omvårdnad. Alla ska ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Man ska kunna lita på vården.
Därför växlar vi upp inför valet och utser Acko Ankarberg Johansson till ny sjukvårdspolitisk frontperson från och med den 14 februari 2018.

-Som sjukvårdspolitisk frontperson kommer jag se till att sjukvården får den plats i debatten som den förtjänar säger Acko.
Sjukvården har satts på undantag av den här regeringen. Man vill inte se de problem som finns, och därför saknar man också lösningar.
Det är ett välfärdssvek. Sjukvården är både väldigt bra och dålig samtidigt. Delvis en vård i toppklass, samtidigt som vårdköerna har fördubblats den här mandatperioden.
Under alliansregeringen införde vi kömiljarden som ledde till att köerna halverades.
Vi vet hur man gör, vi har gjort det förr och tänker nu ta ledartröjan för en bättre sjukvård, säger Acko Ankarberg Johansson.

Jag som känner Acko och vet hur hon jobbar så känns det tryggt att hon säger hon vill ta ledartröjan. Det är inget hon bara säger. Med all säkerhet kommer ni märka av oss i valrörelsen där vi kommer tugga sjukvård o vårdfrågor i alla sammanhang. Dessa frågor är viktiga för den enskildes behov.

Trygghet för våra äldre

Av , , Bli först att kommentera 9

Sociala frågor blir allt viktigare frågor i vårt samhället. Inte minst rörande vården om våra äldre. Idag är det socialnämnden i Vännäs som gäller.  Ett uppdrag som jag innehaft i ett antal mandatperioder. Ett viktigt sådant.

För mig som Kristdemokrat är vården av de äldre en brännande fråga. De äldre som arbetet hårt för det samhälle vi har idag. Dom har inte haft det lika förspänt som vår generation har det. Dom äldsta minns säkert när Per-Albin talade om det Svenska folkhemmet. Men blev det som man trodde och kämpade för, när man blev äldre?

Vi har i förra veckan sett i media att en äldre person tog sitt liv för han inte fick komma in på ett äldreboende. Vi hör på fler o fler håll att det blir allt tuffare få en plats på särskilt boende, kraven ställs högre o högre. Sen hör man folk som tycker att detta är helt fel. Ändå väljer man att fortsätta rösta på de politiker som just driver denna tuffa linje mot våra äldre.

Vi har en tuff situation för de äldre att få platser även i vår kommun. Därför är jag glad att vårt kämpande att få till fler boendeplatser gett verkan. Ett nytt äldreboende planeras för fullt. Framöver kan vi kanske också i Vännäs få ett Trygghetsboende för våra äldre. Majoriteten ställer sig helt plötsligt inte helt avog som man gjort i flera decennier.

För som ni vet är det för en Socialdemokrat viktigt med systemet, ja så viktigt att man hellre ser till systemet än till individen om individen inte passar i det så viktiga systemet.

Men jag är glad att droppen urholkar stenen till slut och vårt tjat om att även Vännäsborna borde ha rätt att när man blir äldre känna trygghet att veta att det finns ett trygghetsboende i kommunen när jag behöver det.

Men vi nöjer oss inte där. Vi Kristdemokrater vill gå ännu längre och utlovar en garanti att det ska finnas också ett särskilt boende (SÄBO) för äldre när män behöver det. Vilken trygghet för våra äldre. Det är dom värda!

Majoritetens nej till trygghet ekar fortfarande.

Av , , 1 kommentar 11

Dagens fullmäktige innehöll inte mindre än över 60 punkter på dagordningen. Några av dessa var valfrågor som passerade fullmäktige ganska snabbt eftersom vi haft valberedning där vi klargjort vilka som ska inneha posterna i styrelser och nämnder.

Så alla val togs faktiskt i enighet. Värre var det vid förra valfullmäktige men detta är nu historia. Men vi hade också ett antal frågor som vi debatterade och där vi var oeniga i församlingen. En av dessa var frågan om bostadsförsörjningsprogram som pockade på min uppmärksamhet lite extra.

Enligt socialtjänstlagen har socialnämnden ett särskilt ansvar att vara med i samhälls- planeringen av bostäder. Då detta inte varit aktuellt så fick vi en minoritetsåterremiss för ett tag sen så vård o omsorgsnämnden fick möjlighet att inkomma med ett remissyttrande. I nämnden antog vi ett enigt remissyttrande som var väldigt bra skrivet.  Men av detta var inte mycket inarbetat i programmet.

Så vi ville ha in en skrivning om trygghetsboende för äldre i programmet i enlighet med det yttrande som vård o omsorgsnämnden inkommit med. Men där fick vi inse att nåt sånt ville majoriteten inte ha. Och det är inte första gången som majoritetens ovilja visar sig i just denna fråga.

Tydligen vill inte majoriteten (S, V o MP) att man som äldre ska känna trygghet i vår kommun. Så vi begärde votering och när den verkställdes så fick jag en klump i bröstet. Det kändes som en manifestation när varje röst från majoriteten ekade i fullmäktigesalen och en del höjde rösten lite extra när de utryckte sitt – NEJ.  Nej till trygghetsboende, – nej. Men det var en av majoritetsföreträdarna som trotsade partipiskan och la ner sin röst. Modigt av henne att inse att de äldre vill och behöver känna trygghet även i vår kommun. All heder till henne.

Övriga sa nej till att bygga trygghetsboende, nej till att ha ambitionen att de äldre ska få välja sitt trygga boende, nej till viljan att överhuvudtaget ha med ordet trygghetsboende i vårt bostadsförsörjningsprogram. Behöver jag säga att vi reserverade oss mot ett sånt beslut. (det gjorde alltså KD, FP, C o M)

Som kristdemokrat så kommer jag så länge jag är politiskt aktiv att i alla politiska församlingar hävda de äldres trygghet och vi SKA bygga ett äldreboende i vår kommun i likhet med många kommuner. Jag ger mig inte.

Men majoritetens budskap ekar fortfarande: -Nej, -Nej, – Nej, – Nej………. När får vi ett JA?

Trygghet för äldre!

Av , , 8 kommentarer 12

Kalle Sjöström har i några bloggar ondgjort sig över vårt annars lovordade förslag om att införa boendegaranti.

Han missunnar tydligen äldre att känna trygghet. Många undersökningar visar att det just är trygghet som man helst av allt önskar i den åldern. Trygghet är att man kan bo hemma så länge man vill men när behov uppkommer så ska det finnas en SÄBO-plats att tillgå.

I dagens tidning finns en mycket bra insändare som tydliggör problemet på att ypperligt sätt. Tror Kalle att den kvinna som nekats en SÄBO-plats känner sig trygg? I bloggen försöker sen Kalle nergöra problemet med att mena att ”syster Karin” inte har koll på begreppen. Närmast oförskämt tycker jag han är när han hänger upp sig på språket istället för att lyssna till problemet.

Syster Karins syster ska i min värld inte behöva gråta sig till sömns av otrygghet och ensamhet. I min värld som Kristdemokrat ska hon ha möjlighet att få en plats där hon kan få god och adekvat vård och framför allt få känna trygghet och inte behöva gå till sängs gråtande. Detta vill Kalle förmena henne med att säga att det förstör för andra om man inför en boendegaranti.

Kalle som är frisk och kry o ovanligt alert för sin ålder både mentalt och fysiskt har inte behov av någon boendegaranti. Och för honom som socialdemokrat är samhället viktigare än individen. Så jag är inte så förvånad över hans invändningar. För mig är det precis tvärt om.

Om en enda människa av våra äldre känner otrygghet vill jag fortsatt kämpa för att ge den personen tryggheten och det är också det vi gör med förslaget om en boendegaranti.

Så Kalle tänk om och unna Sveriges äldre att känna trygghet med att få bo hemma så länga man kan och vill men sedan ska man garanteras en plats att flytta till där man får god och säker vård.

Varför ska det vara så svårt att som socialdemokrat utfästa löften. Har nämligen gång på gång fått nej i fullmäktige när jag motionerar om garanti i någon form för medborgarna. Varför ska inte kommunen kunna ge garanti precis som många andra gör?

10000 färre!

Av , , 4 kommentarer 10

Barnfattigdomen tycker jag är ett ord som används i för stor utsträckning. Inga barn i vårt land är fattiga i den djupaste bemärkelsen men många har det tufft ekonomiskt.

Däremot är alltför många barn fattiga på trygghet, ömhet och kärlek. Och det gör ont i en att se det på bränt. Rädda Barnen presenterade igår ny statistik över ekonomiskt utsatta barn. Det är positiva resultat som uppvisas, den ekonomiska utsattheten minskar, 10 000 färre barn befinner sig i denna utsatthet.

Samtidigt visar det sig att det ser väldigt olika ut i landets kommuner. Som Kristdemokrat kan jag stolt konstatera några saker:

1) Glädjande att den ekonomiska utsattheten bland barn minskar. Samtidigt måste vi fortsätta arbetet för att ännu fler ska slippa leva i ekonomisk utsatthet.

2) Rädda Barnen skriver så här: ”Vi hoppas att de insatser som regeringen har tagit initiativ till för att minska barnfattigdomen kommer att förändra situationen för många barn. Bland annat höjningen av flerbarnstillägget och förslaget på särskilt stöd för barns fritidsaktiviteter är viktiga satsningar, säger Elisabeth Dahlin” .

Dessa två förslag är det vi Kristdemokrater som har drivit igenom i budgetförhandlingarna. Vi är stolta över detta! Och det är roligt att Rädda Barnen förstått att vårt huvudfokus är Barn och Ungas uppväxtvillkor.