Etikett: backfire

Backfire

Av , , Bli först att kommentera 4

Den uppmärksamme kan nu börja ana en förskjutning av partisympatierna vänsterut. Moderaternas hegemoni i Alliansen har börjat erodera enligt den senaste mätningen. Samtliga småpartier i Alliansen ökar på moderaternas bekostnad, (M) har minskat med 4,4% sedan februarimätningen och en av procenten har t.o.m. gått till motståndarlaget (S, MP och V). Det tänkta genidraget att städsla Schlingmann som propagandaminister  är ännu ett bevis på hur ogenomtänkta beslut oftast får katastrofala följder. De som följer medias dagliga beskrivningar av hur människor  behandlas av den hårda högerpolitiken har svårt att smälta de propåer som emanerar ur det moderata kampanjhögkvarteret. Glättade beskrivningar av ett välmående Sverige på högvarv kan i längden inte dölja det faktum att det är de fattigaste som består kalaset. Medelklassens privilegier i form av skatteavdrag för snart sagt allt de anser sig behöva hjälp med i kombination med att sjuka, arbetslösa och pensionärer inte får sina rättmätiga krav tillgodosedda är på väg att skapa den vindkantring Schlingmann skulle förhindra. Man behöver bara göra flyktiga besök på moderata riksdagsmäns bloggar för att konstatera att The Big Man Upstairs inte har haft några som helst svårigheter i sin ambition att få solitt fäste för sina tentakler. Samstämmigheten är total och detta har med tiden förvandlats till ett svart sänke istället för det ljusblå lyft som utlovats av de överbetalda högertänkarna i Stureplans katakomber.
Tajmingen hade inte kunnat vara bättre för sossarna, nu kanske inte det blir så eftersträvansvärt att tävla med Alliansen i ämnet Försämringar i trygghetssystemen, det har äntligen visat sig att den medicin som förskrivits inte lett till någon bestående förbättring. Vare sig för patienterna (väljarna) eller för utställarna (Alliansen)…
Gonatt!