Slöjförbud för barn i förskola och lågstadiet

I helgen har Liberalerna landsmöte i Linköping där hundratals liberaler samlas för att diskutera och besluta om partiets politik.

En väldigt omdiskuterad motion kommer att debatteras och beslutas. Motionen som är inskickad av representanter från Liberalernas kvinnoförbund, Liberala kvinnor, handlar om att man vill införa slöjförbud för barn i förskola och lågstadium.

”Slöjan är ju en symbol för kvinnoförtryck när det används på småbarn och finns till för att skyla sig från mäns blickar, det är ju en sexualisering av barn – det är väldigt problematiskt”, säger Cecilia Elving är ordförande för Liberala kvinnor.

Jag är ledamot i centralstyrelsen för Liberala kvinnor och är en av de personerna som undertecknat motionen, därmed står jag bakom det som anförs även om jag är något kluven.

En kan tänka sig att förbud inte alls är bra men faktiskt kan förbud också behövas för att hjälpa personer att få mer frihet i sitt liv. Men frågan är komplicerad. Jag ser därför fram emot att den slöjfrågan tas upp för debatt för det här är en viktig fråga.

 

Vad tycker du, är du för eller emot ett slöjförbud för barn i förskola och lågstadiet?

 

15 kommentarer

 1. brorson

  Ska staten bestämma hur barn, som är för små för att bestämma själva, ska vara klädda? Ska barn till föräldrar, som vägrar lyda den statliga klädkoderna, tvångsomhändertas enligt LVU. Ska det också gälla småflickor, som bär bikini? Det kan väl också tolkas, som sexualisering av barn? Små pojkar som bär hatt, som om de vore vuxna män?

 2. Björn

  Slöjförbud inom all skattefinansierad verksamhet, oavsett kvinnans ålder. Allt annat vore dubbelmoral om man nu verkligen vill motverka kvinnoförtrycket i samhället.

  • hannalun (inläggsförfattare)

   I sig är det väl också intressant om man skulle ta bort alla religiösa symboler i offentlig verksamhet hos anställda. Men det är väl också på gott och ont….

 3. Jörgen K

  Har man för avsikt att arbeta för kvinnors rätt och jämställdhet kan man aldrig tillåta symboler för kvinnoförtryck.

  Vad folk gör vid myndig ålder är svårare att påverka men har man en målsättning att stå upp för jämlikhet måste det gälla samma regler för alla fram till den dagen.

  Den Svenska sekulariserade modellen under den obligatoriska skolgången skapar utrymme för att föra frågan framåt, i detta ska det inte finnas några kompromisser.

 4. brorson

  Muslimska föräldrar har rätt att uppfostra sina barn i den muslimska tron. Och den rätten ska inte avskaffas eller inskränkas jämfört med idag. Jag som skriver detta, har aldrig stött massinvandringen av muslimer och har krävt en mer restriktiv invandringspolitik, sedan jag började diskutera frågan. Men den invandring, som vi har haft, den har vi haft och kan inte göras ogjord. Frivillig återvandring bör stödjas, men man ska inte ha några illusioner om att detta kommer att förändra något i grunden. Vi har jättestora problem med den importerade brottsligheten samt alla som ö.h.t, vistas illegalt i Sverige (År det ens möjligt att begå brott av något slag?) och ska inte ödsla tid och resurser på att jaga småflickor i hijab. Låt föräldrarna eller mamman ensam bestämma. Utomstående, och då menar jag både svenska staten och självutnämnda ”moralpoliser”, ska inte bestämma.

  • brorson

   Måste komplettera med ett ord, som råkade falla bort i min förra kommentar, Så här ska det vara: ”…samt alla som ö.h.t. vistas illegalt i Sverige (Är det ens möjligt utan att begå brott av något slag?)”

  • hannalun (inläggsförfattare)

   Hej!

   Intressant att läsa dina tankar om detta. Jag är själv lite kluven i frågan och ser på både gott och ont angående slöjförbud på barn i skolan. Men kan också hålla med om att det finns andra saker man kan behöva fokusera på istället för hijaben specifikt där man kan stötta unga som lever i hedersförtryck.

 5. brorson

  Och på tal om återvandring, Ska inte barnen följa med? Men hur ska de kunna återanpassas till det gamla landet om de under vistelsen i Sverige har fråntagits sin religion och etniska identitet? Och är det ens lagligt? ”Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.” Detta står i den svenska lagen, Föräldrabalken 6 kap 11 §. Och i Europakonventionen för mänskliga rättigheter, protokoll 1, art, 2 står ”Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”

  Europakonventionen gäller med alla sina tilläggsprotokoll som grundlag i alla EU-länder och är som sådan överordnad alla svenska lagar .Om vi inte vill rätta oss efter Europarätten, får vi gå ur EU. Men Liberalerna ivrar väl inte för ett Swexit? Att staten ska bestämma över små barn, som är för små för att bestämma själva är barnsocialisering. Det är ö.h.t. ett märkligt synssätt att en 30-årig mamma inte ska få bestämma över sin 5-åriga dotters klädsel, utan det ska staten göra, men att staten inte ska bestäma över 15.åringars klädsel, för det ska de göra själva.

  Men är då inte slöjan en symbol för förtryck? Frågan är: Verkligt förtryck eller bara en symbol för förtryck? Det avgör väl den som bär huvudbonaden (eller hennes vårdnadshavare) och inte vilt främmande människor? För bäraren själv kan ju slöjan vara en symbol för kamp mot statligt förtryck. Även hammaren och skäran är för somliga en symbol för förtryck. Ska då en pappa som är kommunist och tar med sig sin 5-årige son till Kommunisternas 1 maj-tåg inte ha rätt att sätta på sin son T-shirt med hammaren och skäran?

  Skyll inte den stora invandringen av muslimer till Sverige på mig, för det är en sak som jag aldrig har stött, utan tvärtemot varit kritisk mot. Men nu är det, som det är, och jag vill inte ha konfrontation eller ännu värre med religiösa förtecken. Dessutom tycker jag att det vore rena vansinnet att mixtra med lagarna,. så att hittills skötsamma, hederliga och laglydiga medborgare blir lagbrytare. I stället bör samhället stödja alla goda krafter bland våra muslimer – mot de farliga individer som missbrukar religionen i syfte att rättfärdiga uppenbara brott. Dags att skilja mellan islam och extrem islamism.

 6. brorson

  Enligt uppgift görs ovanligt många tvångsomhändertaganden av barn i Umeå i förhållande till kommunens storlek, vilket är oroande (om det är sant) eftersom Umeå är en ganska stor kommun och därför borde ligga nära genomsnittet. Och snarare under än över genomsnittet, eftersom Umeå inte torde ha större problem med ungdomsbrottslighet och missbruk än jämförbara kommuner. Därför behövs en seriös diskussion om detta, både specifikt om Umeå och även nationellt, eftersom problem med bristande rättssäkerhet – och inte minst långsam handläggning – förekommer i hela riket.

  Som jag har skrivit förut vet jag för lite om Umeå för att ta ställning för eller mot de grova anklagelserna mot de ansvariga i Umeå – men anser mig desto mer kunna bidra med generella synpåunkter, som kanske kan vara användbara även i Umeå. Detta uppskattas dock inte av den mest höglöjkudda kritikern av socialtjänsten i Umeå, vilken tycker att jag ska hållas i ”strama tyglar”. Mitt svar ”diktaturer håller undersåtarna i strama tyglar” har han inte publicerat. De kommunistiska ränderna går tydligen aldrig ur.

  Men jag förstår efteråt att måttet var rågat, när jag skrev att problemen med landets socialtjänster (i den mån de förekommer) beror på ideologi, prestige och socialtjänstens dubbla roller som både vårdande och påföljdsverkställande (för brott) myndighet. Med ideologi menar jag att barn ses som statens egendom, som lånas ut till föräldrarna. Men det är väl precis vad de extrema socialister anser? .Nåväl, nu har vederbörande skrivit ”Det folkliga deltagandet i myndighetsutövningen måste stärkas – inte raderas ut som Hanna Lundin Jernberg och liberal ungdom vill”,

  Jag kan naturligtvis inte svara för vad Liberalerna i Umeå och Västerbotten vill, men vad vill då den (före detta?) revolutionära marxisten själv? Jag tycker att hans eget, rejält verklighetsfrämmande förslag mest liknar vilda västern-romantik, där den mest skjutglada gangstrarna har valts till sherieff(för att hålla ordning på de andra gangstrarna) av ”folket”, som består av nybyggare, som har stulit mark från indianerna, som naturligtvis inte hade någon rösträtt. Han anklagar också de nämnda liberalerna för att vilja avskaffa nämndemännen i domstolarna.

  Vad de nämnda liberalerna vill i de frågan, har jag inte en aaning om .Om de verkligen vill det, tycker jag att de ska fråga partikamrater med erfarenhet av domstolsarbete vad nämndemännen gör. Stämmer deras erfarenheter med mina erfarenheter, som jag har skrivit om i tidigare kommentarer på den här bloggen? Ex-kommunisten har emellertid väldigt fel särskilt på en punkt, och det är att nämndemännen agerar som polititiker i domstolarna .Det är en stor skillnad jämfört med kommunala nämnder. Därför håller jag med de nämnda liberalerna om att politiker inte ska ta beslut om omhändertagande av barn. Men det sker ju inte heller, eftersom de definitiva besluten tas av förvaltningsdomstolarna, av jusristdomare och nämndemän, som visserligen är politiskt nominerade, men INTE FÅR agera som politiker.

  Han har också fel, när han tror att det skulle vara särskilt svårt att döma i brottmål (svårare än i barnomhändertagandemål), eftersom domslutet ”oskyldig” inte finns i svensk straffrätt, där det i stället heter att ”åtalet ogillas”. Det är nämligen åklagarens uppgift att övertyga rätten om att de åtalade är skyldig, Men det kan man inte veta, om man fått sina idéer om lag och rätt från amerikanska eller engelska filmer om stjärnadvokater och 12-mannajuruer, som uttalar de magiska orden ”guilty” eller ”not guylty”. Ett system som f.ö. är hårt kritiserat i de länderna. Bevare oss för ”folkdomstolar”. Detta sagt med tamke särskilt på lynchningarna av afroamerikaner för i så länge sedan.-.

  • hannalun (inläggsförfattare)

   Hej Brorson!

   Ursäkta sen återkoppling på dina kommentarer på inlägget. Det är väldigt intressant att ta del av dina resonemang om denna fråga. Liberalerna tog faktiskt på landsmötet 2021 ett inriktningsbeslut om att arbeta för att annan instans ska ta beslut om omhändertagande innan det tas slutgiltigt i en rättslig instans.

 7. brorson

  Ett obefogat tvångsomhändertagande av barn kan göra stor skada. Men så även ett uteblivet omhändertagande, som borde ha skett. Och även ett förhastat beslut om återförening av ett omhändertaget barn med dess föräldrar. Jag har i stället för allmänt svammel om ”ökad folklighet i myndigihetsutövningen, diskuterat behovet av ökad rättssäkerhet för de enskilda i dessa beslut samt behovet av ökad professionalism – inte ökad amatörmässighet – i handläggningen av dessa ärenden.

  Man måste skilja mellan myndighetsutövning mot personer. rörande personen och rörande något som personen äger (bilprovning är myndighetsutövning) och mot företag(exempelvis tillstånd). Och när det gäller personen, beviljande av förmån (exvis försörjningsstöd från socialtjänsten). påförande av skyldighet (ex-vis skatter och avgifter) samt tvångsvård eller liknande. Nuvarande ordning, att ner än tillfälligt beröva någon friheten måste beslutas av domstol efter ansökan av en myndighet är rimlig. Beviljande av förmåner (ex-vis) försörjningsstöd kan däremot beviljas av en ensam tjänsteman. Dennes beslut kan dock, om det går den enskilde emot, överklagas till förvaltningsrätten.

  Det borde kanske också finnas möjlighet för den enskilde att hänskjuta beslutet till nämnden. Dem möjligheten finns kanske redan? Men det innebär att politikerna i nämnden får full insyn i de enskildes ekonomiska – och kanske i viss mån också personliga – förhållanden. Och det kanske inte är så roligt för den enskilde? Det kan t.o.m. ligga den enskilde i fatet, om han har eller kommer att få politiska uppdrag. Detta skulle sannerligen inte leda till ökat folkligt deltagande i det politiska beslutsfattandet,. utan till att detta i ännu högre grad än idag till att det politiska beslutsfattandet förbehålls en välbeställd elit.

  Att mitt förslag att beslut om omedelbart tvångsomhändertagande av barn ska kunna tas av jouråklagare i samband med ett polisingripande. inte är något dåligt förslag styrks av 8-åriga Yaras död. Hon blev ihjälslagen av sin moster, som var vårdnadshavare. Polisen hade gjort anmälan till sociatjänsten. där det blivit liggande i en postbox under flera dagar. Ett liknande fall är den förgiftade 5-åringen i Eslöv. Flera orosanmälningar hade gjorts. De ökade kraven på skolor m.fl. att göra orosanmälningar vid minsta misstanke att barn far illa, kan ha fått motsatt effekt mot den avsedda, att de befogade anmälningarna inte hinns med i tid.

  Har ni hört talas om LOB – lagen om omhändertagande av berusade. Besluten får tas av en enskild polisman, som inte ens behöver rådfråga en överordnad innan beslutet tas. Någon anmälan till socialtjänsten är inte föreskriven, utan dessa ärden kommer vanligen till socialtjänstens kännedom genom läkare, som är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om en patient behöver vård mot missbruk, Beslut om tvångsvård för missbruk tas sedan av förvaltnignsrätten efter ansökan från socialtjänsten.

  Det är som att svära i kyrkan, att påstå att mängden orosanmälningar har ökat genom massinvandringen, och det många gånger utan att barn faktiskt far illa, utan p.g.a av olika idéer om barnuppfostran hos olika kulturer. Jag är därför glad att Liberalernas landsmöte sa nej till slöjförbud för småflickor. Det är ett betydligt värre problem att föräldrar inte vågar uppfostra sina pojkar av rädsla för att de ska bli tvånsomhändertagna – med följd att pojkar i nedre tonåren rekryteras till kriminella gäng och blir mördare eller själva blir mördade.

  Den invandring vi har haft, den har vi haft och den måste vi leva med. SD – och snart hela Tidö-gänget – har överdrivna förhoppningar om att en påtvingad snabbassimilatation ska göra susen. Jo, jag stödjer mycket hos SD, men inte allt.-

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
Senaste kommentarerna
Kategorier
RSS Nytt från vk.se