Slöjförbud för barn i förskola och lågstadiet

Av , , 15 kommentarer 16

I helgen har Liberalerna landsmöte i Linköping där hundratals liberaler samlas för att diskutera och besluta om partiets politik.

En väldigt omdiskuterad motion kommer att debatteras och beslutas. Motionen som är inskickad av representanter från Liberalernas kvinnoförbund, Liberala kvinnor, handlar om att man vill införa slöjförbud för barn i förskola och lågstadium.

”Slöjan är ju en symbol för kvinnoförtryck när det används på småbarn och finns till för att skyla sig från mäns blickar, det är ju en sexualisering av barn – det är väldigt problematiskt”, säger Cecilia Elving är ordförande för Liberala kvinnor.

Jag är ledamot i centralstyrelsen för Liberala kvinnor och är en av de personerna som undertecknat motionen, därmed står jag bakom det som anförs även om jag är något kluven.

En kan tänka sig att förbud inte alls är bra men faktiskt kan förbud också behövas för att hjälpa personer att få mer frihet i sitt liv. Men frågan är komplicerad. Jag ser därför fram emot att den slöjfrågan tas upp för debatt för det här är en viktig fråga.

 

Vad tycker du, är du för eller emot ett slöjförbud för barn i förskola och lågstadiet?

 

Ökat fokus på säkerhet i migrationspolitiken

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi lever i en osäker tid. Säkerhetsläget är allvarligare än vi sett på länge med ett pågående krig i Europa och intensiva påverkanskampanjer från främmande makt. I augusti höjde säkerhetspolisen terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala. 

Många som söker en tillflykt i Sverige vill bli en del av den svenska gemenskapen. Det är personer som arbetar hårt, lär sig språket och gör rätt för sig. Det går däremot inte längre att bortse från att allt fler personer som invandrat till Sverige bedöms utgöra ett hot mot vår säkerhet och arbetar för att skapa ett separatistiskt motsamhälle. I rekordmånga fall riktar Migrationsverket därför invändningar mot att ett svenskt medborgarskap ska beviljas. Det kan handla om att den sökande har extremistiska sympatier, eller att det finns misstankar om krigsbrott eller kopplingar till främmande makt.

Nu stärker Liberalerna säkerheten i migrationspolitiken. I tisdags fattade regeringen därför beslut om en proposition med ett antal skärpningar av lagstiftningen om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen. Propositionen är ett första steg mot ett mer ändamålsenligt regelverk. Vi vill bland annat utöka grunderna för återkallelse av ett svenskt uppehållstillstånd samt öka antalet verkställda utvisningar. Nu tar vi ansvar för att stärka migrationspolitiken och skapa ett tryggt samhälle. Mer om detta skriver liberalernas migrationspolitiska talesperson Mauricio Rojas tillsammans med samarbetpartiernas talespersoner i debattartikel i SvD. 

 

Att omhänderta barn ska inte beslutas av politiker

Av , , 9 kommentarer 13

 

BORT MED POLITIKEN I INDIVIDÄRENDEN

Idag har jag tillsammans med min partikollega Pranav Nair och Liberala Ungdomsförbundet Västerbotten en debattartikel om en viktig fråga i både VK och Folkbladet.

Vi tycker att omhändertagandet av barn inte ska beslutas av politiker utan helt överlämnas till experter inom området.

I kölvattnet av den pågående LVU-kampanjen och skandalerna i Älvsbyn och Gällivare där politiker har upphävt LVU efter påtryckningar av medborgare och andra politiker är det dags att en gång för alla ställa oss frågan om det är rätt att vi ska ha kvar systemet i Sverige där politikerna kan ta dessa beslut.

Varför inte låta enbart socialtjänstens utbildade tjänstepersoner, med otroligt mycket mer erfarenhet och kompetens inom området, ha det slutgiltiga ordet? Givetvis med en form av en statlig instans som kontrollerar, granskar och kvalitetsgranskar beslut.

Ett system som idag där dina egna medborgare, förvisso politiker, men i teorin vem som helst, kan besluta om att tvångsvårda dig eller besluta om handräckning utan expertkompetens känns vansinnig.

I Finland har man avskaffat detta monstruösa system, politiker lägger inte längre sista handen i beslut om omhändertagande av barn och vuxna. Ett mer etiskt och rättssäkert system således. Sverige bör följa efter.

 

Länkar till debattartikeln i sin helhet:

https://www.vk.se/2023-11-09/debatt-lat-socialtjansten-skota-myndighetsutovningen-db79a

https://www.folkbladet.nu/2023-11-09/att-omhanderta-barn-ska-inte-beslutas-av-politiker-0d6f5

 

LVU-kampanjen och statsministerns uppmaning

Av , , 5 kommentarer 7

 

Om föräldrar inte kan eller vill ta emot socialtjänstens hjälp måste barnen ibland omhändertas. Falska budbärare har nu under lång tid målat ut detta nödvändiga skydd av barns rättigheter som övergrepp mot framför allt muslimer. LVU-kampanjen mot Sverige är ett hot mot både individer och samhälle, skriver statsminister Ulf Kristersson (M) i debattartikel i DN i lördags 4/11. 

 

Statsministern har en uppmaning till svenska folket:

Stå upp för socialsekreterarnas svåra och viktiga jobb. Visa att vi litar på dem, att vi har respekt för att de hjälper och skyddar barn som far illa.

Stå upp för svensk lagstiftning som försvarar alla barns rättigheter.

Hjälp till att i egna utlandskontakter ge en korrekt bild av Sverige. Det kan vara affärsrelationer eller sport­evenemang, vetenskapliga möten eller kulturella utbyten. Min egen erfarenhet – senast i FN i New York – är att ledare i de allra flesta länder vill ha en så korrekt bild av oss som möjligt.

Och allra sist: sprid inte själv des­information vidare.

 

Jag håller med statsministern. Det jag vill lägga till är att det är viktigt att vi kan hålla två bollar i luften samtidigt. Vi måste samtidigt kunna stå upp för socialsekreterarna och svensk lagstiftning som skyddar barnen och samtidigt också omfamna det som socialtjänsten och andra aktörer inom det sociala arbetet kan och behöver bli bättre på.

Bland annat har Carina Ohlsson, särskild utredare i den statliga utredningen om barn och unga i samhällets vård, lämnat in utredningen gällande samhällsvården för barn och ungdomar lämnas över till ansvarig minister idag. Bland annat föreslås ett nationellt familjehemsregister för godkända familjehem. Bra!

 

L: Ersättningen till friskolor ska göras om i grunden

Av , , 2 kommentarer 4

 

Liberalerna och regeringen banar nu väg för att reformera ersättningssystemet till friskolor för att skapa ett mer rättvist och effektivt system. Äntligen, säger jag!

– Vi har ett friskolesystem som inte fungerar som det var tänkt. Därför ska ersättningen bygga på de kostnader som friskolorna faktiskt har, säger skolminister Lotta Edholm (L).

Skolminister Lotta Edholm har tidigare presenterat att regeringen satt igång en helrenovering av friskolesektorn. Nu kommer nästa viktiga pusselbit: utformningen av skolans finansiering.

Dagens finansieringssystem innehåller flera brister som behöver rättas till.

Kommunerna har idag ett betydligt större ansvar än friskolorna har. Det så kallade utbudsansvaret innebär att kommunen är skyldig att erbjuda alla elever en skolplacering nära hemmet. Det är ett ansvar som friskolorna inte har och de kan som regel välja den mest kostnadseffektiva storleken på sin verksamhet.Den kommunala skolan har inte det valet, utan behöver hantera en mer eller mindre rörlig demografi och ta ansvar för att alla elever får en plats. När friskolor går i konkurs eller blir av med tillståndet behöver kommunen städa upp, och det kostar. Det är inte rimligt att friskolorna blir ersatta för ett ansvar de inte har.

Dagens finansieringssystem har också en osund och kostnadsdrivande struktur. I de fall en kommun tappar elever till följd av en friskoleetablering så ökar ofta kommunens utbildningskostnader, eftersom de inte fullt ut kan anpassa sina utgifter när eleverna slutar.  Eftersom kommunen inte fullt ut direkt kan anpassa sina kostnader när elever slutar så leder det ofta till att den kommunala skolan har svårt att få ihop ekonomin. I många fall innebär det att kommunerna behöver öka sina resurser till skolan, vilket i sin tur får den märkliga följden att de även måste kompensera friskolorna. Trots att deras kostnader inte har ökat. Detta eftersom lagstiftningen säger att bidragen ska baseras på samma grunder som vid resursfördelning till de kommunala skolorna. Det leder till ökade kostnader i kommunerna trots att antalet folkbokförda elever i kommunen inte har förändrats.

Nu gör Liberalerna och regeringen en helrenovering av skolans finansieringssystem och separerar finansieringen mellan kommunala och enskilda huvudmän samt differentierar ersättningen, så att vi kan säkerställa att friskolor bara får betalt utifrån det ansvar de faktiskt har.

Apokalypsstämning på fullmäktige angående förlängning av öppettider på krogen

Av , , 8 kommentarer 5

 

I måndags på kommunfullmäktige hände något intressant. På dagordningen stod bland annat en punkt om villkor för serveringstillstånd. Moderaterna yrkade på ett antal ändringssyrkanden varav ett yrkande handlade om att förlänga öppettiderna och serveringstillståndet på krogen från kl 02.00-03.00. Det är endast i Umeå utav landets största kommuner som har reglerat öppettiderna till senast kl 02.00. I resten får man dansa och ha trevligt till kl 03.00.

Det rådde en närmast apokalypsstämning på sammanträdet där man kunde tolka av politiker från Arbetarpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att Umeborna fullkomligt skulle gå bärsärkagång om krogen hade öppet en timme längre. Det antyddes att människor skulle tappa alla sinnens bruk och börja supa och slåss, utveckla beroende, barn skulle fara hemskt illa etc etc….

Som vanligt i Sverige när en sådan här diskussion kommer upp på politisk nivå så blir det vansinnigt hätskt och politiker har svårt att hålla i sär saker.

Det jag lyfte upp i talarstolen var att det vi vet från forskning är att majoriteten av våldet och skadligt bruk av alkohol sker och utvecklas i hemmet. Att en timme längre på krogen således skulle påverka dessa två nämnare har jag väldigt svårt att tro. Då jag även har arbetat inom beroendevården så är det den erfarenheten jag även har därifrån.

Det här fick en ledamot från Arbetarpartiet att se rött. Att jag som vice ordförande i individ- och familjenämnden och som dessutom arbetat inom beroendevården kunde säga något sådant var väldigt illa tyckte denne.

Ridå ned.

Även fast jag är vice ordförande i individ- och familjenämnden samt har arbetat som socionom inom beroendevården så måste jag få uttala mig i dessa frågor. Det är just det som behövs. Det är så vi kan få till en mer nyanserad debatt och dessutom värnar jag om näringslivsfrågor. Att även belysa för andra politiker att det är andra saker som spelar roll vad gäller utvecklandet av beroende och våldsyttringar. Och att kunna hålla isär debatten och frågorna. Att kunna säga att krogen bör ha öppet en timme längre betyder inte att jag struntar i barn, kvinnor som blir slagen av män (eller män av kvinnor för den delen) eller personer som är på väg eller är i ett alkoholberoende.

Eftersom inte kommunfullmäktige är mogen än så uppmuntrade jag politikerna att fundera på om det istället kanske kan vara bra att ha en prövoperiod, med fördel under sommartid för att testa att krogarna kan få ha öppet till kl 03.00. Det har andra likvärdiga kommuner gjort med goda resultat.

Dessutom är det viktigt att ha i åtanke att det är stränga regler vad gäller krogarna att inte servera till personer som är överberusade. Diskussionen på fullmäktige visade inte att man har tillit till krogarna gällande detta. Synd.

Jag vill även betona individens frihet och ansvar i detta läge till ansvarsfull konsumtion på krogen. Låt människor få vara lite fri och ha kul en timme till fredag-lördag natt. Jag lovar. Världen kommer inte att gå under.

 

 

Arkiv
Senaste kommentarerna
Kategorier
RSS Nytt från vk.se