Höjden av falskhet och hyckleri av ett allt mer desperat Socialdemokraterna

Av , , 3 kommentarer 14

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson gick ut hårt i onsdagens ”P1 Morgon”. Inte bara pekade hon ut Olof Palme som näst intill invandringskritiker, hon hyllade också Miljöpartiet för dess omläggning till att acceptera en stramare migrationspolitik.

Det här måste vara höjden av falskhet och hyckleri av ett allt mer desperat Socialdemokraterna. De försöker skriva om historien där de påstår att de alltid stått för en stram invandringspolitik. Tänk alla år av brunsmetande som Socialdemokraterna påfört oss andra partier som modigt talat om att det behövs en reglerad invandring. Nu hoppas jag att svenska medborgare en gång för alla ser igenom Socialdemokraternas lögner och påståenden.

 

Citerar nedan en intressant ledartext från DN i lördags ”Så här talade S om invandringen fram till 2015”:

”Mitt Europa bygger inte murar.” – Stefan Löfven på ”Refugees welcome”-manifestationen i Stockholm, september 2015.

● ”Tillfälliga uppehållstillstånd ökar osäkerheten.” – Stefan Löfven, maj 2015.

● ”Det finns ingen väg tillbaka i den meningen att man kan säga att nu stänger vi in oss och stänger våra gränser och låtsas som om det här inte finns. Då är vi ju inte längre människor. Då är vi någonting annat.” – Morgan Johansson, maj 2015.

● ”Sverige är ett rikt land. Om människor måste fly för sina liv ska vi hjälpa dem.” – Stefan Löfven, augusti 2014.

”Det riskerar naturligtvis att gynna Sverigedemokraterna.” – Magdalena Andersson efter att M valt att presentera kostnaderna för flyktingmottagandet, augusti 2014.

● ”Jag är väldigt rädd för att han spelar Sverigedemokraterna i händerna.” – Margot Wallström efter att Reinfeldt, i sitt ”öppna era hjärtan”-anförande, talat om höga kostnader för det svenska flyktingmottagandet, augusti 2014.

● ”Vi står upp för en generös och reglerad asyllagstiftning.” – Socialdemokraterna i SVT:s väljarbarometer, våren 2014.

”Alla förstår ju hur galet detta är. Det var väldigt olyckligt. I Sverige har vi en asylpolitik som grundar sig på en individuell rätt.” – Stefan Löfven, som också anklagar Billström för att ”fiska i grumliga vatten”, februari 2013.

● ”Nu har man pekat ut en av samhällets mest utsatta grupper: de människor som söker skydd från krig, terror och förtryck. De gör det med ett avhumaniserande språk, där människor på flykt från krig beskrivs som ’flöden’ och ’volymer’. Det är oanständigt.” – Stefan Löfven, februari 2013.

”Migrationsminister Tobias Billström lånar SD:s retorik när han skriver att han vill skärpa kraven på invandrare.” – Veronica Palm, augusti 2008.

● ”Vi gör inte så, därför att människovärdet kan inte beräknas på det sättet.” – Marita Ulvskog sedan S i Bromölla velat beräkna vad integrationen i kommunen kostar, januari 2008.

 

 

Hur mycket knark intas det på riksdagskanslierna?

Av , , 2 kommentarer 9

Apropå nyheten om att drogfynd gjorts på toaletterna hos fyra olika partier (inklusive mitt eget) på sina riksdagskanslier under veckan.

Bifogar i länk nedan ett äldre favoritklipp med den tidigare socialdemokratiske justitieministern Thomas Bodström som är för frivilliga drogtester. Själv vill han dock inte göra ett när P3 Nyheter frågar honom i klippet.

Det här är min högst personliga åsikt och jag har i många år tyckt att det vore intressant att drogtesta hela riksdagen med dess ledamöter och se vilket utslag det ger. Om det i praktiken skulle funka är tveksamt då det förmodligen skulle generera ett motstånd till ett sådant test, precis som för Thomas Bodström i klippet. Men varför ska man inte kunna drogtesta riksdagen som arbetsplats om man kan göra och gör det på andra arbetsplatser? Det ligger någonting i det att man inte kan ha anställda och/eller förtroendevalda som knarkar samtidigt som man styr och reglerar livet för landets drygt tio miljoner invånare, precis som en medlem i Liberalerna skriver i en insändare i Dagens nyheter.

Länk till klippet: https://www.youtube.com/watch?v=b-3Yl9TRk7E&t=12s

Trevlig helg!

Om krisen kommer, är du förberedd? Inte jag i alla fall!

Av , , 8 kommentarer 3

Senaste veckan har det bland annat i mediebruset varit fokus på att överbefälhavaren Micael Bydén och ministrar gått ut till svenska folket att det kan faktiskt bli krig i Sverige. Det och att svenskarna behöver förbereda sig.

Efter det kom en tsunami av kritik mot regeringen och ÖB Bydén om att detta var opassande, överdrivet, skapade rädsla etc…!

ÖB Bydén och regering har ansvar över att informera svenska folket om beredskap och läget i omvärlden. De gör de helt rätt i. Är du förberedd på en kris? Vare sig om Sverige dras in i krig eller om elen blir utslagen eller hela samhället drabbas av en massiv cyber-attack?

Mest sannolikt inte och där räknar jag in mig själv i den skaran. Så jag tackar för informationen från de som har koll på säkerhet och beredskap och kommer preppa och ta ansvar för mig själv om något händer. För jag vill väl inte vara en belastning för samhället om något händer? Istället vill jag se till att jag klarar mig. Jag suckar över konspiratörer som menar på att ÖB Bydén längtar efter krig eller att det handlar om ”pengar och makt” för regeringen. Vad håller dessa röster på med?

Och hur är det fatt med beredskapen i Umeå? Tack och lov har frågan varit uppe i kommunfullmäktige flera gånger från oppositionshåll. Bland annat min partikollega Anders Norqvist (L) är duktig på att interpellera om detta. Förra året stötte jag på en person som jobbar på Länsstyrelsen som berättade för mig om hur inte så bra beredskapen är här i Umeå-regionen… oroväckande.

Avslutningsvis. Gemene svensk lever i godan ro trots krig, inflationskris etc, och åker lugnt och stilla på charter till Thailand eller Mallorca utan att bry sig. Att sticka huvudet i sanden är vi bra på. Därför tycker jag att det är bra med uppfriskande uppmaningar från regering och försvaret om hur verkligheten förhåller sig.

 

Skönare att ta semester istället för att preppa hemma i fall att krisen kommer?

 

 

Vikten av dialog och att alternativa driftsformer inom socialtjänsten är en lösning!

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Igår hade företrädarna för Alliansen i Individ- och familjenämnden en gemensam debattartikel publicerad i VK.

 

Här följer debattartikeln i sin helhet:

Individ- och familjenämnden i Umeå kommun fattade den 20 december ett betydande beslut angående ett omfattande besparingspaket, motiverat av nämndens påtagliga budgetunderskott och brist på personal.

Beslutet innebär bland annat förändringar av servicenivåerna inom funktionshinderomsorgen, inklusive byggandet av tvåplansgruppbostäder, avskaffade matsubventioner, daglig verksamhet för personer utan beslut samt insatserna kontaktperson och ledsagning. Vidare inkluderar beslutet att samordna personalen och låta dem arbeta på flera olika gruppboenden.

När politiken ska ta stora och ingripande beslut som påverkar många är det oerhört viktigt att inkludera de intresseorganisationer som berörs av besluten. Det är därför både olyckligt och obegripligt att ingen samverkan skett med funktionsrättsorganisationer vilket strider mot rättighetslagstiftningen LSS och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Därför yrkade vi från allianspartierna i nämnden på att ärendet skulle återremitteras. En återremiss skulle ge tid till både samverkan med intresseorganisationer och för att komplettera ärendet med en fördjupad risk- och konsekvensanalys. Allt detta bidrar till att beslutet får en ökad legitimitet vilket är en grund för att kunna genomföra nödvändiga förändringar.

Vidare anser vi att lokala upphandlingsalternativ kan bidra till att lösa bristen på LSS-boenden. Tyvärr avslogs samtliga alliansens yrkanden av Socialdemokraterna.

Genom att omfamna alternativa driftsformer menar vi kan nämnden uppfylla sitt grunduppdrag och tillhandahålla insatser för dem som behöver LSS. Det är anmärkningsvärt att trots att det finns färskt underlag från förvaltningen som stödjer detta inkluderades det inte i beslutsunderlaget till politikerna i nämnden. Det var inte förrän kommunjurist kontaktats som nämndens ledamöter fick ta del av dokumentationen från diariet (!).

Socialdemokraterna envisas med att allt ska skötas internt och förblindas av ideologiska skygglappar i stället för att se behoven hos dem som idag har LSS. Arbetet i nämnden försvåras och det är förvånande att majoriteten inte prioriterar dialog och samverkan med berörda intresseorganisationer, särskilt efter att ha avvisat alliansens förslag om återremiss.

Det är mycket oroande att hela besparingspaketet har pressats fram under tidspress av en stressad förvaltning utan tillräcklig dialog med berörda parter. Vi kan inte nog betona vikten av att inkludera intresseorganisationer i beslutsprocessen, särskilt vid stora och ingripande beslut. Sedan beslut togs i december har kritiken från Föreningen unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) inte låtit vänta. Reaktionerna på att kommunen inte aktivt involverat dem är starka. Med all rätt.

Individ- och familjenämndens verksamheter påverkas starkt av det som sker i vår omvärld och kostnadsökningarna har varit mycket omfattande under året som gått. Kommunledningens krav på besparingar i nämnden kan ifrågasättas, men vi kan inte nog betona att det är Socialdemokraterna som styr kommunen och sätter ramarna, inklusive för individ- och familjenämnden.

Detta bör hållas i minnet inför det kommande valet, då kommunmedborgarna har möjlighet att omvärdera vilka som har ledarskapet över kommunen. Detta är avgörande för att säkerställa en mer hållbar och ansvarsfull förvaltning av nämndens verksamhet.

 

Hanna Lundin Jernberg (L)

vice ordförande

Igor Hell (M)

ledamot

Alireza Mosahafi (M)

ledamot

Veronica Kerr (KD)

ledamot

Lars Ove Renberg (C)

ersättare

 

 

Arkiv
Senaste kommentarerna
Kategorier
RSS Nytt från vk.se