Nu får det vara nog med strulande färdtjänst i kommunen!

Av , , 4 kommentarer 8

 

Varför fungerar inte färdtjänsten som den ska i Umeå kommun? Nu får det vara nog!

I måndags var det kommunfullmäktigesammanträde och jag hade en interpellation på dagordningen som handlade om färdtjänsten i kommunen. Som ni kanske sett har Västerbottens-Kuriren i sin granskning av färdtjänsten i kommunen rapporterat om allvarliga problem för de som har färdtjänstbeslut. Det är långa förseningar, taxibilar som inte dyker upp och taxichaufförer som enligt uppgift vänder när de ser att personen de ska hämta har rullstol. Kunderna känner sig illa behandlade av chaufförer, vilket skapar frustration och oro för säkerheten.Trots regler och avtal, möten, kommunen och taxibolagen sinsemellan så verkar problemen fortsätta. 

Personer med funktionsnedsättningar av olika slag är en grupp med rättigheter och ska kunna leva sitt liv precis som alla andra utan funktionsnedsättningar. De ska också kunna ta sig från punkt A till punkt B för att delta i skola, arbete, fritidsaktiviteter på utsatt tid och ha en meningsfull vardag.

Med anledning av detta ställde jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (L) som besvarades av tekniska nämndens ordförande Christina Bernhardsson (S):

 

  1. Vad händer med alla anmälningar som rapporteras in av kunderna till kommunen och varför får inte kunden återkoppling på anmälan?

 

  1. Hur tänker berörda nämnder som hanterar färdtjänst och dess beslut agera för att komma till bukt med problematiken med Cabonline?

 

  1. Hur kommer det sig att Cabonline kan bestämma sitt eget vitesbelopp vad gäller avvikelser?

 

  1. Hur ska Umeå kommun hantera en kommande upphandling av färdtjänst för att undvika samma problematik med upphandlad aktör?

 

Jag tycker att utifrån svaren jag fick att kommunen hanterar uppföljning av avtal mindre bra. Jag önskar att man sätter hårt mot hårt mot leverantören som faktiskt måste bättra sig. Det går inte att som leverantör skylla på ”vädret” i vinter och att det är anledningen att det strulat så mycket. Strulet har ju pågått långt innan vintern kom och i flera års tid. Som tur är ska en ny upphandling av färdtjänst göras under hösten då den gamla gått ut och då har kommunen chans att verkligen göra rätt för sig och stipulera villkor mot bolagen som deltar i upphandlingen.

Jag kommer återkomma i frågan litet senare när upphandlingen gjorts för att se vad som skiljer sig åt i den gamla upphandlingen. Har man inte ändrat något och samma bolag vinner upphandlingen igen utifrån tidigare samma villkor så har styrande politiker inte gjort sitt jobb.

Jag hoppas att i och med granskningen av VK och att vi politiker uppmärksammat problemet, att Cabonline tar och skärper till sig nu, oavsett väder och vind. Sedan vill jag uppmana alla som nyttjar färdtjänst och stöter på strul med detta att anmäla varenda sen ankomst eller annat som strular!

Jag blir så oerhört frustrerad och ledsen över er alla som nyttjar färdtjänst och som kommer sent eller inte alls till skola, arbete, möten, aktiviteter och annat som rör er vardag. Det blir en stor osäkerhet som skapar onödig stress och det är något ni inte ska behöva känna. Punkt.

Liberalerna i Umeå utser talesperson i skolfrågor

Av , , 5 kommentarer 2

Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka människans möjlighet att leva i frihet. Utbildning och kunskap ger människan möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, förbättra sin livssituation.

Liberalernas ståndpunkt är klar. Vi prioriterar en hög personaltäthet inom skolan för att uppnå studiero och trygghet samt en god kunskapsutveckling. Elever som halkar efter ska få stöd och elever som kan gå före ska få utmaningar. Det kräver en skolpolitik som står för kunskap, värnandet av lärarnas kunskapsuppdrag och som ser behovet av höga förväntningar på alla elever.

När svensk skola är som bäst är den fantastisk – men allt för ofta brister den.  Sveriges elever och lärare förtjänar en skolpolitik som vågar möta skolans utmaningar och som alltid sätter kunskap i första rummet. Med Liberalerna i regeringen sätter vi skolan åter i fokus och tar tydliga steg mot att förbättra den svenska skolan. Detta ska partiet även göra i Umeå kommun.

Med anledning av detta har Liberalerna i Umeå beslutat att utse Anders Norqvist till talesperson för  skolfrågorna i kommunen.

Anders har erfarenhet om skolfrågor efter att ha suttit i För- och grundskolenämnden 2019-2022 och han sitter för närvarande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Anders är också ledamot i kommunfullmäktige.

I skolan lägger våra unga basen för sin framtid. Jag ser fram emot att arbeta tydligare med dessa frågor i min roll som politiker i Umeå kommun, säger Anders Norqvist (L).

Liberalerna vill minska barns skärmtid

Av , , 9 kommentarer 4

Det behövs en kulturförändring i samhällets syn på barns tillgång till skärmar. I skolan och på fritiden. Nätjättar som Snapchat och Tiktok måste börja jobba med föräldrarna – inte emot dem. Liberalerna agerar nu mot barns skärmberoende. 

Detta tycker jag är bra och det är lite tråkigt att det här har missuppfattats av många att det handlar om förbudspolitik. För mig handlar det om att uppmärksamma ett stort problem som är väl konstaterat bland inte minst forskarna som nu ser resultatet av alla beroende iPad/mobil-ungar. Min fundering är dock vad gäller föräldrar som också är beroende av sina mobiler. För om inte föräldrar som har samma beteende förändras, hur ska barn förändras då? Barn gör som vuxna gör.

Så därför är jag något skeptiskt till nattlås på mobiler som föräldrar föreslås nedan bestämma om men om inte föräldrar anammar samma sätt och frigör sig också från vår tids beroendeframkallande elektronik så tycker jag att det är problematiskt.

 

Men detta är sanningen:

För mycket skärmtid har negativa konsekvenser för barn. Skärmanvändningen bidrar till försämrad inlärning, sämre språkutveckling och koncentrationssvårigheter. Många föräldrar känner en oro över barnens skärmtid och i många hem är det en ständig källa till familjebråk.

Därför lägger nu Liberalerna i regeringen om politiken, med mobilfria dagar i skolan, lagstiftning för att alla elever ska ha rätt till skolböcker av hög kvalitet och stopp för ogenomtänkt användning av skärm i förskola och skola. Istället satsar vi stort på riktiga böcker till eleverna, barn lär sig bäst med papper och penna.

Skärm- och sociala medierberoende är på väg att bli ett folkhälsoproblem som drabbar barnen även utanför skolan.

Sociala medier tar mer och mer plats i barns liv – tre av fyra barn på lågstadiet använder sociala medier dagligen. I åldersgruppen 9-12 år använder 12 procent sociala medier mer än tre timmar per dag, en ökning med 400 procent sedan 2018 enligt Mediemyndigheten. Och forskarnas larm är att vuxenvärlden måste reagera.

 

Därför vill Liberalerna:

Sätta stopp för barns nattskrollande. För många barn fastnar i sociala medier istället för att sova på nätterna. Långt fler ungdomar lägger sig efter klockan 23 en vardag nu jämfört med hur det var på 1980-talet. Sömnbristen riskerar att leda till ökad psykisk ohälsa och sämre skolresultat. Därför vill Liberalerna ge föräldrar bättre verktyg till föräldrar genom att grundinställningen ska vara att stora plattformar, spel och streamingtjänster är nedstängda för barn nattetid om inte föräldrar anger något annat.

Att målsmans godkännande ska krävas för att barn ska gå med i sociala medier. Allt mer tyder på att för hög användning av sociala medier inte är bra för barn. Sociala medier är beroendeframkallande och fulla med skadliga ideal. Makten ska ligga hos föräldrarna, inte teknikjättarna. Liberalerna vill därför att det ska krävas målsmans godkännande för att gå med i sociala medier.

Inrätta en inrätta expertkommitté för att se över barns skärmanvändning. Efter inspiration av Frankrikes president Emmanuel Macron vill vi tillsätta en expertkommitté för att ta ett brett grepp om ungas skärmanvändning och nå en sund reglering av användning av skärmar för barn.

Mobilfria skoldagar. Mobilerna i skolan stör även när de inte används på lektionerna. Istället för att snacka med kompisarna och spela pingis fastnar många elever med näsan i mobilen. Vi vill att skolan ska vara en motvikt mot Tiktokhjärnan.

 

Läs mer:

L vill ha barnlås på mobiler – inga sociala medier efter klockan 23.00 https://sverigesradio.se/artikel/l-vill-infora-barnlas-pa-mobiler-inga-sociala-medier-efter-klockan-23-00

Liberalerna vill begränsa ungas användning av sociala medierhttps://www.dn.se/sverige/liberalerna-vill-begransa-ungas-anvandning-av-sociala-medier/

Nya råd: Små barn ska inte använda skärmar alls https://www.dn.se/sverige/nya-rad-sma-barn-ska-inte-anvanda-skarmar-alls/

Forskarlarm: Ta ifrån barnet mobilen på natten https://www.dn.se/sverige/forskarlarm-ta-ifran-barnet-mobilen-pa-natten/

Regeringen tar bort kravet på skärmar i förskolanhttps://www.dn.se/sverige/regeringen-tar-bort-krav-pa-skarmar-i-forskolan/

Grundskolan ska bli helt mobilfri
Tidöpartierna överens: Grundskolan ska bli helt mobilfri – DN.se

 

Med L i regeringen växlas jämställdhetsarbetet upp

Av , , 11 kommentarer 2

Idag är det internationella kvinnodagen och dagen till ära har jag tillsammans med andra gruppledare i länet en debattartikel i VK tillsammans med jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L).

 

Här kommer artikeln i sin helhet:

Liberal feminism handlar om att varenda människa ska ha möjlighet att styra sitt liv. Det har vi tagit strid för sedan vi slogs för kvinnors rösträtt. Vi är stolta över att Sverige har blivit ett av världens mest jämställda länder, men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Jämställdhetsarbetet har på många sätt misslyckats på grund av den förra regeringens passivitet. Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer är fortfarande ett omfattande samhällsproblem. Och hedersförtrycket är, trots år av löften från ledande politiker, fortfarande en skamfläck i vårt samhälle.

Med Liberalerna i regeringen ser vi till att vända utvecklingen. Lagstiftningen skärps, stödet till utsatta förbättras och myndigheternas arbete effektiviseras. Låt oss ge tre konkreta exempel:

1. Just nu genomförs ett skifte i rättspolitiken. Ett skifte från fokus på gärningsman till brottsoffrets behov av upprättelse och samhällets behov av skydd. Inte minst är en kraftfull kontaktförbudslagstiftning en viktig del när det kommer till att skydda kvinnor och barn från våldsamma män.

2. Regeringen tar på allvar tag i det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Bland annat ser vi till att förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggiften kartläggs. Vi vidtar också åtgärder för att barn inte ska föras ut från vårt land mot deras vilja och vi ser till att med kraft bekämpa hedersförtrycket inom skolans värld.

3. Sist men inte minst. De öronmärkta summorna för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck överstiger tidigare regeringars öronmärkta satsningar inom jämställdhetspolitiken, såväl 2023 som 2024. I år avsätts 600 miljoner kronor för att vända utvecklingen.

Detta är bara några av många åtgärder som just nu genomförs för att öka friheten för fler. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att bekämpa grova brott, men också om frihet, trygghet och jämställdhet. Det handlar om att stå upp för vårt öppna samhälle – i alla lägen.

Paulina Brandberg (L) Jämställdhetsminister

Hanna Lundin Jernberg (L) gruppledare Liberalerna Umeå

Victoria Hvirfvel (L) gruppledare Liberalerna Lycksele

Maria Lundqvist Brömster (L) gruppledare Liberalerna Nordmaling

Nicke Grahn (L) gruppledare Liberalerna Dorotea

Torsten Lundborg (L) gruppledare Liberalerna Åsele

Fördjupa samarbete mellan Umeå och Taiwan

Av , , 1 kommentar 2

Liberalernas Umeås fullmäktigeledamöter har skickat in en motion till fullmäktige där vi yrkar på att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjligheten att fördjupa relationen med Taiwan genom ett tydligt tematiskt partnerskapsprojekt eller vänortsavtal.

Mer om detta skriver jag och Anders Norqvist tillsammans med en av Liberalernas toppkandidater i EU-valet Simona Mohamsson i debattartikel hos Västerbottens-Kuriren.

”Vår inställning är enkel: Umeå ska alltid sträva efter att etablera sina samarbeten och utveckla utbyte med städer som inte bara delar utmaningar och intressen med Umeå utan som också står för demokratiska värden och respekterar mänskliga rättigheter.
Kinas upptrappade aggressioner mot demokratin Taiwan måste mötas av den fria världens solidaritet och fördjupade lokala samarbete”

Umeå kommun liksom resten av Sverige är exponerat för kinesiska intressen. Den senaste tidens uppvaknande och påbörjade kursändring i EU och Sverige kommer att få konsekvenser för Umeå. Kinas upptrappade aggressioner mot demokratin i Taiwan måste mötas av den fria världens solidaritet. Därför är det dags för Umeå att fördjupa vänskapen med demokratin Taiwan. Vi har därför lämnat in en motion till Umeå kommunfullmäktige om ett förslag att etablera ett fördjupat samarbete mellan Taiwan och Umeå kommun.

Umeå har sedan tidigare ingått vänortsavtal med ett antal städer runt om i världen, däribland Kina, även om intensiteten i kontakterna varierat. De samarbeten som funnits med städer i Ryssland och Kina är numera avslutade.

Umeå är en stad som är öppen för världen och de internationella relationerna med andra demokratier är viktiga för framtiden. Sverige har redan goda handelsförbindelser och akademiska utbyten med Taiwan så vi anser att samarbeten med ett högteknologiskt land som Taiwan skulle kunna bidra till Umeås utveckling på ett positivt sätt.

Liberalerna för en politik med hjärta och hjärna

Av , , 3 kommentarer 3

I dagens Västerbottningen har Liberalerna Umeås fullmäktigegrupp en insändare publicerad som handlar om de frågor som partiet satte högst på agendan inför valet 2022 och som vi vill driva under mandatperioden.

I hela vårt Umeå vill Liberalerna att det ska det både löna sig att utbilda sig, arbeta och driva företag, men också finnas ett socialt trygghetsnät som fångar upp när man behöver hjälp eller stöd i livet. En politik med både hjärta och hjärna.

Som nybliven gruppledare ser jag fram emot att sätta Liberalernas frågor ännu tydligare på dagordningen. Det är snart dags för andra halvlek i pågående mandatperiod så det är dags att kavla upp ärmarna.

Insändaren i sin helhet:

Efter snart halva mandatperioden finns det anledning att diskutera de frågor som Liberalerna i Umeå satte högst på agendan inför valet 2022 och som vi vill driva under mandatperioden.

Vi befinner oss i ett allvarligt globalt säkerhetsläge med en fullskalig väpnad invasion av ett europeiskt grannland. Putin uttryckte synpunkter på Sveriges och Finlands säkerhetspolitiska vägval. Det har resulterat i att Sverige äntligen valt att gå med i NATO vilket varit en fråga som Liberalerna drivit längst av alla partier i riksdagen. Detta stärker helt klart vår säkerhet och trygghet även i Umeå.  I kommunfullmäktige har Liberalerna med anledning av detta  lyft frågor om hanteringen av den höjda terrorhotnivån och föreslagit inrättandet av tjänsteperson i beredskap.

Den drogrelaterade organiserade brottslighetens utbredning drabbar också Umeå där unga utnyttjas av kriminella gäng. Det har arbetats mycket hårt från polis, socialtjänst och skola för att begränsa utvecklingen men polisen konstaterar tyvärr att vi nu kommit till ett allvarligare läge. Umeåliberalerna har motionerat i frågan där vi skyndsamt föreslår att man utformar en övergripande handlingsplan för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.

Vid valet 2022 förde Liberalerna fram ett antal förslag som kan bidra till det förebyggande arbetet. Vi liberaler vet att nyckeln till att förebygga så unga inte hamnar snett är att stärka resurserna för elevhälsa och stödja elever med olika behov. Vi vill även se en utökad satsning på resursskolor och skolsociala team på alla kommunens grundskolor. En lyckad skolgång är en av nycklarna till framgång i vuxenlivet.

Men vårt engagemang sträcker sig också bortom skolans gårdar . Vi ser värdet av kultur och fritid för att engagera och stötta unga. Genom att investera i kulturskolan och idrottsföreningarna skapar vi en meningsfull arena  att växa och utvecklas i för ungdomar. För att garantera att unga ges en arena så de kan vara delaktiga i de beslut som rör dem  har vi dessutom fört fram frågan om inrättande av ett ungdomsfullmäktige i Umeå.

Liberalerna har länge visat att vi prioriterar äldreomsorgen. Vi kämpar för en tydligare kommunal strategi för bättre arbetsvillkor och kompetensförsörjning för att säkerställa en värdig vård för våra årsrika.

Att locka och behålla talanger i kommunen är också centralt för vår framtid. Genom att öka tillgången till bostäder och skapa relationer med studenter under deras utbildning vill vi göra Umeå till en ännu attraktivare stad att leva och arbeta i. Därför anser vi att kommunen behöver lägga in en högre växel. Det kommer också bidra till att underlätta kompetensförsörjningen inom offentlig sektor och näringsliv.

Av de borgerliga partierna är Liberalerna det parti som har störst hjärta för miljöfrågor. För att våra barn och barnbarn ska kunna växa upp med samma möjligheter som vi har idag anser vi att vi måste skydda ekosystemen och värna den biologiska mångfalden. Vi menar därför att alla i Umeå behöver bidra och hjälpa till med att ställa om mot ett grönare klimatliv. Vi vill också se en stadsälvspark med Umeälv i centrum som ska vara centrala Umeås blågröna lunga och fungera som en yta för rekreation och biologisk mångfald.

Det finns många brännande frågor att ta tag i förutom de som nämnts. I hela vårt Umeå vill Liberalerna att det ska det både löna sig att utbilda sig, arbeta och driva företag, men också finnas ett socialt trygghetsnät som fångar upp när man behöver hjälp eller stöd i livet. En politik med både hjärta och hjärna. Vi kämpar för att varje enskild människa ska ha makten över sitt eget liv, kunna göra sina egna livsval och fatta sina egna beslut i vardagen. Allt naturligtvis med ett stort samhällsansvar. Det är frihet, och det är vad liberalism handlar om.

Arkiv
Senaste kommentarerna
Kategorier
RSS Nytt från vk.se