Etikett: sjukförsäkring

Vi har den bästa sjukvården…

Av , , 5 kommentarer 15

Det klagas och skrivs av så många idag om hur dålig svensk sjukvård är. Men vi ligger på första plats som den bästa av 18 I-länders. Är den verkligen så dålig som den framställs.

Jag har provat på grekisk sjukvård under ett par dygn när jag misstänktes fått lunginflammation. Först besök hos en privatläkare och sen remitterad vidare.
När jag kom till sjukhuset fick jag först vänta ett par timmar, sen på ett rum där läkarna hade sina skrivbord på ena sidan och undersökningbritsar på den andra.

Tre undersökningsplatser, inga skynken eller väggar som skärmade av utan undersökningarna skedde helt öppet och det kändes väldigt märkligt att se när patienter på den andra britsarna undersöktes. Därefter väntan igen och röntgen.

Sen blev jag inlagd och fick en säng, rostig och inte helt ren. Vi låg sex patienter av båda könen i samma rum. På toaletten stod en tvättkorg av plast med en sopsäck i. Där slängdes allt, skitpapper, blöjor, bandage osv. Stanken var olidlig.

Det fanns ingen personal utom ett gäng läkare som gick rond 2 gånger per dag och en städerska som svabbade golvet en gång per dag och en tjej som serverade matbrickorna. I övrigt så var det anhöriga som kom på morgonen och satt hela dagen hos sina sjuka, tvättade dem, bytte kläder, matade dem och bytte blöjor på de som behövde.

En sjuksköterska la om bandage på de som behövde.

Frukosten bestod av en plastmugg ljummet vatten och en tepåse, till detta ett vitt tjockt bröd och en smörask. Lunchen var oftast en djuptallrik med ljummet kött och potatis där fettet stelnat lite, och tallriken var inplastad. Till detta en mugg vatten som togs från toalettens kran, middagen gick i samma stuk.

Det var över 30 grader varm men ingen kall dryck ställdes in utan det fick anhöriga komma med. Jag kunde inte dricka vattnet eftersom vi inte är van deras bakterier. En anhörig till patienten bredvid gav mig en flaska vatten från toaletten och ville att jag skulle dricka men jag förklarade varför jag inte kunde. Jag hade inga pengar med mig eftersom jag hamnade akut. Men då gick kvinnan ner till en kiosk och köpte en vattenflaska till mig som jag kunde dricka ur.

Eftersom jag var utlänning och det blev ett försäkringsärende så blev jag utsatt för en massa provtagningar och konstiga diagnoser. Jag hade inte ens lunginflammation men de pumpade i mig penicillindropp och en massa annat, sen fick jag diagnoser på diagnoser. Efter tre dagar fick jag ta hjälp av SOS International för att få reda på vad de höll på med och förstod att jag var en mjölkko.

Då kom en läkare in och var sur för att jag hade kontaktat en grekisk läkare som ringt dem, läkaren på SOS kunde både svenska och grekiska. Jag fick hjälp av SOS att bli utskriven för de ville inte släppa ut mig, men till slut så kom jag ut därifrån.

Varje gång jag besöker vår egen sjukvård i Sverige så tackar jag för att vi har det så bra i förhållande till andra europeiska länder.

Det nya fattig Sverige skapat på bara ett knappt decennium

Av , , Bli först att kommentera 13

I det nya fattig Sverige går det utför för fler och fler människor. SCB:s undersökning visar att den relativa fattigdomen ökar. Det har blivit tre gånger fler fattig under Alliansens styre under bara ett decennium. Framtiden med en fortsatt Alliansregering ser dyster ut.
Den tiondel människor som ligger i den lägsta inkomstgruppen har bara ökat 1 ynka procent per år, medan den med hög inkomst ökat med 3,5 %. Sen vet vi att den tiondel människor som är rikast fick största delen av kakan.
De människor som har de lägsta inkomsterna ligger kvar på samma nivå som 2007 vilket är skrämmande. Ska Sverige som ett framgångsland tolerera att så många människor lever i relativ fattigdom.
I den här gruppen utsatt i fattigdom så är det en grupp som sticker ut nämligen ensamstående mammor och pappor, det rimmar ju inte så bra med att Alliansens jobbpolitik skulle bestå av åtgärder just för ekonomiskt utsatta familjer.
Vi vet ju alla hur pengarna fördelades trots alla stora ord. Inte blev det låginkomsttagarna som fick dem, inte blev det de fattiga, de sjukskrivna, de arbetslösa eller de förtidspensionerade.
Nej Alliansens arbetslinje slog fötterna under de människorna med råge och ökade istället fattigdomen rejält genom att öka på inkomsterna för den gruppen som består av till största delen män med hög inkomst.
Alltså den tiondelen av Sveriges befolkning som redan innan hade mer pengar än de kan göra av med fick ännu mer pengar att köpa sjukhus och vårdcentraler för en spottstyver eller starta förskolor, skolor och sen se till att vinsterna försvann till Caymanöarna innan skolorna konkursade.
Pengar som de fattiga i Sverige, de sjuka, arbetslösa, förtidspensionerade, pensionärer och de som hamnat längst ner så väl skulle behövt.

Är detta ett Sverige att vara stolt över, nej det tycker inte jag. Just nu genomför Riksteatern tillsammans med Majblomman en serie läsningar om barnfattigdom i Sverige idag. Berättelserna kommer från barns upplevelser av att vara fattig i Sverige idag.

Den 29 april genomför vi en av läsningarna i Vilhelmina. Läsningarna görs av Annelie Nordström, ordförande i Kommunal tillsammans med 5 lokala personer. Läs gärna mer på http://www.wilmakultur.se/default.asp?pageid=58660

Den kvällen kommer vi att få höra om hur det kostar på att vara barn och växa upp i en familj som inte har råd. För att slippa berätta att man inte har möjlighet att fixa medhavd matsäck sjukanmäler man sig från skolutflykten. Fotboll är något kompisarna håller på med – själv har man varken pengar till idrottskläder eller medlemsavgift. Man känner sig annorlunda och utanför.

Vi tar 100 kr i entré och allt överskott går till Majblomman lokalt i Vilhelmina så kom och lyssna och ta del av berättelserna samtidigt som du också hjälper de barn i Vilhelmina som lever precis så. Eller väljer du att blunda för att barnfattigdom också finns så nära oss. Det kan vara dina grannars barn som får leva så!

Så fick dom en smäll till….

Av , , Bli först att kommentera 10

 

Småföretagarna…. och jag som trodde att Alliansens politik gick ut på att främja och underlätta för människor att ha egna företag. Men så blev det inte …
Ett av Centerns stora vallöften var att man skulle förenkla för småföretagare men det visar sig att det hela tiden blir tvärtom. Egenföretagare har inte råd att vara sjuka idag och tvingas arbeta trots sjukdom.
Ekots nyhetssändning idag rapporterar att antalet sjukskrivna egenföretagare har halverats sedan Alliansen höjde antalet karensdagar innan man får sjuklön till en vecka. Anledningen är alltså inte färre sjuka utan att få har råd att vara hemma en hel vecka utan inkomst.
Det är som katten på råttan….om de som är sjuka inte kan vara hemma och återhämta sig utan måste jobba då kommer de att bli ännu sjukare och sliter ut sig.
Förr fanns en valfrihet när det gällde karensdagar, företagarna kunde välja hur många karensdagar man ville ha men det regeln tog regeringen bort och bestämde att sju dagar ska gälla för alla.
Jag trodde att paradorden för den här regeringen var valfrihet men så tydligen inte i det här fallet.
Nåja det är inte det enda som drabbat småföretagarna under de år Alliansen styrt, den pappersexercis som man anklagade sossarna för att ha ålagt småföretagarna har resulterat i ännu fler blanketter att fylla i.
Exempelvis så har upphandlingsreglerna för småföretagare inte blivit enklare trots löften men effekten uteblev och antalet småföretag som deltar i offentliga upphandlingar ligger lika stilla som innan.
Vilket är upprörande för om vi kunde nyttja våra småföregarare mer så skulle det nog stimulera fler att starta företag i våra kommuner men då måste också regeringen sluta sätta krokben för alla och minska regelverket.

Det tre aporna..

Av , , Bli först att kommentera 10

De tre aporna härstammar från japan och förknippas med det japanska mottot ”inte se” (något ont)”, inte höra (något ont)”, inte säga (något ont)”. Betydelsen menade att om man inte exponerades  för negativa budskap så skulle man inte heller reflektera över ondskan i sina tal och gärningar.

Men det finns också en anglosaxisk ordalydelse där ordspråket tolkas på ett annat sätt. Här betyder översättningen ”se no evil, hear no evil, speak no evil” och används med den betydelsen i vår kultur. Ett exempel på detta är Keith Harings allusion på motivet. Han var en amerikansk ung konstnär som riktade skarp kritik till samhällets ovilja att hantera aidsfrågan. Han avled 1990 i en aidsrelaterad sjukdom bara 32 år gammal.
 Regeringen har återigen kritiserats av Lars Calmfors som tidigare var ekonomisk rådgivare åt regeringen. Nu säger han att det är för dyrt för staten att inrätta ett femte jobbskatteavdrag, När detta är infört har det kostat minst 80 miljarder ur statskassan.
Så har det då gett något resultat, inte mycket enligt Calmfors som skriver i ett debattinlägg i DN http://www.dn.se/debatt/regeringen-bor-vanta-med-ett-femte-jobbskatteavdrag
Calmfors har tidigare lett finanspolitiska rådet och tillsattes av Anders Borg. Finanspolitiska rådet ska granska regeringen och den ekonomiska politiken. Men efter att i stort sett i varenda reform regeringen inför t fått kritik av Calmfors så petades han.
Ett urval av den kritik som framförts är :
Maj 2008
”Sänkningen av fastighetsbeskattningen missgynnar näringsverksamhet eftersom investeringar i bostäder blir betydligt mer attraktiva. Reformen är en anmärkningsvärd kontrast till regeringens ambitioner att på andra områden grunda politiken på forskning”
Maj 2008
”Däremot bedömer vi sänkningarna av arbetsgivaravgifterna för ungdomar som mindre lyckade i detta avseende. Denna åtgärd är förmodligen ett ganska ineffektivt sätt att öka sysselsättningen. (…) Ytterligare sänkningar av arbetsgivaravgiften för enskilda grupper bör undvikas eftersom effekterna är osäkra”
2008 om krisåtgärderna
Stimulanspaketet på 8,3 miljarder räcker inte. Lars Calmfors hade velat se insatser på tre gånger så mycket, eller mellan 15 – 25 miljarder kronor. Jag hade velat se tillfälligt höjda statsbidrag för kommuner och landsting, engångsbidrag till låginkomsttagare, extra studiemedel och ett extra barnbidrag”
2009 om fel krisinsatser
”(Calmfors) menar (…) att regeringens åtgärder mot arbetslöshet är bäst lämpade för tider av låg arbetslöshet och inte i tider av allvarlig lågkonjunktur och begynnande massarbetslöshet. Insatserna är därmed improviserade och har begränsad effekt. Ett exempel på detta är de s k jobbcoacherna.”
2009 – anklagar regeringen för att mörka att den vill sänka lönerna
”På den borgerliga sidan ville man inte tala om att effekten skulle gå via lönebildningen utan man mörkade det”
 
2010 Kritiserar sjukkförsäkringsreformen
”Regeringen ska ha beröm för att genom sina sjukförsäkringsreformer ha angripit ett svårt problem men den måste samtidigt kritiseras för ett förhastat och slarvigt genomförande av reformerna och för behandlingen av långtidssjukskrivna”
2010 sågar arbetsmarknadspolitiken
”Jobbsökaraktiviteter och coaching har expanderat för mycket i lågkonjunkturen, medan arbetsmarknadsutbildningen har blivit för liten”
2010 föredrar de rödgrönas politik
”Ungdomsarbetslösheten är en stor stridsfråga. De rödgröna vill avskaffa halveringen av arbetsgivaravgift för unga och istället ta bort avgiften för dem som anställer en arbetslös ungdom under ett år, vilket blir mer effektivt enligt Calmfors.
2011 Totalsågar den ekonomiska politiken
Den är ologisk, verkningslös, otydlig, missriktad och fördelningspolitisk negativ men den får beröm för att man nu blivit ärlig nog att erkänna att sysselsättning ska skapas genom sänkta löner…
Så visst stämmer den anglosaxiska tesen om de tre aporna förträffligt på vår regering, man varken vill se höra eller prata om hur deras politik påverkat de människor som hamnade i utanförskap idag efter Alliansens härjningar under fem år…
Och att peta Calmfors från finanspolitiska rådet är väl ett ytterligare ett bevis på att den som inte tycker som regeringen är obekväm och ska bort, fast jag trodde i min stilla enfald att finanspolitiska rådet är till för att just granska och både ge ros och ris till regeringen.
Att det under Calmfors ledning getts kritik kanske Anders Borg ska fundera en stund över….det kanske är så enkelt så att Calmfors har rätt…..

Olof Palmes ord känns lika aktuella idag ….

Av , , 4 kommentarer 10

Med knapp majoritet 140 mot 139 beslutades idag i riksdagen äntligen ett vettigt förslag när det gäller sjukförsäkringen. Nu ska de sjukskrivnas arbetsförmåga provas mot den faktiska arbetsmarknaden och inte mot en massa fiktiva jobb som hittills.

Detta kommer väl i alla fall att stoppa de värst utsatta. Det är ju katastrofalt att människor ska provas mot en arbetsmarknad som inte finns. Det bästa hade varit att stoppa utförsäkringarna helt men så blev det ju inte.
Naturligtvis tycker moderaterna tvärtom och hade väl helst sett att detta skjutits på till hösten och därmed hade det kunnat förhala situationen ytterligare nåt år för de utförsäkrade men det är skönt att det finns tillräckligt många kloka politiker som kan påverka besluten trots allt.
Det som skrämmer mig är ju att regeringen så totalt mörkat att man haft fullt klart för sig hur sjukförsäkringsreglerna skulle slå och ljög oss rätt i ögonen med att man inte visste nåt när det tvärtom låg alldeles i deras riktlinjer hur de ville ha det.
Jag skräms av den totala brist på empati som finns idag bland ledande politiker ute i landet. Den ene politikern efter den andre uttalar sig och verkar ha fullständigt noll koll på hur verkligheten ser ut för många människor idag med regeringens politik.
När det å ena sidan pratas som att jobbskatteavdraget är frälsningen för Sverige och svenskarna så hamnar fler och fler i utanförskap. Aldrig tidigare har det väl varit så att människor slagits ut på det här viset.
När de inte ens blir berättigade till försörjningsstöd utan hänvisas till frivilligorganisationerna då har det gått väldigt utför för Sverige. Vi som en gång var en förebild för många andra länder är nu värre än USA…
Ett citat från Olof Palme :
”Visst är jag demokratisk socialist. Jag är det med stolthet över vad denna demokratiska socialism har uträttat i vårt land, jag är det med glädje för jag vet att vi har viktiga arbetsuppgifter framför oss efter det borgerliga vanstyret. Och med tillförsikt, för nu vet människor vad som händer med jobben och tryggheten och stabiliteten när högerkrafterna har ansvaret.”
Känns märkligt nog lika aktuellt idag som då……

Hägglunds ögonsten blev en flopp….

Av , , 2 kommentarer 9

Socialminister Göran Hägglunds ögonsten får sig en rejäl törn.

Ur socialstyrelsens utredning http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18299/2011-3-46.pdf

kan man läsa:

Avsedda effekter
– kortare väntetider
– ökade möjligheter att påverka väntetiden och välja vårdgivare
– kännedom om vårdgaranti

Icke- avsedda negativa effekter
– undanträngning av högre prioriterade patienter
– lägre produktivitet
– ändrade indikationer
– försämrad patientsäkerhet

Svt utvecklar det där med undanträngning av sjukare patienter till förmån för friskare:

”De allra sjukaste får vänta på vård för att landstingen ska få del av regeringens så kallade kömiljard. Nu slår allt fler läkare larm om att sjukhusen prioriterar friskare patienter.

Det är förstagångsbesöken som berättigar pengar från kömiljarden. De sjukaste patienterna, som oftare går på återbesök, genererar därför mindre pengar till landstingen.”

Man kan alltså konstatera att Vårdgarantin försvårar för sjuka att få vård, rehabiliteringsgarantin försvårar för folks reahabilitering och jobb- och utvecklingsgarantin försvårar folks chanser att få jobb.

I Stockholm pågår stora kampanjer för att få människor att teckna privata försäkringar som garanterar att om du blir sjuk går före vårdköerna. Du kan få betala upp till 25 000 kronor per år för att vara säker på att du kan åka på gräddfilen rakt in i sjukvårdsapparaten.

De flesta människor har inte råd med privata sjukförsäkringar eller var det detta Fredrik Reinfelt menade att jobbskatteavdragen skulle användas till.

Men alla dom som inte fick något jobbskatteavdrag då ????

Dessutom kan man konstatera att de pengar regeringen vill satsa på det femte jobbskatteavdraget skulle kunna användas för att utrota barnfattigdomen i Sverige.

För mig blir valet lätt, jag avstår gärna en skattesänkning om de barn som far illa får det bättre. Hur väljer du?

Siffror talar sitt tydliga språk.

Av , , 8 kommentarer 8

Citerat från Aftonbladet

”En femtedel av alla socialbidrag går till personer som är sjuka, men saknar inkomst, enligt en ny kartläggning av Sveriges kommuner och landsting (SKL). SKL ser också att allt fler utförsäkrade söker socialbidrag.”

Citat av dåvarande socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson (M);

”De nya skärpta riktlinjerna för sjukskrivningar ska bidra till att betala regeringens skattesänkningar”

Det tolkar jag definitivt som att regeringen skjuter över de ökade kostnaderna till kommunerna för att ha råd att ge skattesänkningar till de som redan har det gott ställt.

Jag trodde i min enfald att ett försörjningsstöd är det sista skyddsnätet i samhället, det en människa får som hamnat i en extrem situation och inte kan lösa sin försörjning på annat sätt än att få hjälp.

Men att på detta sätt medvetet kasta ut människor i "socialbidragsberoende" och låta kommunerna ta smällen är väl inte vettigt. Det finns idag kommuner som sprängt sin budget för försörjningsstöd med flera hundra procent på grund av detta.

Resultatet blir att andra delar av den kommunala verksamhetet måste skäras ner. Som om detta inte var nog så har det visat sig att även de utförsäkrade måste söka försörjningsstöd. En av tio hamnar hos socialtjänsten.

Det tycker moderaten Ul Kristensson som också är socialförsäkringsminister är positivt och lyckas vända på steken i ett SR inslag och säger:

Jämfört med farhågorna är det väldigt positivt. Nio av tio behöver inte socialbidrag när de lämnar sjukförsäkringen efter två och ett halvt år. Det är en stor framgång. Jag, och många andra, befarade betydligt värre siffror. Socialbidraget är en problematisk form av bidrag, säger han.

Sen fortsätter han med att säga:

– Det är nog många människor i Sverige som någon gång i livet upplever att just nu har jag inga pengar alls, men som absolut inte går till socialtjänsten, utan man går till goda vänner och får ett lån och klarar av det. Så fungerar vanlig medmänsklighet, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson

Jag tror inte på långa vägar att det alltid finns vänner som kan ställa upp och låna ut pengar, är det verkligen meningen att vi ska bli banker för att regeringen ska kunna genomdriva sina notoriska skattesänkningar. Och det finns ett stort mörkertal när det gäller de utförsäkrade, många försöker nog hanka sig fram på en lön i familjer exempelvis, många ungdomar flyttar hem till sina föräldrar för att det inte har råd med eget boende. Så en på tio kan nog lätt bli 9 av tio om alla som behövde sökte försörjningsstöd

Sverige går mot ett stup när det gäller det sjuka och utförsäkrade. Att straffa dem är ett hån mot mänskligt och humanitärt betende. Att genomdriva in absurdum reformer som kastar ut en stor del av vår befolkning i ett utanförskap som man säger sig vilja hjälpa människor att inte hamna i är mig en gåta.

Och att i allt man alltid argumenterar om  att människan är lat och inte vill arbeta är groteskt …medge istället att ni misslyckats kapitalt med att minska arbetslösheten och lägg mödorna på det istället för att jaga de sjuka i samhället.

Att alltid som argument säga att det är arbete som är prio ett blir ett hån, naturligtvis vill människor arbeta och försörja sig själv. Se till att koncentrera politiken på att skapa arbetstillfällen istället för att betala ut bidrag till en massa konstiga coachföretag och andra reformer som egentligen inte genererar ett enda jobb utan endast resulterar i att en massa pengar försvinner ut ur Sverige.

Då blir det konstigt nog inte fult med att ge bidrag.

Se till att människor istället för att hamna i utanförskap får hjälp med utbildningar, lärlingsplatser och andra sätt för att möta de krav som finns på arbetsmarknaden. Idag görs ingenting för att matcha in de arbetslösa mot de arbeten som finns.

 


Försämringen av sjukförsäkringen är ”en seger för moralen” ???

Av , , 2 kommentarer 12

säger Helena Riviére (M) som fram till nyligen satt i socialförsäkringsutskottet.

Hon säger

Det sägs att sjukförsäkringen är ett haveri, men jag delar inte den bedömningen. ’Beviset’ är främst ovederhäftiga artiklar i Aftonbladet, men också att så många återvänder till sjukförsäkringen efter att ha gjort en vända i introduktionsprogrammet på arbetsförmedlingen för att de sägs vara så sjuka.

Jag skulle vilja säga att incitamenten för människor att hålla fast vid sjukrollen för att inte riskera sin ersättning är en annan stark förklaring. […] Detta gäller "utförsäkrade" från tidsbegränsad sjukersättning, som alltså inte har visat några tecken på tillfrisknande trots många herrans år i lugn och ro utan tidsgränser, men som bedöms ha viss arbetsförmåga.

[…]

Att ställa krav är osvenskt och "kallt" och att stryka medhårs är varmt och medkännande. Men kunde det uppstå något utrymme för lite sund skepsis mot alla svaga och trötta så skulle det troligtvis vara till gagn för dem.

Till dem som är så psykiskt bräckliga att de inte ens kan sätta på en kastrull med vatten skulle jag vilja säga: Lär er! Ni har allt att vinna på att försöka!

Med fortsatt sänkt skatt på arbete och normala krav på egenförsörjning i första hand kommer nog arbetslinjen att vinna över sjukförsäkringslinjen och därmed också en seger för moralen i en återupprättad svensk modell.”

Tror du att du är trygg i dagens Sverige??

Socialtjänstlagen säger så här:

1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
– ekonomiska och sociala trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor,
– aktiva deltagande i samhällslivet.
 Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
 Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
 
 
2 kap. Kommunens ansvar 
1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område
2 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.
 Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Då tolkar jag det som att om jag hamnar i kris och exempelvis blir utan inkomst pga av att jag blir utförsäkrad eller att jag blir sjuk har rätt att få hjälp med försörjning av kommunen till dess jag kan klara mig själv……eller???

Nej så enkelt är det inte…

I Nättidningen Feministiskt Perspektiv läser jag följande:

”Utförsäkrade tvingas leva på socialbidrag. Så låter det emellanåt i debatten om människor som kastas ut ur sjukförsäkringen. Men faktum är att de inte ens kan räkna med att få socialbidrag längre. Nu anlitar även socialtjänsten konsultläkare som överprövar ordinarie läkarintyg.

[…]

Oavsett hur många det rör sig om, är det redan ett faktum att ett antal utförsäkrade behöver söka socialbidrag när de inte längre får sjukpenning. För att få socialbidrag måste de kunna styrka sin sjukdom med ett läkarintyg. Men nu har socialtjänsten börjat granska sjukintygen på samma sätt som Försäkringskassan, med följden att sjuka människor nekas socialbidrag och står helt utan hjälp även från den institution som är tänkt att vara samhällets yttersta skyddsnät.”

Så nu börjar även kommunerna att dra åt sig öronen. Socialbidragsutbetalningarn har i många kommuner ökat med flera tusen procent och skatteintäkterna minskar och detta innebär att de försöker hitta vägar att inte bevilja försörjningsstöd till de som blir helt utan inkomst.
 

Snacka om att det blir ett Moment 22 för den som blir sjuk och hamnar i den här karusellen.

Det är den här typen av åsikter som den Moderata toppen har, det var också Riviére som ansåg att det inte finns någon fattigdom i Sverige, som skrev en bok om att "socialbidraget måste vara avskräckande lågt" och att arbetslösa ska vara tacksamma som hon säger: 

”Är det så otänkbart att begära lite positiv respons av människor som fått all den hjälp och fått del av alla de insatser som fas 1 och 2 erbjuder? Det är min fråga.”

Min fråga är: Hur länge ska det dröja innan Svenska folket vaknar upp och protesterar på allvar. Ett bra sätt att göra det på är att skriva på de protestlistor som finns överallt i samhället som går under benämningen "Påskupproret". Där går bland annat kyrkan och läkarna i bräschen tillsammans med både LO och SEKO .

Så min uppmaning är: Skriv på listorna eller gå in på facebook och anmäl dig….för betänk att nästa gång kan det vara du som blir sjuk och behöver stöd….

 

 

Varför tog det så lång tid att vakna upp?

Av , , 1 kommentar 9

Nu har till och med Kristdemokrater vaknat upp och insett att alliansens linje när det gäller sjukförsäkringsreglerna är vansinniga. Flera kristdemokrater har öppet uttalat sig om detta.

Landstingspolitikern Chatrine Pålsson Ahlgren är en av dem som säger:        

"- Det har blivit fel och det erkänner jag som varit delaktig. (….) Jag tycker att den är den värsta blundern som vi gjort. Särskilt som den drabbar enskilda som inte orkar gå vidare och slåss ör sina rättigheter"

Bra att hon törs erkänna att det är en blunder men jag undrar vilka andra hon har kommit till insikt att alliansen gjort ?

En annan Kristdemokrat Thord Carlsson som även är kyrkoledare säger:

– Alliansen har oftast företrätts av Moderaterna som så starkt värnat om att alla ska ut i arbete. De som inte har arbetsförmåga har behandlats omänskligt.

Med det så erkänner man i alla fall att det är Moderaterna som styr i Sverige och att resten nog är nickedockor. Frågan är vad de tror att ett litet parti som numera ligger under spärren kan påverka Moderaterna.

– Kristdemokraterna måste ompröva deltagandet i alliansen om inte alla människor behandlas lika och efter sina förutsättningar.

Själv tror jag att de inte kommer att vinna tillbaka väljarna efter det svek som ett parti som säger sig värna om människan har gjort under alliansregeringen. De har tigit och samtyckt i 5 år och nu först börjar de vakna sent om sider om vilken politik som styr Sverige.

Var de verkligen så blåögda eller var det suget efter makten i regeringsställning som gjorde att man blundade för hur politiken slog sönder människa efter människa efter människa..

Frågan är om det redan är för sent och att de redan innan nästa vla är borta som en vindpust genom ett öppet fönster.

Jag lyssnade på Fredrik Reinfeldt idag på P1

Av , , 1 kommentar 8

P1 är en radiokanal som jag lyssnar på hela dagarna på jobbet, jag gillar den kanalen, många bra reportage och intervjuer. Här kan man få boktips, lyssna på radioteater och en mängd andra program i ämnen som intresserar mig.

När jag vill ha omväxling blir det P2 och gärna klassiskt. Det är lugnande för själen att lyssna på klassiskt det insåg jag när jag för ett par år sedan mer eller mindre gick in i den berömda väggen. Jag klarade mig från fullständigt sammabrott tack vare en bra läkare och bra människor inom vården som jag fick hjälp av.

Men sviterna sitter kvar, jag har svårt för höga ljud och stojiga miljöer. Men jag har också lärt mig att stressa av och stänga ute oljud som är allt för störiga.. nå nog om detta.

Idag lyssnade jag på Fredrik Reinfeldt som satt i P1 studion och skulle svara på frågor från lyssnarna. Det märktes otroligt tydligt att så fort någon ringde och själv hade blivit drabbad av regeringens jobb eller utförsäkringspolitik så lyssnade han inte utan stängde av och pratade om arbetslinjen och arbetslinjen.

En kvinna hade inte haft någon som helst inkomst sedan 15 månader tillbaka eftersom hon utförsäkrats och inte ens fick socialbidrag, men det svamlade han bara  bort med och jag tror inte hon kände att hon fick något vettigt svar på den frågan.

En annan frågade om hur han såg på att hon hade att välja mellan 100 % arbetslöshet eller att få jobba som springvikarie men att hon efter 75 dagar inte fick stämpla upp längre. Då svarar han att det är upp till var och en att arbeta men att man inte ska räkna med bidrag från samhället. För mig är det en helkorkad inställning. Det måste väl vara bättre att jobba och få stämpla upp än att gå 100 % arbetslös. Vi kommer aldrig att komma upp till 100 % heltider i Sverige för alla. Hur går det då för resten…

När reportern försökte fråga om hur han såg på att de rika fått mer och de sjuka och arbetslösa mindre och att klyftan bara växte och växte så pratade han förbi de på ett exellent sätt som den proffspoltiker har är.

Inte undra på att de gillar sig själva när de sitter i en glasbubbla som förmodligen har en spegelbild på insidan så att det enda de ser är sin egen förträfflighet……medan de som lever i verkligeheten får det ännu sämre….hur länge ska detta få fortgå?

En annan upprörd röst frågade varför inte regeringen ingrep via Vattenfall och tryckte tillbaka elpriserna nu när de skenar iväg så hysteriskt men det pratade han snyggt bort…det blir ju ännu mer klirr i kassan att dela ut till det rika…………..