Etikett: växthusgaser

Rödgrönas energi- och klimatpolitik ger större utsläpp!

Av , , 1 kommentar 3

Utsläppen av växthusgaser från Norden riskerar att bli väsentligt högre med de Rödgrönas energi- och klimatpolitik. Även elpriset kommer att svänga mycket mer jämfört med Alliansens politik. 

Svenskt Näringsliv har låtit ett av de mest välrenommerade konsultföretagen i branschen, Pöyry undersöka konsekvenserna av Alliansens och de Rödgrönas energi- och klimatpolitiken under de kommande 20 åren.
 
Pöyry är ett finskt företag som har varit verksam i 50 år och finns idag i 49 länder och har drygt 8000 medarbetare. Vissa inom de Rödgröna ifrågasätter opartiskheten hos företaget, men säkert är om de inte hade varit seriösa så hade de inte överlevt i 50 år.
 
Pöyry har kommit fram till att om man jämför de båda scenarierna ligger det genomsnittliga elpriset i Sverige på 46,7 öre/kWh i Alliansscenariot och 55,4 öre/kWh för det Rödgröna scenariot under en kall vinter år 2030, en skillnaden
19 procent.Utöver detta ökar de påslag på elpriset som konsumenterna får betala för elcertifikaten – från 8,8 öre/kWh i Allianscenariot till 13,4 öre/kWh i det Rödgrönas, totalt sett drygt 13 öre/kWh skillnad för en hushållskund.
 
Pöyry kommit fram till att de rödgrönas energi- och klimatpolitik leder till ökad prisrörelse och sårbarhet. Det beror främst på minskad andel baskraft i kombination med ökad andel vindkraft, en mindre förutsägbar energikälla. Det är inte alltid det blåser. Studien visar att i Mellansverige skulle priset överstigas 100 öre/kWh cirka 13 gånger i Alliansscenariot och 110 gånger i det Rödgröna scenariot under vintern 2030. I Alliansscenariot beräknas elexporten från Sverige vara 15 TWh per år mer än i det Rödgröna scenariot. Sverige kan således tjäna exportintäkter på utsläppsfri el. Det spelar också stor roll för koldioxidutsläppen. I det Rödgröna scenariot blir utsläppen från Norden 3,9 miljoner ton mer årligen än i Allians-scenariot.
 
Man kan hävda att utsläppen totalt sett inte påverkas eftersom energisektorn ingår i det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter.
I klartext betyder de att de Rödgrönas energi- och klimatpolitik ger större utsläpp från Norden som andra europeiska länder måste kompensera.
 
En annan konsekvens av den Rödgröna miljö- och klimatpolitik är att det blir svårare att hantera den tillkommande vindkraften. Den lättreglerade vattenkraften skulle i högre utsträckning behöva användas som basproduktion om kärnkraften avvecklas.
 
Det finns många stora frågetecken kring de Rödgrönas miljö och klimatpolitik. Väljarna bör nog syna den innan de går och röstar.
 
Vi syns
Ulrik

Alliansen och utsläppen!

Av , , 2 kommentarer 4

 

Alliansregeringen vill gå före och visa att Sverige kan minska utsläppen och öka välfärden samtidigt. Utsläppen har minskat kraftigt under alliansregeringen.

De rödgröna svarar med skattehöjning, väsentligt dyrare bensin och dieselpriser, dyrare elpriser och införda kilometerskatter för tung trafik som orsakar sämre konkurrenskraft för företagen och dyrare priser för hushållen. Ett säkert sätt att bromsa utvecklingen för ett hållbart samhälle särskilt för de människor som inte har något val.

Alliansen vill att Sverige ska visa att det går att
– klara utsläppsminskningar i en växande ekonomi
– utveckla och sprida användning av bästa möjliga teknik
– bidra till klimatåtgärder och klimatanpassning i utvecklingsländer.
 
Alliansregeringen har beslutat att utsläppen växthusgaser för Sverige ska minskas med 40 procent år 2020 jämfört med 1990. Målet avser verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter och innebär att utsläppen av växthusgaser ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre 2020 i förhållande till 1990 års nivå.
 
Alliansregeringens vision på längre sikt är att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Användningen av fossila bränslen för uppvärmning kommer att avvecklas till 2020.
 
Energieffektiviteten i transportsystemet ska stegvis öka och
fossilberoendet ska brytas och därmed minska klimatpåverkan. Alliansregeringen mål är att 2030 skall Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Utsläppen i avfallshanteringen fortsätter att minska genom deponiförbud för brännbart och organiskt avfall och omhändertagande av metangas.
 
Valet står mellan Alliansen med en kraftfull och ansvarsfull miljö- och ekonomisk politik för hela Sverige med kraftigt minskade utsläpp och ökad välfärd i fokus eller om de rödgröna´s maktambitioner med luddig miljöpolitik som kommer att leda till en offentlig kostnadsexplosion för oss alla men främst för de som bor utanför städerna, de som driver företag, och enskilda människors och deras möjligheter att välja miljövänliga alternativ.
 
 
Vi syns!
Ulrik
2 kommentarer
Etiketter: , , ,