Maxade tankar

Kommunrevisionen

 Just nu sker en viss diskussion och väntan på kommunrevisorernas rapport ang Regnbågen. Granskningen pågår så än går det inte att säga något om utfallet. Vi får se vilka fakta som kommer fram.

 
Men eftersom jag är avgående sammankallande för revisorerna tänkte jag att det ev kan vara intressant att skriva lite om vilken uppgift som revisorerna egentligen har.
 
Majoriteten i revisionen har oppositionen. Ca ett halvt år (eller tills bokslutet är klart) efter ett val har man den situationen att det finns två aktiva revisorsgrupper. Avgående grupp skall granska fjolårets bokslut mm medan den nya gruppen skall granska de nyvalda politikerna.
 
Revisorerna jobbar också på fullmäktiges uppdrag och i förlängningen skall man då vara kommunmedborgarnas granskande öga. Det finns regler hur ev djävssituationer skall hanteras och med åren har det också utvecklats en praxis. T ex kan man inte vara revisor om en fru eller annan närstående sitter i en nämnd. Praxis finns sedan vars gränsen för släktskap går för att betraktas som närstående. 
 
Revisorerna granskar enbart nämndernas ansvar (styrning och kontroll),vi har INTE som uppgift att granska tjänstemännen(/kvinnorna). Tjänstemännen är anställda och nämnderna och dess ledamöter har arbetsgivaransvaret för dessa.
 
Det som alltid ingår i revisionens uppgift är at granska årsabokslutet samt minst ett delårsbokslut och uttala sig om detta, man skall även uttala sig om nämnder och styrelser har tillräcklig styrning och kontroll. Därutöver kan man göra fördjupade granskningar av nån speciell del av den kommunala verksamheten. Om kommunen har något bolag (i vårt fall VIBO) finns ett par av kommunrevisorerna utsedda att sitta med som lekmannarevisorer i det bolaget.
 
Revisionen skall också sköta sig helt självständigt och man får besluta helt på egen hand vad man vill granska, utöver de obligatoriska granskningar kan man alltså inte beställa en särskild granskning.
 
De regler som beskriver uppdraget finns i kommunallagen samt i det som kallas för "God revisionssed". Till vår hjälp fins en upphandla expert/sakkunnig på revision som sköter själva faktagranskningen. Viktigt att veta är också att varje kommunrevisor (den finns 5 st i kommunen) är helt självständiga och man kan tänka sig den situationen att fullmäktige får in 5 olika revisionsrapporter, i det flesta fall försöker man dock att nå en enighet inom revisionsgruppen. En rapport är också bara rådgivande, revisorerna kan inte ta några beslut utan detta utförs av kommunfullmäktige.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.