Maxade tankar

Ansvarsfrihet eller inte?

Av , , 22 kommentarer 23

 Följer man vad som skriv om den uteblivna ansvarsfriheten i kommmunfullmäktige och förvalningsrättens dom så kan jag konstatera att rätt så många som skriver inte har förstått vad domen innebär. Att folk som inte är insatta inte gör det är ju fullt förståerligt men att skrivande journalister inte har den kunskapen eller tar redan på fakta tycker jag är högst anmärkningsvärt.

När det gäller en bedömning i förvalningsrätten så är grunden att rätten inte kan ÄNDRA ett beslut, de kan bara upphäva ett fattat beslut. När förvaltningsrätten upphäver beslutet att inte bevilja Maria Kristoffersson ansvarsfrihet så innebär det inte alls att hon har FÅTT ansvarsfrihet. Just nu gäller fortfarande fullmäktiges beslut eftersom förvalningsrättens dom är överklagat men om vi leker en stund med tanken att det inte vore överklagat eller att kammarrätten fastställer upphävandet. Det skulle innebära att Maria fortfarande inte har nån ansvarsfrihet utan frågan måste upp i fullmäktige igen för att fatta ett nytt beslut. Upphävandet av beslutet grunnades på att rätten ansåg att fullmäktiges beslut inte var nog motiverat (vilket det skall vara enligt kommunallagen).  Om vi fortsätter att leka med tanken så finns två utgångar av ett nytt fullmäktigebeslut. Antingen beviljas Maria ansvarsfrihet eller så avslås det igen med en bättre motivering som grund. Så fortsättning följer och jag hoppas att i artiklar och kommentarer  vi kan använda oss av fakta när det gäller själva handläggningen, om grundbeslutet är rätt eller fel det får var och en tycka vad den vill om.

22 kommentarer

Mer akutsjukvård

Av , , 1 kommentar 10

Mina sista blogginlägg har nog tolkats av många som vara för landstingets förslag bara för att jag ställer frågor och tycker att man borde ha mer kött på benen och jämföra hur det är på andra ställen. Denna blogg kan nog tolkas åt andra hållet men fortfarande är det frågor som jag inte har svar som jag ställer.

Om man skall dra in den ambulans som kör minst så borde det vara Tärnabys ambulans som ryker, här i Vilhelmina så servar ju vilhelminabilen Klimfjäll och till stor del Kittelfjäll och det borde även kunna fungera i Tärna. Under högsäsong skulle man mycket väl kunna ha en tillfällig bil däruppe.

Om det är dålig tillgänglighet på ambulanser i Umeå så skulle jag tycka det vore intressant att veta hur många resor som är prio3, dvs rena transportuppgifter utan vårdbehov. Sådana transporter som vi här i inlandet kör med bårbil.

Sen det allvarligaste som jag fick höra idag och jag hoppas att det är fel. Landstinget kommer ev att sänka kraven på kompetensen på ambulanspersonalen. Idag är kravet 2sköterskor, varav de flesta har nån typ av akutvårdspecialitet. Framöver kan det bli så att vilken sköterska som helst tillsammans med en undersköterska kan bemanna bilarna. Där är risken väldigt stor att vi får en allmän sänkning av vårdkvaliten. Hoppas att de bara är ett illasinnat rykte.

1 kommentar

Vad är bra vård?

Av , , 2 kommentarer 12

 Frågan är högaktuell just nu med det förändringar som är föreslagna och genomförda, åtminstonne till stora delar, här i inlandet.

I Hoting, utan egen ambulans, utan vårdavdelning, där mottagningen stänger kl 17.00 och jouren finns 5 mil bort så har vi mycket nöjda patienter enligt den nationella patientenkäten. Här hemma i Vilhelmina, med egen ambulans, med egen vårdavdelning, med en mottagning som är tillgänglig dygnet runt, dock ej alltid med egen jourläkare, här är patientnöjdheten lika långt under genomsnittet som vi i Hoting är ovanför.

 Det enda som brukar framföras som viktigt är tillgängligheten på vård men egentligen stämmer inte detta. Det patienterna (vi innevånare alltså) egentligen efterfrågar som viktigast är att det finns en kontinuitet. Den absoluta majoriteten som söker vård har egentligen inget behov att få komma omedelbart utan vill hellre träffa samma doktor som man sett tidigare, den doktor som känner ens sjukdomshistoria och vet vilken person men egentligen är.

 Jag har tidigare vid flera tillfällen påpekat vilken omöjlig arbetssituation man har på sjukstugan här hemma men det har varit ganska så tyst från andra Vilhelminabor. Nu protesterades det mot indragningen av ambulansen i Åsele och avdelningen i Dorotea. Skall jag tolka det som en begynnande uppvaknande av den vård som finns tillgänglig för oss? I så fall välkomnar jag det. Och fortfarande kan jag inte avgöra om indragningarna/förändringarna i grannkommunen i praktiken är bra eller dålig. 

2 kommentarer

Känner mig ganska nöjd

Av , , 5 kommentarer 15

 Den nationella patientenkäten har presenterats och jag kan inte låta bli att känna mig ganska så nöjd. Efter 1 års jobb på en helt nystartad vårdcentralen får vi toppbetyg från våra kunder/patienter. För övrigt den enda vårdcentralen som startats i hela Sverige i ett område som hade dålig tillgång till vård enligt de utvärderingar som gjorts. 

Här nedan är resultate, blåa staplar visar genomsnittet för hela riket, gröna staplar är från mitt jobb och gula staplar är resultatet i Vilhelmina.

För övrigt kan vem som helst konstatera att debatten går hög om vården i Åsele och Dorotea. Utifrån det jag vet kan jag bara konstatera att det är omöjligt att veta vem som har rätt eller fel. Det verkar som om det skiljer enormt mycket mellan Jämtland och Västerbotten. Just i skrivande stund har jag beredskapen i Strömsund och är då "doktorn" för hela norra delen av Jämtland – 5 hälsocentralers patienter. Två ambulanser finns fast just nu är båda två i Östersund. Det brukar inte vara alltför betungande. Varför skall jourbelastningen vara så mycket högre hemma i Västerbottens inland?

Sen ser jag att det finns personer som tycker att Vilhelminaborna skall ställa upp och protestera – det är gott – men varför kräver man att nån annan skall göra det? Varför drar man själv då inte igång något om man tycker att något skall göras? Jag har tidigare vid flera tillfällen funderat varför Vilhelminaborna inte protesterar mot den orimliga arbetsbelastningen som är på sjukstugan i Vilhelmina men även då är det tyst. Men det verkar vara så att det alltid är nån annan som skall göra något.

Men jag är ganska nöjd över att jobba på ett ställe där man så tydligt uppskattar mitt jobb, ett ställe där jag för det mesta känner att jag hinner med det som skall göras.

 

5 kommentarer