Maxade tankar

Revisionen igen.

 Det lär väl vara full diskussion ang revisionen och revisionsrapporterna samt ang det kommande fullmäktigesammanträdet. I olika kommentarer på nätet finns olika funderingar om vad som händer sedan.

Till att börja med så är revisionsrapporterna en rekommendation. Beslutet tas av fullmäktige och det finns inget som helst krav att fullmäktige behöver följa revisorernas rekommendation. Enda kravet är att fullmäktige skall motivera sitt beslut om det avviker från revisionsberättelsen.

Två grader av anmärkningar finns.

Nämnd eller ledamot kan få en anmärkning. En anmärkning leder inte till något annat direkt men skall ses som en varning att om man kan vägras ansvarsfrihet om man fortsätter att missköta uppdraget.

Ingen beviljad ansvarsfrihet innebär att fullmäktige får återkalla det uppdrag som ledamoten valts till av fullmäktige. Inom ett år får även fullmäktige besluta att föra en skadeståndstalan (i domstol) mot ledamoten. Såvitt jag känner till har aldrig nån ledamot i Sverige blivit åtalad i domstol eller blivit skadeståndsskyldig.

9 kommentarer

 1. LM

  Det borde i så fall innebära att så länge ett parti har egen majoritet i KF så kan ledamöterna från detta parti missköta sig hur mycket som helst utan att någonting händer? Medan en ledamot från ett annat parti skulle sitta i klistret ganska rejält? Rent teoretiskt alltså.

 2. anonym för att inte bli jagadav sossebloggar

  Jag fattar inte att du är sosse i Vilhelmina. Du verkar ändå rätt skärpt och inte så uppköpt. Jag tycker att sossarna i Vilhelmina verkar helt sjuka. Ett gäng är helt tokigaoch gnälller om allt på sina bloggar utan att kunna något om politik och ett gäng myglar och styr som värsta öststatsdiktaturen. Hela vilhelminasossarna verkar vara som värsta sekten faktiskt! Hur står du ut i dettta pajassällskap??!!

 3. Max Fredriksson

  Svar till anonym för att inte bli jagadav sossebloggar (2011-06-17 19:48)
  Jag får tacka för berömmet. Varför är jag sosse? Det beror på att jag har en grundtanke – en grundideologi – om hur jag tror att ett samhälle skall styras bäst och hur vi medborgare skall kunna få det så bra som möjligt. Jag har lite svårt att förstå personer som hoppar från det ena partiet till det andra, det verkar mer som om man söker en personligt maktposition än att man har en långsiktig ide vad man vill med ett samhälle.
  I grunden är det ett väldigt trevligt gäng i sossarna här i Vilhelmina. Det som syns utåt är väl mer ofta det som skrivs och tycks av personer som tillhör en annan åsiktsinriktning och det stämmer ganska dåligt med det som man upplever när man umgås med mina partivänner öga mot öga. Visst kan vi också vara oense ibland med det löser vi genom att prata med varandra.

 4. Max Fredriksson

  Svar till LM (2011-06-17 19:33)
  Jo, det stämmer eftersom det är fullmäktige som fattar beslutet om ansvarsfrihet.

  Det som nu senast har hänt på lagstiftningen är att tidigare var det ok för en fullmäktigemedlem att samtidigt vara kommunrevisor. Fr o m 1/1 i år får man inte vara det längre.

 5. Lars-Åke S

  Tycker också du är en ”hederssosse” Max jämfört med dina ”kompisar”, min frågor till dig är: Varför har du aldrig pratat med Johnny och frågat varför det blev så här? Även vice ordf Viveka måste du väl kritisera eller hur? Eller är hon automatiskt oskyldg för hon är med i ”rätt parti?

 6. Max Fredriksson

  Svar till Lars-Åke S (2011-06-19 16:58)
  Tack för berömmet men jag känner mig inte mer hedersam än nån annan men visst är det roligt att höra sådant.
  För att ta dina frågor i omvänd ordning. I min och Mias rapport kritiseras HELA kun så i vår bedömning går ingen fri oavsett partitillhörighet däremot lägger vi ett särskilt ansvar på Jonny. Varför det blev såhär är väl en fråga som nuvarande kun och ks måste ta tag i och kontrollera hur delegationer, arbetsordningar mm till tjänstemän ser ut. Det vi kontrollerar är politikernas ansvar.
  Vår bedömning grundas på de uppgifter som tas fram av våra sakkunniga som så att säga gör själva grovjobbet. Vi har visst pratat med Jonny vilket skall göras enligt kommunallagen och det gjordes i torsdag på det möte vi hade med hela ks och hela kun. Det som är deras viktiga argumentering är ju den som skall ske i fullmäktige eftersom det är fullmäktige som fattar själva beslutet. Det vi revisorer skriver är ju bara vår bedömning och en rekommendation. Fullmäktige kan fatta vilket beslut som helst, bara man motiverar beslutet.

 7. Roger Jönsson

  Hej Max
  Jag är en av de personer som har bytt parti och min anledning var och är inte maktbegär. Du säger att du har en grundideologi och grundtanke om hur Vilhelminas medborgare skall få det så bra som möjligt.
  Jag hade och har samma grundtanke som du men jag har fått tänka om. Jag minns träffarna tillsammans med socialdemokraterna i Saxnäs i slutet på 70-talet och under 80-talet då var det den ideologi som var min grundtanke, som rådde. Under de sista 20 åren så har den ideologi som S stod för förminskats och tenderat mot att bli toppstyrd av en mindre skara S-are.
  Ett exempel: vid senaste socialnämndsmöte så klubbades det igenom ett beslut där det fanns flera remissinstanser och tjänstemän som tyckte förslaget var dåligt.
  Den gång jag blev medlem i S, (1978) var det fotfolket som bestämde. Det är ju ändock så att de som arbetar på arbetsplatsen har mer kunskap om sakfrågan än vad politikerna i nämnden har.

  Sen vill jag även fråga dig Max: varför tycker inte S om att det finns församlingar i Vilhelmina som driver alternativ verksamhet. Jag förundras varje gång när det händer, sist var det Kefas och vad blir nästa? Är det månne Svenska Kyrkans fritids: Prästkragen eller …?

  Till sist så förvånas jag över hur ni i S behandlar frågan om Regnbågen. Att hänga ut en person till att vara ansvarig för en hel nämnds arbetsområde är för mig en orimlig tanke.
  Sanningen hinner alltid i kapp.

  Vänligen Roger
  En liten passus angående när du svarar Lars-Åke S.
  Du säger att ni/du har pratat med honom i torsdags. Om jag har förstått er revision så var den redan skriven och undertecknad vid detta tillfälle!

 8. Max Fredriksson

  Svar till Roger Jönsson (2011-06-19 21:10)
  Hej Roger.
  Till att börja med måste jag få säga att det är precis denna typ av diskussion som jag gillar och som är utvecklande. Där man trots olika åsikter kan föra ett respektfullt samtal.
  Det är alltid tråkigt när en person bestämmer sig att lämna ett parti. Men det är fortfarande så att jag har svårt att förstå hur man kan byta ideologi, men det beror mycket på att för mig gör man inte dessa val så lättvindigt. Jag gjorde mitt val när jag var 18 år i samband med att jag gjorde ett ganska stort arbete när jag gick skolan där jag gick igenom partiernas utveckling och fann att socialdemokraterna låg närmast mina ideer. Genom åren har jag vid ett par tillfällen funderat om det fortfarande stämt men alltid kommit fram till samma resultat. Men jag har inte alltid varit medlem. Under tiden jag bodde i Umeå blev jag så besviken hur föreningen tog hand om nya medlemmar (alltså jag) så jag lämnade partiet men för den skull så gick jag inte med i något nytt. Att byta till Kd, som i ditt fall, skulle vara för mig en ganska svårt då Kds ideer stämmer dåligt in med mina – och jo – jag har läst hela ert partiprogram. Naturligtvis stämmer det inte att alla som byter parti vill ha makt men i många fall ser man att folk som inte fått den position man velat ha har bytt parti.
  Om s har blivit mer toppstyrt så vet jag inte om det beror på toppen utan det beror nog mer på det problem som alla partier har, att det finns mindre och mindre med folk som vill engagera sig i klassiskt partiarbete. Om det finns en mindre antal medlemmar som debatterar så får naturligtvis de som är aktiva mer att säga till om, men som sagt, det är ett problem som nog många partier egentligen har. En fråga som i grunden handlar om vår demokrati.
  Sen kommer du in på detaljfrågor om politiken. Församlingar som driver alternativ verksamhet. Där finns inget absolut motstånd men vår grundtanke är att vissa verksamheter skall drivas i offentlig regi, den är samma idag som det var under din tid som medlem. forts.

 9. Max Fredriksson

  Svar till Roger Jönsson (2011-06-19 21:10)
  forts.
  Partiet har godkänd privat verksamhet tidigare. När det gäller Kefas så ska jag inte påstå att jag känner varje detalj men vi skall inte glömma bort att det inte var kommunen som avslutade detta utan pingsförsamlingen. Jag har inte läst de ansökningar som kom in men imorgon i fullmäktige finns flera frågor så jag rekommenderar att lyssna på vad som sägs där. När det gäller Svenska kyrkan så finns inget motstånd att dessa driver sitt fritids och där är jag synnerligen insatt som kyrkonämndens ordförande.

  Angående Regnbågen vet jag inte vilken sanning som skall komma ikapp annat än att hanteringen varit bristfällig. I min revisionsrapport så får hela kun en anmärkning. Att bygget där inte har skett som det borde är väl de flesta överens om, däremot finns olika åsikter om hur ansvaret ser ut både mellan revisorerna och mellan olika partier.
  När det gäller revisionsrapporten, det är helt rätt att rapporten var skriven innan mötet i torsdag, det var tvungen att vara klar när vi hade haft revisionsmötet i måndags. Viktigt att komma ihåg är att revisorerna FÅR hämta uppgifter på det vis de finner effektivast, däremot finns det ingen lagstadgad skyldighet att prata men nån specifik person. Det som är viktigt att den som det riktas anmärkning mot skall ha chansen att föra fram sin version i fullmäktige där beslutet skall tas. Att nu försöka föra fram det som argument känns som att man istället för att förklara varför det har hänt försöker att skylla på budbäraren.
  Till sist, socialnämnden. Där gäller samma sak som överallt där ett beslut skall fattas. Det finns nästan alltid olika åsikter vad som är rätt eller fel, och det som till sist skall ta beslutet måste ta det beslut som man själv tror är rätt och de blir ofrånkomligt så att de som har en annan åsikt anser att det är fel beslut. Det blir som den klassiska rubriken efter schlagerfestivalen – ”fel låt vann”.
  Väl mött
  Max

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.