Äganderätten över skogen??

Läste en insändare av Åke Sandström i dagens tidning angående rätten att äga och bruka sin egen skog som man vill. Jag kan inte hitta länken dit men ni får gå in och läsa artikeln själva annars. Kortfattat går den ut på att Naturskyddsföreningen överklagat ett avverkningstillstånd uppe i Norrbotten och fått rätt både mot de privata markägarna och skogsstyrelsen som är den myndighet som prövar och ger tillstånd till avverkningar. Är det inte brano märkligt att vi inte ska ha rätt att bestämma över sånt som vi kanske betalat dyra pengar för, och sedan ska vi bara få stå och titta på när skorven äter sig fet på den skog som kanske är avgörande för om man ska kunna bo kvar häruppe.Har vi inte nog med skog som det redan är lagd en död hand över häruppe?

2 kommentarer

  1. Jon Andersson

    Problemet med det du kallar ”äganderätten över skogen” är att det inte finns en motsvarande ”ägandeskyldighet i skogen” som är värd namnet. Den äganderätt du så kärt vurmar för har förvandlat den en gång naturlig skog som täckte landet till en mycket ensidig och i de flesta fall artfattig skog. I en färsk rapport från artdatabanken skriver författarna att man på sikt kan förvänta sig att ca 5000 arter knutna till skog kommer att få det mycket svårt. Huvudorsaken är skogsbruket. Av de ca 50 000 flercelliga organismer vi har i Sverige är ca 20 000 knutna till skog på ett eller annat sätt. Det område du skriver om i din blogg är en urskog, dvs. den har aldrig tidigare avverkats och de ingrepp som gjorts tidigare är ytterst begränsade. Denna typ av skog finns inte där du bor och du har antagligen aldrig sett en och du skulle heller inte känna igen en urskog eftersom du inte vet vad det är. Änok, som området kallas, angränsar dessutom till en av Sveriges finaste nationalparker och är därför mycket viktig för turismen. Vidare ligger området väl innanför gränsen för fjällnära barrskog vilket ytterligare är en orsak att fundera över skogsstyrelsens beviljande av avverkningen. Du skriver att ”vi” (måste vara de ca 3,5% av befolkningen som äger skog) har för mycket skyddad skog. Som ett exempel har den kommun du sitter som kretsordförande i mellan 0,6 och 1 procent av skogen registrerad som skyddad. Är detta en hög siffra kan man fråga sig. Jag tror du förstår vart jag vill komma.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.