Kvinno/Manslöner

Appropå ojämlika löner!!

Är det verkligen så att man automatiskt får en lägre lön om man är Kvinna?? Om det står en Man och en Kvinna bredvid varann på ett löpande band och utför exakt samma arbete på samma tid, har då Kvinnan automatiskt lägre lön??

Om Vi tar en manlig och en Kvinnlig sjuksköterska som jobbar under exakt samma premisser, Har då Mannen automatiskt högre lön??

Nu kan Jag ju bara dra slutsatser från dom branscher som Jag har jobbat i, Virkesmätare, skogsarbetare,chaufför/åkare,fotograf. Men i dom jobben har det då aldrig rått någon som helst löneskillnad p.g.a. att man haft olika kön.Ändå så är det ju ganska kraftig övervikt  på män (på olika sätt) i åtminstone skogs och transportbranschen.

Är det verkligen så att Kvinnor får lägre ön bara för att dom är Kvinnor så är det ju helt fel. Men kan det inte vara så att fokuseringen hamnat lite fel?

Är det kanske inte så att det är "Kvinnodominerade"arbeten som är lågavlönade? Så att både den Manliga och den Kvinnliga arbetaren där tjänar mindre än en arbetare som jobbar inom "Mansdominerade"arbeten??  Så att även Kvinnor som jobbar i "manliga"arbeten tjänar mer än dom inom t.e.x. sjukvården,oavsett kön? 

 För är det så, så är det väl egentligen inte en könsdiskriminerande, lönepolitik,utan helt enkelt en snedfördelad. Den borde ju ändras vilket som,men vi kan ju kalla det för dess rätta namn, en snedfördelad lönepolitik.

2 kommentarer

 1. REx

  Det finns undersökningar, återkommande av SCB tror jag, som visar att det inte finns några oförklarade löneskillnader mellan män och kvinnor. Männen har som grupp högre lön men det beror på vilka val som gjorts där kvinnor vanligen väljer yrken med lägre lön och mer ledighet. När man jämför inom samma yrken och samma erfarenhet,arbetstid o.s.v så finns det inte någon skillnad kvar i praktiken.

  Dessutom så jobbar män och kvinnor lika mycket. Männen lägger ner mer tid på lönearbete medan kvinnorna jobbar mer i hemmet. Återigen eget val. Totaltiden är dock densamma.

  Slutsatsen är att de skillnader som finns beror på egna val .

 2. Peter

  Om du hade tagit dig två minuter åt att googla så ser du att det både är så att kvinnodominerade yrken generellt sett ger sämre betalt än mansdominerade, men att kvinnor också generellt sett får mindre lön för samma arbete, för 2010 var skillnaden knappa 6%, vilket kanske inte låter så mycket, men det är alltså 6% som är statistiskt sett oförklarliga. Räknar man i median i stället för medeltal ser det än värre ut, kollar man t.ex. på bonusar får kvinnor ungefär 60% så mycket som männen (i vägda siffror) http://www.mi.se/pdfs/pdfs_2011/Rapp_loneskilln_2010.pdf Vad gäller ditt resonemang om att kalla det för snedfördelad, så definierar du ju precis könsdiskriminering, när man snedfördelar resurser/medel. Sedan finns det en skillnad i direkt och indirekt könsdiskriminering förstås. Dvs om du ger mer pengar till män för att de är män= direkt diskriminering. Fördelar du pengar så att en snedvridning uppstår som drabbar endera könet men inte det andra= indirekt diskriminering. Det hade kanske inte varit helt fel om Bjurholm skickade sin kommunstyrelse på diskrimineringskurs, om än av det mest grundläggande slaget. Det verkar behövas. Eller bara läsa lite lagtext.

  /Trogen läsare och partisympatisör

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.