Vi får aldrig underskatta Ryssland.

Ryssland har under en längre tid betraktats som att det vore ofarligt, Världens enda stormakt, har USA tex. kallats. Under tiden har Ryssland bidat sin tid och hela tiden byggt upp sin krigsindustri.

Länder har sett Ryssland som en bra samarbetspartner, och knutit band både industriellt, med bla. gas köp och på matvarusidan med främst för vår del då, mejeriprodukter. Steg för steg har de Europeiska länderna gjort sig ekonomiskt mer och mer beroende av den stora björnen i Öst.

Vi har rustat ner vår försvarsmakt under ett stort antal år, för ”Ryssen är ju ingen fara just nu.” Men en stormakt med ett sådant styre och en sådan historia som Ryssland är aldrig ofarlig.

Samtidigt som omvärlden rustat ner har de rustat upp. De har sett till att få ekonomisk makt över de Västeuropeiska länderna, en makt som gjorde att de kunde annektera Krim utan att mer än några lama protester hördes från Västeuropa.

Helt enkelt för att man inte tordes göra allvar av sina hotelser, för då kunde ju gasleveranserna till våra länder strypas, eller som nu har hänt, handelsavtal ingås med andra länder på livsmedelssidan. Det har i vårt fall gett upphov till att mjölkpriset dalat och hotar många av våra bönder.

Människan tror Jag är det enda djur som aldrig lär av sina misstag, Vill man ha fred måste man ha ett starkt försvar!! Sverige och Ryssland har en lång historia av krig bakom sig, Jag tror till och med att Vi har legat i krigstillstånd mer än Vi har haft fred, om man borttar de senaste 200 åren, då det faktiskt var Ryssen som stred på Svensk mark, och då vi förlorade vårt broderland Finland. Finland och Sverige hade tills dess kamperat ihop i ca 700år.

Så Vi får aldrig göra det misstaget att tro att ”Björnen från öst” är ofarlig. Varken vad gäller militärt eller industriellt, ju mindre vi binder oss till öststaterna dess mindre känsliga blir Vi. Även om det på kort sikt kan bli en ekonomisk vinst om Vi så gör.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.