Den politiska organisationen i Bjurholm.

Vi kommer från alliansens sida att lägga fram ett förslag på att Kommunstyrelsen i Bjurholm utökas till en 11 manna nämnd, mot den 9 nämnd som det är idag. Orsaken till detta är att få in även ett mindre parti i styrelsen. Vi tror det är viktigt för demokratin att så många som möjligt sitter med som ordinarie där av egen kraft.

Istället kommer ett förslag på att ta bort 2e vice ordförandena i nämnderna, ett förslag som gör att vi totalt inte får en dyrare organisation.

Vi hade, även tänkt lägga ett förslag på att partierna bara skulle få ha en arvoderad ersättare på mötena, alla ersättare vore även fortsättningsvis välkomna, men för att spara pengar skulle bara en, inte tjänstgörande ersättare få ersättning.

Men detta stötte på patrull , det skulle drabba S mest  då vi andra redan gett bort våra ”överflödiga” platser till Fp och Kd. Detta innebar som sagt att S skulle bli det parti som blev drabbat då man alltid är duktiga på att komma mangrant med alla ersättare. Och då detta skulle bli väl orättvist beslutade vi att inte lägga fram detta förslag, utan varje parti får som tidigare ta sitt ansvar och spara in på detta efter eget samvete.

Vi får kanske även börja titta på hur stor fullmäktige skall vara i framtiden, 31 ledamöter kanske är för mycket i denna lilla Kommun, kanske det är precis lämpligt. Det tål att tittas på i alla fall. Det är hur som helst inget man kan förändra över en natt.

Vad som däremot, i mitt tycke,vore värt att fundera på är att återinföra en personal nämnd/utskott där människor skilda från anställningsberoende till Kommunen skulle sitta. Att hänskjuta detta till presidier och tjänstemän kan uppfattas som att det sköts lite godtyckligt ibland.

Oavsett om så är fallet eller inte så är bara misstanken om att det kan vara så, tillräckligt för att införa en. Detta blir ju en fördyring för Kommunen,  men Jag tror att förbättringen skulle upplevas som att det vore värt det. Det skulle dessutom lätta på arbetsbelastningen för de som måste sitta och sköta detta idag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.