Etikett: folkbladet

Westerlinds långa näsa

Av , , 5 kommentarer 12

”Hans blir inlåst i en bur och Greta får jobba som slav under tiden de båda göds upp för att bli mat åt häxan.”

Så summerar Folkbladets vikarierande ledarskribent Linda Westerlind retoriskt branschorganisationen Visitas kampanj Dubbelstöten. Kampanjen som syftar till att lyfta farhågorna vid borttagandet av den sänkta krogmomsen och sänkta arbetsgivaravgifterna för unga.

Vänstern i Sverige har gått i taket och kallat kampanjen för skräckpropaganda. På Nyheter24 försökte man slå hål på kampanjen genom att kika i årsredovisningar för ett företags antal anställda och under Almedalen blossade missnöjda vänsterröster upp igen då Visita uppmanade Stefan Löfven att förklara effekterna av att höja avgifter och skatter igen.

Nu tar ledarskribenten på Folkbladet upp kampanjen igen. Eftersom argumenten är påfallande osynliga byggs retoriken upp med sagan om Hans och Greta som utgångspunkt. Genom att ta till halmdockor får hon citatet ovan att verka som slutstationen av Visitas kampanj. Genom att skapa en dikotomi mellan lägre avgifter för att anställa och arbetstrygghet målar hon upp hur Visita skulle stå för oreda på arbetsmarknaden.

Den är en mycket ful retorik och ger lite till diskussionen om hur fler unga ska kunna ha ett jobb att gå till.

För det första så har alla företag anslutna till Visita kollektivavtal. Med en googling var den nöten knäckt. För det andra har Visita och kampanjen om dubbelstöten inget med arbetsvillkor att göra. Den syftar helt och fullt korrekt till att belysa hur en bransch, som består av 40 procent ungdomar under 25 år, kommer påverkas av högre kostnader för att anställa unga och för att sälja sina varor.

Precis som Westerlind skriver har många unga en svag ställning på arbetsmarknaden generellt. Men det är just därför riktade åtgärder gjorts för att skapa bättre konkurrensförutsättningar för den här gruppen, genom minskade arbetsgivaravgifter. Just därför har en bransch som är vägen in för många unga också fått lägre moms. Westerlind och vänsterkooperationen får också gärna förklara varför tillredning av mat ska beskattas högre än försäljning av råvarorna till den samma? Ge företagare förutsättningar för anställda. Då kommer anställningarna också!

Den svartmålande och osanna retoriken får mig att tänka på sagan om Pinocchio. Ni vet han som får längre näsa för varje gång han far med osanning. Det kanske vore en saga för Westerlind att läsa.

#bestämsjälv

– Vilka förutsättningar vill du ge jobbskaparna?

Starka fördomar mot KD

Av , , Bli först att kommentera 10

Folkbladets ledarskribent skrev en fördomsfull ledare om ”vad Kristdemokraterna är” och vad hon tyckte ”Kristdemokraterna skulle bli”. Den var snurrig nog att behöva besvaras. Idag har vi inne vår replik, underskriven av jag, Veronica Kerr, gruppledare Umeå, Anders Sellström, riksdagsledamot och Birgitta Nordvall, gruppledare landstinget.

 

I en ledare (30/6) skriver vikarierande ledarskribenten Linda Westerlind under rubriken ”Kristdemokraterna borde byta linje” att vårt parti är emot all samhällsförändring, driver enbart kristet moraliserande politik och att partiet har en grogrund i Sverigedemokraterna.

Fördomarna mot partiet och okunskapen om Sveriges kristna historia är påtaglig. Kristdemokraterna bygger sin politik på kristna idétraditionen om alla människors lika, unika och okränkbara värde.
Det är samma värden som byggt Sverige, vår lagstiftning och vårt samhälle. Linda avfärdar detta arv, påstår att Sverige är kristet och samtidigt ateistiskt.
Det är som att säga att Sverige är svart men vitt. Sverige är en sekulariserad stat men fortsatt är en majoritet medlemmar i religiösa samfund. Över 30 procent anser sig direkt tro på en Gud.
För oss Kristdemokrater bejakar vi människors rätt att tro på vad man vill, samtidigt som vi anser att politik och religion ska skiljas åt.

Att vi skulle vara emot samhällsförändringar är okunnigt och fördomsfullt.
Kristdemokraterna har under åren vid regeringsmakten drivit på för ökad frihet, gjort det möjligt för äldre att välja utförare i vården, sänkt skatten för pensionärer, förkortat vårdköerna och ökat kvaliteten i vården.
Gjort den största satsningen någonsin på barn- och ungdomspsykiatrin och infört gåvoavdrag för ideella organisationer.
Gåvoavdraget som ökat givandet till välgörande organisationer med 37 procent, eller 1,3 miljarder kronor mellan åren 2012-2013. Kristdemokraterna har gjort skillnad och bidragit till ett varmare och frihetligare Sverige.

Linda påstår även att SDU och KDU står varandra nära och att det har bäring på moderpartiet.
Det är tvärtemot vad SCBs valundersökning visar. Flödet mellan partierna är mycket små, och än mindre än det från Socialdemokraterna. Ett parti som Linda representerar.

SDU står för en radikalt annorlunda människosyn än KDU.
Det fula spel som SDU hållit på med har KDU markerat mot varje gång. Så även det på Almedalen. Att spela ut SD-kortet utan fakta är synnerligen osmakligt.

Debattartikel i Folkbladet

Av , , Bli först att kommentera 3

Skrev i Tisdags på Folkbladet Debatt om skolan: http://www.folkbladet.nu/787933/skolan-behover-ordning-och-bildning

 

Svenska resultat i PISA-undersökningen utvecklas sämst av alla mätta länder.
De flesta politiska partier tävlar nu i att förklara vilka orsaker som ligger bakom tappet och sammantaget förenklas bilden genom en vilja att lösa allt med mer pengar.
Det är politiskt bekvämt att kräva mer resurser till skolan för att lösa problem. Genom att föreslå mer pengar, mer lärare eller högre lön är det enkelt att visa på handlingskraft.
Det är dock en medicin som kan ge långtgående biverkningar.

Att Sverige i dag har bland de högsta skattetrycken borde ju borga för toppbetyg ifall pengar vore allt. Nu är det dock inte så.
För hur motiverade blir elever, föräldrar och samhälle av kunskapens dygd, genom att mer pengar forslas in i verksamheterna?
Knappast avsevärt. Tyvärr stannar debatten här, där vänsterpolitiker skjuter från höften mot fria skolvalet, vinstintressen och resursfrågor.
Vi unga kristdemokrater vill se ett större fokus på grundfundamentet varpå vi bygger vår skola.

Utöver de sjunkande resultaten markerar PISA-undersökningen att svenska elever ger upp snabbt när uppgifterna blir för svåra och i större utsträckning kommer för sent till lektionerna.
Två faktorer som inte går att mäta i betyg eller pengar, utan i attityder och värderingar.
En avgiftsfri skola får inte tas för att vara utan värde.
I de rutinmässiga vistelserna i skolan får berättelsen om varför eleverna går dit inte gå förlorad. Den om bildningens egenvärde och varför en bra framtid startar med att vi lär oss läsa, skriva och räkna.
Den berättelsen får inte bli förtappad i en syn där skolan bara finns till.

Eleverna måste känna en mening och ett suktande engagemang för att ta till oss kunskap.
Förebilder, där samhället, föräldrarna och lärare uppvärderar kunskap, prestation och hårt arbete.

Skolans förmedling av dessa värden är centrala för att lyfta elever med svagare utbildningsbakgrund.
Uppdraget ska vara att ge alla elever likvärdiga chanser att förverkliga sina livsdrömmar genom ett tydligt fokus på bildning och kunskap. Det är ett viktigt uppdrag som inte får gå förlorat.

Svensk skola upplever förstås ett mer mångfasetterat problem, som sträcker sig från lärarutbildning till löner och lärarledd undervisningstid.
Långt över alla politiska styrmedel hägrar dock en lösning som kan ge fler nyckeln till kunskapens källa.
Vi unga kristdemokrater anser att det krävs ordning och reda i skolan och en positiv syn på kunskap och bildning redan i tidig ålder där samhället sluter upp bakom den viktiga roll lärarna och skolan utgör.
Endast då kan dörren öppnas till bildningens rikedom.

 
Thomas Nordvall
ordförande KDU Umeå