Global Hälsa
Tillbaks på jobbet. Härligt träffa arbetskamrater.

Verksamheten vid Epidemiologi och Global Hälsa – en del av Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin – är påtagligt internationell. Som framgår av spalten till vänster består vår enhet av ungefär 50 seniora forskare, lärare och administratörer, 50 doktorander varav ca 35 från låg- och medelinkomstländer och dessutom 80 masterstudenter, de flesta utländska.

Ännu är det mest svenska medarbetare som är åter efter semestern. Men Le Van Hoi, hälsoekonom från Hanoi Medical University, kom till Umeå förra veckan och stannar 6 veckor för att arbeta vidare med de två avslutande artiklarna i sin doktors-avhandling.

Våra doktorander forskar framför allt kring folkhälsorelaterade problem i både Nord och Syd. Och utbytet av erfarenheter är ofta mycket givande. Även om förutsättningar och villkor skiljer är det påfallande hur mycket vi har att lära av varann.

Många i vår del av världen föreställer sig att vår tids stora ’killers’ – hjärtinfarkter och slaganfall –  är farsoter som nästan uteslutande drabbar den rikare delen av världen. Men faktum är att den absoluta merparten av de 35-40 miljoner som dör i kroniska sjukdomar globalt, är från låg- och medelinkomstländer.

När Västerbottens Hälsoundersökningar (VHU) började i Norsjö 1985 var det nog inte många som tänkte sig att dess forskningsresultat också skulle ha bäring för de problem som våra doktorander från Vietnam, Indonesien eller Etiopien brottas med.

Sen dess har de kroniska sjukdomarna ökat dramatiskt, samtidigt som världen i andra avseenden blivit mindre.
Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.