Naturskyddsföreningen?
Till skillnade från Naturskyddsföreningen (SNF) prioriterar regeringen och Centerpartiet en miljöpolitik präglad av delaktighet, lokal förankring, personligt ägande och effektivt utnyttjande av skattebetalarnas pengar i naturskyddet. Dagens SNF-kritik mot regeringens miljöpolitik illustrerar detta.

 

Här är några exempel:

– SNF påstår att regeringen minskat anslagen till miljön. Faktum är att Alliansen höjt anslagen från 15 till 20 miljarder kronor, trots ekonomisk kris. 

– SNF påstår att regeringen inte skyddar skogen tillräckligt. Faktum är att Alliansregeringen skyddat rekordmycket naturskog och uppnår miljömålet för skydd av skog. Nu skyddas årligen nära fyra gånger mer skog än 2006. Anslaget har höjts från 6 till 7,5 miljarder kronor. Samtidigt har statens skog använts istället för att till varje tvinga till sig små skogsägares mark.

SNF påstår att regeringen sänkt ambitionerna på klimatområdet. Faktum är att Alliansen sett till att Sverige har Europas mest ambitiösa klimatpolitik med 40 procents minskning av utsläppen till 2020.

– SNF påstår att regeringen har kraftigt försämrat strandskyddet med stora följder för naturen. Faktum är att den förra politiken ledde till sönderexploatering i många områden. Nu har reglerna skärpts i områden med hårt exploateringstryck. Däremot blir det lättare att få bygga där det finns flera kilometer strand per invånare.

– SNF påstår att satsningen på förnybar energi är för liten och går för långsamt. Faktum är att vindkraften har tredubblats och bioenergin har gått om oljan som största energikälla i Sverige. Alliansen har skapat en fossilfri svensk elproduktion med tre ben; vatten, förnybart och kärnkraft, för export till länder som Polen och Tyskland som är beroende av kol.

– SNF påstår att regeringen har öppnat för en massiv utbyggnad av kärnkraften. Faktum är att gamla reaktorer kan nu ersättas av nya när de stängs, men maxantalet begränsas till dagens tio reaktorer och de får endast ligga på samma plats som idag, dvs i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals. Kärnkraften får nu för första gången tävla med övriga energikällor på marknadens villkor, vilket gör att den blir ett dyrt kraftslag. Alliansen inför det som tidigare regeringar aldrig orkade, fullt ansvar för reaktorägarna i händelse av olycka.

 
Etiketter: , , ,

3 kommentarer

  1. Lars Weinehall

    Svar till Pär Andersson (2010-08-25 22:32)
    Mina exempel återger faktiska förhållanden. Jag uppfattar SNF-s ledning som långt mer slipade kampanjmakare än jag nånsin skulle kunna bli.

  2. Erika Estreen

    Att SNF dessutom menar att regieringen inte gjort något för Östersjön gör att jag blir riktigt misstänksam. Ett havsmiljöinstitut OCH 1 miljard kronor i en särskild utgiftspost bara för Östersjön… i förhållande till vår förra regerings ansträngningar så framstår det verkligen inte som ”ingenting”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.