Rödgröna kalkyler


Jag läser i inlägg och bloggar att oppositionens lovar ”100 000 fler jobb, praktik- och utbildningsplatser" redan 2011. Det låter onekligen ambitiöst. När man säjer ”fler” så måste det tolkas ”fler jämfört med Alliansen”.

Problemet är att det är svårt förstå hur de rödgröna får ihop det.

1. De rödgröna redovisar inte att man tillgodoräknar sig delar som också är alliansregeringens politik, som t.ex. ökade statsbidrag till kommunerna. En stor del av de ”fler jobb” som oppositionen räknar in föreslås även av Alliansen.

2. De rödgröna har inte heller i sin kalkyl räknat in effekter av de försämringar som man vill genomföra, t.ex. RUT-stopp och försämrad arbetslinje i skatte- och transfereringssystem. Om man bara räkna in påstådda positiva effekter av sina förslag, men glömmer negativa, blir totalsumman knappast rättvisande.

3. När det gäller utbildnings-, praktikplatser och åtgärder räknar de rödgröna i sin kalkyl med effekterna av alliansens presenterade förslag fast man säjer nej till själva förslagen. Därmed är skillnaden mellan de rödgröna och Alliansen långt mimdre än vad som anges.

Slutsatsen blir att den rödgröna politiken inte alls ger de 100 000 ”fler” jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser som hädvas, jämfört med Alliansens politik.Mer sannolikt är att de rödgröna åtgärderna ge sämre jobbeffekt än Alliansens förslag.

Alliansen går i flera avseenden en annan väg och gör det mer lönsamt att arbeta, enklare och mindre kostsamt att anställa och mer attraktivt att driva företag, dvs fortsätter med den politik som fungerar väl och som har klarat Sverige ur krisen.

Hittills har 170 reformer genomförts som främjar jobb och företagsamhet i hela landet. Resultatet blir allt tydligare. Nu sjunker företagens administrativa kostnader. Skatterna och avgifterna är sänkta med nästan 50 miljarder kronor och trygghetssystemet för företagarna har förbättras.

Etiketter: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.