Läkarstämman

 

Läkarstämman hålls i veckan Göteborg med huvudtemat ”Jämlik vård ger bättre hälsa”. En rad symposier och seminarier diskuterar frågan. I ett av seminarierna deltog allmänläkaren och forskaren Margareta Norberg, Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå, med att presentera data från Västerbottens hälsoundersökningar.

Under en 10-årsperiod minskade skillnaden i dödlighet i hjärtinfarkt mellan hög- och lågutbildade i Norsjö, berättade Margareta. Och fortsatte:  Norsjömodellen spreds från och med 90-talet till samtliga kommuner i Västerbotten. Idag ligger länet nästan bäst i landet när det gäller dödlighet i akut hjärtinfarkt.

 

Och frågan väcks förstås varför det är enbart befolkningen i Västerbotten som får chansen till den här typen av jämlik-hälsa-insatser?

 

Lars Jerdén, en annan allmänläkare som doktorerat vid vår forskningsenhet, men nu verksam i Falun, resonerade vid samma seminarium om utmaningen att driva fram jämlik-hälsa-insatser.

 

– Det handlar kanske inte om att hitta särskilda metoder som riktas till socialt utsatta grupper. Det handlar istället om att hitta vårdsystem som gör att vi når alla grupper. Barnhälsovården och mödrahälsovården är exempel på sådana system. Men risken är idag stor att jämlik-hälsa-insatser, typ hälsoundersökningarna i Västerbotten, ändå inte införs – även om alla undersökningar visar att det är bra.

 

Folkhälsoinstitutet (FHI) ser samma sak och anser därför att förebyggande jämlik-hälsa-insatser kräver särskilt stöd: FHI föreslår därför att regeringen satsar stimulansmedel till några landsting eller regioner som vill testa och utvärdera ”Västerbottensmodellen”.

 

 

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.