Hedersdoktorn – en klimatforskande hedersman

I morgon blir den australiske epidemiologen Anthony McMichael hedersdoktor vid Umeå universitet. Han är en pionjär inom forskningen om hälsorisker som har samband med klimatförändringar.

Professor McMichael är sedan många år en av de mest meriterade och ansedd forskarna i världen inom forskningsområdet. Mellan 1993 och 2006 hade Anthony McMichael en ledande roll i den expertgrupp under FN:s klimatpanel (IPCC) som stod för bedömningen av klimatförändringarnas hälsopåverkan.

McMichael är nära knuten till en av Umeå universitets starka forskningsmiljöer, Epidemiologi och Global hälsa.

I går kväll föreläste höll han sin hedersdoktorsföreläsning på temat ”Klimatförändringar och global hälsa. Historien upprepar sig – men i en större och global skala”. Han gjorde en exposé över tiden och beskrev hur känslig våra livsvillkor är för förändringar i medeltemperatur.

Forskare som studerat en plötslig sänkning av temperaturen i mellanöstern omkring år 540 rapporterar samband mellan medeltemperaturfall på 2 grader och mycket stark påverkan på djurliv, sjukdomsförekomst och död. Aktuell forskning kring en värmebölja i Moskva och västra Ryssland 2010 landar i slutsatsen att 50 000 extra dödsfall där kan tillskrivas klimatförändringar.

Det som kanske uppmärksammades mest var dock McMichaels bedömning att det är i de arktiska och antarktiska områdena som den globala uppvärmningen kommer att bli mest påtaglig under kommande decennier.

 

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.