Bäst i landet!

Vissa dagar känns särskilt bra.

Idag redovisade Högskoleverket sin kvalitetsgranskning av folkhälsoutbildningarna i landet. Beskedet var entydigt: Umeås mastersutbildning är bäst i Sverige. Eller som det uttrycktes i dagens pressmeddelande från HSV: Den enda masterutbildningen som fick betyget ”Mycket hög kvalitet”.

Toppbetyget är ett kvitto på att det arbete som lärare, studenter och administratörer vid Epidemiologi och global hälsa lagt ner på att skapa ett högkvalitativt utbildningsprogram inte bara klarar konkurrensen med andra lärosäten, utan dessutom är ”bäst i test”.

Alla som utsätts för en kvalitetsgranskning vet hur nervöst det är att stå inför skranket. Är vi tillräckligt bra? Håller vi måttet?

Att kvalitetsgranskas innebär att man ska leverera in en massa underlag till Högskoleverket. Det tar tid, det kräver analyser, det handlar om att besvara en rad frågor som myndigheten ställer. Dessutom delta i utfrågningar, där oron alltid finns om att man förbisett viktiga aspekter.

I morse kom så betyget. HSV säjer att Umeås mastersutbildning uppfyller både högt ställda kunskapsmål, ger fördjupad insikt både i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och i att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Dessutom visar studenterna förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar. Man kan planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen och dessutom utvärdera detta arbete. Och har en mycket bred orientering inom profilområdet global hälsa. Inte illa……

Under det gångna läsåret hade vi 60 studenter från 27 länder, främst låg- och medelinkomstländer. De studieavgifter som infördes hösten 2011 för studenter från länder utanför EU/EES, har inneburit ett hot mot hela vår mastersutbildning.

Nu kan Umeå universitet använda Högskoleverkets betyg som ett led i marknadsföringen. Det blir lättare att motivera toppstudenterna att söka sig vidare från storstäderna upp till Umeå.

Vissa dagar känns extra bra!

Etiketter: , ,

6 kommentarer

 1. Stefan Olofsson

  Lars, jag känner dig inte personligen och vill absolut inte ta udden av den här dagen, som för dig ”känns extra bra” och du skall verkligen ta åt dig äran och glädjen över utmärkelsen från HSV.

  Det är möjligt att du väljer att inte publicera min kommentar och det står dig självklart fritt att göra, om du väljer det.

  Som du säkert vet har jag drivit ett argument om hur man mäter och värderar utbildningar, hur vi bör betrakta HSVs utvärderingar och i vilket perspektiv vi bör sätta bedömningarna som de utför i. Som vetenskapsman och forskare är det här inga märkvärdigheter för dig.

  Det som är intressant med detta är hur Umeå universitet hela tiden måste känna sig (läs: känner sig som)som ”lillebror” till de äldre universiteten med följden att direkt vi får ett gott omdöme så sträcker vi på ryggen och hoppas närma oss de äldre mer etablerade universiteten som KI, Uppsala och Lund (i synnerhet inom medicin – läkarutbildningen är en av de mest konkurrenskraftiga utbildningarna vid universitetet jämförelsevis).

  Sammantaget håller jag med dig, att vi inom ämnet hälsovetenskap, tillsammans med två andra av totalt 23 stycken institutioner, fått betyget ”mycket hög kvalitet”, är något att vara stolta över men i ett bredare perspektiv måste vi ställa oss frågan varför inte fler dicipliner på vårt universitet inte når upp till denna nivå?

 2. Stefan Olofsson

  Jag håller med dig i det mesta du säger och att det betyg HSV gett masterutbildningen i hälsovetenskap, säkert är välförjänt.

  Man måste dock sätta bedömningen i ett perspektiv och värdera inte bara den utan hela läkarutbildningen och universitetet som helhet.

  Det jag tänker på är det mindrevärdeskomplex som vi här i Umeå verkar ha jämtemot KI, Uppsala och Lund, vad gäller medicinutbildningen.

  Det är inget fel i sig att välja att framhäva enstaka utmärkelser när de är positiva för universitets rykte och attraktionskraft för såväl svenska som utländska studenter, men det krävs mer än så.

  De medicinska diciplinerna är i stor utsträckning internationella, i en jämförelse med exempelvis vissa statsvetenskapliga områden, eller juridiska, där arbetssråket kan vara enbart svenska. Inom medicin är det anglosaxiska som är det gängse ur alla hänseenden.

  Det jag vill säga med detta är att vid bedömning av den faktiska kvaliten på medicinska dicipliner bör man i den utsträckning det är möjligt utgå ifrån ett internationellt perspektiv och i synnerhet USA och Storbriatinnien, i.e. publiceringar i exempelvis Nature och New England Journal of Medicine.

  Det skulle ge en mer rättvisande bild av huruvida utbildningar håller en hög kvalitet eller inte.

 3. Lars Weinehall

  Svar till Stefan Olofsson (2012-06-27 19:23)
  Stefan,
  Det är möjligt att vår glädje över att få ett bästa betyget kan tolkas som du beskriver. Men för min del är det viktigaste att den utbildning som vi bedriver också av andra bedöms ha hög kvalitet.
  Jag vill understryka att det vi ensam fick det högsta betyget för är masternivån, dvs den högsta av de tre nivåerna som HSV denna gång granskade.
  Under årens lopp har många internationella studenter frågat oss varför man ska komma till Umeå, när motsvarande internationella mastersutbildning erbjuds i södra Sverige. Utvärderingen ger oss ett bra svar på den frågan.
  För min del har jag hela tiden känt att vår utbildning har särskilda kvaliteter, jämfört med våra svenska ”konkurrenter”. Nåt lillebrorskomplex har jag inte känt av.

 4. Lars Weinehall

  Svar till Stefan Olofsson (2012-06-27 19:41)
  Hej igen Stefan,

  Högskoleverkets utvärdering gäller de svenska folkhälsovetenskapliga utbildningarna, inte medicinarutbildningarna.

  Jag håller med dig om att det är viktigt att våra utbildningar håller en hög kvalitet med internationella mått mätt. Det är också något vi eftersträvar, men det är inte realistiskt att värdera mastersnivån med den typ av måttstock du anger, typ publikationer i Nature och NEJM.

  Huvuddelen av de svenska folkhälsoutbildningarna är svenskspråkiga. Masterprogrammet vid Umeå International School of Public Health är uteslutande engelskspråkigt. Vi har en rad välkvalifierade internationella kompetenser i vårt lärarlag. Kanske är det en av förklaringarna till att vi får betyget ”mycket hög kvalitet”?

  En annan viktig förklaring är säkert att vårt forskningsmiljö är starkt internationell med ett 60-tal doktorander, varav ca 2/3 kommer från låg- och medelinkomstländer. Det får också våra masterstudenter draghjälp ifrån.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.