Överanställning

Överanställning

Jag kan även säga att företag kan ha ”överanställning” på grund av att det tar för lång tid att hantera arbetsskador s k ”överväntetider”. Personal som inte jobbar utan väntar på behandling eller besked från olika instanser.

Man brukar lite skämtsamt säga att om du stukar foten så tar det olika lång tid för att få det åtgärdat och bra :

Bra hälsovård                        3 timmar
Vårdcentralen                        3 veckor + kryckor
Ortoped                                3 månader
Psykiatriker                          3 år

Övergripande mål är att med integrerad utbildningsinsats höja kunskapsnivån resultera i åtgärdsförslag i form av handlingsplaner – på grupp- och organisatorisk nivå. Standardiseringen ska stödja för att verka för en hälsosam arbetsplats genom att förebygga stressrelaterade sjukdomar, upprätthålla en balans mellan arbete och privatliv, öka delaktigheten i arbetsmiljön. Den sociala kompetensen och empatin höjs för att attrahera, behålla och utveckla personalen.

Allt startar upp av företagets alla delar: chefer, medarbetare, facket, personal- och miljöavdelning samt företagshälsovård. Ambitionen med mötet är att, på ett väl förankrat sätt, hitta områden att arbeta vidare med . friskvård - företag, överanställning, hälsozam, onlinekurs

Grundpelaren är att alla har en bra och stadig grund att stå på. Den kan man ge till personalen genom att ge dem kunskap om den företagskultur som finns.  Då finns det en grund för varje person att jobba utifrån.  Vilken grundman ger sina anställde är upp till varje företag. Den grunden kan innehålla först och främst kunskap om företaget och att man sedan lägger på t ex stresshantering, kommunikationskunskap, belastningsinformation, se hela människan – må bra, eget ansvarskurs m.m.

Viktigt är att var och en i företaget får en ”egen identitet” och att man är en av kuggarna i hjulet – alla har en given viktig plats. Att se meningsfullhet i det man gör.

Lär dig mer, gå min kostnadsfria kurs: Friskvård-Företag

Lisbet Olofsson, hälsozam, onlinekurs

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.