Etikett: LOV

Finfrämmen!

Av , , Bli först att kommentera 10

Det är inte varje dag det är ministrar i Vännäs. Men i dag är det aktuellt.

Nu är jag på väg till stan. Ska hämta äldreminister Maria Larsson som kommer till Vännäs under eftermiddagen. Vi ska dels göra ett studiebesök på bl a Hemvårdscenter men också ha ett dialogsamtal om ”mest sjuka äldre”.

Representanter för hela länet är samlat för att samtala om vårdfrågor. Så det blir en spännande eftermiddag. Senare på kvällen kommer jag tillsammans med Maria Larsson göra ett besök på ett företag i Umeå som arbetar med hemtjänst och assistans.

I Umeå finns det nu rätt många företag inom branschen som gör ett mycket bra arbete.Som bekant är dessa företag förbjudna inom Vännäs kommuns gränser.

Ja inte från min sida förstås, men från den politiska majoriteten. Knepigt att det är samma majoritet i Umeå men där finns det ett helt annat utbud. Till förmån för dem som behöver vård.

Möjligen kommer man också inom en 10 års period till insikt även i Vännäs kommun. Kan ju gå snabbare i och för sig om vi byter majoritet redan vid valet nästa år.

Utveckling eller avveckling?

Av , , Bli först att kommentera 7

Boden håller på bli ganska känd i vårt land. Blir man känd för en framåt kommun som ger en kreativ bild av nya inflytande person? Eller ger man en bild av att vara en bakåtsträvande kommun som fastnat i gamla tankar och funderingar?

Jag tror att här har vi olika bilder beroende på vad vi tycker om LOVen. Lagen Om Valfrihet. När många hör ordet så backar man flera steg utan att ta reda på hur det verkligen ligger till och vad LOVen handlar om. För mig är det en framstående kommun som har tänkt ett varv extra. Som slutar hitta argument där vid vägkanten där alla andra har lämnat sina redan använda argument.

LOVen handlar inte om vinster i välfärden. LOVen handlar om där jag som invånare har större möjlighet att påverka min vardag. Och det är intressant att se hur det ser ut i landet med införande av LOVen. Allt fler är framsynta som jag ser det.

129 kommuner har infört LOV (grön)

42 kommuner har beslutat om att LOV ska införas (gul)
55 kommuner har inte fattat beslut ännu om LOV (grå)
28 kommuner har beslutat att inte införa LOV (röd)
36 kommuner som inte har ansökt om stimulansbidrag (vit)
 
Kommer Vännäs Kommun eller för övrigt fler norrlandskommuner nånsin att komma på tanken att bli så framsynt att man inför LOVen?
 
Jag är tveksam. Men jag ger inte upp. Men tycker det fortfarande är pinsamt att Vännäs säger nej till statliga medel för att utveckla vår kommun. Man har valt att inte söka de stimulansmedel som socialdepartementet ger.
 
Man kan inte prata om att vilja ha tillväxt i kommunen och fortsätta tänka tankar som gjorts i decennier.

Jonas Sjöstedts tankevurpa!

Av , , 12 kommentarer 15

I gårdagens partiledardebatt fick vi se tydliga skillnader. Å ena sidan en regering som utåt verkar ha en gemensam version för Sverige och på andra sidan 4 vilsna partier som har olika syn på det mesta.

Man kan göra olika reflektioner och lär nog återkomma till några men det jag nu tänker på är vinster i vården där Jonas Sjöstedt tydligen fått fram att om vi inte har vård av externa vårdgivare så kan vi anställa 22.000 undersköterskor till i vårt land.
 
Att Jonas är ute och cyklar i detta påstående är ju alldeles solklart. Han menar att det på inga villkor vår vara vinst i det offentliga rummet. Jag frågar mig: VAR ÄR KOMMUNENS VINST?
 
Det fungerar ju så att om det kostar 100.000/ år med en SÄBO plats (särskilt boende) i kommunens regi. Så får ju en extern vårdgivare inte en krona mer. Om då det företaget/föreningen etc. kan generera vinst på samma kvalitetsnivå som kan återinvesteras i bolaget så är det väl inte fel. Däremot är det INTE OK att via räntesnurror etc. föra pengar utomlands i skatteparadisen. Men det har också regeringen satt stopp för.
 
Alltså var är kommunens vinst då det rör sig som samma kostnad och samma eller bättre kvalité än den offentligt drivna vården? För är den inte bättre så får de lämna samma dag. Det är det offentliga som har tillsyn över kvalitén. Vilket det också ska vara.
 
Jonas Sjöstedt tog Umeå som ett gott exempel att man där plockar tillbaka vården från de externa vårdgivarna. Jag är inte så säkert att din kollega Lennart Holmlund är riktigt övertygad om detta. Han var nämligen med att införa fritt val inom vården innan LOVen fanns. 
 
Sen påstår Sjöstedt också att det är betydligt färre undersköteriskor i den privata sfären. Så kan det vara men varför är de som går över från kommunens verksamhet till att arbeta i ett privat vårdföretag mycket nöjda och trivs ännu bättre i arbetet och kan utvecklas mer. Jag tror jag har svaret!
 
Tacka vet jag socialdemokraten Löfven som förstår att det inte går förbjuda vinster i vården men däremot styra upp det hela. Kan inte han komma upp till Norrland och inte minst till sossarna i Vännäs för att lära dem.

Upp till bevis Kalle!

Av , , 6 kommentarer 6

Jag frågade tidigare Kalle om LOV. Men han sa blankt nej. Sen kan han inte nog poängtera att han inte anser LOV:en ger någon valfrihet för äldre.

Kalle menar att LOV inte ger någon valfrihet för de äldre då det finns för få SÄBO-platser. Här måste jag likt förra gången ge Kalle helt rätt. Under den socialdemokratiska eran har äldreboendena successivt nedmonterats i vårt land med argument som att man ska bo hemma istället. Och det är i grunden mycket bra.

Men återigen så ska det finnas möjlighet till en plats när boendet hemma blir för ansträngande och besvärligt. När hälsan kräver mer hjälp än den anhörige klarar av eller om jag helt plötsligt blir lämnad ensam och inte klarar mig själv. Så du gör en helt rätt analys. Men vi kämpar att förändra detta och hade vi inte haft så ohemult motstånd mot LOV:en från majoriteten i Vännäs så hade också Kalle fått se vilka möjligheter som öppnar sig. Men vi har väl om jag inte missar nån 4 kommuner i vårt län som infört LOV:en.

Biståndsbedömningen framförs som en broms av valfriheten. Och visst kan det vara så. Men vi måste ha en rätt bedömning av de insatser den äldre behöver så vi kan inte runda den.

Jag vill ge Kalle en historiebeskrivning av verklighet.
När allians regering tillträdde och Maria Larsson fick ansvar för äldrefrågorna så tillsattes ganska snabbt en utredning dels hur man ska kunna öka SÄBO-platserna i vårt land men också en annan utredning tillsattes av Maria och det var just att utreda vilka valmöjligheter den äldre har. Jag följde arbetet på nära håll. Den senare utredningen leddes av Acko Ankarberg Johansson (vår nuvarande partisekreterare) och denna utredning ledde sedan till lagförslaget LOV. Så det är en produkt jag är stolt över. Enbart lagen ger inte full valfrihet men flera steg åt rätt riktning som annars inte varit möjligt.
 
Kalles tes är att om inte LOV:en ger full valfrihet för det finns faktorer som bromsar den så är alltså LOV:en helt värdelös. Det kortsiktiga tänkandet är ungefär som att anse att alla bilar inte är bra för det finns några som inte funkar som de ska.
 
Du ansåg i ditt förra blogginlägg att du inte vill motarbeta valfrihet för äldre. Ta då in vad LOV:en egentligen innebär och om du gör det på ärligt sätt så kommer även du anse att LOV:en möjliggör valfrihet i betydligt större grad än om den inte funnits. Sen om man gillar det eller inte är en annan sak. Men man kan inte säga att man medverkar till valfrihet om man motsätter sig LOV:en.
 
Så upp till bevis Kalle!
 

Med Kalle får jag inte LOV!

Av , , 8 kommentarer 6

Kalle Sjöström fördömer LOVen på sin blogg och menar att införande av LOVen inte ökar valfriheten utan enbart gagnar företag som gynnar sina aktieägare.

Kalle påstår helt riktigt att de äldre inte har någon valfrihet. Ingen rätt att välja. Och han har helt rätt. I vår kommun har de äldre inget att välja på. Vi har den kommunalt bedrivna vården och det är helt rätt ingen valfrihet i det. Ta det eller så är du utan. LOVen med dess möjligheter har också majoriteten sagt nej till.
 
Kalle gör dessutom gällande att bristen på SÄBO platser också begränsar valfriheten. Och här måste jag ge Kalle rätt igen. Nämnden har som vi känner till lagt ner Orion med de 8 platser som fanns där. Många valde Orion. Vi har förvisso haft tomma platser en tid. Men många veckor har vi haft betydligt färre tomma platser än de 8 som nämnden nu tagit bort. Behöver jag säga att jag reserverar mej mot detta .
 
Sen menar Kalle att biståndsbedömningen är en flaskhals som omöjliggör valfrihet för den äldre. Helt rätt är att innan man är biståndsbedömd och beviljad en SÄBO plats så kan man inte själv välja att flytta till en sådan. Och det är absolut inte heller LOVens intentioner. Då har man missuppfattat saken.
 
Det är på nåt sätt enligt Kalles tankar helt kört sedan man blivit biståndsbedömd. Men det är då enligt mitt sätt att se det valfriheten börjar för den enskilde i och med LOVen. I de kommuner där LOVen är införd har man då rätt att även välja andra aktörer som erhåller samma tjänster och till samma kvalité som fortsatt socialnämnden är ansvarig för.
 
Man kan välja eller avstå att välja och ta den kommunala vården. I en del kommuner är det t o m så att socialnämnden endast är beställare av vården. Då beställer man även av kommunen den vård man vill ha. Men kvalitén är socialnämnden alltid ansvarig för.  
 
Så Kalle. Valfrihet är för mig mer än ett slagord. Det är en realitet som jag kommer kämpa för så länge jag håller på med min politiska gärning. Ett starkt civilsamhälle är en viktig grundpelare i den kristdemokratiska ideologin. Däri ingår också den enskildes möjlighet att välja. Så nog tycker jag de äldre ska ha rätt att välja utifrån de ramar som finns. Förstår inte varför du vill förvägra dem det. Och som jag tidigare motionerat om så anser jag fortsatt att även Vännäs kommun ska införa LOV.(Lagen Om Valfrihet)

Bra siffror

Av , , 9 kommentarer 5

Gårdagens budgetarbete var som vanligt en trevlig tillställning. Det är så intressant att diskutera strategiska frågor utifrån budgeten. Bl a så tog jag åter upp detta med internhyran. Jag anser fortfarande att vårt internhyressystem är kostandsdrivande för kommunen som helhet. Så vi kommer att se över internhyrans vara eller icke vara framöver.

Var lite spänd hur man skulle behandla det budgetförslag som kom upp på kommunstyrelsen, och det som gjort att vi flaggat för att inte vara med i det fortsatta budgetarbetet. Men det nämndes inte ens en gång. Kanske beroende på att vänsterns plats stod tom detta möte. Men majoriteten med Johan i spetsen hade förstått signalen. Kändes bra.
 
Vi hann inte få den sista prognosen från SKL innan vi gick hem för dagen. Men vi räknade om och insåg att den senaste prognosen tillförde Vännäs kommun drygt 6 miljoner till. Men som sagt vi får exakt siffra under dagen. Dessutom har vi ju ökat med 48 invånare enligt senaste befolkningssiffran.
 
Nu åker jag till grannkommunen. Umeå har ju praktiserat LOV innan ens LOV:en fanns. Kristdemokraterna i Umeå kommun la en motion och fick fritt valt inom hemtjänsten för bra länge sedan. Så nu kommer Äldre och folhälsominister Maria Larsson upp och vi ska besöka en brukare som får hjälp på arabiska. Ett mycket intressant företag.  Så t ex araber får hemtjänst på arabiska. Detta företag har många fördelar. Dels får brukarna hjälp på sitt hemspråk men så får också invandrare både män o kvinnor möjlighet att få jobb som inte alltid är så lätt.
 
Så detta företag ska jag nu besöka tillsammans med Äldre o folkhälsoministern. Sedan går färden raka vägen till Ö-Vik för debatt på torget med Elvy Söderström om fritt val i hemtjänsten.
 
Puh… När ska vi få till fritt val i hemtjänsten i Umeregionens Schweiz? Möjligen efter valet om vi byter majoritet. Så du som medborgare har ett val att göra. Ska Vännäs ha möjligheter som många anda kommuner eller ska vi fortsätta var efter?

Vill du ha tillväxt i Vännäs eller stagnation?

Av , , 2 kommentarer 5

Konstaterar i likhet med Anders Lennartsson att på dagens ledarsida i VK är det en bra artikel där överskriften är: Vännäs riskerar tappa fart bakom den stora grannen. En mycket bra och klargörande artikel. I mitten på artikeln är en bild av Johan Söderling som spanar utanför kommunhuset. Vad spanar han efter tro?

Det är sedan tidigare klarlagt att just Vännäs kommun har de mest gynnsamma förhållandena i Norrland. Om jag inte minns fel så var det SVT som gjort den undersökningen för en tid sedan. Men varför är det då inte så? Varför växer vi inte i den utsträckning vi borde?
 
Vi har många förutsättningar att vara ”Umeregionens Schweiz”. Närheten till Umeå är en tillgång för oss och inget hot. I Vännäs kan man bo lugnt o tryckt o till en kostnad som gör att man har råd att pendla till Umeå om man inte lyckas få ett jobb i Vännäs. Vi har bra skola och omsorg och stor del av servicen man behöver finns i Vännäs.
 
Men varför växer inte Vännäs? Vi håller siffrorna och tappar mindre än våra kommungrannar i länet. Men vi växer inte som vi borde. Nu har vi ett arbete framför där vi ska tydliggöra tillväxtfrågorna och mejsla ut våran USB (Unique Selling Point) Så det blir ett spännande arbete. Men majoriteten måste tänka om.
 
Så länge Umeå kommun har lägre skatt och mer valfrihet än Vännäs kommun varför ska man flytta till Vännäs? För en tid sedan ”lånade” vi 50 öre av Vännäsborna som vi sa skulle vara ett temporärt skatteuttag. När ska detta betalas tillbaka?
 
Så länge S-majoriteten i Vännäs bromsar allt vad utveckling är på många områden så kommer Johan även fortsättningsvis att stå och speja efter tillväxt. Det jag tänker på är andra alternativ till kommunal drift av den allmänservice vi har i vår kommun. Inga andra utförare av hemtjänst (har Umeå haft bra nog många år nu och faktiskt efter en motion av mina partikamrater i Umeå) man vill inte inför LOV som gör det möjligt att bredda tjänsteutbudet och få fler företag i vår kommun. Företag som generar skatteintäkter som vi så väl behöver. Och listan kan göras lång över de punkter jag anser vi måste förändra om vi ska få tillväxt.
 
Sven-Olof Molins avslutar sin artikel att det behöver svänga om Vännäs. Och vi förstår vad han menar. Att byta majoritet då o då kan faktisk vara rätt uppfriskande. Men det bestämmer ju du som medborgare. Vill du ha tillväxt i Vännäs eller stagnation?

Reservation

Av , , 4 kommentarer 2

Som ni vet så sa majoriteten nej till att införa LOV:en på senaste nämnden. Det var väl inte så oväntat men ändå blir man besviken. Anser att politikernas roll är att se till att det finns ett intressant utbud i vår kommun så medborgarna får välja. Men det vågar inte majoriteten.

 

Pratade med en kollega i Sollentuna och där har man fått 23 olika utförare i hemtjänsten. Det är inte den största delen stora företag utan små enmansföretag, kooperativ, föreningsägda etc. Det är nästan så man får en tår i ögat när man tänker på vilket intressant utbud man tillhandahåller. Klipper in vår reservation som vi lämnat in idag:

 

Reservation

Vi  reserverar oss mot det fattade beslutet att inte utreda och införa Lagen Om Valfrihet.

Vi anser att Vård och omsorgsnämndens majoritet med dagens fattade beslut förvägrar Vännäsborna den valfrihet som införande av LOV:en innebär. Inte nog med det så bidrar majoriteten till en stagnation av utvecklingen i vår kommun. Vi anser att Vännäs kommun behöver fler företagare inom den mjuka sektorn. Sådana företag skulle bidra till en breddad arbetsmarknad och en möjlig positivare löneutveckling för den ofta kvinnodominerade sektorn. Dessutom stimulerar konkurrensutsättning en utveckling den kommunala verksamheten och ger oss en möjlighet till en ökad effektivitet, förbättrad kvalité och en god hushållning av skattemedel.

Allt detta förvägras vi med dagens beslut och vi reserverar oss till förmån för eget förslag.

 

Hans-Inge Smetana (kd)

Ingmarie Lindqvist (c)

Gunilla Forsgren (c)

Elin Lundgren (m)

Anna-Britt Lindberg (c)

Insnöad.

Av , , Bli först att kommentera 2

Grattis Umeå! Nu har förstått något mer än vad era partikamrateter förstår i Vännäs vad mångfald är. Det jag tänker på är att ni låter ett externt företag bygga äldreboende och garanterar honom att köpa platser. Har gjort studiebesök på en av deras anläggningar och jag måste säga att det var trivsam. Att det ska vara så svårt att inse fördelarna med mångfald.

 

På tal om insnöad (är vi ju dessa tider) så hade vi vård o omsorgsnämnden i går. Vi resonerade om införande av LOV:en Och tyvärr måsta jag säga att det är lite insnöat på fler ställen. Det jag tänker på är nytänkandet hos majoritetspartiet. Tänk om man lärde sig av kamraterna i Umeå.

 

Man sa nej till införande av valfrihet. Man vill inte ens söka pengar för att undersöka. På min fråga om de vet vad de säger nej till så fick jag många svar. De flesta helt utan grund och byggda på en rädsla att vi inte längre har kontroll över verkligheten. Men det fanns några argument som gick att diskutera. Ordförande Sonja (som vi annars ofta har samma åsikter i saker) har skrivit om det i sin blogg och så fort man pratar om andra aktörer så nämner man om kvalitén.

 

Kvalitén är jätteviktig men kommunen har tyvärr inte patent på kvalité. De skandaler som målas upp i media är även inom kommunala boenden så att gömma sig bakom kvalitén för att inta våga införa mångfald är fegt. Jag menar det är fegt att inte våga spegla sin verksamhet mot en annan aktör för att jämföra kvalité och pris. Det vågar man ju inte, utan förespeglar sig själv att vi är bäst o billigast.

 

Det handlar om att vara med i sin tid. Det förstår Lennart Holmlund i Umeå men som en av de ledande Socialdemokraterna i Vännäs säger så behöver de 10 år till innan man inser att omvärlden har förändrats och vågar prova nåt nytt.

 

Men 10 år är lång tid. Innan dess borde vi ha ökat vår befolkning med ca 1000 personer. Vi borde vara så attraktiv att det möjligen flyttat in ännu mer invånare. I min vision kommer dessa invånare från andra regioner Stockolm, Göteborg etc. och vill gärna ha närhet till stan men bo en liten bit utanför, i en kommun där det finns mångfald, trivsel, valfrihet, kreativitet etc.… Ja varför inte då bosätta sig i ”Umeregionens Schweiz.”   Alltså om 10 år………….

 

Snälla räcker det inte med 8 år? Eller helst ännu kortare tid. Jag kan inte vänta…… Eller ska vi lösa det i höstens val. Du som medborgare har makten i dina händer. Du kan skapa förändring.

Nobbad! Lektion i skillnader.

Av , , 2 kommentarer 3

Ska sanningen fram så kan jag inte heller dansa. Betydligt lättare är det att låta fingrarna dansa över tangenterna i en kontrollerad vals. Det tycker jag också Kalle gör. Fast våra delade synpunkter blir tydliga. Men däremot P O Moströms okontrollerbara hambo eller vad det nu kan vara är rysligt otakt. Han befinner sig inte ens på dans golvet utan tycks ”sväva i de blå” säger man normalt men här får man nog säga att han svävar i det röda ovanför Sovjet.

 

Dessa båda blogginlägg blir kommenterat i samma. Möjligen lite orättvist Kalle då du har en betydligt mer resonabel ton. Och jag tror nästa att vi i slutändan skulle komma överens.

 

Jag vill som grundläggning i resonemanget säga att det finns ett fundamentalt fel i det tänk som framkommer i båda men framför allt i P-O Mosströms blogg.

Det grundläggande felet är att man förutsätter att kommunen/staten ska göra allting. Det är kommunen som har rätten på sin sida. Det är kommunen som ska var överförmyndare över skattepengarna. Det är kommunen som ska vara överförmyndare över medborgarna. Det är kommunen/staten som ska göra valen till mig, det är kommunen som styr mitt liv. Staten ska styra över den enskilde.

 

Men har man den grundsynen så är resonemanget helt rätt. Allt annat som händer inkräktar ju på kommun/statens/överhetens makt är horribelt. Och då måste man slå bakut. Det görs med all rätt.

 

Annan syn.

Man jag vill påpeka att jag har en annan syn på tillvaron. Jag ser individen som det viktigaste. Vi har nåt fint i vår grundsyn som vi kallar personalism. Den innebär nåt helt annat än synen på att staten/kommunen etc. är den som ska göra alla val för individen.

 

Personalism innebär bl. a att vi tror på den enskilde. Den enskildes möjligheter och den enskildes rätt. Den enskildes rätt att välja. Men också den enskildes felbarhet och den enskildes rätt att få hjälp av samhället/staten. Det är skillnad om staten har skyldighet att finnas till för den enskilde än om den enskilde är skyldig att finnas till för staten.

 

Detta är en grundläggande skillnad. Och då är det lätt att överföra mitt resonemang om att VALFRIHET är som ljuv musik. För övrigt är det just därför som jag engagerar mig i samhällsbyggandet. Just för att jag tror på individen. Och individens förmåga att själv avgöra sina beslut. Därför tror jag föräldrar ska ha rätt att välja sin barnomsorg och statens skyldighet att tillhandhålla valmöjligheterna.(kallas med ett fint ord subsidiaritetsprincipen) Alltså beslut på lägsta möjliga nivå.

 

Mot bakgrund av denna ideologiska diskussion vill ja kommentera LOV:en. LOV:en kom till från ett utredningsuppdrag som Maria Larsson gav. Den som gjorde utredning var Acko Ankarberg. Numera kommunstyrelsens ordförande i Jönköping. För er som inte vet det så är dessa två personer naturligtvis kristdemokrater.

 

Kalle har rätt i sitt resonemang. Varför måste man lagstifta om valfrihet? Men utredningen såg så stora brister i vårt samhälle. Det tänk som länge präglat är att individen är till för samhället och inte att samhället är till för individen. Därför var det nödvändigt att lagstifta i saken för att det skull börja hända något.

 

P-O gör gällande att det är en fördyring för samhället, förstörelse för miljon, etc, ja nåt i likhet med vad katten har släpat in. Ser ni att det stämmer det jag skrev här ovan. Han sprattlar o spretar för att stoppa valfriheten till den enskilde. Han är rädd att makten ska gå till individen och vill behålla strukturerna som livnärs av att staten/överheten ska ha alla makt. Förstår ni varför jag säger att han svävar över Sovjet.

 

Kalle jag böjer mig för att du har mer kunskap i arbetet som tjänsteman inom äldrevård. Jag har ingen erfarenhet. Men däremot ganska stor erfarenhet av att pratat med folk som arbetet o arbetar både inom kommunal verksamhet och utanför kommunal verksamhet. Jag vill inte på nåt sätt säga att vi har dålig verksamhet i kommunen. Men jag har mött så många människor som med hela ansiktet strålande av glädje säger att förut jobbade jag i kommunen. Jag gick till mitt jobb varje dag. Numera är jag egenföretagare och har en helt annan glädje och motivation i arbetet. Förklara detta!

 

Därmed inte sagt att jag tycker att alla vård ska var av privat karaktär. Vi har samma glädje i t ex intraprenader. Nej det ända jag ber om är lite VALFRIHET då jag som jag ser det när en mer vidgad syn.

 

Hoppas ni orkade läsa igenom hela J