Etikett: SÄBO

Är SVT opartisk? Mitt svar är nej!

Av , , 7 kommentarer 14

Man kan fundera över hur journalister tänker och hur opartisk dom egentligen är. Tänker på den partiledarutfrågning som var häromdagen då Ebba Busch Thor utfrågades som första partiledare.

Det är rätt intressant och torde var känt att KD driver sjukvårdfrågan starkt. Men den valde man att inte ta med. Undra just om man vid utfrågningen av Björklund väljer bort skolan eller vid utfrågning av miljöpartiet väljer bort miljöfrågan. Tror inte det. Till detta är överbevisar vidhåller jag att SVT inte alls är opartisk som public service ska vara.

Dessutom var det faktafel ett antal ggr. Bl a så hävdades felaktigt att under alliansregeringens tid var det lika stort behov av äldreomsorgsplatser som det är idag. Sanningen är den att 2014 var det 52 kommuner som ansåg såg ha för få äldreomsorgsplatser medan det 2018 är över 100 kommuner som säger man har för få platser. Eftersom KD via Maria Larsson vår dåvarande barn o äldreminister hade ansvar för frågorna har vi rätt bra koll på vad som skedde.

Nedan ytterligare fakta som även SVT borde tagit del av:

Äldreomsorgen är ett kommunalt ansvar. Under den tiden pågick en utveckling i kommunerna som syftade till att låta äldre bo hemma längre och få hemtjänst istället för särskilt boende. Maria Larsson tog det första steget att vända utvecklingen genom att införa investeringsstöd för äldrebostäder från den 1 juni 2007. Det vill säga mycket tidigt under alliansens regeringsinnehav.

Mellan 2007 och 2015 skapades 16~000 nya platser i särskilt boende och trygghetsboende varav en majoritet i särskilt boende. Enligt en enkät från Boverket från 2012 uppgav 70% av de sökande att stödet hade stor eller avgörande betydelse för beslutet att bygga platserna.

År 2007 var den genomsnittliga väntetiden från beslut till inflyttning i särskilt boende 55 dagar. När alliansregeringen avgick 2014 var den 52 dagar och som lägst 49 dagar 2010. Under denna mandatperiod har väntetiden varit 57, 57 och 56 dagar 2015, 2016 resp. 2017.

När alliansregeringen avgick 2014 uppgav 52 kommuner att man hade brist på särskilda boenden för äldre. Efter fyra år med rödgrön regering uppger 116 kommuner att man har brist på särskilda boenden för äldre enligt. (Boverket)

Under alliansåren pågick också en omvandling av det som förut kallades servicehus som var biståndsbedömda till trygghetsboende som inte är biståndsbedömda vilket gjorde att antalet platser i särskilt boende blev färre.

Maria Larson införde även krav på uppföljning och kontroll inom äldreomsorgen. Tack vare det vet vi idag betydligt mer om hur långa kötiderna är och hur äldre uppfattar äldreomsorgen och kan genomföra förbättringar.

Under Göran Perssons fem sista regeringsår försvann 10 äldreboendeplatser per dag. Under alliansåren försvann 2,7 platser per dag.

Svt påstod att Kd:s siffra att 4600 äldre får vänta i mer än tre månader på en plats i särskilt boende var felaktig eftersom det delvis handlar om äldre som tackar nej till en plats de erbjuds.  

Siffran 4600 är IVO:s siffra för ej verkställda beslut – alltså de som har ett beslut om plats med fått vänta längre en tre månader på inflytt, detta inkluderar självvald väntan.

Man ska komma ihåg att det idag inte finns någon nationell insamling av data angående det totala antalet personer som ansöker om att få en plats på ett särskilt boende. Endast de som får en beviljad ansökan kommer in i statistiken. IVO:s siffra för ej verkställda beslut tar därför inte hänsyn till alla de som vill flytta till ett särskilt boende men som får avslag på sin ansökan – detta är ett stort mörkertal som inte mäts. Det är alltså mycket möjligt att 4600 är en underskattad siffra om vi talar om hur många som skulle vilja ha en äldreboendeplats men inte får det idag.

Det kan finnas anledningar för den äldre att tacka nej till en plats som är förståeliga. Exempelvis kan det vara att avståndet till anhöriga skulle bli för långt.

Tittar man på Koladas nyckeltal kring andel som väntat längre än 90 dagar av alla personer 65 år och äldre som har ansökt om och erbjudits ett inflyttningsdatum till särskilt boende så ser denna sämre ut nu än 2014. Detta nyckeltal exkluderar självvald väntan (alltså de som tackat nej till ett erbjudande) eftersom man mäter tidsgränsen när man erbjuds inflytt.

Andelen som väntat längre än 90 dagar:

2014: 19

2015: 21

2016: 22

2017: 21

Alltså är det en större andel som väntar på boende idag än 2014, exkluderat självvald väntan. Det borde SVT lyft fram.

Trygghet för våra äldre

Av , , Bli först att kommentera 9

Sociala frågor blir allt viktigare frågor i vårt samhället. Inte minst rörande vården om våra äldre. Idag är det socialnämnden i Vännäs som gäller.  Ett uppdrag som jag innehaft i ett antal mandatperioder. Ett viktigt sådant.

För mig som Kristdemokrat är vården av de äldre en brännande fråga. De äldre som arbetet hårt för det samhälle vi har idag. Dom har inte haft det lika förspänt som vår generation har det. Dom äldsta minns säkert när Per-Albin talade om det Svenska folkhemmet. Men blev det som man trodde och kämpade för, när man blev äldre?

Vi har i förra veckan sett i media att en äldre person tog sitt liv för han inte fick komma in på ett äldreboende. Vi hör på fler o fler håll att det blir allt tuffare få en plats på särskilt boende, kraven ställs högre o högre. Sen hör man folk som tycker att detta är helt fel. Ändå väljer man att fortsätta rösta på de politiker som just driver denna tuffa linje mot våra äldre.

Vi har en tuff situation för de äldre att få platser även i vår kommun. Därför är jag glad att vårt kämpande att få till fler boendeplatser gett verkan. Ett nytt äldreboende planeras för fullt. Framöver kan vi kanske också i Vännäs få ett Trygghetsboende för våra äldre. Majoriteten ställer sig helt plötsligt inte helt avog som man gjort i flera decennier.

För som ni vet är det för en Socialdemokrat viktigt med systemet, ja så viktigt att man hellre ser till systemet än till individen om individen inte passar i det så viktiga systemet.

Men jag är glad att droppen urholkar stenen till slut och vårt tjat om att även Vännäsborna borde ha rätt att när man blir äldre känna trygghet att veta att det finns ett trygghetsboende i kommunen när jag behöver det.

Men vi nöjer oss inte där. Vi Kristdemokrater vill gå ännu längre och utlovar en garanti att det ska finnas också ett särskilt boende (SÄBO) för äldre när män behöver det. Vilken trygghet för våra äldre. Det är dom värda!

Trygghetsboende?

Av , , 2 kommentarer 5

Kalle fortsätter envist hävda att de yngre ska missgynnas om det utlovas en garanti för 85+. Han har fortsatt problem med räkningen och så kommer det nog vara.

Att Kalle känner sig trygg i Vännäs är bra. Är dock övertygad om att alla de 280 st som är 85+ i vår kommun inte känner samma sak. Eller jag vet att det inte är så för jag har talat med en del av dem i saken.

Så att man garanterar 85 + platser så är det sen upp till kommunerna att se till att det finns platser att tillgå även för de yngre behövande. Det ser jag inga skillnader mot idag.

Sen måste du väl Kalle hålla med om att äldreomsorgens ansvar ligger på kommunen. Du skriver att jag lättsamt skyller på vänstermajoriteten. Men det är ju faktiskt sant att ansvaret ligger på kommunen och därmed på den styrande majoritet. Så sluta slå tomma slag i luften.

För övrigt är det mitt sista inlägg i denna sak just nu. Men gillar att debattera äldrefrågor och Kalle tycks göra det samma. En sak som jag gärna vill debattera är just trygghetsboende för äldre. Anser du det behövs i din socialdemokratiska världsbild?

Kanske vi också ska debattera om just SÄBO platser. Det kanske är på tiden att vi går tillbaka till det gamla med ålderdomshem. Eller vad säger den forne ålderdomshemsföreståndaren?

 

Valfläsket har inte härsknat!

Av , , Bli först att kommentera 10

Kalle anser fortfarande att alla vill bo på särskilt boende så fort man får möjlighet. Så han är rädd att om 85+ garanteras en plats så är alla platser upptagna av friska åldringar när sjuka 70 åringar behöver hjälp.

Behöver jag säga att han är på fel spår. Sen nämnder han fortfarande inte om vad alla underökningar visar att äldre vill ha. Man vill känna trygghet att om jag behöver ska plats finnas. Han verkar bortse helt från detta när han tar sin utgångspunkt i hur många helt friska som kommer bo i våra boenden.

Jag tror inte så kommer att bli fallet. Sen fladdrar han än hit och dit i sin retorik och menar att det ska vara valfläsk att låta äldre få ha sina sista dagar i livet på ett tryggt sätt. Ett mycket märkligt ställningstagande.

Det råkar visserligen vara valår nu men denna fråga har vi drivit under många år. Jag har också motionerat i saken lokalt, man naturligtvis fått nej av den socialdemokratiska majoriteten med stödröster från vänstern. Så jag vill göra dej besviken Kalle valfläsket har i så fall legat på bordet länge utan att härskna. För frågan är alltjämt aktuellt.

Kalle gör jämförelser med skolans område, men glömmer visst helt att det inte finns nåt område som det är gjort så mycket inom som just socialdepartementets. T o m så att tjänstemännen säger att så här mycket har det aldrig hänt inom en mandatperiod. Så staten har med råge tagit sitt ansvar härvidlag.

I ett påstående som Kalle skriver har han en poäng. Han skriver  – att var och ens kronologiska ålder aldrig kan vara avgörande. Helst vill man som kristdemokrat att alla ska få denna garanti men det blir lite knepigt. Därav en gräns på 85+. Men tydligen tycker han att det är bättre att ingen har garanti alls bara för att han inte kan sortera i begreppen.

Kalle låt nu frågan bli realitet och utredas ordentligt och inte minnst kopplingen till biståndsbedömning och socialtjänstlagen så får vi återkomma i debatten när vi har mer konkret på bordet. Då kommer du att se vilken trygghet de äldre kommer känna att samhället kan ta hand om en på ett bra sätt.

85+ ska visst få känna trygghet!

Av , , Bli först att kommentera 10

Tydligen krävs det mer för att Kalle ska förstå hur viktigt det är att äldre ska få känna trygghet. Men först vill jag tacka för att han skriver att han menar att jag skulle vara KD-Västerbotten. Jag jobbar visserligen över hela länet som ”VD i firman Kristdemokraterna Västerbotten” men vi är ju nåt tusental medlemmar till i Västerbotten.

Kalle gör som de flesta socialdemokrater brukar göra, man skäller på regeringen. Allt är regeringens fel när något går snett. Som gammal ålderdomshemsföreståndare så bör han känna till att ansvaret för äldreomsorgen istället ligger på kommunerna till största del. Då hjälper det liksom inte att vi ska byta regering eller så utan det är det kommunala styret vi måste byta ut. Och det är verkligen på tiden att det sker ett byte i Vännäs kommun.

Vår regering värnar om det kommunala självstyret men självklart när det uppkommer stora avvikelser så dras tumskruvarna åt. Så din uppmaning att regeringen med KD-ministrar ska se till att det finns fler SÄBO-platser är ett slag i luften. Du kan hellre säga att vård o omsorgsnämnden i Vännäs och bl a KD-politikern Smetana ska se till att det finns platser.

Vännäs kommun har plockat bort flera platser de senaste åren. Och behöver jag säga att jag har reserverat mig mot detta, ibland tillsammans med en del av partier på den högra sidan men oftast själv. Så Kalle jag vill försäkra dej att jag gjort vad jag kan för att det ska finnas SÄBO-platser i vår kommun.

Att du inte gillar förslaget om boendegaranti för 85+ har jag svårt att förstå. För detta förslag gör att man inte som kommun bara kan lägga ner SÄBO-platserna för att spara pengar utan måste mer planera för att ha en reserv om det snabbt uppstår behov med en allt åldrande befolkning.

Så fortfarande hävdar jag att en garanti ska finns för 85+ att känna trygghet och ha tillgång till en plats inom äldreomsorgen om man så finner. Och det är inte så att det förstör för andra grupper som du hävdar, utan det ska finnas plats för alla som behöver hjälp i samhället.

Alltså Kalle återigen kommer skillnaden fram. Jag värnar om individen i första hand och du värnar om systemet. Men det ligger i er grundideologi så det är inte så konstigt att du som socialdemokrat har de tankarna.

Trygghet för äldre!

Av , , 8 kommentarer 12

Kalle Sjöström har i några bloggar ondgjort sig över vårt annars lovordade förslag om att införa boendegaranti.

Han missunnar tydligen äldre att känna trygghet. Många undersökningar visar att det just är trygghet som man helst av allt önskar i den åldern. Trygghet är att man kan bo hemma så länge man vill men när behov uppkommer så ska det finnas en SÄBO-plats att tillgå.

I dagens tidning finns en mycket bra insändare som tydliggör problemet på att ypperligt sätt. Tror Kalle att den kvinna som nekats en SÄBO-plats känner sig trygg? I bloggen försöker sen Kalle nergöra problemet med att mena att ”syster Karin” inte har koll på begreppen. Närmast oförskämt tycker jag han är när han hänger upp sig på språket istället för att lyssna till problemet.

Syster Karins syster ska i min värld inte behöva gråta sig till sömns av otrygghet och ensamhet. I min värld som Kristdemokrat ska hon ha möjlighet att få en plats där hon kan få god och adekvat vård och framför allt få känna trygghet och inte behöva gå till sängs gråtande. Detta vill Kalle förmena henne med att säga att det förstör för andra om man inför en boendegaranti.

Kalle som är frisk och kry o ovanligt alert för sin ålder både mentalt och fysiskt har inte behov av någon boendegaranti. Och för honom som socialdemokrat är samhället viktigare än individen. Så jag är inte så förvånad över hans invändningar. För mig är det precis tvärt om.

Om en enda människa av våra äldre känner otrygghet vill jag fortsatt kämpa för att ge den personen tryggheten och det är också det vi gör med förslaget om en boendegaranti.

Så Kalle tänk om och unna Sveriges äldre att känna trygghet med att få bo hemma så länga man kan och vill men sedan ska man garanteras en plats att flytta till där man får god och säker vård.

Varför ska det vara så svårt att som socialdemokrat utfästa löften. Har nämligen gång på gång fått nej i fullmäktige när jag motionerar om garanti i någon form för medborgarna. Varför ska inte kommunen kunna ge garanti precis som många andra gör?

Äldres trygghet!

Av , , 6 kommentarer 7

Få har väl missat att karusellen i Almedalen är igång. Själv har jag valt att ta hand om arbetet på markplan här hemma istället för att åka detta år.

Så är då vårt förslag offentliggjort. En förändring i socialtjänstlagen som mer tvingar kommunerna att de som är 85 + ska ha rätt till annat boende än att bo hemma när man så behöver.

Socialminister Göran Hägglund presenterade detta idag på Almedalen. Detta är en fråga som berör och är en fråga som vi kommer tungt förhandla i det valmanifest som vi kommer ha tillsammans med Alliansen. Denna trygghetsreform för äldre är otroligt viktigt för oss som parti som värnar om vår allt åldrande befolkning.

Sverige har i undersökningar visat sig vara världens bästa land att åldras i. Men vi vet också av undersökningar att det de äldre ofta saknar är trygghet. Man är inte sällan orolig om det finns ett särkilt boende för mig när jag behöver det. Detta förslag ger våra äldre den trygghet de saknat. Sen ska man ha rätt att bo hemma så länge man kan.

Är glad att detta nu framöver kommer bli en konkret förändring i socialtjänstlagen. För detta kan väl ingen av de andra partierna sätta sig emot. Man kan säga nu blir det upp till bevis vem som värnar om de äldre som byggt upp vårt samhälle. Det krävs dock en ordentlig utredning för att stämma ihop med dagens biståndsbedömning.

Själv har jag motionerat om detta i Vännäs kommun och inte så helt förvånande slog Socialdemokraterna ner på detta och motionen avslogs med alla tokiga motargument. De som säger att Socialdemokraterna värnar om de äldre fullt ut bör nog ta reda på fakta.

Utveckling eller avveckling?

Av , , Bli först att kommentera 7

Boden håller på bli ganska känd i vårt land. Blir man känd för en framåt kommun som ger en kreativ bild av nya inflytande person? Eller ger man en bild av att vara en bakåtsträvande kommun som fastnat i gamla tankar och funderingar?

Jag tror att här har vi olika bilder beroende på vad vi tycker om LOVen. Lagen Om Valfrihet. När många hör ordet så backar man flera steg utan att ta reda på hur det verkligen ligger till och vad LOVen handlar om. För mig är det en framstående kommun som har tänkt ett varv extra. Som slutar hitta argument där vid vägkanten där alla andra har lämnat sina redan använda argument.

LOVen handlar inte om vinster i välfärden. LOVen handlar om där jag som invånare har större möjlighet att påverka min vardag. Och det är intressant att se hur det ser ut i landet med införande av LOVen. Allt fler är framsynta som jag ser det.

129 kommuner har infört LOV (grön)

42 kommuner har beslutat om att LOV ska införas (gul)
55 kommuner har inte fattat beslut ännu om LOV (grå)
28 kommuner har beslutat att inte införa LOV (röd)
36 kommuner som inte har ansökt om stimulansbidrag (vit)
 
Kommer Vännäs Kommun eller för övrigt fler norrlandskommuner nånsin att komma på tanken att bli så framsynt att man inför LOVen?
 
Jag är tveksam. Men jag ger inte upp. Men tycker det fortfarande är pinsamt att Vännäs säger nej till statliga medel för att utveckla vår kommun. Man har valt att inte söka de stimulansmedel som socialdepartementet ger.
 
Man kan inte prata om att vilja ha tillväxt i kommunen och fortsätta tänka tankar som gjorts i decennier.

Upp till bevis Kalle!

Av , , 6 kommentarer 6

Jag frågade tidigare Kalle om LOV. Men han sa blankt nej. Sen kan han inte nog poängtera att han inte anser LOV:en ger någon valfrihet för äldre.

Kalle menar att LOV inte ger någon valfrihet för de äldre då det finns för få SÄBO-platser. Här måste jag likt förra gången ge Kalle helt rätt. Under den socialdemokratiska eran har äldreboendena successivt nedmonterats i vårt land med argument som att man ska bo hemma istället. Och det är i grunden mycket bra.

Men återigen så ska det finnas möjlighet till en plats när boendet hemma blir för ansträngande och besvärligt. När hälsan kräver mer hjälp än den anhörige klarar av eller om jag helt plötsligt blir lämnad ensam och inte klarar mig själv. Så du gör en helt rätt analys. Men vi kämpar att förändra detta och hade vi inte haft så ohemult motstånd mot LOV:en från majoriteten i Vännäs så hade också Kalle fått se vilka möjligheter som öppnar sig. Men vi har väl om jag inte missar nån 4 kommuner i vårt län som infört LOV:en.

Biståndsbedömningen framförs som en broms av valfriheten. Och visst kan det vara så. Men vi måste ha en rätt bedömning av de insatser den äldre behöver så vi kan inte runda den.

Jag vill ge Kalle en historiebeskrivning av verklighet.
När allians regering tillträdde och Maria Larsson fick ansvar för äldrefrågorna så tillsattes ganska snabbt en utredning dels hur man ska kunna öka SÄBO-platserna i vårt land men också en annan utredning tillsattes av Maria och det var just att utreda vilka valmöjligheter den äldre har. Jag följde arbetet på nära håll. Den senare utredningen leddes av Acko Ankarberg Johansson (vår nuvarande partisekreterare) och denna utredning ledde sedan till lagförslaget LOV. Så det är en produkt jag är stolt över. Enbart lagen ger inte full valfrihet men flera steg åt rätt riktning som annars inte varit möjligt.
 
Kalles tes är att om inte LOV:en ger full valfrihet för det finns faktorer som bromsar den så är alltså LOV:en helt värdelös. Det kortsiktiga tänkandet är ungefär som att anse att alla bilar inte är bra för det finns några som inte funkar som de ska.
 
Du ansåg i ditt förra blogginlägg att du inte vill motarbeta valfrihet för äldre. Ta då in vad LOV:en egentligen innebär och om du gör det på ärligt sätt så kommer även du anse att LOV:en möjliggör valfrihet i betydligt större grad än om den inte funnits. Sen om man gillar det eller inte är en annan sak. Men man kan inte säga att man medverkar till valfrihet om man motsätter sig LOV:en.
 
Så upp till bevis Kalle!
 

Med Kalle får jag inte LOV!

Av , , 8 kommentarer 6

Kalle Sjöström fördömer LOVen på sin blogg och menar att införande av LOVen inte ökar valfriheten utan enbart gagnar företag som gynnar sina aktieägare.

Kalle påstår helt riktigt att de äldre inte har någon valfrihet. Ingen rätt att välja. Och han har helt rätt. I vår kommun har de äldre inget att välja på. Vi har den kommunalt bedrivna vården och det är helt rätt ingen valfrihet i det. Ta det eller så är du utan. LOVen med dess möjligheter har också majoriteten sagt nej till.
 
Kalle gör dessutom gällande att bristen på SÄBO platser också begränsar valfriheten. Och här måste jag ge Kalle rätt igen. Nämnden har som vi känner till lagt ner Orion med de 8 platser som fanns där. Många valde Orion. Vi har förvisso haft tomma platser en tid. Men många veckor har vi haft betydligt färre tomma platser än de 8 som nämnden nu tagit bort. Behöver jag säga att jag reserverar mej mot detta .
 
Sen menar Kalle att biståndsbedömningen är en flaskhals som omöjliggör valfrihet för den äldre. Helt rätt är att innan man är biståndsbedömd och beviljad en SÄBO plats så kan man inte själv välja att flytta till en sådan. Och det är absolut inte heller LOVens intentioner. Då har man missuppfattat saken.
 
Det är på nåt sätt enligt Kalles tankar helt kört sedan man blivit biståndsbedömd. Men det är då enligt mitt sätt att se det valfriheten börjar för den enskilde i och med LOVen. I de kommuner där LOVen är införd har man då rätt att även välja andra aktörer som erhåller samma tjänster och till samma kvalité som fortsatt socialnämnden är ansvarig för.
 
Man kan välja eller avstå att välja och ta den kommunala vården. I en del kommuner är det t o m så att socialnämnden endast är beställare av vården. Då beställer man även av kommunen den vård man vill ha. Men kvalitén är socialnämnden alltid ansvarig för.  
 
Så Kalle. Valfrihet är för mig mer än ett slagord. Det är en realitet som jag kommer kämpa för så länge jag håller på med min politiska gärning. Ett starkt civilsamhälle är en viktig grundpelare i den kristdemokratiska ideologin. Däri ingår också den enskildes möjlighet att välja. Så nog tycker jag de äldre ska ha rätt att välja utifrån de ramar som finns. Förstår inte varför du vill förvägra dem det. Och som jag tidigare motionerat om så anser jag fortsatt att även Vännäs kommun ska införa LOV.(Lagen Om Valfrihet)