Etikett: Landstinget

Vården måste prioriteras istället!

Av , , Bli först att kommentera 4

Västerbotten läns landsting satsar på att köpa flygplan. Själv tycker jag att man istället för att satsa på flygplan så borde man lägga pengarna till vården istället. Till exempel köra extra operationer några kvällar så vi får ner vårdköerna så patienterna som väntar på operationer ska slippa vänta längre än nödvändigt. Men flygplan köper man. Alla partier förutom Kristdemokraterna är överens om taget. VLL ska alltså ha flygbolag. Kristdemokraterna kommer fortsatt verka för att det är bättre att satsa på vård istället. 

Västerbotten värst!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det är roligt att ligga i topp i undersökningar. Men det är inte roligt att vara värst. 

Dagens Samhällle har idag belyst hur det ser ut med vårdskadorna i landet. Och i undersökningen är Västerbotten sämst i landet. Det är 2,5 anmälningar på 1000 invånare. För att ställa det i proposition så kan vi som jämförelse plocka fram Kalmar län som ligger bäst till som bara har hälften anmälningar.

Dessutom har Västerbotten legat sämst till under flera år. Under året har LÖF (Landstingens försäkringsbolag) fått in inte mindre än 16 300 anmälningar i hela landet. Det är en ökning med 2 procent.

Attt anmälningarna tyvärr kommer öka är all expertis i frågan överens om. Dels är vi bättre på anmäla när det uppkommer skador  men en viktig faktor är också att vi utför allt mer vård vilket gör att även vårdskadorna tyvärr kommer öka.

LÖF anser utifrån deras erfarenhet att de landsting som har få anmälningar brukar ligga bra till i alla sammanhang när det gäller vårdkvalitet. Samtidigt har man sett att landsting med regionsjukhus tenderar ha fler anmälningar.

Bakom dessa siffror är det enormt personligt lidande. Att människor först behöver vård o får den, och sedan får följdskador som sedan ska anmälas o drivas i process är inte roligt.  Att helt få bort alla vårdskador är nog en utopi. Men att Västerbotten är värst MÅSTE vi ändra på.

I min kritik ligger inte kritik mot vårdpersonal. Personalen går på knäna inom många områden. Utan i första hand är det den politiska ledningen som ska ge möjlighet att utföra ett bra arbete. Så vad vi måste göra för att få lösning även på detta är att byta ut den politiska majoriteten i Västerbottens läns landsting. Nu vid valet i höst har vi möjlighet att ge länet en nystart när vi startar en ny Region Västerbotten så passar vi också på att byta politisk majoritet.

Ni som följt med i debatten vet nog vad Kristdemokraterna vill när det gäller vården. Jo att den högspecialicerade sjukhusvården ska förstatligas så vi får lika vård vart vi än bor i landet som lagen säger. Då kommer nog inte vårdskadorna vara värst i Västerbotten.

Tack för förtroendet!

Av , , 2 kommentarer 8

Så har vår nomineringskommitté släppt sitt förslag till 3 landsting/region listor samt riksdagslista till höstens val. VK skrev om det häromdagen.

Som framgår av förslaget har jag fått kommitténs förtroende att toppa södra regionlistan. Det är ett spännande uppdrag och jag ser med både iver o ödmjukhet fram emot att ta mig an de uppgifterna som finns i det uppdraget. Att hjälpa till att kapa köer i sjukvården istället för att (S)kapa dem. Att påverka så mer resurser tillförs primärvården närmare befolkningen. Men också påverka den regionala utvecklingen för Västerbottningarna så Västerbotten hamnar i framkant inom många områden.

Har haft förtroendet att vara gruppledare för region Västerbotten sedan vi startade det för några år sedan, och därför är det extra intressant att få vara med i processen då vi lägger ner både Region Västerbotten och nuvarande landsting och från årsskiftet startar ett nytt Region Västerbotten som i sin helhet ska företräda Västerbottningar på både sjukvård och regional utveckling.

I min roll som v ordf. i Primär Kommunala Delegationen (PKD) är jag nu ute i kommunerna för att lyssna in hur man vill ha kommunernas koppling till den nya regionen. Kommunernas roll är otroligt viktig, för den regionala utvecklingen sker i kommunerna. Så först när vi får kommuner, region, politiker, och även i den mån vi kan påverka Länsstyrelsen, att ta armkrok för oss Västerbottningar. Då får du som medborgare mest valuta för det du betalar via skattsedeln. Och dit vill jag komma med mitt engagemang i regionala frågor.

Kommitténs förslag är framlagt och nu ska det extra partidistriktsårsmötet spika förslaget till listor inför höstens val redan på lördag. Så inget är klart förrän det är klart :-).

 

I TOPPEN AV DE NOMINERADE

Till landstingsfullmäktige, södra:

1. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

2. Betty-Ann Nilsson, ortoptist, Lycksele.

3. Karl-Gustav Lilja, sjuksköterska, Skellefteå.

4. Anna-Karin Lundberg, företagare, Nordmaling.

5. Per-Martin Jonasson, pastor, Sävar.

Till landstingsfullmäktige, västra:

1. Betty-Ann Nilsson, ortoptist, Lycksele.

2. Karl-Gustav Lilja, sjuksköterska, Skellefteå.

3. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

4. Roland Sjögren, personligt ombud, Lycksele.

5. Rebecka Nygren, läkare, Lycksele.

Till landstingsfullmäktige, norra:

1. Karl-Gustav Lilja, sjuksköterska, Ursviken.

2. Betty-Ann Nilsson, ortoptist, Lycksele.

3. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

4. Håkan Jansson, förskollärare, Norsjö.

5. Anders Wangby, konsult, Skellefteå.

Till Riksdagen:

1. Ebba Busch Thor, partiledare, Uppsala.

2. Birgitta Nordvall, distriktssköterska, Umeå.

3. Roland Sjögren, personligt ombud, Lycksele.

4. Veronica Kerr, statsvetare, Umeå.

5. Lars Adaktusson, journalist, Stockholm.

6. Anders Wangby, konsult, Skellefteå

7. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

Hälsa är viktigt!

Av , , Bli först att kommentera 8

Att ha förmånen att ha så många olika arbetsuppgifter som jag har är få förunnat. Självklart ställer det också sina krav på att man tvingas ha engagemang på många områden men gillar man att ha lite kunskap om mycket o helikopterperspektiv så är man på rätt plats.

Idag är det Landstinget som gäller och Folkhälso o Primärvårdsnämden. Vi har just träffat patientpanelen. En gruppering som primärvårdschefen tillsatt som ska besöka länets hälsocentraler och träffa patienter för att utveckla vården.

En viktigt reflektion dom hade med sig bland många var är hur viktigt det är att man får ett bra bemötande av den mat möter i receptionen. Och alla känner väl igen att man kan vara ganska irriterad på mycket i en butik. Men är personen som sitter i kassan trevlig så glömmer man allt det negativa. Så gäller nog också inom sjukvården.

Just nu (bilden ovan)får vi redovisning av vår folkhälsochef Maria Ferm som redovisar undersökningarna som göras i länet på vår hälsa.

Regionkommun Västerbotten

Av , , 2 kommentarer 8

I fredags presenterade jag tillsammans med Hans Lindberg vårt upplägg till organisationen för nya regionkommunen efter 2018. Vi har kommit rätt långt i förhandlingarna och i fredags blev också modellen offentligt. Självklart återstår en del tankearbete och funderingar med arbetsordningar o direktiv som nu ska arbetas fram. 

I förhandlingar får man sällan med allt utan är ett givande och tagande. Mycket av upplägget är jag mkt nöjd med medan andra delar ser jag gärna att man tänker till ett varv till. Eftersom just organisation är ett av mina intressen har jag försökt vara aktiv med tankar o idéer i arbetet hittills o kommer att fortsätta med det tills vi är klara med upplägget.

I fredags var det den samlade kommunerna i länet som vi bjudit in från regionens primärkommunala delegation. En bra uppslutning inför dagen visar att det är brett intresse.

Den del som jag är nöjd med är just primärkommunernas medverkan i regionkommunen. Får vi verkstad utifrån det upplägg vi nu har så kommer vårt upplägg i Västerbotten vara betydligt bättre än våra länsgrannars upplägg i deras regionkommuner.

En viktig skillnad är att både Norrbotten och V. Norrland har starka kommunförbund. Min åsikt, vilken delas av många, är att vi inte ska återgå till kommunförbund i Västerbotten. Det har vi växt ifrån med Region Västerbottens försorg. Mindre skyttegravar och mer samarbeten för medborgarnas bästa. Dessutom har vi våra tre arbetsmarknadsregionen i vårt län som också har och kommer ha viktig funktion framöver.

Ser fram emot vår nya regionkommun i Västerbotten efter valet. Kommer att bli riktigt bra att slå samman Region Västerbotten o nuvarande Landstinget o övertar ytterligare uppgifter från länsstyrelsen. Bra för Västerbottningarna. Mer i frågan längre fram.

Lägg ner Landstinget!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det har under en längre tid florerat partier och enskilda personer som ensidigt menar att man bara ska lägga ner Region Västerbotten så löser vi alla sjukvårdens problem. Inget är så fel o det är en ytterst populistisk vinkling av en så viktig fråga.

Man måste sätta sig in i vad Region Västerbotten har för uppgifter för att få en klar bild. Jag menar att vi ska lägga ner både Landstinget och regionen och bilda en egen regionkommun. För är det någon organisation vi behöver se över är det just Landstinget. Det viktigaste är att kommunerna måste få vara delaktig.

I dagens Västerbottens kuriren skriver jag en debattartikel på temat: Lägg ner Landstinget. Läs o begrunda!

 

Lägg ned landstinget!

Socialdemokraterna i länet är nu äntligen villiga att se över organisationerna vi har i vårt län och i likhet med många andra län i vårt land satsa på en regionkommun. 

I den ultimata demokratin väljs politikerna alltid direkt till sina uppgifter. Så långt det är möjligt ska den principen följas. Samtidigt får man inte glömma bort att det i praktiken är omöjligt att hålla direkta val till alla beslutande organ. De allra flesta politiska uppdragen i vårt land är indirekt valda. En del verkar glömt bort det i ivern över att lägga ned Region Västerbotten.

Vi ska komma ihåg att även Västerbottens läns landsting läggs ned. En större organisation och en mindre ska gemensamt bilda något nytt nämligen nya Region Västerbotten. Oavsett är det viktigt för oss Kristdemokrater att man kan fullfölja ansvarsutkrävandet mot de ansvariga politikerna. Därför motionerade vi Kristdemokrater om ett direktvalt regionfullmäktige både i Regionfullmäktige och i Landstingsfullmäktige redan november 2012 men fick då avslag på motionen.

Det har stått partier och andra aktörer på barrikaderna och sagt att bara man lägger ned Region Västerbotten löser man alla sjukvårdens problem. Man kan fundera om de inte hade otur när de tänkte. Vi ska komma ihåg att Region Västerbotten, som är ett kommunalt samverkansorgan, fått uppgifter att lösa både från Landstinget, Länsstyrelsen och det tidigare kommunförbundet.

Grundtanken med skapandet av Region Västerbotten var att vi tyckte att de regionala politikerna skulle få mer beslutsmakt genom att överta uppgifter och resurser från Länsstyrelsen. Det innebar att vi genom skapandet av Region Västerbotten kunde sammanföra tre olika organisationers utvecklingsansvar till en enda. Alla länets kommuner fick därmed beslutsmakt och därmed ansvar för hur de nu samlade regionala utvecklingsmedlen skulle användas. När nu det nya Region Västerbotten ska träda ikraft måste vi därför se till att inte länets kommuner tappar möjligheten att påverka hur de regionala utvecklingsmedlen används.

Låt oss därför ta vårt förnuft till fånga och bygga någonting nytt för framtiden där vi dels tillför ytterligare beslutsmakt till regionala politiker i en ny samordnad organisation och dels på ett klokt sätt inkluderar länets kommuner i den organisationen. Har varit med så länge att jag vet hur det var innan Region Västerbotten bildades. På den tiden samlades representanterna för kommunerna på sin kant och representanterna för landstinget på sin, oavsett partifärg. Det var trögt och svårarbetat och få uppgifter löstes.

Sen hade vi KOLA (kommuner och landsting) och senare LAKO (landsting o kommun) som skulle lösa uppgifterna med mer eller mindre lyckad framgång. Min absoluta åsikt är att sedan vi skapat Region Västerbotten har vi skapat plattformar för att konkret samtala mellan våra olika organisationer på ett adekvat sätt.

Även om sjukvården står för ca 90 % av omslutningen i en framtida regionkommun, så är den regionala utvecklingen viktig för att vi överhuvudtaget ska klara finansieringen av sjukvården. Glöm inte att den regionala utvecklingen sker i länets 15 kommuner. Därför är det oerhört viktigt och nödvändigt att vi har med kommunerna i den nya regionkommunen.

Vi har i vårt län både stad och land, större och mindre kommuner, och alla med olika erfarenheter och utmaningar. Om vi tar tillvara denna kompetens redan i starten av en ny regionkommun och samordnar det kommunala uppdraget är jag övertygad om att vårt län framöver utvecklingsmässigt kommer sticka ut.

Eftersom jag har politiska uppdrag både i kommunen, landstinget och Region Västerbotten så blir behovet för mig tydligt att även titta över hur landstingets organisation och strukturer som kan förbättras. Återigen, det är både Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten som läggs ned för att kunna bilda en ny regionkommun.

Ser verkligen fram emot breda partiöverläggningar i denna så viktiga framtidsfråga. Och jag uppmanar alla partier att stanna upp och fundera över vad vi verkligen behöver istället för att allt för snabbt hamna i skapandet av rutor i ett organisationsschema.

Fullföljer vi nu gemensamt intentionerna att tillsammans utveckla någonting helt nytt i vårt län och att partierna inte nominerar landstingspolitiker eller kommunpolitiker utan regionpolitiker på listorna, då har vi kommit långt i tillskapandet av ett nytt Region Västerbotten som kommer att bära oss in i framtiden.

Hans-Inge Smetana, Kristdemokraterna, Gruppledare Region Västerbotten

 

 

Hemsjukvården nu rätt skatteväxlat!

Av , , 2 kommentarer 9

Så är den överenskommelse jag varit med att utverka gällande hemsjukvården idag också offentlig. I går på AC-konsensus (samverkansorgan mellan Lt och kommunerna) godtogs vår grupps överenskommelse till att öka skatteväxlingen med 5 öre till 25 öre för 2016 och framöver.

Gruppen som fick uppdraget när tjänstemän från Lt och kommunerna inte kom överens var Bert Öhlund (fd kommunalråd Skellefteå) Lilly Bäcklund (kommunalråd Lycksele) och undertecknad företrädde kommunerna och vår förhandlingspart var presidiet i landstingsstyrelsen Peter Olofsson och Nicklas Sandström.

Eftersom jag var en av dem som drev på att vi skulle ha en kontrollstation från start kändes det bra att vara med ända till slutresultatet för att stämma av hur det verkligen blev. Och det var också en förutsättning när vi gemensamt skulle sälja in projektet till kommunerna. Vissa kommuner hade sagt nej tidigare och detta var alltså enda möjligheten att vi skulle få till en växling av hemsjukvården som vi tror är bäst för brukarna och de som behöver hemsjukvård. Landstinget förstod att detta var enda lösningen och gick motvilligt med på kontrollstationen.

Därmed är det också tydligt att detta är den skatteväxling som vi först växlats och sedan utvärderat och nu alltså korrigerar summan. Alltså den skatteväxling som är helt rätt genomförd och varken kommuner eller landsting kan säga sig vara förlorare i denna skatteväxling.

Känner mig riktigt nöjd med uppgörelsen. Har verkligen lagt ner energi för att syna siffrorna som kommunerna arbetat med under ett års tid och fått god hjälp av experter från bl a Vännäs och Umeå kommun.

Den kontrollstation som framlagts visade en siffra på 5,28 öre som vi alltså enligt kommunerna inte skatteväxlat rätt. Synar man den siffran så kan man t ex plocka bort lokalkostnaden som jag tyckte att vi inte ska växla en gång till eftersom Lt har kvar sina lokaler och då hamnar vi ungefär på de 5 öre vi talar om. Så vi i kommunerna får vara nöjda.

Experterna i saken från SKL har hela tiden sagt att vi inte ska göra en kontrollstation eftersom det är svårt att se vad som är vad gällande utökning etc mellan övertagandet och kontrollstationen och därmed svårt att komma överens. Och det såg vi också blev facit av processen.

Nu måste vi läka såren som uppkommit mellan kommunerna och landstinget och min mission till kommunerna när jag åker runt och träffar företrädare är att inte diskutera denna skatteväxling mot Lt eftersom denna är rätt gjord i förhållande till ÄDEL och de andra växlingarna vi gjort i närtid.

Nu är det alltså kommunernas ansvar, vi har skatteväxlat rätt (korrigerat efter ett år) men vi vet också att hemsjukvården kommer öka genom att människor bor hemma längre. Och det blir alltså kommunernas ansvar att om intäkterna inte räcker höja skatt eller vad det kommunala självstyret finner för gott.

Det kvarstår en sak att lösa var dessa slantar ska tas ifrån. Där är vi inte överens i gruppen. Gruppen som företräder S tänker att skattehöjning inom landstingskatten är den lösning man ser. Niclas Sandström och undertecknad anser att det istället ska sparas inom landstingets budget eftersom det är knepigt att man måste höja skatten för att ny huvudman tagit sig an uppgiften samt landstinget har höjt skatten och kommer att höja igen inom kort.

För dej som funderar vad dessa 20 och 5 öre etc handlar om i summor så kan jag säga att de 5 ören vi pratar om är ca 20 000 000 kr till som ska fördelas mellan länets kommuner och sker alltså 2016. SKL håller nu på att räkna på den fördelningen. Finns frågor rörande hemsjukvårdens skatteväxling är det bara att höra av sig. Grattis Västerbottens kommuner till en rättvisande skatteväxling!

Skatteväxling, rätt eller fel?

Av , , 2 kommentarer 5

Idag är det inplanerat det första tillfället att träffa landstingsledningen ang hemsjukvården i uppdraget att lösa den uppkomna cituationen.

Som ni nog sett jag skrivit tidigare så har jag ingått i den förhandlingsdelegationen från Västerbottens kommuner för att hemsjukvården ska överföras från landstingets regi till kommunerna. Vi är alla överens att vi tror det är det bästa för den som behöver hemsjukvård att det är kommunernas ansvar.

Och ansvaret för hemsjukvården har nu legat hos kommunerna ca ett år. I förhandlingen fick vi till att vi ska ha en kontrollstation efter ett år. Det var ett villkor för att vi skulle få med några av de mindre kommunerna i vårt län.

Själv tycker jag att det var bra att vi fick till en kontrollstation och om jag inte minns fel så är vi det enda län som har en sådan. Kontrollstationen innebär att vi ska stämma av hur skatteväxlingen blev. Växlade vi på rätt summa utifrån uppdraget? Det är den stora frågan. Och som jag ser det så handlar det inte om vi ska fortsatt ha hemsjukvården i kommunernas regi eller inte.

Jag menar verksamhetsflytten har vi gjort och den ligger fast. Det har dock visat sig inte vara helt enkelt att komma till en gemensam syn i skatteväxlingsfrågan mellan landsting o kommuner från tjänstemannahåll i länet. Man kunde helt enkelt inte enas så politiken har tagit över.

Vi är tre representanter från kommunerna (Lilly Bäcklund, kommunalråd i Lycksele, Bert Öhlund, fd kommunalråd i Skellefteå och undertecknad som ska träffa landstingsstyrelsens presidium i morgon för att få en första sondering och avstamp inför framtida träffar.

Vi löser nog inte detta på en gång utan kommer antagligen att behöva träffas några gånger i vår innan vi kan ha ett gemensam syn på skattefördelningen. Men jag tror att vi har full möjlighet att lösa det på den politiska nivån. Men det är också viktigt så vi inte kommer få en lång träta framöver mellan landsting och kommunerna i länet. Det gagnas ingen av.

Så vi ska göra vad vi kan för att lösa det så smidigt som möjligt för att komma till en ev. skattejustering först vid årsskiftet 2016.

Största sveket för Västerbottningarna.

Av , , 2 kommentarer 19

Nu är beslutet fattat. Landstingsstyrelsen anser att ockupationen i Dorotea är olaglig. Det måste betyda att de ockupanter som fortfarande ockuperar kan lagföras. O så pinsamt.

Beslutet fattades av S, MP och V. Att S och MP vidhåller sin linje är ju inte så kontigt, men hur tänker Vänsterpartiet? Man lämnade majoriteten i landstinget innan valet för denna frågan och sa sig stå på inlandsbornas sida, trodde man. Men det var uppenbarligen bara tills man fått en del röster. Falskare får man leta efter.

V har gjort detta till en stor fråga och partiledare Jonas Sjöstedt har varit upp och ville stödja ockupanterna men likadant här det var tydligen bara tills valet är över. Nu står V med flaggan i topp och olagligförklarar ockupationen. Man har helt vänt kappan efter vinden.

Vänstern gör sig till åtlöje och begår det största sveket mot medborgarna och inlandsborna. Här ger man inlandsborna en ordentlig käksmäll när valet är över så ställer man sig helt på en annan sida. Makten är betydligt viktigare för Vänstern än att i ärlighetens namn stå upp för inlandsbornas lika rätt till vård.  S o MP vet man var man har men V:s agerande i frågan är under all kritik och ovärdighet.

Mer som han redan lovat.

Av , , Bli först att kommentera 9

Tisdagen var nog en glädjens dag för Peter Olofsson, Karin Lundström och de andra inom landstingsmajoriteten. För då öppnade Löfven sin mun och lovade pengar inom vårdområdet.

Han talar om en satsning på 2 miljarder som om man får tro artikeln ska rädda all vård vi har i landet. Dessutom vill jag påpeka att det är pengar som han redan lovat ut en gång tidigare. Som Socialminister Göran Hägglund uttrycker det: – Jag är för återanvändning men recycling av pengar fungerar inte….

Men som bekant så kan ju en ”ansvarsfull” opposition lova hur mycket som helst för dom har ju inte en enda krona att fördela. Det Löfven lovat samma pengar till tidigare är till fler sjuksköterskor, fler ambulanser, kortare cancerköer m.m.. Ja ni hör ju på trovärdigheten.

Dessutom om man delar dessa 2 miljarder på alla landsting blir det inte många ambulanser till på varje ställe eller så många fler sjuksköterskor. Löfven väljer inte att ta upp hur vården ska organiseras. Vi vet att i S ideologi är staten viktigare än individen så systemet vill han inte röra.

Jag är glad att vår socialminister lovat se över vårdens organisation och om den inte blir lika över hela landet så kan han tänka sig skrota landstingen. Vi vet vilken strid vi haft i vårt län för att få lika vård i inlandet. Sånt gillar inte socialministern så var försiktig Peter Olofsson. Kanske din plats rationaliseras bort om du inte sköter korten väl. Med lika vård till alla vill säga och en välskött ekonomi. För någon större hjälp till det får du inte vänta dig av din partikamrat Löfven.