Etikett: företag

Vi talar om 2019 och inte Ådalen 1931.

Av , , 2 kommentarer 11

Har inte skrivit om detta tidigare men kan inte längre låta bli. Jag värnar den Svenska modellen men när man vet vad vissa företag får vara med om blir man starkt frågande.

Kan inte låta bli att nämna lite om min brors måleriföretag och hur han behandlats av Måleriförbundet som nu är ute i media. Det är nämligen så att många företag blir dåligt behandlade men som inte vågar komma ut i offentlighetens ljus med namn för att undvika ytterligare trakasseringar o pampfasoner.

Att facken strider för arbetarnas rätt är som det ska och viktigt att så sker när arbetare blir dåligt behandlade av företagsledare. Men företagsledare som idag 2019 behandlar sina medarbetare dåligt kommer självsaneras då man inte får arbetskraft och utan arbetskraft finns det inga företag. Men det är också faktiskt så att utan företag finns det heller inga arbetsplatser. Det måste facken också vara medveten om. I vår Svenska välfärd är vi oerhört beroende av företagare som satsar sina hus o tillgångar för att låna pengar till att starta sina företag och sedan lägger all sin energi på att utveckla sitt företag för att kunna anställa fler.

Smetanas måleri är ett anrikt namn i måleribranschen. Redan min farfar i början på 30 talet arbetade som målare i sitt måleri med namnet Smetanas måleri. Det skedde i Skåne. Min far flyttade upp till norr och startade ett företag med namn Smetanas måleri och har sedan i slutet på 50 talet målat i Västerbotten. Och han målar faktiskt lite än sina dryga 80 år till trots.

Min bror Tord som egentligen utbildade sig till snickare sadlade om och startade Smetanas måleri och design för så där ca 30 år sedan. Ni som bor i Umeå har säkert sett de svarta bilarna med den gröna/vita texten som snurrar runt i Umeå. I dagsläget är det ca 10 anställda i företaget. De anställda är mycket nöjda med företaget och med sin arbetsgivare och trivs på sin arbetsplats och gör att bra arbete.

Med vetskap hur avtalet ser ut mellan måleriföretagen och Målarförbundet så inser man att det inte är lätt att komma ihåg allt som ska uppfyllas vid varje tidpunkt. Eftersom jag är lite nördig på avtal etc så har jag förstås tagit del av hur det ser ut i detalj och inser att även om viljan finns är det stor möjlighet att man missar nåt i sammanhanget. Så har också Tord gjort men när det uppdagats så har det självklart korrigerats med arbetstagaren och båda parter är nöjd. Men inte den tredje: facken. Då kommer skadeståndskraven på många många tusenlappar för att skrämma och visa sin makt. När detta prövas rättsligt så blir utfallet inte till fackets fördel men skräckväldet fortsätter.

Fackets ambition är att verkligen markera sin makt. Så man letar febrilt för att hitta nåt annat att stämma företaget för. De anställda tar sak för sin arbetsgivare och då anser facket att arbetsgivaren påverkar de anställda fast så inte skett och ännu högre skadestånd ska arbetsgivaren enligt facket betala. Så kan man hålla på rätt länge då facket vet att det inte är många arbetsgivare som vågar prata om detta öppet för då kan man som fack sätta till ytterligare otaliga resurser av medlemmarnas pengar för att klämma till ytterligare.

Det jag skriver här tror man nästan inte är sant men har drabbat måleriföretaget de senaste halvåret och även tidigare men har kulminerat det sista halvåret. Man har också från fackets sida uttryckt att man vill visa på exempel, alltså att visa att man ska bara vara tyst och betala. Nu råkar min bror bli väldigt trött på detta så ser sig ingen annan utväg för att komma sig ur detta än att säga upp alla anställda. Många har till facket uttryckt detta när man får påtryckningar men ingen har fullföljt det. Tord har fullföljt detta och mår nu dåligt för att de anställda blir utan jobb, och själv raseras hans livsverk, men han mår fortfarande mest dåligt för sina medarbetare som han trivs med och dom trivs med honom och han önskade få tillsammans göra ett bra arbete länge till.  Om det inte vore för facket agerande och maffiafasoner.

När han nu vågar träda fram med namn så har många företag hört av sig både till media och till honom och vittnar om samma sak och tackar honom för att han vågar säga ifrån. Rent juridiskt är det processer i centrala förhandlingar som också Målarförbundet lär förlora. Vet att det också ligger stämningar mot Målarförbundet som med all säkerhet som tidigare kommer finna rättens bifall. Men det mest allvarliga är att det facket ska strida för, att arbetstagare får bra arbetsplatser, istället agerar man så arbetstagarna blir utan. Alltså facken strider inte för arbetarna utan för sin egen sak. Det kallar jag maffiafasoner. Frågan lär fortsätta när nu efter VK:s avslöjande detta är en riksnyhet och får egna vingar o flyger vidare i mediavärlden. Så vi vet inte var detta tar vägen.  Men klart är att det kommer ta vägen mot en rättvisare Svensk modell.

Här kan ni läsa det VK tidigare skrev i saken. Och här i arbetsmarknadsnytt.

Notera gärna i kommentörsfältet vad du tycker. Svarar så fort jag hinner.

Regeringens skattetryck på oss medborgare

Av , , Bli först att kommentera 10

Regeringen ändrar en hel del skatter och som befarat är det fler skatter som tillförs än plockas bort. Men det vet vi ju är den rödgröna melodi. Företagen som är grunden för Sveriges ekonomi är inte lika entusiastisk till att det blir dyrare att anställa, högre skatter etc.

Väljer att punkta upp förändringarna rakt upp o ner. Kommentarer kommer längre fram. Och det är inte bara som jag hittat på utan är fakta från Finansdepartementet.

Sänkt subventionsgrad i ROT-avdraget

Subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får ROT-tjänster som förmån sänks från 50 procent till 30 procent. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 5,57 miljarder kronor 2016.

Sänkt skatt för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget för äldre justeras så att personer över 65 år inte beskattas högre än löntagare yngre än 65 år för inkomster upp till 10 000 kronor i månaden. Skatten sänks även för äldre med inkomster upp till 20 000 kronor i månaden. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med 1,87 miljarder kronor 2016.

Avtrappning av jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdraget trappas av för arbetsinkomster över ca 50 000 kronor/månad. Jobbskatteavdraget är därmed helt avtrappat för arbetsinkomster över ca 123 300 kronor/månad (vid genomsnittlig kommunalskattesats). Skatteintäkterna beräknas öka med 2,71 miljarder kronor 2016.

Sänkt tak och slopade tjänster i RUT-avdraget

Matlagning och bartendertjänster ska inte omfattas av RUT-avdraget. RUT-avdraget för städarbete eller annat rengöringsarbete ska endast omfatta enklare arbete samt flyttstädning och inte tjänster som poolrengöring. Taket för RUT-avdraget halveras till 25 000 kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 0,09 miljarder kronor 2016.

Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga

Nedsättningen av socialavgifterna för unga föreslås upphöra den 1 juni 2016 istället för den 1 juli. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 0,39 miljarder kronor 2016 i jämförelse med tidigare förslag.

Särskild löneskatt för äldre

Särskild löneskatt införs på ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension. Skatten bestäms till 6,15 procent. Ett förslag om särskild löneskatt för äldre med 5,6 procent fanns med i budgetpropositionen för 2015. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 1,77 miljarder kronor 2016.

Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt

Den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2016 räknas inte upp. Skatteintäkterna beräknas öka med 1,67 miljarder kronor. Jämfört med förslaget inför budgetpropositionen för 2015 innebär nuvarande förslag att den nedre skiktgränsen inte sänks.[1] Uppräkningen av den nedre skiktgränsen för 2017 bör begränsas till konsumentprisindex plus en procentenhet. Skatteintäkterna beräknas öka med 1,13 miljarder kronor.

Höjd beskattning för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Schablonavkastningen vid sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablonavkastningen ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 2 miljarder kronor 2016.

Höjd energiskatt på drivmedel

Höjd energiskatt på bensin, dieselbränsle och för vissa biodrivmedel. För bensin höjs energiskatten med 48 öre per liter och för dieselbränsle med 53 öre per liter exklusive mervärdesskatt. Jord- och skogsbruket föreslås få en treårig nedsättning av koldioxidskatten med 27 öre per liter utöver kompensationen för de föreslagna skattehöjningarna för diesel. Den nuvarande årliga omräkningen av energi- och koldioxidskattesatserna för bensin och dieselbränsle föreslås förutom KPI-utvecklingen också beakta utvecklingen av BNP genom en schablonuppräkning med två procentenheter. Förslagen beräknas öka skatteintäkterna med 3,82 miljarder kronor 2016.

Undantag för mervärdesskatteplikt för vissa posttjänster

Ett undantag från skatteplikt för vissa posttjänster samt för frimärken införs i mervärdesskattelagen. Förslaget innebär att vissa posttjänster, i första hand de som används av privatpersoner, undantas från mervärdesskatt. Bakgrunden är att Sverige i april 2015 har fällts av EU-domstolen för att inte ha infört något sådant undantag. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med 0,17 miljarder kronor 2016.

Slopad skattereduktion för gåvor

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet slopas den 1 januari 2016, vilket beräknas öka skatteintäkterna med 0,25 miljarder kronor.

Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning

Ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet med försäljning av skänkta varor ska vara skattefri.

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter

Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 0,18 miljarder kronor 2016.

Anpassning av investeraravdraget till nya EU-riktlinjer

Investeraravdraget anpassas till EU-rätten, så att avdrag i fortsättningen endast får göras av oberoende förvärvare. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 18 miljoner kronor 2016.

Höjd koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen i vissa sektorer

Koldioxidskatten för uppvärmningsbränslen i vissa sektorer justeras och höjs stegvis 2016 och 2018 till den generella skattenivån. På grund av justeringen minskar skatteintäkterna i förhållande till den av riksdagen beslutade budgeten med 0,28 miljarder kronor 2016 och 2017.

Förändrat undantag från skatteplikt för elektrisk kraft

Undantag från skatteplikt för el som framställts i vindkraftverk begränsas och samordnas med nya regler som gäller för annan elproduktion. Förslaget utvidgar undantaget så att det omfattar vissa aktörer som tidigare varit utestängda från skattefriheten eftersom de säljer el. Förslaget föreslås träda ikraft den 1 juli 2016 och beräknas öka skatteintäkterna med 0,10 miljarder kronor 2016 (0,19 miljarder kronor per år på helårsbasis).

Slopande av den s.k. slussningsregeln i mervärdesskattelagen

Den särskilda avdragsregeln vid koncerninterna tillhållanden av tjänster som innebär att mervärdesskatt är avdragsgillt inom koncernen även om det företag som tillhandhåller tjänsten självt inte har rätt till avdrag slopas. Slopandet beräknas öka skatteintäkterna med 54 miljoner kronor 2016.

Av riksdagen tidigare beslutade ändringar

• Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 1,36 miljarder kronor 2016.

• Höjda försenings- och kontrollavgifter. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 0,11 miljarder kronor från 2016.

Företagens betydelse för ett samhälle!

Av , , Bli först att kommentera 8

Att företagande är viktigt för en ort fick vi en bra påminnelse i går. Svensk Näringsliv ordnade en företagsvandring med politiker och företag.

Man delade upp företagen och politiker och så gick vi och samtalade ca en timme. Jag hade förmånen att gå och samtala med nya företagsägare på Germ. Fantastiskt att se och höra hur man lyckats överta ett stabilt företag på ett smidigt sätt. Inte sällan sätter banker stopp eller åtminstone käppar i hjulen. Men denna gång gick generationsskiftet bra. Vi vet att det finns många företagare som väntar på generationsväxlingen och många företagsägare har svårt att få en lika smidig generationsväxling som jag fick ta del av under kvällspromenaden.

Efter promenaden bjöds det på middag på Hotell Vännäs. Och som vanligt när man äter där blir man inte besviken. Vi ska vara glad att vi har ett så välskött hotell i vår kommun. Efter middagen och fortsatta trevliga samtal runt borden så var det dags att gå igenom Vännäs företagsranking. Som vi känner till och jag skrivit om tidigare så har Vännäs kommun stigit 20 placeringar vilket är glädjande.

Men vi har mer att göra i politiken för att underlätta företagsetableringar. Tittar man på de enskilda frågorna så har vi lite att jobba på t ex när det gäller att konkurrensutsätta fler verksamheter inom den kommunala sfären. Att det finns allehanda rädslor i vår kommun för ett sådant tilltag känner vi till. Det kom också fram i samtal runt borden. Kommenterar som att det spelar inte roll om det är företag eller kommunen för det är samma antal anställda i de båda fallen som i så fall skulle ta över en vårdavdelning.

Här visar man på okunskapen i dessa frågor. Dels är ju ändå alltid kommunen beställare och ska via sitt förfrågningsunderlag styra till en bra verksamhet. Men sen funkar det så att om man är två eller fler på en marknad så har man helt plötsligt inte bara 100 % att jobba med utan om marknaden får råda så har man helt plötsligt en större marknad. Det kan företagen åstadkomma men inte kommunen själv.

Så är det också om det etableras t ex en butik vid sidan om en redan etablerad så kommer den initialt självklart att ta en del av försäljningen från den tidigare butiken. Men det kommer visa sig att efter ett tag säljer dessa två butiker tillsammans betydligt mer än vad den ena butiken gjort tidigare fast det kan tyckas vara samma marknad.

Sen förundras man att det finns människor och partier som år 2015 menar att vi borde klara oss utan företag i ett samhälle. När jag sitter i sådana samtal så brukar jag ställa frågan vart man då tänker intäkterna ska komma ifrån. Har då inte hittills i alla fall fått nåt vettigt svar på det. Och Svensk Näringsliv visade välfärdshjulet som tydligt visar att detta är omöjligt.

Nej företagen med ägare som ofta med stora insatser driver sina företag o anställer personal är oumbärliga och hjältar i det Svenska samhället för man betalar till att vi kan ha en gemensam välfärd. Tack Svenskt Näringsliv och ortens företagare för en intressant kväll!

Fastighetsägaren eller skattekollektivet?

Av , , Bli först att kommentera 12

Nu är regeringen igång igen för att straffbeskatta folket. Om du har ett fritidshus där allt fler grannar vill nyttja det som permanentboende så är du i farozonen.

Det är nämligen så att det ligger ett förslag på regeringens bord där man vill lägga kostnaden för nya och upprustade kommunala gator helt på intilliggande fastigheter. Det kan innebära kostnader upp till 150 000 kr för en enskild fastighetsägare bara för att någon av stuggrannarna vill bo permanent i sin stuga.

Jag är i o f sig inte emot att kostnaden läggs där den hör hemma men det som rör skattekollektivet ska också ligga där. Möjligheten för kommunen att ta ut kostnaderna av fastighetsägaren finns redan idag, men måste då ske i samråd med fastighetsägarna.

Det är det senare som regering vill plocka bort. Alltså man ska kunna pålägga kostnader utan att ens behöva fråga eller ha dialog med fastighetsägarna i området. Om man lägger kostnader som förr betalas av skattekollektivet på fastighetsägaren så bör skatten sänkas i den delen. Allt annat är ologiskt. I annat fall blir skatteuttaget för stort.

Men tror ni nuvarande regering kommer sänka skatten? Nej lägga så mycket som möjligt på fastighetsägare, företag och enskilda och sedan få reformutrymme i budget att lova saker som man sen inte utför det är regeringes melodi.

Tomma tunnor skramlar värst!

Av , , 4 kommentarer 13

Igår gick vår arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ut med att det mål man gick till val på att ha Europas lägsta arbetslöshet inte kommer att kunna uppfyllas. Ursäkta mej men var det någon som trodde på detta annat än att det var en ordentligt stor bit valfläsk som alla andra löften som denna regering har brutit.

Vi kan snarare säga att är det nåt vallöfte de har kvar som de inte brutit? Om man på allvar ville ha Europas lägsta arbetslöshet så borde man inte göra det dyrare och svårare för företagen att anställa. Man borde inte sett till att plocka bort arbetsgivarrabatten att anställa unga, man borde inte sett till att försämra rotavdragen och man borde inte straffbeskatta företagen etc etc….

Det är med ett löjes skimmer vi fått ta del av den kompensation regeringen lovat kommunerna för den bortplockade arbetsgivarrabatten för att anställa unga. Och helt i linje med regeringens företagsfientliga politik får företagen ingen kompensation alls.

I vår kommun hade vi en arbetsgivarrabatt på 4,2 miljoner på de yngre vi har anställda i kommunen. En välbehövlig slant och incitament för att yngre med mindre erfarenhet ska få komma i arbete och dels få arbeta men också erhålla den erfarenhet de så väl behöver i sin fortsatta arbetskarriär. Det är svårt att få erfarenhet när man inte får möjligheten.

Det var med stor spänning vi i budgetberedningen väntade på prognosen som skulle kompensera detta. Och jag kunde nästan inte hålla mig för skratt när den kom. Vi kompenseras med hela 75 kr/invånare. Alltså en summa på ca 630 000 kr mot tidigare 4,2 miljoner som man lovat kompensera. Sen säger sig S o MP värna om den offentliga sektorn. Tomt prat som vanligt.

Det värsta är att snart förvånas man inte ens när regeringen bryter löften. Men man förvånas storligen när denna regering åstadkommer nåt man lovat annat än att höja skatter och minska jobben med att försämra för företagen.

Vem ska stå för intäkterna?

Av , , 2 kommentarer 14

Det är intressant hur nu plötsligt den sittande regeringen försöker flörta med näringslivet. Man utlovar hela 226 miljoner till en företagssatsning.

Den satsningen hade varit lovvärd om man inte med råge plockar igen pengarna på annat sätt. Man försämrar rotavdragen och får alltså in mindre pengar till statskassan då det med all sannolikhet kommer bli mer svarta jobb igen som denna reform tidigare drastiskt minskat.

Sedan höjer man kostnaden för att anställa unga i rakt motsats till att istället befrämja för företag att anställa unga. Man straffar företagen med skatter och avgifter till en summa av 26 miljarder.

Nog kan flörten med 226 miljoner låta bra men är ett hån mot Sveriges företag som ska få vår ekonomi igång när man ser på helheten. Eller har man lyssnat för mycket på Vänstern som fortfarande hävdar att vi klarar oss med offentlig sektor. Men man har liksom glömt en viktig aspekt.

Vem ska betala vad den offentliga sektorn kostar? Den frågan står fortfaranda obesvarad från Vänsterhåll. Löfven vet nog hur det går till med tanke på sin bakgrund men får han resterande rödsinnade kamrater med sig?

Falsk eller realistisk bild?

Av , , 8 kommentarer 16

Vårt kommunalråd Johan Söderling (S) förfäras över att jag målar upp en dyster bild av Vännäs. Jag belyser bara hur Vännäs styrs av en majoritet som inte har koll på ekonomin.

Sen har Vännäs många kvalitéer och möjligheter och det är jag den förste att tillskriva Vännäs men inte tillskriva den styrande majoriteten. Det är fortfarande så bäste Johan att ekonomin inte är bra. Ni har mörkat för väljarna att ni tänker höja skatten. Jag har varit med och höjt skatten en gång tidigare i vår kommun och det får räcka.

Vi satt i en besvärlig ekonomisk sits då också och då sa vi att vi lånar av medborgarna en 50 öring som vi sedan reglerar tillbaka när vi kommit ”på grön kvist”. Där var alla partier överens att den skulle betalas tillbaka. Vad blev det av det löftet? Jag var det enda parti som förra valet tog upp den frågan och om trovärdigheten i det löftet som gavs även från majoriteten.

Nu ska vi ”låna” ännu mer av medborgarna. Vi måste inse att skatter är kontraproduktivt. Att bara höja skatten utan att på allvar se över verksamheten är ingen långsiktig lösning. Det kan vi tydligt se från landstingets senaste höjning. Nu när ekonomin dippar där ytterligare om några år så kommer man tvingas till en skattehöjning till. Tro inte Johan att medborgarna i Vännäs är så intresserad att ”låna” hur mycket som helt till oss för då kan man likaså bo i Umeå. Tänk om de ca 2000 som pendlar gör realitet av en sån tanke. Då måste vi höja skatten flera gånger till.

Vi har personal i våra verksamheter i kommunen som gör ett mycket bra arbete och det ska vi vara stolta över och låta dem utvecklas i sin roll så de växer och trivs i arbetet. Men kommunen mår bra av sund konkurrens. Kanske några av de duktiga anställda vi har vill starta eget företag och göra samma sak man gör idag men vill utvecklas i ett eget företag. Men det förvägrar du personalen Johan.

Du lyfter fram hur du arbetar med näringslivsfrågor. Men all verksamhet som kommunen bedriver ska inget företag göra sig besvär efter. Det finns företag/organisationer som säkert kan göra det både billigare och till och med även bättre kvalité än vad kommunen själv kan. Det kan dina kollegor i Umeå berätta för dej. Men du låter ingen få bevisa det i vår kommun.

Nej för dej ska ideologin in absurdum råda och den ska vi nu som medborgare betala för i en skattehöjning. Som jag sa i debatten på Vännäsdagarna så arbetade jag på Västerbottens största Ica-butik. Folk vallfärdade från hela länet för att handla på Ica-Stinsen. T o m så man fick reseersättning för att handla där. Vad gjorde den styrande majoriteten i Vännäs av det?

Dåvarande ägare fick ett enda besök av kommunalrådet under hela tiden. Tänk om man istället tagit armkrok med varandra och lyft Vännäs till nya nivåer, ordnat bostäder och kollektivtrafik och ett blomstrande näringsliv redan då. Kanske hade Vännäs befolkning legat på 12 tusen personer idag om man till någon del ska följa Umeås utveckling.

Bäste Johan Söderling Vännäs har många möjligheter. Där är vi fullständigt överens. Men låt inte trångsynt ideologiskt tänkande hämma Vännäs utveckling. Lär istället av din kollega och partist Lennart Holmlund i Umeå som har förstått att man måste utveckla orten på många områden för att lyckas och även släppa på ideologin till förmån för utveckling.

Företagarpriset

Av , , Bli först att kommentera 9

Så är vi igång med kommunfullmäktige i Vännäs Kommun. Vi har en dagordning som innehåller 28 punkter.

Vi startade innan lunch med att vi skulle besluta om ett företagarpris i vår kommun. Och man blir ganska matt när man ser och hör hur en del av ledamöterna resonerar. Bara för att vi ska inrätta ett företagarpris så har vi nån timmes debatt i fullmäktige och åsikter allt ifrån avslagsyrkanden till bifall till kommunstyrelsens förslag och massa yrkanden däremellan.

Det är för majoriteten i vår kommun att man liksom ser allfaran när man talar om företag och företagare. I kommunstyrelsen förslag fanns ett antal kriterier och redan där så tyckte jag att man gör det svårt för sig med många kriterier. Sen kom det till massa andra förslag att lägga till de redan tidigare många kriterierna.

Så kom företagsfientliga inlägg i mängd. Några hade förstås också i likhet med KD företagsvänliga inlägg i debatten. Majoriteten vill lägga till ett kriterium för att man ska få priset så måste man ha kollektivavtal. Självklart är kollektivavtal viktiga och en seriös förtagare har ju det redan.

Min och Kristdemokraternas invändning mot att lägga till detta som ett krav i kriterierna är att åter komma med pekpinnar och styrande direktiv. Det är som jag skrev även en självklarhet att man har kollektivavtal och behöver inte skrivas på näsan. Tänk om politiken visste sina gränser och inte pekar med alla pekpinnar som finns.

I förslaget från kommunstyrelsen låg att prissumman ska bli 8000 kr. Det motsades av V och sen anslöt C till det och följden blev att man inte ska ha nån prissumma utan äran och diplom är priset. Förslaget som jag tycker var relevant är att om man som företag vinner har man möjlighet att premiera sin personal med något extra. Men det förslaget föll.

Så av en fjäder blir det oftast en höna. Nu har vi ett företagarpris där man först pekar med stora politiska pekpinnar och att det inte är någon prissumma så man kan prioritera personalbefrämjande åtgärder.

Behöver jag säga att kristdemokraterna reserverad mig mot sånt dravel. När ska vi fullt ut lita på företagen och företagarna. Reserverade sig gjorde förutom KD också FP och M men bara drygt hälften av ledamöterna för C.

Har Max yttrandefrihet ?

Av , , 18 kommentarer 9

Jag har inte kommenterat vårt norrländska företags agerande för några dagar sedan. Tänker förstås på MAX.

Att Max har förhållandevis många unga medarbetare förstår vi. Och likaså är det lätt att förstå att sänkningen av arbetsgivaravgifter lett till att man kunnat anställa fler. Helt i linje med intentionerna när reformen infördes.

Att man sedan blir orolig när Löfven och gänget vill plocka bort det om de kommer till makten är ju helt förståeligt. Att man skickar ut information om det ser jag inte heller som nåt problem. I o f sig hade jag nog uttryckt mig lite eljest om jag författat brevet.

Jag tycker att MAX fått oförtjänt mycket kritik. Har inte också Max företrädare yttrandefrihet? Varför ska inte arbetsgivaren få informera sina anställda?

Jag har arbetet på arbetsplatser där man samlas på fikaraster och pratar om vem som ska bära fanan första maj. Och där pratades politik dagligen. Men ingen sa något om det. Var det kanske för att man pratade om den röda politiken? Spelar det roll vilken politisk gren man vill stödja?

Oavsett vad man tycker rent politiskt så är det märkligt att vissa bara ska hålla tyst. Arbetsgivare måste som jag se det få informera sina anställda. Sedan är det upp till den anställde att ta till sig eller förkasta budskapet.

Så nog fortsätter jag att stöda Max om jag ska köpa en hamburgare. Hade jag gjort oavsett än om företagsledningen skickat brev och uppmanat till röstning på S. Men måste säga att det känns ännu bättre nu.

Läste just att det är fler som nu informerar sina anställda vad det innebär om reformen plockas bort. 3 miljoner för detta företag.

Kan inte låta bli att ”göra en Max”, med risk att jag också får kritik. Rösta på dem som vill fortsatt ha unga i arbete. Och lägg gärna din röst på Alliansen sociala röst Kristdemokraterna.

Lyckligt lottad!

Av , , 4 kommentarer 9

Jag är verkligen lyckligt lottad.

För några dagar sedan fick jag veta att jag har en faster som jag inte kände till. Hon har nu avlidit och dessbättre lämnar hon efter sig en stor summa pengar som jag har möjlighet att nu få ärva.

I förrgår fick jag erbjudande från två skilda håll om att bli kompanjoner i ett stort företag på kontinenten. Ett av dem lät riktigt intressant faktiskt. I går fick jag två olika erbjudanden att jag kan låna pengar helt utan säkerhet till vad jag helt önskar lägga pengarna på.

Till detta ska läggas att jag idag fått möjlighet att både ärva en hel del slantar samtidigt som jag kan få bli delägare av ett stort företag i Sydafrika som en avlägsen släkting nu vill avyttra.

Det enda jag behöver göra i alla dessa fina erbjudanden är att uppge min bank och mitt banknummer. Så sköter agenterna eller advokaterna som respektive erbjudandes vänliga personer anlitar resten.

Visst är jag lyckligt lottad!