Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Sjuka, Kassan, Alliansen o (S)

Att göra om sjukförsäkringen var nödvändigt. Detta konstaterade också socialdemokraterna genom sin sjukförsäkringsminister Anna Hedborg i en DN-artikel 2005.

I artikeln slås bl.a. fast att sjukvårdsförsäkringen var för mjuk och användes för att lösa arbetsmarknadens problem. Hon konstaterade att den "exploderat" sedan 1997 och att något måste göras. Nu gjordes inget innan det kom en borgerlig regering som gjorde mycket av det hon ansåg krävdes.

Det finns mycket positivt med det som gjorts. Jag har konkreta exempel som jag skulle vilja lyfta, men inte kan. Människor som är på väg ut ur passivisering och långtidsförvaring. Rehabiliteringskedjan och andra nyheter innebär mycket positivt för många.

Det finns också detaljer som uppenbarligen inte har fungerat. Det gäller obotligt sjuka som i vissa fall har hanterats ovärdigt och som Försäkringskassan och kanske även regeringen måste ta ett omtag kring. Det har helt klart varit regeringens uttalade intention att svårt sjuka inte ska prövas mot hela arbetsmarknaden utan fortsätta på högsta ersättning. (DN)

Det här kan inte bara gälla svårt cancersjuka. Jag känner själv personer, veritabla arbetsjärn, som drabbats hårt av annan svår och långdragen sjukdom och känner sig orimligt hårt behandlade av Försäkringskassan då de ställts utan ersättning.  Som även ofta fått höra att det beror på "regeringens nya linje". För dessa och andra måste det snabbt klargöras var problemet ligger!

I september 2008 skrev jag här på bloggen:

"Men det är bra att Sveriges arbetsmarknad och statsfinanser hann friskna till så pass innan vi måste gå i strid med de kommande utmaningarna. Det är inte bara Alliansregerings förtjänst, men den återfunna arbetslinjen har absolut bidragit.
Det återstår en del kalibrering och lösningar för dem som blir utförsäkrade. Men det kommer."

Det gäller kanske även sjukförsäkringen. Man måste, som Cristina Husmark Pehrsson säger, på Försäkringskassan se över domar och praxis kring den nya lagstiftningen. Det kan också återstå en del kalibrering i det förändrings- och lagstiftningsarbete som genomförts och som även socialdemokraterna insåg måste göras. Vi kan varken gå tillbaka till tidigare (o)ordningar eller ha det så att svårt sjuka ska sättas utan ersättning eller tvingas att söka jobb man inte kan utföra. Eller inte ens hinner påbörja innan man dör.

För mig står det alldeles klart. Jag vill kunna se mina sjuka vänner i ögonen.

 

SvD VK DN