Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Lokalägt


Roligt att se att Lyckseleföretaget Plymovent som läggs ner 2013 i ”lämnar en stickling” på så sätt att anställda startar verksamhet. Och t.o.m. inledningsvis blir underleverantörer till hollandsägda Plymovent. Sådant är inte så vanligt. Hoppas man får god tillväxt och lönsamhet.

Det kan vara väldigt bra för ett företag att köpas upp av ett kapitalstarkt bolag som har resurser att satsa. Samtidigt finns det ofta stabilitetsfördelar i att vara lokalägda. Lyckselebor, i det här fallet, flyttar sällan det företag man äger och arbetar i. Det finns ingen naturlag som talar emot att initiativrika och kreativa personer kan driva framgångsrika och lönsamma företag i Sverige och i Norrlands inland. Det finns det många exempel på.

Lycka till!