Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Debatt i Vännäs


På söndag kl 13-14 blir det debatt i Oskarsparken utanför Hotel Vännäs. Partierna i Vännäs KF deltar och det ska visst bli möjlighet att ställa frågor. Hur det nu ska gå ihop på en timme med ett några minuters inledning av alla partier.

För mig var det ungefär den sämst lämpade dagen i sommar, men har man tagit plats i den politiska båten får man vackert se till att ro.

I den farkosten behövs förresten många nya och nygamla roddare här och där. Det har sina naturliga orsaker – och fördelar – att många kommer in i politiken sent, men ska samhällsbygget fungera överallt framöver behövs många nya politiker. Snittåldern är ofta för hög idag, men lösningen där det är så måste vara mer av att yngre kommer till än att de äldre går innan ersättare finns.

Välkommen till Vännäsdagarna!