Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Intraprenaden Orion

Politiker i Herrens hus

Av , , 4 kommentarer 11

”Herrens ord förbliver evinnerligen”

Det var en lite ovanlig inramning eller kanske överskrift över dagens kommunfullmäktige i Vännäs. Vi höll till i det tidigare missionshuset i Västra Spöland, alldeles intill Vindelälvens strand. Nu är det en byastuga som kallas Älvan, men än ser man Jesus klappa på dörren därframme.

På bilden avtackar Ulf Eriksson vår utmärkte kommunsekreterare Tomas Jakobsson som övergår till uppgifter i Umeå kommun. Vid den tidpunkten hade vi varit i huset i drygt 6 timmar. Åhörare och vissa ledamöter hade lämnat lokalen fysiskt medan många av oss andra var på väg mentalt, vilket nästan syns. Det blev full dag.

Jag tycker att det är trevligt att fullmäktige ibland lämnar sin vanliga lya, som inte är så väldigt inspirerande. Det är lite sovjetiskt 50-tal över medborgarhusets festsal som snart ska piffas upp en smula. Vilket inte är för tidigt.

Dagens sammanträde blev inte den stillsama tillställning jag väntat, även om vi var överens i bortåt 80-90 % av alla ärenden och atmosfären var god, med vissa adrenalinpeakar. Intraprenaden Orions eventuella nedläggning blev som väntat ett huvudnummer. Anhöriga och personal var på plats och det blev många medborgar- och ledamotsfrågor och en lång interpellationsdebatt. Ordförande Lilja var tålmodig och tillät mer utvikningar än många andra skulle ha gort, men det var nog klokt att inte lägga locket på.

Majoriteten ska inte kritiseras när man vill räta upp ekonomin, särskilt inte inför 2012 som ser ut att bli ett underskottsår. Men att stänga en synnerligen väl fungerande verksamhet med 8 platser när överskotttsplatserna i höst varit 4-6, det verkar oförsiktigt. Under sista året har snittet varit 6-8 lediga platser. Vännäs har största andelen unga i hela Sverige, men vi har också många äldre som fortfarande bor hemma. Behovsbilden kan ändras dramatiskt på kort tid. Måste vi ha färdigbehandlade kvar på NUS kostar det kommunen omkring 3000 kronor per natt. Skulle vi få ett underskott på platser kan många drabbas och pengarna rasa iväg väldigt snabbt. Ett par stycken kvar där blir 42000 i veckan eller ett par miljoner på ett år. Lidandet oräknat.

Det var också dags att ta beslut om strategiska planen som alla var inne på att klubba igenom. FP ville lägga till orden ”Fler alternativa driftsformer som…” i mål 5 som lyder ”Fler intraprenader, kooperativ och sociala företag har skapats”. Majoriteten av majoriteten blev rädd att det skulle smygöppnas för entreprenader och sa för säkerhets skull ett bestämt nej efter ett ganska rivigt replikskifte. Strategiska planen ska leva i många år och nya inovationer kan dyka upp på vägen. För några år sedan visste få t.ex. vad sociala företag var. Det hade varit klokt med den öppnare skrivningen tycker jag.

Annat hade kunnat nämnas, men det orkar varken ni eller jag. En liten sak hade kunnat utvecklas till något något man fått läsa om i tidningarna framöver, men klokt nog kunde ”en situation” undvikas. Lokalpolitik kan vara slitsamt, men är mer smygpassionerat och händelserikt än de flesta anar.