Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Kristofobi

Hängs för kristendom

Av , , 2 kommentarer 6


En gravid ung mamma döms till hängning i Sudan för att hon blivit kristen. Men först ska hon piskas med hundra slag för utomäktenskaplig förbindelse. Äktenskapet med hennes kristne man godkänns inte. Detta övergrepp görs av en etablerad domstol, inte av någon byamobb.

Nu väntar vi på reaktionerna i media och allmänhet.
Och väntar.

Etniskt svenska kristna

Av , , Bli först att kommentera 13

På socialdemokraternas hemsida finns ett diskussionsmaterial om antisemitism och islamofobi skrivet av en teologie doktor som heter Ulf Carmesund. Han är med i det som förr kallades Broderskapsrörelsen, Nu heter man Socialdemokrater för tro och solidaritet och står som utgivare av den här skriften.

Carmesund skriver så här om det nyss uppdaterade materialet och ett problem han ringat in: ”Den outtalade antisemiten eller islamofoben i det här diskussionsmaterialet är en etniskt svensk kristen.  Problemet i fokus är därmed inte juden eller muslimen, eller de seder och den verksamhet som judar och muslimer utvecklat under århundradenas gång. Problemet i fokus är beteenden och tankestrukturer hos etniska svenska kristna.”

Det här är en text som ändrats och mildrats efter kritik. Först var den än mer utpekande.

Andra får inte tala om etniska svenskar alls, men Carnesund gör mer än så på (S) hemsida. Ingen skulle förmodligen kunna skriva liknande generaliseringar om någon enda annan folkgrupp över huvud taget. Man kan inte banka ihop svenska kristna och skriva så om dem heller. Oavsett vad man heter eller representerar. Det är läge för en ursäkt.

Så här står det om antisemitism på Wikipedia:Antisemitism är religiös förföljelse och utgör ett hatbrott riktat mot judar, diskriminering av judar fientlighet mot judar och fördomar gentemot judar.”

Så här om islamofobi: ”Islamofobi (grekiska phobos, φόβος: fruktan) är ett begrepp inom sociologi, och politik, som åsyftar rädsla, hat, rasism eller fördomar riktade mot muslimer och islam.”

Det Carmesund skriver närmar sig ett annat uttryck som också beskrivs på Wikipedia: ”Kristofobi är intolerans, rädsla eller fördomar mot troende personer av kristen övertygelse. Jämför med islamofobi.

På Newsmill skriver Bitte Assarmo en del tänk- och läsvärt om den aktuella skriften och utpekandet av etniskt svenska kristna som antisemiter och islamofober.

 

 

De mest förföljda

Av , , Bli först att kommentera 7


Ingen ska förföljas för sin tro och man ska inte sätta grupper mot varann. Men det är ganska tyst, särskilt i svenska media, om den grupp som är mest förföljda för sin tros skull. Och det är närmast helt tyst om den trosrelaterade förföljelse som just nu sker i Syrien.

Därför var det förvånande och glädjande att DN gav plats åt den här artikeln:

http://www.dn.se/ledare/signerat/forfoljda-kristna-mordade-for-sin-tros-skull

Kristofobin når nya höjder

Av , , 4 kommentarer 12


I Norge tar uppslagsverket ”Store Norske leksikon” bort Kristus ur tideräkningen. Men tar t.ex. bort f.Kr. (Före Kristus) och ersätter det med fvt, före vår tideräkning.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/uppslagsverk-tar-bort-fore-kristus

Det är sorgligt att se hur människor i Norge och Sverige så ofta försöker slå knut på sig för att få bort det namn och den tro som så präglat våra länder. Och som betytt så oerhört mycket, även för dem som inte trott på eller ansett sig behöva den det djupast sett gäller.

Risken är att den här tilltagande kristofobin också drabbar människor med andra religioner. När man t.ex. inte anses kunna vara i kyrkan vid skolavslutningen och tydligen måste ta bort Kristus ur tideräkningen ligger det nära till hands för många att tänka att det är ”muslimernas fel”.

När det främst är infödd kristofobi det handlar om.