Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: svensk skola

Svar till lf om skolreklamen

Av , , 2 kommentarer 3


I morse mobilresonerade jag fram ett kommentarsvar om reklam i skolan till signaturen lf. Ett svar som blev så långt att jag sätter in det som en bloggtext:

Jo, jag jobbar i skolan, i alla fall några månader till. Sen får vi se. Jag jobbar i Sveriges minsta kommun Bjurholm där vi har en enda skola. Det blir en del information från oss, men reklamen lyser med sin frånvaro.
Jag har också jobbat på icke vinstdrivande friskolor som fått göra reklam för sig, men även där har mycket handlat om information.
Den gymnasieskola som förra året satsade mest på reklam enligt en artikel jag läste satsade en dryg hundralapp i månaden per elev. Det är en hel del, men man vet ju inte om det är mer av en punktinsats eller något löpande.

När det är som det ska tror jag att skolans eldsjälar drivs av en lust att göra skillnad i enskilda elevers liv, alldeles oavsett deras grundförutsättningar, men också av att föra hela skolan framåt. Många mäter hur det går, t.ex. lärarfacken.
Själv tror jag att Göran Perssons kommunalisering av skolan var ett misstag som kan komma att bidra till allt större skillnader mellan växande och krympande kommuner framöver, om inte staten följer och korrigerar utvecklingen.
Jag hade gärna sett en fortsatt statlig finansiering av skolan kombinerat med ett friskolesystem med möjligheter till pedagogiska bidrag från olika håll, men nu får vi nog gå vidare därifrån vi står.

Det allmänna resultatet i svensk skola jämfört med omvärlden har i alla fall sjunkit under längre tid än det funnits reklam i Sverige. Den är näppeligen huvudproblemet.
Den alltför vanliga ”upprorskulturen” som tar bort så mycket tid och arbetsro är däremot ett av hindren för våra ungas och Sveriges morgondag. Det mer lyckosamma Finland tycks ha mindre av planer, policys, utvärdering och tumskruvar på lärarna. Men man har generellt en helt annan arbetsro och man kan lägga mycket mer tid, lust, ambition och inspiration på huvudsaken – Undervisningen.

Det är meningen att Västerbottens skolchefer via Region Västerbotten ska få göra en ”skuggning” av Österbottniska skolchefer framöver. Jag är nyfiken på saken och hoppas att hinna få vara med och pejla skillnaderna mellan broderfolkens skolor och resultat.