Urvattnad urbefolkning

Populariteten för den motoriserade samekulturen minskar förmodligen ytterligare från en låg nivå i och med dagens besked från länsstyrelsen. Vindkraftsprojektet Stenberg i Nordmalings kommun stoppats av remissinstansen Samerna och kastas därmed i papperskorgen. Varför finns inte någon remissinstans ”Fastboende” som kan balansera egenintresset hos den urvattnade urbefolkningen. Länsstyrelsen anser att störningen för betande renar blir för stor för en etablering. Huruvida störningen av betande renar utgör ett men för de boende på orten bryr man sig inte om. Därför kan man förmoda att den redan infekterade konflikten mellan samer och fastboende i Nordmaling trappas upp ytterligare några snäpp i och med dagens besked.

Etiketter: , , , , , ,

7 kommentarer

 1. Maria Skiddi

  Vem/vilka är ansvariga för ”den redan infekterade konflikten”?
  -och tycker du f.ö att bönder ska dra harven efter häst för att inte vara ”urvattnade”?

 2. Pär Andersson (inläggsförfattare)

  ”Den redan infekterade konflikten” kan väl knappast bero på människor som bor stadigvarande på orten och betraktar sig som ägare av förmenta betesmarken. Samerna offras således i det fallet på den numera mycket uppburna äganderättens altare. När det gäller samer kontra bönder så har de förra tilldelats sina rättigheter tack vare det i gamla tider mycket lågintensiva användandet av markerna. Men när nutidens renskötare kommer dragandes med snöskotrar, motorcyklar, fyrhjulingar och helikoptrar för att hålla sig ekonomiskt flytande i sitt högintensiva djurhållande blir det en helt annan deal.

  • Maria Skiddi

   Visst är det en; cit dig ”urvattnad befolkning”
   -men kanske inte riktigt i det avseende som du vill ge sken av. Det är lätt att göra sig rolig ang detta om man utelämnar sakens verkliga ursprung. I början av 1930-talet tvångsförflyttades samer AV STATEN från Karesuando till den nuvarande samebyns område i Västerbotten. Att renarna transporteras till vinterbetet framför allt i inlandet men i vissa fall också vid kusten med lastbilar beror på att är nödvändigt. De kan inte komma fram annars pga av vägar, järnvägar, kalhyggen och de uppdämda älvarna…. OCH på det kommer vindkraftsparkerna.

   Lastbilarna med renar körs till områden där det finns bete och där släpps renarna ut. Enl de berörda samerna är det från vissa håll ett mycket obehagligt tonläge; Att de inte är läs- och skrivkunniga, att de är ”tattare” osv.

   Vilka var först? samerna eller kvänerna? är en av diskussionerna hos markägarna, och VEM är same?? är också en intressant diskussion. Renrasig eller ej?

   Inte är man rasist för att man diskuterar sådant- eller?

   Man tycker att det är en liten folkgrupp som tagit sig för stora friheter, man tycker att politikerna är fega.

   DET sistnämnda kan jag verkligen hålla med om eftersom ”strukturen” slash normen i dylikt alltid hänvisats till domstol.

   Här kan du ta del av några saker kring tvångsflytten
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngsf%C3%B6rflyttningen_av_Karesuandosamer

   I våra skolor lär sig inte barn mycket om ursprungsbefolkningen. Kanske för att DEN ”historia”delen inte är något att skylta med som hedervärt. Om man inte är förespråkare för slaveri, tvångsförflyttningar, religionsförbud och nedvärdering.

   Den norske hövdingen Ottar skattade samer redan under 800 talet. På 1200 talet gjorde vikingar skatteuppbörds- och handelsresor till samerna. Skinn var mycket värt och såldes mest till UK men åxå till övr Europas feodalherrar. Medeltidens birkarlar delade upp Sápmi mellan sig i olika handelsområden.

   Gustav Vasa blev den första att hardcorebeskatta samerna. Andra stater fick samma idé vilket i praktiken innebar att sameran ibland beskattades av tre stater samtidigt, eftersom riksgränserna i norr inte var fastställda.

   För att klara detta började renar tämjas. Före detta höll man bara några tama lockrenar för underlättande av jakt. De tama renflockarna betydde mycket mera jobb.

   1634´s fynd av silvermalm vid Nasafjäll och 1657 i Kedkevare och de senare fynden av järnmalm i Kvikkjokk innebar tvångsrekrytering av samer med dragrenar under 66 år.

   Vägrade man blev domen spöstraff och fängelse. Dessa övergrepp inledde nationalstatens ägandeanspråk på skogar, vattenkraft och mineraltillgångar i det landområde som av hävd tillhört samerna.

   • Pär Andersson (inläggsförfattare)

    Mycket historiskt snömos som har väldigt lite med de dagsaktuella konflikterna i Nordmaling att göra. Ett enkelt sätt att blanda bort korten…

 3. Maria Skiddi

  ville bara visa på historiken då du så självklart hade struten på=). Men självklart kan man bortse från det, om det känns jobbigt med alla kort i leken.

  De du talar om har inte ”valt” sin belägenhet men slåss för sin överlevnad. Jag påstår att staten har det yttersta ansvaret och att rasismen har ett inhemskt anzikte på plats. Tack för ordet.

  • Maria Skiddi

   ”Tattare är den svenska benämningen på det folk som uppstod i blandningen mellan svenskar och zigenare. Beteckningen användes tidigare även om zigenare. De zigenare som kommit till Sverige före 1700-talet blandade sig då och då med lösaktiga svenskar och en ny blandrasbefolkning uppstod. Efter 1800-talets inledning började man allt oftare skilja på tattare och zigenare. Zigenarna var de mera renrasiga, medan tattarna var deras rasblandade släktingar.”

   F.ö ”Hatbrott mot samer ökar”

   http://www.dn.se/nyheter/sverige/hatbrott-mot-samer-okar/

   de underlägsna folket
   http://www.ne.se/rep/samepolitik-rasism-och-diskriminering?popArticles=true

   Jens Stoltenberg
   http://www.svtplay.se/klipp/343408/jens-stoltenberg-om-rasism-mot-samer

   Sveriegs rasistiska historia

   http://www.do.se/sv/Diskriminerad/Diskrimineringsgrunderna/Etnisk-tillhorighet/Rasism/Sveriges-rasistiska-historia/

   År 1920 upprättade en enig svensk riksdag det rasbiologiska institutet med chefen Herman Lundborg i spetsen. Herman Lundborg genomförde rasbiologiska studier av finnar och samer i Sverige. Han studerade ”rasblandningen” i norra Sverige som han menade var förkastlig utifrån den ”högre rasens” (den svenska) synpunkt. Lundborg anordnade skallmätning av samer och tvångsfotograferade samer och romer nakna. Dessa bilder ställdes sedan ut till allmän beskådan i böcker och på utställningar. Det rasbiologiska institutet avskaffades först år 1958.
   Nationella minoriteter

   De nationella minoriteterna i Sverige; samer, romer, sverigefinnar, judar och tornedalingar har sedan lång tid tillbaka blivit utsatta för den svenska statens institutionaliserade rasism.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.