Etikett: järnvägsstation

Skolan i Nyåker

Av , , 1 kommentar 7

ska nu läggas ned. Och det får man kanske i dagens läge inte säga så mycket om. Sedan järnvägsstation, post, bank osv ryckts bort från Nyåker fanns det bara skolan kvar att plocka bort från den kommunala utgiftsstaten. För kostnader ska ovillkorligen reduceras, oavsett vem eller vad det drabbar, eftersom det politiska etablissemangets enda rättesnöre nuförtiden är att minska den kommunala kostnadsmassan. Om sedan landsbygden avfolkas på kuppen blir detta endast en biprodukt av en inhuman verksamhet.
Så hur länge ska den bolagiserade järnvägen kosta på spotbelysningen av Tallbergsbron? Den anslutande vägen nedrustas i samma anda som övrig infrastruktur i kommunen, och eftersom räknenissarna på kommunkontoret gett sig fan på att samtliga invånare av kostnadsskäl ska förpassas till centralorten får man ta tillvara varje passage av detta fantastiska brovalv. Även utgiftsposten "vägunderhåll Nyåker-Hörnsjö" verkar nämligen vara i farozonen, både hos Svevia och Nordmalings kommun…
Gomorron!