Etikett: Ron Paul

Ron Paul och jag

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår torgförde jag synunkter på de amerikanska drönarna i Mellanöstern, och i nattens debatt mellan de republikanska presidentkandidaterna fick jag medhåll från minst sagt oväntat håll. Inspiratören till Teaparty-rörelsen Ron Paul visade sig ha samma uppfattning i fråga om amerikansk inblandning i andra länders angelägeneter. I Wikipedia kan man läsa följande om denne man: "Han företräder en strikt icke-interventionistisk linje i utrikespolitiken, och röstar rutinmässigt emot resolutioner som gäller hur andra länders regeringar ska agera". Morgonens Dagens Eko refererade till debatten och då hörde jag honom själv upprepa denna inställning när han praktiskt taget citerade ur min blogg från igår (naturligtvis utan mina upprörda invektiv).
En annan sak som jag kom på under morgonens lyssnande på radion: Immigrationsverket har beslutat att inte låta en kinesisk läkare få uppehållstillstånd i Sverige pga att den danska motsvarigheten redan avslagit en denna kvinnas ansökan i Danmark. Det som föranlett nekandet är att den kinesiska gynekologen har arbetat som abortläkare inom den kinesiska sjukvården och det graverande är att hon genomfört aborter enligt kinesisk lag som motsätter sig att par skaffar sig för många barn. Hon borde alltså inte ha gjort detta eftersom dessa aborter ofta är sena och att de sker utan att den gravida kvinnan gett sitt medgivande. Kan kanske vara OK att inte släppa in henne i Danmark – vad vet jag? Men att Immigrationsverket i Sverige gör undantag från en individuell prövning och går på hörsägen från Danmark ger mig en dålig smak i munnen. Det får mig t.o.m. att önska att jag levde i ett land där de som arbetat med liknande verksamhet som handläggarna på Immigrationsverket undantagslöst nekades uppehållstillstånd i Sverige…
Gomorron!