Etikett: Mellanöstern

SD = IS Light

Av , , 4 kommentarer 7

Paradoxalt nog delar SD och IS på programtiden i TVs nyhetssändningar. Denna morgon handlar första halvan om de förödande konsekvenser SDs agerande kommer att få för arbetet i Sveriges riksdag och resterande nyhetstid ägnas åt IS mördande i Mellanöstern. Och trots de yttre yttre skillnaderna är organisationerna två sidor av samma mynt. Metoderna är naturligtvis helt väsensskilda men syftet är detsamma: ur kaosskapande åtgärder ska makten vridas ur händerna på folkvalda majoriteter.
Paradoxen är total.
(Och som ett brev på posten kommer samma konstaterande från Daniel Suhonen idag!)
Gomorron!

”Ur led är tiden”

Av , , Bli först att kommentera 1

nothing_learned

De senaste årens hets mot islam i synnerhet och människor från Mellanöstern i allmänhet är en reflexion av hetsen mot det judiska folket för 80 år sedan. Tiden har gjort ”På stället halt!” och debatten påminner i sin yvighet om de diskussioner som i århundraden förts i religiösa frågor. Och den handlar som vanligt om makt och pengar och inte som det vid första påseendet ser ut som – en fråga om religiös tillhörighet. På 1930-talet gjordes judarna till syndabockar för den ekonomiska krisen i Tyskland och 2000-talet har inletts med att mellanösterns arabiska befolkning förvandlats till terrorister.
Ur led är tiden, som Shakespeare skaldade redan på 1500-talet…

…en annan sak

Av , , 1 kommentar 4

som bryr mig i dessa dagar av filosoferande är varför vissa kvinnor i princip slänger sin identitet på sophögen när de gifter sig. Redan som liten sysselsatte namnfrågan mitt arma barnasinne eftersom jag i tioårsåldern blev tillfrågad om jag ville byta efternamn. Frågan var i mina öron oerhörd och jag svarade med stor bestämdhet NEJ. Andersson är det släktnamn som mormor och morfar har och det ville jag naturligtvis också ha. Identitet har alltid varit mycket viktig för mig. Och så blev det, morsan bytte efternamn men inte jag. Senare har jag ofta funderat över varför denna namnsed är så långlivad och varför det inte förs någon som helst debatt i ämnet. Mellanösterns kvinnor ligger dagligen i stöpsleven när feminismen diskuteras här i väst. Men just i denna fråga, den som handlar om egen identitet, ligger många länder hästlängder före i denna namnfråga. Och inte ens FI har detta gissel som handlar om kvinnans identitet på dagordningen.
Frågan har under åren blivit särskilt aktuell när jag letat efter gamla klasskamrater. Killarna hittar jag med ett klick på datorn men tjejerna är förpassade till den totala anonymiteten. Men visst, på senare år har det skett en uppluckring av denna otidsenligt sed men i min generation är bytet av efternamn gängse. Igår drog jag därför min egen slutsats av detta och föreslog min hustru att lägga till sitt efternamn till vårt gemensamma Andersson. Hon tyckte det lät alldeles utmärkt så nu ligger en ansökan om efternamnsförändring i ett kuvert adresserat Skatteverket.

Ron Paul och jag

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår torgförde jag synunkter på de amerikanska drönarna i Mellanöstern, och i nattens debatt mellan de republikanska presidentkandidaterna fick jag medhåll från minst sagt oväntat håll. Inspiratören till Teaparty-rörelsen Ron Paul visade sig ha samma uppfattning i fråga om amerikansk inblandning i andra länders angelägeneter. I Wikipedia kan man läsa följande om denne man: "Han företräder en strikt icke-interventionistisk linje i utrikespolitiken, och röstar rutinmässigt emot resolutioner som gäller hur andra länders regeringar ska agera". Morgonens Dagens Eko refererade till debatten och då hörde jag honom själv upprepa denna inställning när han praktiskt taget citerade ur min blogg från igår (naturligtvis utan mina upprörda invektiv).
En annan sak som jag kom på under morgonens lyssnande på radion: Immigrationsverket har beslutat att inte låta en kinesisk läkare få uppehållstillstånd i Sverige pga att den danska motsvarigheten redan avslagit en denna kvinnas ansökan i Danmark. Det som föranlett nekandet är att den kinesiska gynekologen har arbetat som abortläkare inom den kinesiska sjukvården och det graverande är att hon genomfört aborter enligt kinesisk lag som motsätter sig att par skaffar sig för många barn. Hon borde alltså inte ha gjort detta eftersom dessa aborter ofta är sena och att de sker utan att den gravida kvinnan gett sitt medgivande. Kan kanske vara OK att inte släppa in henne i Danmark – vad vet jag? Men att Immigrationsverket i Sverige gör undantag från en individuell prövning och går på hörsägen från Danmark ger mig en dålig smak i munnen. Det får mig t.o.m. att önska att jag levde i ett land där de som arbetat med liknande verksamhet som handläggarna på Immigrationsverket undantagslöst nekades uppehållstillstånd i Sverige…
Gomorron!

Demokratin är en parentes…

Av , , Bli först att kommentera 10

Hörde för en tid sedan en historieforskare kommentera utvecklingen i Mellanöstern. Hans perspektiv på samhällsutvecklingen var svindlande och mycket tänkvärd. Demokratins historia är mycket kort ur ett historiskt perspektiv. I alla tider har stater och folk styrts av mer eller mindre diktatoriska regimer. Han förutspådde också att demokratin som vi känner den är på väg ut. Och – tänk efter, har inte ett alltmer frekvent användande av vissa ord som syftar till utövande av makt förändrat din inställning samhället?
Ett ord som jag inte gillar är Ledarskap. I alla lägen gäller det för folkvalda att visa ett tydligt ledarskap – ju tydligare desto bättre. Men vad blir över till oss andra när samtliga småpåvar i alla lägen har som högsta prioritet trycka ned oss med sitt eget ledarskap? Jag fruktar att den vokabulär som frodas runt detta begrepp är skadlig för ett demokratiskt och fritt tänkande. Men avsikten är tydlig, orden ska exkludera oss som inte har tillgång till makten, vilket bäddar för en skrämmande framtid för våra barn och barnbarn…