Regering eller omval.

Av , , 2 kommentarer 8

Ja det är snabba kast i politiken och förhandlingar har pågått och pågår för att lösa regeringskrisen. Först vill jag förstås beklaga att Alliansen på riket verkar ha gjort sitt. Däremot så kommer det fortsatt vara allianser i kommuner och regioner. Och alliansvän som jag är hoppas jag att dessa fortsatt kommer att verka gemensamt för att tillsammans minska de röda partiernas inflytande över samhället även här i norr.

På länsnivå verkar vi tillsammans i en Allians M, C, L och KD. Vi tycker inte alltid lika men lyckas lösa våra olikheter på ett bra sätt. I Vännäs har vi den nybildade Treklövern som består av C, KD samt L. Är övertygad om att den kommer att fortsätta och ni kommer få se mer av den grupperingen även om vi har olika åsikter ang. regeringsfrågan.

Vän av ordning trodde vi skulle ha en lösning på gång när nu C och L bytte sida. Som bekant lovade C o L innan valet att en röst på dem är en röst för en alliansregering. Sen röstade vi tillsammans bort Löfven som vi lovat innan valet. Så då har man först röstat bort Löfven och tänker nu rösta in honom igen. Och löften figurerar att vi också får igen Ygeman som fick gå för att han inte skött jobbet.

Ingen kan väl ens tro att jag är V-kramare. Men måste faktiskt säga att jag har viss förståelse för att dom inte helt accepterar det förödmjukande det innebär för dem att bli  så det ska inte förvåna mig om dom säger nej och då är vi närmare ett extraval. Det kommer gynna SD och V. Ev kommer L o MP ramla ur. Då har vi åter en ny planhalva men en splittrad allians som oavsett inte tillsammans kommer att kunna bilda regering.  Som Kristdemokrat räds vi inte nyval utifrån att vår partiledare sagt samma sak hel tiden och fortsatt säger samma sak. Det belönas som vi ser i förtroendemätningar.

Tittar vi på uppgörelsen mellan S, MP, C och L och påståendet att man kommer få mer boregerlig politik av Löfven än man tidigare fått igenom i regeringen Reinfeldt undrar jag om man ens tror på själv. Och måste vara ett förfärligt eko på LO-borgen. Kanske man använder det för att övertyga de sina som är tveksamma inom C o L. Man behöver inte vara särskilt påläst av historien för att se att detta inte stämmer. Som Thomas Bodström uttryckte det så tydligt är att det handlar om att ha makten och få igenom alla andra flera tusen beslut.

Alltså det viktigaste för S är att behålla makten. Men vore jag Löfven så hade jag haft ett viktigt ärende till. Att söndra Alliansen för det stärker oddsen för honom att behålla makten under lång tid. Och här får man ta av hatten för Löfven. Svetsaren har inte bara splittrat alliansen utan kört rakt i igenom med skärbrännaren. Det kan vara mycket viktigt i ett läge om inte V släpper fram honom så vi hamnar i ett extraval. Lite cyniskt kan man fundera om det är så att Löfven släppt igenom sånt som han vet inte behöver göras för att sen räddas från LO borgen och från Vänsterhåll.

Är det så att fyrpartiuppgörelsen håller så blir det spännande att se alla utredningar som just bara blir utredningar. LO kommer hjälpa till.  Sen spås också en kommande lågkonjunktur vilket sänker reformutrymmet så även om viljan finns så finns inte medlen om vi inte ska skuldsätta oss ytterligare.

Så gratulerar C och L att bevaka att det verkligen blir så bra för oss medborgare och så stor skillnad mot senaste mandatperioden som utlovas. Hoppas jag har fel att det mesta kommer begravas i utredningar och beslut skutas på framtiden.

För övrigt innehåller uppgörelsen många bra saker som vi som kristdemokrater också kommer rösta på. Men jag funderar starkt och där är min största besvikelse i uppgörelsen, med respekt att jag inte granskat allt i detalj. Undrar vad de 100 000 personer som står i vårdkön tänker. Löfven fördubblade vårdköerna ska dom återigen fördubblas? Vore jag Centerpartist eller Liberal så krävde jag lösning på detta. Bra att LSS finns med det är en viktig fråga som vi Kristdemokrater drivit hela tiden sedan regering Löfven gav sparuppdrag och tillsatte utredningen som lämnades för några dagar sedan.

Men vården, problemet med personalförsörjningen, utmaningarna i ekonomin i regionerna med allt större uppdrag men kassan ökar inte med uppdraget. Vem förhandlar i dessa viktiga frågor. I en Alliansregering hade vi Kristdemokrater varit blåslampa i frågan. Och jag är övertygad att en alliansregering åter löst vårdköerna. Det visade sig också att dessa frågor var viktiga för väljarna också. Har vi redan glömt det?

Men visst är det ändå ödets ironi. Nu sitter S, MP, C och L och väntar på besked om uppgörelsen ska hålla från det parti dom vill hålla helt utanför makten, Vänsterpartiet. 

2 kommentarer

Nya Regionen är igång.

Av , , 2 kommentarer 5

Gott nytt år eller God fortsättning. Vet inte hur länge man kan säga Gott Nytt År och när man ska övergå till God Fortsättning och när det är för sent att säga God Fortsättning. Men kanske språkbegåvningen Kalle i Brån har lösningen på detta?

Hur som helst så har vi börjat året o den nya regionen som startade vid årsskiftet har rivstartat denna vecka med möten varje dag. Vi hade styrelsen i tisdags och igår både Hälso o Sjukvårdsnämnden (HSN) och den Primär Kommunala Beredningen (PKB) hade sina möten samt idag är det sammanträde för Regionala Utvecklings Nämnden (RUN). Så nu är vi igång.

Och i dessa frågor lär jag återkomma under åren framöver då en av våra uppgifter som gruppledare är att hålla ihop det politiska landskapet. Eftersom jag är en ”organisationsnörd” och har varit med ifrån början av starten av det Region Västerbotten vi nu lagt ner och fått förmånen att vara med o förhandla fram den nuvarande regionen kommer jag bevaka att det ska bli så bra som möjligt och som vi alla kämpat för. Att man gemensamt i länet ska samarbeta med att lösa uppgifterna för oss Västerbottningar istället för att se varandra som konkurrenter. Vi har olika uppgifter våra 15 kommuner och regionen. Men om vi samarbetar så gör vi våra uppgifter på ett betydligt effektivare sätt.

Vi har en skribent som är runt i länets kommuner o lyfter det som händer i kommunerna på ett bra sätt. Nu har han skrivit om regionen. Den jag tänker på är Petter Bergner på VK. Han har en artikel som jag tycker du bör läsa. https://www.vk.se/2633129/va-det-blir-val-inte-en-region-i-regionen

Jag håller med i en hel del det Petter skriver. Vi har lite att jobba på att få ihop organisationerna i vårt län till en. Men regionen är betydligt mer än ett va… Åtminstone kommer då jag göra vad jag kan att se till att detta blir bra. Men det kommer att ta ett tag då vi känner till ordspråket: Rom byggdes inte på en dag….Men alla har en ambition att det ska bli bra och det tror jag också det kommer att bli.

En gemensam webbplats kommer att se dagens ljus i slutet på månaden då de två hemsidorna kommer slå samman till en. Vi byter även mejladresser så istället för att heta @vll.se och @regionvasterbotten.se så kommer det nog bli @regionvasterbotten.se. Som ni ser har vi bytt logga också. Så den gamla loggan för den tidigare regionen har formellt gått i graven i o med årsskiftet. Vi har dock sagt att man fasar in eftersom allt för att hålla omställningskostnaderna på rimlig nivå.

Att vi lärt oss samarbeta i länet har vi mycket att tacka den gamla regionen för. Innan den bildades var det strid på öppen gata mellan många kommuner o landstinget. Man talade om de skatteväxlingar som varit (bl a Ädelreformen) där kommunerna tog över ansvaret för äldrevården. Och kommunerna ansåg sig vara ekonomiskt förfördelad och nåt vidare bra samarbete fanns inte.  Men detta har vi kommit ifrån och nu är det samarbete som gäller.

Petter tar upp om kollektivtrafiken i sin artikel. Här har vi en fråga som vi ska arbeta med under 2019. Vi lämnade den frågan helt enkelt för att inte projektet på nåt sätt ska gå i stöpet och eftersom tiden blev knapp att hitta en lösning där alla 15 kommuner samt region är nöjda. När det gäller kollektivtrafiken tror jag vi är rätt ute om alla är lagom missnöjda. Tror det är omöjligt att få alla nöjda. Men vi vill inte skatteväxla och så vill vi hålla ner kostnaden för skattebetalarna. Har min tanke hur jag tycker vi ska organisera kollektivtrafiken men här finns all anledning att återkomma.

Det är ganska fullt i det nuvarande Landstings/region huset. Här sitter det som mest tre i varje rum som är tänkt för en medarbetare. Orsaken är de sjuka husen som finns runt NUS som är i ständig omflyttning. Så att flytta hit fler nu är omöjligt. Därför är det förhyrt fler lokaler på stan för att kunna ta emot personal som kommer från Länsstyrelsen. Regionen tar över företagsstödet från länsstyrelsen och om jag inte minns fel så är det upp emot 20 personer som tillkommer.

Så Petter har rätt i sin skrivning att samarbete är nödvändigt och det är också ambitionerna från partierna när vi arbetat fram regionupplägget. Men vi har lite att jobba på inom alla plan. Tidigare Landstinget och numera regionen passar också på att förändra sin organisation för att mer möta den politiska organisationen men förstås också för att på ett modernare sätt möta och svara upp till Västerbottningarnas krav på god vård och service som är regionens uppgift. Och den uppgiften ska genomföras så effektivt som möjligt. Det kravet ska ställas eftersom det är skattebetalarna som står för notan.

2 kommentarer
Hans-Inge o Betty-Ann

Kristdemokraternas regionkandiater

Av , , 2 kommentarer 5

Så är det klart vem som hamnar i den nya Region Västerbotten! Just skickat in nedanstående pressmeddelande. Känns hedrande att ha förmånen att leda denna grupp av kompetenta och engagerade människor med en bredd som speglar regionens bredd på uppdrag från sjukvård till den regionala utvecklingen. Alla viktiga uppgifter som du som Västerbottning har stor nytta av och betalar skatt för. 

Kristdemokrater i Regionen 2019-2022.

Kristdemokraternas Partidistriktsstyrelsen har beslutat gällande nomineringarna till uppdrag i den efter årsskiftet nybildade Region Västerbotten.

”Vi har i full enighet beslutat om ett starkt lag som ska bära de kristdemokratiska värderingarna i den nya regionen. Vi känner oss trygga med att under ledning av vår nye gruppledare Hans-Inge Smetana samt hans ersättare Betty-Ann Nilsson kommer gruppen ta sig an de utmaningar vi har inom både sjukvård och den regionala utvecklingen på ett mycket bra sätt,” säger Anders Sellström, partidistriktsordförande

Hans-Inge Smetana har nominerats till gruppledare, ledamot i regionstyrelsen, ersättare i Regionala nämnden samt v ordförande i AC-net.

”Har haft förmånen att vara med i starten av Region Västerbotten som ni nu lägger ner och får nu också förmånen att vara med o leda vårt arbete i den nya Region Västerbotten. Känns förstås både spännande och hedrande att få partiets förtroende att leda arbeta med att möta framtidens utmaningar och hålla ihop länet med en kraftfull regional utveckling men också arbeta med sjukvårdsfrågorna som är så viktiga för vårt parti men också för medborgarna,” säger Hans-Inge Smetana

Betty-Ann Nilsson har nominerats till v gruppledare och ersättare i regionstyrelsen samt ledamot i Hälso och sjukvårdsnämnden

”Är väldigt tacksam och överväldigad över förtroendet som partiet har gett mig. Vi har stora utmaningar de kommande åren inom hälso -och sjukvård så vi kommer inte att sakna arbete. Kommer främst att fokusera på primärvårdsfrågor, hur vi bla ska kunna gör den mer attraktiv och därmed  locka och behålla läkare och även andra yrkesgrupper. Lycksele lasarett ligger mig varmt om hjärtat. Jag vill se ett lasarett som på nytt ”styr sig själv” helt eller delvis. Omorganisationen till länskliniker, framförallt kirurgkliniken har inte gynnat Lycksele lasarett och Västerbottens läns innevånare,” säger Betty-Ann Nilsson

Roland Sjögren har nominerats till Ledamot i Regionala utvecklingsnämnden samt v ordförande i Kulturutskottet och ersättare i beredningen för Regional utveckling.

”Det känns spännande att på det här sättet få vara med i nystarten av region Västerbotten. Jag har ett stort intresse av att hela länet utvecklas och fungerar. Man ska kunna leva, bo, arbeta och utbilda sig i hela länet. Därför är det regionala utvecklingsarbetet oerhört viktigt. Kulturen är viktig och här gäller detsamma. Vi måste ha ett kulturellt utbud som erbjuds befolkningen i hela länet. Det vill jag arbeta för.” säger Roland Sjögren

 

Listar nedan en del av uppdragen.

Uppdrag                                      Status                         Namn

Gruppledare Hans-Inge Smetana
V Gruppledare Betty-Ann Nilsson
Regionstyrelsen Ledamot Hans-Inge Smetana
Regionstyrelsen Ersättare Betty-Ann Nilsson
Kulturutskottet V ordförande Roland Sjögren
Patientnämnden V ordförande Veronica Kerr
Folkhögskolestyrelserna V ordförande Per-Martin Jonasson
Revisor Thomas Nordenstam
Hälso o sjukvårdsnämnden Ledamot Betty-Ann Nilsson
Ersättare Kalle Lilja
Regionala utvecklingsnämnden Roland Sjögren
Hans-Inge Smetana
Beredning regional utveckling Roland Sjögren
Beredning folkhälsa o demokrati Max Fredriksson
Södra Lappland
Beredning folkhälsa o demokrati Kalle Lilja
Skellefteå o Norsjö
Beredning folkhälsa o demokrati Anna-Karin Lundberg
Umeregionen
AC Net Internservice AB V ordförande Hans-Inge Smetana
Stiftelsen Samsyn Anna-Karin Lundberg
Länstrafiken Ledamot Anders Sellström
Ersättare Anna-Carin Jonsson

 

 

2 kommentarer
ensam

Ensamheten!

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Skriver idag på debattsidan i Umeå tidning tillsammans med v partiordförande Jakob Forssmed och Umeås gruppledare Veronica Kerr om ensamheten som utbreder sig i Sverige.

Dags att bryta den svenska ensamheten

13 procent av svenskarna har ingen nära vän som de kan prata med om vad som helst, enligt SCB. Det innebär att i Umeå kommun bor ungefär 16000 personer som saknar en nära vän.

Antalet deltagare på en begravningsgudstjänst har halverats sen 1990, och allt fler begravs utan en enda vän eller anhörig närvarande. 300 000 svenskar bedöms vara socialt isolerade, senast SCB mätte detta. Den ofrivilliga ensamheten är ett samhällsproblem som slår brett, drabbar i alla åldrar, alla samhällsklasser, stad som landsbygd.

Men kanske drabbar ensamheten äldre och barn allra värst. Var tredje person över 85 år uppgav ensamhet och var sjätte var socialt isolerad senast SCB mätte, och det medför också hälsoproblem för många äldre. Bris rapporterar om att många barn känner ensamhet, ofta även när det finns vuxna i barnets närhet, men också i relation till sina jämnåriga. Det hänger ihop med barns psykiska ohälsa och barn som känner sig ensamma löper tre gånger högre risk att få icke godkänt i skolan.

Men var har vi diskussionen om ensamhetens konsekvenser i Sverige? Det är uppenbart att vi här under lång tid haft en alltför snäv syn på människan när vi utformat reformer. Människans fysiska behov har dominerat i förhållande till de sociala, själsliga och andliga. Vi har alltför sällan vägt in hur politiska beslut påverkat relationer och mellanmänsklig gemenskap.

Inte ens när rönen om sambanden mellan ensamhet och ohälsa blivit överväldigande – ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning – har detta förhållningssätt ändrats.

Men nu måste vi sluta blunda för ensamheten och dess konsekvenser. Kristdemokraterna har förslag på ett trettiotal åtgärder för att bekämpa den ofrivilliga ensamheten och främja gemenskap. Vi vill bl a:

    •  Råda bot på äldreboendebristen, så att fler äldre får möjlighet att flytta till ett boende med gemenskapsmöjligheter. Vi vill bl a se ett höjt investeringsstöd för äldreboenden, en äldreboendemiljard som går till de kommuner som ordnar plats i tid, och höjda viten för de som inte gör det.

 

  • Att sociala behov tydligare blir en del av biståndsbedömningen vid beslut om äldreboendeplats. Fler kommuner bör använda möjligheterna som finns i Socialtjänstlagen redan idag. Samtidigt vill vi förtydliga lagen, så att det framgår tydligare att sociala behov utgör grund för att bli tilldelad plats.
  • Att social aktivitet bör kunna skrivas ut på recept inom vården, liksom det idag skrivs ut fysisk aktivitet på recept. Ett nära samarbete med civilsamhällets organisationer kan innebära att fler får möjlighet att bygga meningsfulla sociala nätverk.
  • Genomföra ett pilotprojekt med sk sociala lotsar, där frivilliga som i sina jobb naturligt träffar folk, t ex kaféägare, frisörer, eller skolpersonal, är uppmärksamma på om de träffar personer i behov av sociala kontakter och ser till att de som vill får kontakt med civilsamhällets organisationer, kommunen eller vården.
  • Ge föräldrar stöd och mer tid för sina barn, t ex genom rätt till tjänstledigt några dagar per år i samband med lov eller för att följa med till skolan. Alla kommuner ska erbjuda föräldrastödsprogram två gånger under barnets uppväxt.
  • Genomföra strukturella förändringar för att bygga ett gemenskapens samhälle. För att frågan om ofrivillig ensamhet ska komma upp på dagordningen anser vi därför att ensamhetsfrågorna bör finnas i en ministerportfölj och att alla politiska förslag bör gemenskapssäkras – på motsvarande sätt som idag gäller miljökonsekvenser.

 

Vi kan inte längre blunda för något som visat sig ha lika farliga folkhälsoeffekter som rökning. Ensamhetsproblematiken kan inte vänta – nästa regering måste med kraft göra något åt den. Kristdemokraterna behövs i den regeringen.

Jakob Forssmed

Hans-Inge Smetana

Veronica Kerr

Bli först att kommentera

Vad får man med en röst på Kristdemokraterna på regionnivå?

Av , , 2 kommentarer 5

Skriver idag på debattsidan i VK tillsammans med mina toppkandidatkollegor i länet hur vi ser på den nya regionbildningen och vad man får om man lägger sin röst på Kristdemokraterna i valet på söndag.

 

Val till regionen det näst bästa alternativet

DEBATTARTIKLAR.

(2018-09-03) Staten bör ta över ansvaret för sjukvården. Då går det att kontrollera och säkerställa kvaliteten som erbjuds och stötta sjukvården i glesbygden. Regionbildningen är positiv och innebär inte att sjukvården glöms bort. Den regionala utvecklingen behövs för att vi ska ha råd med sjukvården.
Det skriver Hans-Inge Smetana, Vännäs, Betty-Ann Nilsson, Lycksele, och Kalle Lilja, Skellefteå, som samtliga är regionkandidater för Kristdemokraterna

Regionen kommer fortsatt att hantera sjukvårdsfrågor men kommer också ha ett större övergripande ansvar för hela länets utveckling med den regionala utvecklingen. Det handlar om kollektivtrafik, men också infrastrukturfrågor, näringsliv och miljöfrågor, samt samordning i många frågor med länets 15 kommuner. Kristdemokrater säger: Äntligen! KD var först med att motionera i Landstingsfullmäktige och i Förbundsfullmäktige om ett direktvalt fullmäktige för många år sedan.

När nu storregion föll så är detta det näst bästa alternativet som kommer att föra Västerbottningarna in i framtiden.

Västerbotten är ett stort län med stora avstånd. Då är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv och inte enbart lägga resurser på städerna efter kusten.

Kristdemokraterna vill se en levande landsbygd, dit människor vill flytta så vi får en ökad tillväxt i hela länet. Därför ser vi regionbildningen som något positivt. Regionen tar ett större ansvar från staten och inflytandet över vårt egna län ökar. Detta gynnar även den demokratiska processen.

En regionbildning innebär inte att sjukvården glöms bort. Tvärtom kommer vi att inse att den regionala utvecklingen behövs för ha råd med sjukvården.

Region Västerbotten står inför stora utmaningar. Sjukvården är en hjärtefråga för Kristdemokraterna. Vårdköerna i Västerbotten måste kortas och primärvården stärkas i såväl stad som på landsbygd.

Kristdemokraterna är det enda parti som vågar se sanningen inom vårdfrågan, att landstingen har gjort sitt. I dagens Sverige skiljer sjukvården sig åt mellan olika landsting. Om man drabbas av cancer har man högre möjlighet att överleva om man bor inom rätt landsting. Så kan vi inte ha det. En jämlik vård över hela landet måste säkerställas. Därför bör staten ta över ansvaret för sjukvården. Då går det att kontrollera och säkerställa kvaliteten som erbjuds och stötta sjukvården i glesbygden.

Både Skellefteå och Lycksele lasarett marginaliseras och personalen tappar inflytande och möjlighet att påverka verksamheten med att det införs länskliniker. Därför är Kristdemokraterna mot bildandet av länskliniker. Personalens utrymme för utveckling av sin egen arbetsplats ska i stället öka.

Personalförsörjningen är en viktig framtidsfråga och en stor utmaning. Regionen måste bli en bättre arbetsgivare. Det måste löna sig att vidareutbilda sig. Fler specialistsjuksköterskor behövs. Samma möjlighet för sjuksköterskorna att utbilda sig som för läkarna bör införas. Personalen måste i större utsträckning själv få påverka sin vardag. Då får man större tillfredsställelse i arbetet och både mår bättre och gör ett bättre jobb.

Primärvården står inför allt större utmaningar och resurser måste omfördelas. Första linjens sjukvård är viktig. KD vill ha tillbaka patientansvarig läkare som man ska kunna nå inom 24 timmar. Hälsocentralerna ska vara kvällsöppna för att vara mer tillgängliga. Det kallar vi närvård.

En röst på Kristdemokrater är en röst för att barn och unga oavsett var de bor i länet ska få kontakt med elevhälsan inom 24 timmar. Det är en röst för återupprättande av vår gemensamma välfärd, en röst för individen i stället för systemet.

Hans-Inge Smetana
Betty-Ann Nilsson
Kalle Lilja

2 kommentarer

Tack! Så fint!

Av , , 6 kommentarer 5

Förtroende är något fint man kan få men också mista. Att få en människas förtroende är bland det finaste man kan få. Inom politiken är vi alla i en förtroendebranch. Och nu är det många som söker människornas förtroende på alla plan.

Detta är nåt man måste vara väldigt ödmjuk inför. Man kan kampanja och kämpa för att få röster men sen är det förtroendet man på nåt sätt måste förtjäna. I går blev det en sån där ”egoboost” dag som man inte får så ofta. När jag åt lunch på restaurangen kom ägaren fram o pratade som han brukar. Han sa jag har sett dej på affischer o annonser och vill du jag ska rösta på dej. Jag tackade för hans förtroende och skojade men då kommer jag ju hit o äter fler gånger. När jag var färdig o på väg ut kom han förbi o viskade: Du kan väl komma hit med valsedlar ska jag ge till personalen.

När jag senare var på väg hem från jobbet ringde en person på mobilen och lovordade vår partiledare och sa att jag röstat på S i alla val i många år men nu tänker jag rösta på Ebba och på dej. Hur den mannen gjort sig mödan att leta upp mitt telefonnummer o meddela detta vet jag inte men tackade för förtroendet.

Eftersom jag varit i valstugan i Umeå så satt KD-tröjan på och hade just fått ett SMS att jag hade ett paket att hämta. Så åket förbi ICA innan jag for hem. Utanför ICA kom en kvinna fram och presenterade sig och sa du vet väl att jag röstar på dej. Jag tackade återigen för förtroendet och hämtade mitt paket. När jag sedan gick till bilen kom en man fram och ville ha vårt valmaterial. Han sa att jag har sett Ebba i TV o hon verkar så bra så jag vill även rösta på er lokalt.

När jag kom hem kändes det riktigt bra trots väl medveten om att detta inte är någon representativ dag. Men tänk att jag fått förtroendet från dessa människor, helt för mig okända tidigare, så fint. Så tack för ert förtroende jag kommer att ta hand om det väl och engagera mig i samhällsbygget med förnyad kraft.

6 kommentarer
Etiketter: ,

Brottsligheten har liksom ändrat karaktär.

Av , , Bli först att kommentera 2

Som ni säkert känner till har jag under lång tid varit nämndeman i Hovrätten för Övre Norrland. Ett mycket intressant uppdrag. Men samtidigt rätt tragiskt när man liksom får se lite av samhällets skuggsida.  Har dömt många mål som t ex Hagamannen, Svärdsmålet etc etc. Tycker mig se en förskjutning i samhället när det gäller brottsligheten.

De senaste decennierna har brottsligheten i Sverige ändrat karaktär. Den grova organiserade brottsligheten ökar. Dödskjutningar sker på öppen gata mellan rivaliserande gäng. De särskilt utsatta områdena har ökat från 15 till 23. I 61 stadsdelar har kriminella nätverk en avgörande påverkan på lokalsamhället. Det gör också att föräldrar inte vågar släppa ut sina barn att leka. Att oskyldiga människor skräms till tystnad och får sina liv begränsade Det här kan inte fortsätta. Vi ska inte behöva vara rädda för kriminella, kriminella ska vara rädda för polisen.

Kristdemokraterna har flera förslag för att polisen ska kunna agera kraftfullt. Tillåt vittnen att vara anonyma så att fler vågar vittna. Underlätta för kameraövervakning. Slopa straffrabatterna som gör att kriminella kommer ut på gatan alldeles för fort. Skärp straffen för gängkriminella och ge Tullen mer resurser. Sist, men inte minst behövs 10 000 fler poliser. Man måste kunna vara trygg när man går ute på gatan. Det vill jag jobba för. Bara du gör ditt.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Sätt patienten före systemen – avskaffa landstingens sjukvårdsansvar

Av , , Bli först att kommentera 2

Blir man sjuk ska man få den bästa vården överallt – inte bara i vissa landsting. Det ska inte få vara så att ens chans att överleva en cancerdiagnos ska hänga på var i landet man bor. Det finns en uppsjö av exempel. Ett är bröstcancer. Av de som får bröstcancer i Kronobergs län får 99 procent vård i tid. Men bland de som får bröstcancer i Gävleborg får endast 43 procent av patienterna vård i tid.

Samtidigt får många patienter vänta allt längre på akutmottagningarna, vårdcentralerna och till specialistsjukvården. Det är uppenbart att landstingen är för små enheter för att klara av att organisera sjukvården som ju blir allt mer avancerad tack vare nya, bättre men också kunskapskrävande behandlingar.

Slutsatsen är att hela sjukvårdsansvaret behöver tas över av staten. Kvar blir knappt 13 procent av landstingens verksamhet. Vad man gör med den är en fråga som behöver utredas. Men klart är att landstingen i sin nuvarande form behöver avvecklas.

H-I Affisch

Hur ska valfläsket finansieras?

Av , , 2 kommentarer 4

När man är i politikbubblan (som man är efter drygt 20 år i samhällets tjänst) är ändå valrörelse lite speciellt. Är man dessutom valledare för hela länet Västerbotten är det ännu mer speciellt. Allt ska klaffa från annonser till all annan samordning som t ex debatter. Men vad man mest funderar över är att hur ska allt som partierna lovar finansieras. De s k valfläsken blir fetare o fetare varje gång. Håller på vara ganska hög fettprocent. 

Ni som sett min affisch så står det Sluta slösa på skatten. Lite tråkigt kanske. Borde det stått nåt intressant: bygg ett badhus eller nåt? Kanske nåt mer populistiskt?

Nej då känner du inte mig jag lovar inte allt åt alla men håller vad jag lovar. Kommer med stor iver att borra i regionens ekonomi o komma med tydliga förlag till förändring. För som det nu är kan vi inte ha det. Västerbotten har de längsta vårdköerna i landet. Västerbotten har flest patientskador, stor personalbrist etc etc. Det är många parametrar som inte är bra.

Får jag ditt förtroende så kommer jag lägga förslag som samverkar till bättre vård men inte allt behöver kosta så våldsamt. Man kan göra samma sak på ett smartare sätt. Individen före systemet helt enkelt. Men vi kan inte fortsatt ha ett helt Robertsfors som står i kö för vård. Det är fullständigt orimligt. Så rösta Kristdemokraterna i alla tre valen (jo jag finns på alla 3 listor) så får du även kömiljarden 2,0 som kommer att göra att köerna minskas och så får jag ta vid på regionnivån att (S)luta (S)lösa med (S)katten och på kommunal nivå här i Vännäs kommer kristdemokraterna fortsatt delta i arbetet att sanera kommunens ekonomi. Där har vi under många år haft ett bra samarbete för Vännäs bästa. Och det arbetet vill vi fortsätta.

Så du kan alltså rösta på mig i all tre valen. Plats 2 på kommunlistan, plats 1 på regionlistan samt plats 7 på riksdagslistan. Mitt prio är region Västerbotten men självklart kommer jag inte att överge det politiska hantverket i kommunen. Har man hållit på i över 20 år så finns viss erfarenhet man kan plocka fram. Men det får inte bli så man hela tiden relaterar bakåt. Då har man varit med för länge. Men det är viktigt när det kommer nya personer med ”nya” tankar kan man relatera till det vi gjorde tidigare o vilken effekt det då gav.

Tack för ditt förtroende!

S går i opposition på sig själv.

Av , , Bli först att kommentera 9

Det är väldigt intressant att nu i valrörelsen så lovar partierna guld o gröna skogar ifall just det partiet får rösterna. Det som gör mig mest förvånad är det Socialdemokratiska partiet som lovar reformer långt in på nästa mandatperiod ifall dom får regera vidare. Inte ett ord om att dom faktiskt kunnat genomföra det redan. S är fantastiks bra på att lura väljarna och gå i opposition på sig själv.

Nu har dom helt plötsligt insett att barnen är viktiga. Att höra Magdalena Andersson säga att det är viktigt att barnen får vara hos sin mamma o pappa så inser man att den politiska kartan har förändrats. S har stulit det som KD drev tidigare val om barn o ungas uppväxtvillkor. Och det är ju bra att dom kommit till den insikten. Det är bara lite sent för vid det valet så ifrågasatte dom KD hur vi kan ta sån ställning o stå upp för familjen.

Men att S börjar inse att det är viktigt att ha reformer för barnen välkomnar jag. Men fortsatt är det märkligt att man tillsätter reformer o styrning så det inte blir det friare för familjerna, utan snarare mera statlig styrning över familjernas vardag. I sitt valmanifest föreslår socialdemokraterna en veckas extra föräldraledighet för alla föräldrar till barn mellan 4-16 år. Det är ett bra förslag men det finns ju redan bättre förslag.

På detta område har Kristdemokraterna redan en bättre politik.

-         Kristdemokraterna vill införa rätt 5 dagars obetald ledighet per förälder per år upp tills barnet blir 18 år.

-         Kristdemokraterna vill införa ett jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kr per månad.

-         Kristdemokraterna vill införa en bred skattesänkning för alla som jobbar som uppgår till 0,5 procent av inkomsten upp till 40~000 kr per månad därefter ligger skattesänkningen fast.

Om en förälder tjänar 28~000 kronor per månad innebär socialdemokraternas förslag en veckas ledighet med en inkomst på cirka 5000 kronor före skatt ungefär 3000 kronor efter skatt.

För samma förälder innebär Kristdemokraternas förslag att föräldern kan ta ledigt 5 dagar per år och får en sammanlagd skattesänkning på 7~680 kronor under hela året.  Så fortsatt även om S vill framstå som familjepartiet så är det fortsatt KD som har den rollen.