4 gånger så många blir av med sin ersättning.

Av , , Bli först att kommentera 4

Den förra regeringen fick kritik för att man ändrade i reglerna runt sjukskrivningsproblematiken. Det behövdes ses över eftersom det var en del fusk i välfärdssystemet.

Den utredningen startade redan på Göran Perssons tid som statsminister. Men Göran Hägglund som då var socialminister fick denna utredning i sitt knä efter valet 2006 då vi pensionerade Göran Persons regering.

Men det tragiska är att det alltid är någon som drabbas när det ändras. Och man kunde se person för person som media lyfte fram som inte fått sin sjukersättning p g a den grymma alliansregeringen. Till o med cancerpatienter lyfta man fram.

Man kan fråga sig varför detta inte sker nu i samma utsträckning. Till medias försvar kan jag säga att man i alla fall lyft upp några fall på sista tiden. Det är nämligen så att allt större del av de sjukskrivna får inte sin ersättning längre.

Det är så mycket som fyra gånger så många som har blivit av med sin sjukpenning trots att inte lagen ändrats överhuvudtaget. Inspektionen för socialförsäkring (ISF) har gjort en granskning och ifrågasätter om detta är rättssäkert.

2014 var det 1,2 % som inte fick sin sjukersättning eller ca 5900 personer. 2017 var antalet 26 600 som inte fått sin sjukersättning vilket utgör 5,8 %. Och ISF säger att det är möjligt att regeringens mål om max 9 sjukpenningdagar till år 2020 har påverkat försäkringskassans styrning.

Alltså man har gett kassan direktiv utan att man ändrat lagen. Då blir det mindre opinion men det är den enskilde som drabbas. Känns det igen av denna regering. Man smyger in höjningar i skatter etc. hela tiden o petar i välfärden. Mycket allvarligt och varför tas detta inte upp nu som man gjort tidigare?

Resized_20180430_123244_1526561222033001

Sunken människosyn och åsiktsregistrering.

Av , , 4 kommentarer 17

Att dagen som planerats kan med ganska snabbt förlopp ändras har jag viss ödmjukhet inför arbetet som partiombudsman i ca15 år. Och denna dag var just en sån dag. Har suttit i planering av mediekontakter gällande att min partikamrat Åsa Åsberg blivit diskriminerad och tvingats lämna sina fackliga uppdrag inom Seko för hon kandiderar som kristdemokrat till Vindelns fullmäktige.

Så här i efterhand säger LO att hon lämnat frivilligt men så är inte fallet. Åsa blev uppringd av v ordförande o fick svara på tre frågor som alla handlar om hennes engagemang som kandidat på plats 9 på kristdemokraternas lista. Sedan var den klara uppmaningen att hon inte kan vara aktuell eftersom hon inte tillhör Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet.

Att LO valt att stödja Socialdemokraterna är ingen nyhet. Men vad tycker du som medlem i ett fack som ska verka för bra villkor på arbetsplatser när den fackliga organisationen diskriminerar folk o väljer sina fackliga företrädare utifrån partibok istället för förtroende och engagemang från medlemmarna att verka för en bra arbetsplats?

Att vi hör att så sker i Ryssland eller andra länder med lite andra ideal än vi vill stå upp för i vårt land kanske man inte höjer ögonbrynen så mkt för. Men detta sker i Sverige 2018, i vårt land där vi håller demokratin högt värderad. Denna gång är det en Kristdemokrat som diskrimineras och en annan gång är det nån annan.  Hur tänker LO? Vill man inte att någon annan än dom med Socialdemokratiska värderingar ska vara med i facket. Det blir ju konsekvensen och luktar unken 50 tal.

Sen att man som fackligt engagerad tvingas gå en valkurs där man inte ska prata med medlemmarna om demokratin utan det går ut på att man ska ringa medlemmar o tala om att man ska rösta på Socialdemokraterna…jo jo åsiktsregistrering anno 2018.

Jag är glad jag för länge sedan lämnade fack som ingår i LO-koncernen och ingår i ett fack som engagerar sig för en fungerande arbetsplats och bra arbetsvillkor för sina medlemmar och man tydligt deklarerar att man är politisk neutral. Det känns modernt och relevant.

Som jag skrev så förändrades min planerade dag och de mediakontakter jag roddat i är många allt ifrån fackliga tidningar till lokalpress och radio. Telefonen har också gått varm från alla möjliga håll där många vill uttrycka sin avsky o menat att detta får inte fortsätta och att vi inte får vara tysta i en sån här sak.

Vår partisekreterare blev intervjuad i P4 (Kan du lyssna till här) Och P4 hade på morron en intervju där LO:s högste ledning dessutom ljuger på partiet. Lyssna får du höra vad han säger. VF skriver också i saken. 

Utifrån en storm som många hört av sig till radion skulle det ske en debatt i saken i Studio 1. Där dels många upprörda röster skulle få komma till tals. Åsa Åsberg var kallad och vår gruppledare i riksdagen Andreas Carlsson. Så radion ville förstås ha dit någon från LO och sökte efter det. Men hör o häpna alla inom hela LO borgen var helt plötsligt upptagna med annat så ingen hade möjlighet, dom hade inte ens en praktikant ledig. Möjligen satt alla o räknade medlemmar just nu för att säkerställa att man inte tappar för många.

Känns det igen? Inte första gången S väljer att ignorera debatt med en kristdemokrat. Det finns t o m inskriven i deras valstrategi. Så den intressanta debatt jag såg fram emot uteblev. Och hur skulle detta kunna rätas upp när lögnen om att det var frivilligt är vederlagt. Jo man kunde åtminstone hänvisat till kongressbeslutet som faktiskt i sig är ruskigt omodernt o irrelevant. Men logiskt att man inte har nån annan engagerad än socialdemokrater för då kan ju ett sånt beslut äventyras. Så att LO värnar mer om sig själv än om sina medlemmar blir mer o mer tydligt.

Åsa Åsberg kan som jag ser det med högt huvud fortsätta som kandidat för kristdemokraterna men det är sorgligt och väldigt anmärkningsvärt att LO som väl ska stå för allas lika värde ratar en som företräder ett parti som värnar om varje individs UNIKA värde. Då har man kommit snett.

Vård o inte flyg

Vården måste prioriteras istället!

Av , , Bli först att kommentera 2

Västerbotten läns landsting satsar på att köpa flygplan. Själv tycker jag att man istället för att satsa på flygplan så borde man lägga pengarna till vården istället. Till exempel köra extra operationer några kvällar så vi får ner vårdköerna så patienterna som väntar på operationer ska slippa vänta längre än nödvändigt. Men flygplan köper man. Alla partier förutom Kristdemokraterna är överens om taget. VLL ska alltså ha flygbolag. Kristdemokraterna kommer fortsatt verka för att det är bättre att satsa på vård istället. 

Vårdens utmaning i Västerbotten.

Av , , 2 kommentarer 4

Har för några dagar sedan varit på min första hälso o sjukvårdsnämnd. Den nämnd i VLL som har ansvar för all sjukvård och tandvård. Primärvården är styrelsen ansvarig för men det kommer ändras i den nya organisationen framöver. Det finns många utmaningar som vården står inför och inte minst att få ner kostnaderna till budgetnivå.

Budgetmässigt går det verkligen inte vår väg. På de första två månaderna har vi 4 miljoner mindre intäkter inom folktandvården. Helt beroende på att det är lägre produktion eftersom det är brist på tandläkare som följaktligen inte hinner med de behov som finns av tandvård.

När det gäller personalkostnader så har den på två månader ökat med 21 miljoner. Läkemedelskostnaderna har ökat med 8 miljoner de första två månaderna. Personalkostnaderna är hittills i år 113 heltidstjänster mer än budget vilket motsvarar 2% personalökning.

Det finns ett beslutat arbete att reducera personalkostnader för att komma in i budgetram. Kostnaderna ska minskas med 134 miljoner under året och fast gediget arbete görs att effektivisera är vi långt ifrån måluppfyllelse. Enligt den periodiserade prognosen ska vi minska de två första månaderna med totalt 15 miljoner. Det man lyckat med är ca 8 miljoner vilket innebär att efter årets två första månader har vi en måluppfyllelse med – 49 % fast vi har lägre periodiserat mål i början på året.

Hur ser det då ut i produktionen. Jo vi har fler patienter med högre vårdtyngd vilket gör att beläggningen blir högre och högre. Läkarbesöken har ökat med 3,4%. Glädjande är att vården blir effektivare och man kan skicka hem patienterna tidigare än man gjorde tidigare. Så en av de få positiva siffror vi ser är att medelvårdstiden minskar med 2,6% och antalet vårdagar minskar med 1,9 %.

Så sannerligen har vi stora utmaningar att arbeta med. Men det görs också fantastiskt mycket bra i verksamhet och många som får väldigt bra vård. Det är lätt att glömma den fantastiskt personal vi har som gör ett fantastiskt arbete. Utan vår fina personal hade siffrorna sett ännu sämre ut.

 

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Dags att ge rätt förutsättningar.

Av , , 4 kommentarer 5

 Skriver i dagens VK tillsammans med Liberalerna och Centern om majoritetens sätt att sköta ekonomin och våra äldre. 

Agera redan nu för att skydda Vännäs äldre

DEBATTARTIKLAR.

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i Vännäs har länge lyft behoven hos vård-och omsorgsnämnden.
C har aktivt motsatt sig ändringar i schemaläggning inom äldre- och funktionshinderomsorg under förra året. 2017 hade Vännäs ett överskott på 27 miljoner och vid kommunfullmäktige i mars i år lades förslag från C, Kd och L om att försöka säkra medel för nämndens verksamhet avseende 2018 med sex (C) och sju miljoner kronor (KD och L). Detta som ett sätt att säkra vården och omsorgen.

Vidare yrkade C att vård- och omsorgsnämndens underskott på 6,9 miljoner från 2017 inte skulle behöva återbetalas av nämnden. Ett förslag som KD och L ställde sig bakom och som också blev fullmäktiges beslut. En liten lättnad, som vi är glada över att ha bidragit till.

Vi är djupt oroade över vad det innebär för våra äldre och funktionshindrade när nämnden redan i mars räknar med att gå ca 7,4 miljoner back. Förvaltningen säger att det är som att leva på kredit. Vård- och omsorgsnämndens ordförande (S) säger att det redan nu står klart de ökade behoven inte täcks av tilldelad budget. Chefen för Sveriges bästa hemtjänst lämnar på grund av besparingar. Det uppkomna läget är oacceptabelt för alla våra medborgare som är i behov av någon form av vård och omsorg. Det är inte färre händer i vården som behövs utan fler!

I VK 31/3 beskriver Johan Söderling för Vännäs väljare den handlingsplan som ska ge långsiktighet i kommunens ekonomi. När vi i C, KD och L ställde oss bakom handlingsplanen utlovades förslag till beslut om åtgärder till fullmäktige i februari. Sedan har detta skjutits fram, och nu sägs att arbetet ska pågå hela 2018 innan förslag presenteras. C, KD och L kan inte vänta ut hela året innan åtgärder som kan underlätta situationen för vård- och omsorgsnämnden tas fram.

Nu känner vi att vi måste agera, därav våra strävsamma försök vid senaste fullmäktige att försöka besluta om lättnader för vård-och omsorgsnämnden.

Att leva med ständiga hot om nedskärningar och klumpen i magen angående hur vården går att genomföra, gör att vi fortsatt kommer försöka lägga förslag för att säkra en god vård- och omsorg i Vännäs.

S hänvisar fortfarande till alliansregeringen när Vännäs har bekymmer med ekonomin, trots att ingen annan regering har tillfört mer pengar till Vännäs. Under lång tid har S med V och MP haft ansvaret för Vännäs kommun. Nu handlar det om att få till stånd åtgärder som skyddar våra äldre och funktionshindrade och C, KD och L är beredda.

4 kommentarer
received_10155720429354690

Förstatligande av vården.

Av , , Bli först att kommentera 3

Västerbottenskuriren skriver om mig som politisk nykomling efter så där 20 år i samhällets tjänst på många plan.

Men jo landstingspolitiken blir ett nytt fokus för mig. Regionpolitiken har jag hållt på med i ett par mandatperioder. Men när vi nu gifter ihop region Västerbotten med VLL å bildar ett nytt Region Västerbotten då tänker jag vara med och påverka.

Men det förutsätter att jag får ditt förtroende o röst vid höstens val. Lovar du inte blir besviken – Ja jag kommer kämpa för att förstatliga sjukhusvården. #svpol #kd18 #val2018

Bli först att kommentera

Dagens fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har vi haft fullmäktige o ett långt sådant. Vi debatterade nästan ända fram till kl 20

Många frågor var på tapeten men det var nog årsredovisningen som tilldrog sig mest intresse. Vård och omsorgsförvaltningen blöder. Det har vi sett i media de senaste dagarna och det är faktiskt så illa att duktiga chefer lämnar jobbet och verksamheten bara   utökas i omfattning.

Det handlar om att verksamheten ökar lavinartat men däremot inte de tilldelade medlen i samma utsträckning. Redan de två första månaderna blöder verksamheten med ca 3 miljoner mot de tilldelade ramarna. Nu har vi ett överskott för året 2017 som vi ska tillföra en resultatutjämningsreserv (RUR) och den kan man sedan använda vid en lågkonjunktur. Man kan inte använda den när man själv tycker utan det är Sveriges kommuner o landsting (SKL) som bestämmer när det är lågkonjunktur i den meningen att man får använda RURen.

Till RURen föreslog kommunstyrelsen att vi ska avsätta 14.5 miljoner. Kristdemokraterna tillsammans med Liberalerna yrkade på att vi till RURen ska tillsätta 7.5 miljoner istället för de föreslagna 14,5 miljoner. De överskjutande 7 miljonerna ville vi tillställa vård o omsorgsnämndens ram för 2018. Centerna förslog endast 6 miljoner och när våra förslag sattes mot varandra så föll våra 7 miljoner till Centerns 6 miljoner. Men i nästa omröstning så ställdes de 6 miljonerna mot majoritetens 0 miljoner till vård o omsorgsförvaltningen.

Och då föl alla extra medel till vård o omsorgsförvaltningen och alla medel lades till RURen alltså de 14,5 miljoner har vi istället kvar i börsen. Men fortsatt en vård o omsorgsförvaltning som blöder och som fullmäktige fortfarande säger ska hålla budget.

Som ni nog vet sitter jag i nämnden sedan många år och är oerhört bekymrad över verksamheten. Vi har en bra verksamhet med personalen går på knäna och vi har stor verksamhetutökningen i form av fler äldre och mer kostnader inom IFO verksamheten.

Detta med fler äldre i kommunen menar jag fullmäktige har blundat för. Flera rapporter har lyfts fram under åren som visat denna ålderspuckel men jag menar att den har man valt att blunda över med att det på nåt sätt bara varit äskanden av medel.

Jag och några till har dock tagit det på allvar och lyft upp frågan under åren. Nu får vi se vad den utredning vi  nu gör i kommunen kommer ge för resultat. Är skeptisk att det ska ge nå många miljoner vi kan hitta. Men vi kommer inte hinna få till ekonomin i nämnden detta år.

Och frågan kvarstår om man som nämndsledamot kan ta ansvar att göra de nerskärningar som krävs för att klara fullmäktiges beslut. Tiden kommer allt närmare när man inte kan försvara verksamheten längre med allt för små resurser och för stora åtaganden. Återkommer i saken.

1C74D92F-E417-46E7-AC8D-D488AE2653B6

Västerbotten värst!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är roligt att ligga i topp i undersökningar. Men det är inte roligt att vara värst. 

Dagens Samhällle har idag belyst hur det ser ut med vårdskadorna i landet. Och i undersökningen är Västerbotten sämst i landet. Det är 2,5 anmälningar på 1000 invånare. För att ställa det i proposition så kan vi som jämförelse plocka fram Kalmar län som ligger bäst till som bara har hälften anmälningar.

Dessutom har Västerbotten legat sämst till under flera år. Under året har LÖF (Landstingens försäkringsbolag) fått in inte mindre än 16 300 anmälningar i hela landet. Det är en ökning med 2 procent.

Attt anmälningarna tyvärr kommer öka är all expertis i frågan överens om. Dels är vi bättre på anmäla när det uppkommer skador  men en viktig faktor är också att vi utför allt mer vård vilket gör att även vårdskadorna tyvärr kommer öka.

LÖF anser utifrån deras erfarenhet att de landsting som har få anmälningar brukar ligga bra till i alla sammanhang när det gäller vårdkvalitet. Samtidigt har man sett att landsting med regionsjukhus tenderar ha fler anmälningar.

Bakom dessa siffror är det enormt personligt lidande. Att människor först behöver vård o får den, och sedan får följdskador som sedan ska anmälas o drivas i process är inte roligt.  Att helt få bort alla vårdskador är nog en utopi. Men att Västerbotten är värst MÅSTE vi ändra på.

I min kritik ligger inte kritik mot vårdpersonal. Personalen går på knäna inom många områden. Utan i första hand är det den politiska ledningen som ska ge möjlighet att utföra ett bra arbete. Så vad vi måste göra för att få lösning även på detta är att byta ut den politiska majoriteten i Västerbottens läns landsting. Nu vid valet i höst har vi möjlighet att ge länet en nystart när vi startar en ny Region Västerbotten så passar vi också på att byta politisk majoritet.

Ni som följt med i debatten vet nog vad Kristdemokraterna vill när det gäller vården. Jo att den högspecialicerade sjukhusvården ska förstatligas så vi får lika vård vart vi än bor i landet som lagen säger. Då kommer nog inte vårdskadorna vara värst i Västerbotten.

Acko

Nu ökar vi trycket!

Av , , Bli först att kommentera 3

Acko Ankarberg Johansson blir vår nya sjukvårdspolitiske frontperson

Sjukvården är och har alltid varit en viktig fråga för Kristdemokraterna. Berättelserna är många om den vårdkris som Sverige befinner sig i.
Utvecklingen måste vända. Det behövs en genomgripande reformering av svensk sjukvård. Vård och omsorg behöver stärkas och förbättras för
att alla ska få rätt behandling och omvårdnad. Alla ska ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Man ska kunna lita på vården.
Därför växlar vi upp inför valet och utser Acko Ankarberg Johansson till ny sjukvårdspolitisk frontperson från och med den 14 februari 2018.

-Som sjukvårdspolitisk frontperson kommer jag se till att sjukvården får den plats i debatten som den förtjänar säger Acko.
Sjukvården har satts på undantag av den här regeringen. Man vill inte se de problem som finns, och därför saknar man också lösningar.
Det är ett välfärdssvek. Sjukvården är både väldigt bra och dålig samtidigt. Delvis en vård i toppklass, samtidigt som vårdköerna har fördubblats den här mandatperioden.
Under alliansregeringen införde vi kömiljarden som ledde till att köerna halverades.
Vi vet hur man gör, vi har gjort det förr och tänker nu ta ledartröjan för en bättre sjukvård, säger Acko Ankarberg Johansson.

Jag som känner Acko och vet hur hon jobbar så känns det tryggt att hon säger hon vill ta ledartröjan. Det är inget hon bara säger. Med all säkerhet kommer ni märka av oss i valrörelsen där vi kommer tugga sjukvård o vårdfrågor i alla sammanhang. Dessa frågor är viktiga för den enskildes behov.

Tack för förtroendet!

Av , , 2 kommentarer 6

Så har vår nomineringskommitté släppt sitt förslag till 3 landsting/region listor samt riksdagslista till höstens val. VK skrev om det häromdagen.

Som framgår av förslaget har jag fått kommitténs förtroende att toppa södra regionlistan. Det är ett spännande uppdrag och jag ser med både iver o ödmjukhet fram emot att ta mig an de uppgifterna som finns i det uppdraget. Att hjälpa till att kapa köer i sjukvården istället för att (S)kapa dem. Att påverka så mer resurser tillförs primärvården närmare befolkningen. Men också påverka den regionala utvecklingen för Västerbottningarna så Västerbotten hamnar i framkant inom många områden.

Har haft förtroendet att vara gruppledare för region Västerbotten sedan vi startade det för några år sedan, och därför är det extra intressant att få vara med i processen då vi lägger ner både Region Västerbotten och nuvarande landsting och från årsskiftet startar ett nytt Region Västerbotten som i sin helhet ska företräda Västerbottningar på både sjukvård och regional utveckling.

I min roll som v ordf. i Primär Kommunala Delegationen (PKD) är jag nu ute i kommunerna för att lyssna in hur man vill ha kommunernas koppling till den nya regionen. Kommunernas roll är otroligt viktig, för den regionala utvecklingen sker i kommunerna. Så först när vi får kommuner, region, politiker, och även i den mån vi kan påverka Länsstyrelsen, att ta armkrok för oss Västerbottningar. Då får du som medborgare mest valuta för det du betalar via skattsedeln. Och dit vill jag komma med mitt engagemang i regionala frågor.

Kommitténs förslag är framlagt och nu ska det extra partidistriktsårsmötet spika förslaget till listor inför höstens val redan på lördag. Så inget är klart förrän det är klart :-) .

 

I TOPPEN AV DE NOMINERADE

Till landstingsfullmäktige, södra:

1. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

2. Betty-Ann Nilsson, ortoptist, Lycksele.

3. Karl-Gustav Lilja, sjuksköterska, Skellefteå.

4. Anna-Karin Lundberg, företagare, Nordmaling.

5. Per-Martin Jonasson, pastor, Sävar.

Till landstingsfullmäktige, västra:

1. Betty-Ann Nilsson, ortoptist, Lycksele.

2. Karl-Gustav Lilja, sjuksköterska, Skellefteå.

3. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

4. Roland Sjögren, personligt ombud, Lycksele.

5. Rebecka Nygren, läkare, Lycksele.

Till landstingsfullmäktige, norra:

1. Karl-Gustav Lilja, sjuksköterska, Ursviken.

2. Betty-Ann Nilsson, ortoptist, Lycksele.

3. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

4. Håkan Jansson, förskollärare, Norsjö.

5. Anders Wangby, konsult, Skellefteå.

Till Riksdagen:

1. Ebba Busch Thor, partiledare, Uppsala.

2. Birgitta Nordvall, distriktssköterska, Umeå.

3. Roland Sjögren, personligt ombud, Lycksele.

4. Veronica Kerr, statsvetare, Umeå.

5. Lars Adaktusson, journalist, Stockholm.

6. Anders Wangby, konsult, Skellefteå

7. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.