Pengaregn

Kristdemokraternas svar på Välfärdssveket!

Av , , Bli först att kommentera 8

Med Kristdemokraternas budget tar vi steg mot ett återupprättat välfärdslöfte. Idag växer vårdköerna, äldreboendeplatser saknas och polisen lider av ledningsproblem och bristande resurser. Välfärden sviker. I vårt budgetförslag höjs anslagen kraftigt till sjukhusvård, primärvård och äldreomsorg. Och vi behöver stärka tryggheten med fler poliser ute i bostadsområdena.

Vi sätter stopp för regeringens skattehöjningar och sänker istället skatten på arbete och sparande. Vi sänker skatten extra för barnfamiljer och pensionärer, grupper som halkat efter ekonomiskt. Kristdemokraterna lovar inte allt till alla. Men vi lovar att göra allt i vår makt för att infria vårt välfärdslöfte.

Vården

Vårdköerna växer. Antalet personer som får vänta mer än 90 dagar på första besöket för specialistbehandling i vården har ökat från 40 000 personer 2014 till över 70 000 personer 2017. I flera landsting har uppfyllelsen av vårdgarantin fallit dramatiskt.

Under den socialdemokratiskt ledda regeringen har centrala välfärdstjänster inom vård, omsorg och trygghet försämrats kraftigt – trots att regeringen lovat motsatsen. Vården sviker på många håll idag och regeringen står handfallen. Vi behöver vända  utvecklingen och genomföra reformer som inte bara tillför mer resurser till vården, skolan, äldreomsorgen och polisen, utan som också ser till att pengarna används bättre och till rätt saker. Bara så kan välfärden komma fler till del.

KD:s konkreta budgetförslag: Fler vårdplatser Stärkt primärvård Statligt ansvar för sjukvården Återinförd kömiljard

KD har närmare 8 miljarder kronor mer 2018 i riktade satsningar på vård och omsorg. Räknar man av regeringens generella kommunpengar (3 mdr kr) så har vi fortfarande närmare 5 miljarder mer än regeringen på vård och omsorg för vi anser att ska vi klara välfärdslöftet så måste vi förstärka med mer medel.

Äldreomsorgen

Äldreboendeplatser saknas. Förra året fick mer än 5000 äldre vänta i mer än tre månader på att få en plats i särskilt boende efter att kommunen beslutat att den äldre hade rätt till särskilt boende. Samtidigt uppträder kommunerna mer njuggt mot äldre som önskar att bo i äldreboende. Med nuvarande utveckling kommer bristen på platser i äldreboende snarare öka än minska. Samtidigt vill regeringen genomdriva ett extremt lågt vinsttak som i realiteten skulle slå ut i stort sett alla privatägda äldreboenden.

I Kristdemokraternas budget finns: Fler äldreboendeplatser – en äldreboendemiljard, Äldreboendegaranti till 85+, Personalkontinuitet inom hemtjänsten

Polisen

Polisen lider av ledningsproblem och avhopp. Antalet bostadsområden som polisen betraktar som särskilt utsatta ökar. Därmed ökar otryggheten och tilliten avtar i hela samhället. Kristdemokraterna vill vända utvecklingen genom att fler poliser som även kommunerna kan anställa – ska finnas ute bland människor.

I KD:s budget vill vi ha: 10.000 fler poliser, högre polislöner, Lokal förankring, Fördubblad nationell insatsstyrka

Sjukvårdens köer.

Av , , Bli först att kommentera 4

I den av regeringen igår presenterade höstbudgeten nämns välfärden och visst det nämns också om vårdens utmaningar.

Men när vi i vårt land har olika möjlighet att överleva t ex cancer vart vi bor i landet så blir man minst bekymrad. Köerna till sjukvården är enorma. Inte minst i Västerbotten.

Det är enormt liten del som får sin operation utförd inom tiden för vårdgarantin. Och hur ska man få en förändring på detta? Hur ska vi stoppa allt personligt lidande på att personer får gå och vänta på sin vård?

I mitt liv har jag lärt mig två viktiga saker som att om man motiverar människor att göra lite extra så gör man det om man blir extra motiverad eller får nåt extra. Och vi måste sluta tänka systemet före individen.

Dessa två viktiga inspel är ett sätt att klara vårdköerna, men du kanske funderar på hur?

Jo jag menar att hade inte S så fort dom kommit till makten direkt plockat bort Kömiljarden så hade du snabbare fått din operation utförd. Kömiljarden infördes av dåvarande Socialminister Göran Hägglund. Den innebar helt enkelt att om man lyckades utföra fler operationer och minska köerna så fick sjukhuset extra medel om man lyckades just kapa köerna. Där finns det. Incitament jag talar om att göra det lilla extra. Behöver jag säga att direkt när detta plockades bort började köerna öka igen. Så om denna regering kunde tänka mer resultat än bidrag så skulle vårdköerna drastiskt minska.

När de gäller systemet så tror jag inte jag behöver förklara. Hur många har inte ringt till sjukvården och man kopplas mellan olika professioner och det är inte minst viktigt att du och jag som individ verkligen anpassar oss till det uppbyggda systemet. Alltså systemet är viktigaer än individen. Och det ligger faktiskt i den socialdemokratiska ideologin. Alltså att istället för som jag vill se det anpassa samhället o systemet till individen så ska individen anpassa sig till systemet. Det är en viktig och vesäntlig skillnad på tänket.

Så lyssna på hur individen vill ha systemet och inför Kömiljarden igen så kommer köerna att markant förkortas. 

Sveket mot folket!

Av , , 4 kommentarer 7

Nu strör regeringen pengar över Sverige. Det kan i första skedet verka klokt och bra när man bl a satsat på pensionärer och förlossningsvård etc.

Men som vanligt när den hör regeringen satsar så har man inte budgetteckning för sina ”löften”. Läser man ”nådiga luntan” som Magdalena Andersson kommer spatsera med idag (numera med en CD) så blir man inte riktigt imponerad.

Vi har i dagsläget högkonjunktur och i just högkonjunktur så satsar man på reformer för att spara i ladorna så man kan satsa sig ur när lågkonjunkturen kommer. Men det har inte nuvarande regering alls tänkt på. Man tänker mer på att det är val och då vill man säkra sina röster och strör pengar över medborgarna istället.

Att man satsar på pensionärerna är bra. Det är nåt vi som parti har drivit hela tiden. Men att låta bara några slippa den s k pensionärsskatten är ju pinsamt. Det är allmänt kännt att vi som parti har finansierat det krona för krona och vi tar bort inte bara en bit av ”pensionärsskatten” utan HELA pensionärsskatten ska bort redan nästa år.

Regeringen har lovat att ha med pensionärerna i flera omgångar men sagt att det blir aktuellt nån gång i framtiden. Man kan undra om det denna gång verkligen kommer bli aktuellt.

Sen får allt färre vård inom rimlig tid och barn o unga mår allt sämre. Såna saker väljer regering att blunda för. Istället tänker man mer på sig själv och att man ska få rösterna igen inför nästa val. För ingen har väl undkommit att det är valår nästa år. Och det är verkligen en valbudget som regeringen lägger.

KD:s ekonomiskpolitiske talesperson o tillika v ordförande Jakob Forsmed kommenterar budgeten så här o finns citerat i VK: – Regeringen strösslar ut socker och färgämnen från en orimligt stor godispåse men det bygger inte samhället på sikt. Man riskerar ett kraftigt blodsockerfall, det är inte vad Sverige behöver, säger Forsmed

Han har så rätt. Återkommer i ämnet.

Kristdemokraterna fullföljer misstroendet!

Av , , 8 kommentarer 12

 

Kristdemokraterna kommer att fullfölja misstroendet mot Peter Hultqvist. De grunder som hela Alliansen angav för att väcka misstroende mot försvarsminister Hultqvist i juli finns kvar och har snarare förstärkts.

I slutet av augusti framkom det att statsministerns närmaste medarbetare känt till att allvarligt informationsläckage skett tidigare än vad Stefan Löfven tidigare uppgett. Det har fått konsekvenser för hans egen statssekreterare. Konstitutionsutskottet kommer under kommande månader närmare utreda vad som skett i regeringskansliet kring ärendet om läckaget från transportstyrelsen och i synnerhet statsministerns roll.

Tidigare under veckan har konstitutionsutskottet fått de första svaren från regeringskansliet i den granskning som nu pågår.

Dessa svar visar att Peter Hultqvist inte har agerat ansvarsfullt i samband med säkerhetskrisen på Transportstyrelsen. Han hade själv informationen och utgick ifrån, utan att kontrollera, att informationen nått statsministern. Peter Hultqvist har inte gjort vad som kan förväntas av honom för att säkerställa att infrastrukturministern och statsministern fick information om vad som pågick. Han stannade vid att se till att hans eget departement hanterade skadorna av läckaget och utgick ifrån att informationen nådde fram på annat sätt.

Han har inte väckt frågan i det säkerhetspolitiska rådet med statsministern och övriga statsråd där. Han har inte reagerat över att Maria Ågren inte behövde lämna sin position som generaldirektör på Transportstyrelsen trots det omfattande läckage som skett och som hans eget departement hanterade. 

Kristdemokraterna kommer därför att rösta för ett misstroende mot Peter Hultqvist. 

Eftersom jag är en av Allianskramarna i det här länet så kämpar jag för att få till allianser i kommuner o länet för att tillsammans ta över även här i norr under den röde blöta filten. Men samtidigt är det pinsamt när partier backar o ändrar sig när opinionen svänger. Hur ska man då veta vart partiet står i avgörande frågor när man ändrar sig hela tiden.

Kristdemokraterna står fast vid det man sa i sommar eftersom det har kommit fram ytterligare uppgifter som förstärker misstroendet. Men vi kommer inte rösta med SD i morgon som kräver misstroende för statsministern.  Då kommer vi välja att inte delta. Man ska ha klart för sig i all fall att Kristdemokraterna inte är nåt flöjelparti som ändrar åsikt hela tiden. Det är en av orsakerna varför jag är Kristdemokrat.

20170427_123434_resized (1)

Allt för miljön!

Av , , Bli först att kommentera 7

I går hade vi kommunstyrelsen. Många bra diskussioner o beslut. Bl a tog vi ett inriktningsbeslut om renhållningen framöver.

Inom några år kan det se ut som på bilden vid alla villor i vår kommun. Man får en egen återvinningscentral på gården. Man har möjlighet med 8 fraktioner och behöver inte åka till återvinningen utan bara gå ut på gården.

Själv har jag varit ganska skeptisk till detta tidigare men har borrat i frågan och har ändrat uppfattning. Det blir hela Umeåregionen som går till en gemensam upphandling. Alltså kommunerna Umeå, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Bjurholm o Robertsfors gör gemensam sak. Detta innebär att vi får en rätt bra kritisk massa för att hitta bra upphandling och vi blir intressant på marknaden.

Beslutet kommer att gynna vårt miljötänk och framför allt räddar vi kanske miljön lite ytterligare åt våra efterkommande generationer. Nu återstår att få en ännu tydligare prisbild på paketet. Som ni förstår är dessa tunnor inte gratis. Har hört summor upp till ca 3000 kr o kanske mer för ett kit. Investeringskostnader som kommunen sedan måste lägga på avgiftstaxan i nästa steg.

Självklart är ekonomin en viktig punkt när vi har kommunstyrelse. Och så även denna gång. Vi kan konstatera att bl a Vård o Omsorg har en tuff ekonomisk situation. Den är egentligen inte helt okänd för dem som följt frågorna. Vi vet att vi har stor andel äldre/äldre som bor hemma utan bistånd och det kan fort hända nåt som gör att behoven ser annorlunda ut. Vi har stora volymökningar inom hemtjänsten och SÄBO platserna är fulla och t o m avlastningsplatserna på Slussen är fullbelagda med äldre som väntar på SÄBO platser. Så utmaningar finns sannerligen.

Har klart för mig vad man måste göra o borde gjort för länge sedan. Vi måste omfördela resurser i vår kommun. Har suttit i budgetberedningen ända sedan vi startade denna arbetsform på förra kommunalrådets tid. Och min tydliga bild är att det är betydlig lättare att lägga till lite mer slantar inom skolans område än då man talar om äldrevård. Detta måste vi ändra på om vi ska lyckas bibehålla en god omvårdnad om våra äldre. Vi får inte öka på #välfärdssveket.

Så kom igen nu majoriteten. Tänk på dom äldre och handikappade i vårt samhälle. På tal om det så ska pensionärsskatten bort!

Bli först att kommentera

Hur behandlas ledare?

Av , , 4 kommentarer 7

Att ledare lämnar sina uppgifter är inget ovanligt i sig. Att partier byter partiledare är inte heller något konstigt. KD har ganska nyss bytt ledare, L har en intern strid om partiledareposten, och nu senast i raden är det Moderaterna som byter ledare.

Så inom allianspartierna är det bara C som verkar ha stabil grund att stå som ledare. Men vi ska komma ihåg att Annie Lööf var ordentligt uträknat för inte så länge sedan och nu är hon närmast höjd till skyarna. Så ledare kommer o går.

Men jag kan inte låta bli att känna med Anna och då talar vi om människan Anna K Batra. Oavsett hur många man har runt om sig så är men ensam på toppen. Det vittnar många ledare om genom tiderna.

När Stockholmsmoderaterna ser att det går tungt i opinionen då ska huvuden rulla.Nån inom M rörelsen har sagt man är inte van att jobba för resultat utan får det serverat. Men att man inte begriper att man tar sådan här strider internt. På detta sätt skadar man partiet och man byter inte ledare ett år före valet.

Tycker Anna var lysande på presskonferensen kanske hennes vassaste o tydligaste tal någonsin. Och hon gjorde rätt när hon talar om självskadebeteende och Otto Littorin sa i morronsoffan: – Dom borde skämmas. Han har rätt man beter sig inte så mot sin ledare.

Vi ska komma ihåg att många av de som höjde sina röster för att byta bort Anna var män. Moderaterna har ingen lång tradition av kvinnliga ledare. Kommer hon att bli den enda en längre tid?

Nu har jag inte möjligheten att välja partiledare i Moderaterna men hade jag fått välja så hade nog min röst fallit på Elisabet Svantesson. Men jag tror inte att M är mogen för en kvinnlig ledare till på länge än. Önskar jag har fel här.

På kammaren kan jag inte låta bli att fundera på två frågor.

Hade männen högljutt skrikigt efter ny ledare som man nu gjort om man ville göra sig av med en manlig ledare?

Har vi inte kommit längre med jämställdheten i vårt land?

IMG_0843

Kollegorna i landet

Av , , 2 kommentarer 9

På träff med kollegorna i landet i Stockholm ett par dagar. 

Oftast flyger jag förestås när vi håller till i Stockholm. Denna gång körde jag faktiskt husbilen i går kväll för att fortsätta på torsdag söderut.  Får erkänna att det var lit klurigt hitta parkeringsplats i går natt när jag kom ner.

Så nu har vi två intressanta dagar med den politiska ledningen i partiet i hela landet. En del avstämningen men mycket kommer handla om en händels nästa år. Jag tror ni vet vilken händelse jag menar. För lerigt har vi pratat om den händelsen i snart två år redan. Så förstår inte hur man hann tidigare när vi hade 3 års mandatperiod.

Just nu jobbar vi med vår nya grafiska profil. Visst har ni uppmärksammat vår nya logga. En fantastisk skapelse inte minst när man vill ha den i sociala medier. Samtidigt är det viktigt att alla håller profilens riktlinjer. Det var en av orsakerna att vi bytte logga då vi inte hade en grafisk profil utan det rullade flera hemsnickrade loggor.

2 kommentarer
IMG_0841

Hälsa är viktigt!

Av , , Bli först att kommentera 8

Att ha förmånen att ha så många olika arbetsuppgifter som jag har är få förunnat. Självklart ställer det också sina krav på att man tvingas ha engagemang på många områden men gillar man att ha lite kunskap om mycket o helikopterperspektiv så är man på rätt plats.

Idag är det Landstinget som gäller och Folkhälso o Primärvårdsnämden. Vi har just träffat patientpanelen. En gruppering som primärvårdschefen tillsatt som ska besöka länets hälsocentraler och träffa patienter för att utveckla vården.

En viktigt reflektion dom hade med sig bland många var är hur viktigt det är att man får ett bra bemötande av den mat möter i receptionen. Och alla känner väl igen att man kan vara ganska irriterad på mycket i en butik. Men är personen som sitter i kassan trevlig så glömmer man allt det negativa. Så gäller nog också inom sjukvården.

Just nu (bilden ovan)får vi redovisning av vår folkhälsochef Maria Ferm som redovisar undersökningarna som göras i länet på vår hälsa.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Trygghet för våra äldre

Av , , Bli först att kommentera 9

Sociala frågor blir allt viktigare frågor i vårt samhället. Inte minst rörande vården om våra äldre. Idag är det socialnämnden i Vännäs som gäller.  Ett uppdrag som jag innehaft i ett antal mandatperioder. Ett viktigt sådant.

För mig som Kristdemokrat är vården av de äldre en brännande fråga. De äldre som arbetet hårt för det samhälle vi har idag. Dom har inte haft det lika förspänt som vår generation har det. Dom äldsta minns säkert när Per-Albin talade om det Svenska folkhemmet. Men blev det som man trodde och kämpade för, när man blev äldre?

Vi har i förra veckan sett i media att en äldre person tog sitt liv för han inte fick komma in på ett äldreboende. Vi hör på fler o fler håll att det blir allt tuffare få en plats på särskilt boende, kraven ställs högre o högre. Sen hör man folk som tycker att detta är helt fel. Ändå väljer man att fortsätta rösta på de politiker som just driver denna tuffa linje mot våra äldre.

Vi har en tuff situation för de äldre att få platser även i vår kommun. Därför är jag glad att vårt kämpande att få till fler boendeplatser gett verkan. Ett nytt äldreboende planeras för fullt. Framöver kan vi kanske också i Vännäs få ett Trygghetsboende för våra äldre. Majoriteten ställer sig helt plötsligt inte helt avog som man gjort i flera decennier.

För som ni vet är det för en Socialdemokrat viktigt med systemet, ja så viktigt att man hellre ser till systemet än till individen om individen inte passar i det så viktiga systemet.

Men jag är glad att droppen urholkar stenen till slut och vårt tjat om att även Vännäsborna borde ha rätt att när man blir äldre känna trygghet att veta att det finns ett trygghetsboende i kommunen när jag behöver det.

Men vi nöjer oss inte där. Vi Kristdemokrater vill gå ännu längre och utlovar en garanti att det ska finnas också ett särskilt boende (SÄBO) för äldre när män behöver det. Vilken trygghet för våra äldre. Det är dom värda!

20151052195430974221_sbig

Använd kaffesumpen!

Av , , 2 kommentarer 13

Att olika saker går använda till lite allt möjligt vet vi. Det handlar mer om att hitta rätt användningsområden. Och märkligt nog att än är inte allt uppfunnet.

Själv har jag svårt för kaffesumpen. På den tiden det handlade om kokkaffe hamnade den i slasken och det luktade kaffe i hela köket. Visst hörs det att jag egentligen inte är någon kaffedrickare. Numera är det dock samlat i kaffefiltret och om man hanterar det rätt så kanske man slipper dom svarta kornen lite var stans.

Vi har några goda vänner i vårt grannland Danmark som vi hälsar på lite då och då. Sist vi var där lånade vi garaget för jag hade en sak jag måste göra med husbilen. När det väl var åtgärdat så bjöds vi in på kaffe och självklart föregicks det av grundlig tvätt av allehanda olja o sot.

Ni vet att det inte alltid är så lätt att få bort och själv har jag provat olika rengöringsmedel med varierande resultat. Vid tvätten kom dom faktiskt in med några kaffefilter full med kaffesump, med en uppmaning att först gnida händerna i sumpen. Kändes väl si så där att gräva efter dom svarta kornen och gnida in dem i händerna.  Kornen som jag annars helt inte vill se och ens känna lukten av.

Och döm om min förvåning när jag efter händerna passerat både vatten o tvål efter kaffesumpen, var all olja o sot borta. Otroligt resultat! Inte en sorgkant på naglarna ens. Så drick ditt kaffe och tvätta sen händerna i sumpen så får du bli lika förvånad som jag blev.

2 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , ,