Arbetsförmedlingens svek o vem som bär skulden!

Av , , Bli först att kommentera 4

Skriver i Västerbottens Kuriren om Arbetsförmedlingens nerdragning och vem som bär skulden.

Länk till debattartikeln

Ingen kan ha undgått medias rapportering av Arbetsförmedlingens neddragning av kontor i landet och inte minst även i länets kommuner. Självklart kan vi dela oron då samhällsservicen dras ner på mindre orter, men Arbetsförmedlingen behöver reformeras.

Skribenter från bland annat LO och andra ledarskribenter skyller på M/KD budgeten som orsak till den dramatiska nerdragningen i Arbetsförmedlingens verksamhet. Det är hög tid att vi reder ut begreppen och tar reda på hur det verkligen förhåller sig.

Arbetsförmedlingens anslag har ökat dramatiskt under de senaste åren, både när det gäller förvaltningsanslaget och programanslaget. M/KD-budgeten minskade myndighetens förvaltningsanslag med fem procent som innebär att förvaltningsanslaget ligger på samma nivå som gällde i början av förra mandatperioden. Myndigheten har reagerat på detta med att varsla 33 procent av antalet anställda och att lägga ner 50 procent av alla kontor. Det är mycket svårt att få ihop de siffrorna.

Att som man nu gör lägga ner Arbetsförmedlingens kontor i de mindre kommunerna ser vi som helt oförsvarligt. Det är i de mer glest befolkade delarna av landet som den statliga närvaron är som viktigast och där det knappast är tänkbart att en privat aktör kommer att etablera sig.

Arbetsförmedlingen har sedan 2015 bedrivit ”Förnyelseresan” som innebär att de ska effektivisera och digitalisera delar av myndigheten. Redan 2015 antogs ett beslut om att lägga ner 100 av landets då 330 kontor. I denna förnyelseresa har myndigheten hittat nya samverkansformer för att tillgodose arbetssökandes behov. Dels via digitala möten, kundtjänst och samverkan på vissa orter.

M/KD budgetens besparing skulle röra cirka 700 helårsanställda och inte 4 500 som nu basunerats ut. Dessa besparingar skulle enligt beräkningar kunna ske med naturliga avgångar. Generaldirektören säger själv att de 4 500 personerna är en följd av januariöverenskommelsens konsekvenser för åren som kommer, där privata aktörer ska upphandlas och myndigheten avsmalnas. (JÖKen punkt 18).

Vi ska också komma ihåg att många kommuner har byggt upp egen verksamhet eftersom inte Arbetsförmedlingen fullföljt sina ansvarsområden i bland annat etableringsarbetet för nyanlända. Så många frågor har övervältrats till kommunerna och partier har varit rörande överens om att Arbetsförmedlingen behöver reformeras. Trots det fortsätter man skylla på M/KD budgeten.

GD Mikael Sjöberg borde ha hanterat neddragningen betydligt mer ansvarsfullt, till exempel med hjälp av befintlig anslagskredit, men det passar inte in i den bild han nu vill sätta. Utöver detta har Sjöberg talat om en besparingspotential på 2-2,5 miljarder kr kommande år, som en följd av effektiviseringar i myndigheten. Att han nu, trots det, kräver mer pengar är svårt att få ihop. Röster hörs i bruset som kräver att Arbetsförmedlingens GD bör lämna jobbet.

Tanken med besparingarna är inte att färre personer ska få insatser, utan färre ska få dyra och ineffektiva insatser. (En extratjänst kostar exempelvis cirka 26 000 kronor i månaden, och leder i endast 2,3 procent av fallen till riktigt arbete.)

Ett vanligt argument man hör är att personer som är längst från arbetsmarknaden drabbas vid besparing på Arbetsförmedlingen. Vi skyddar personer med funktionsnedsättningar genom satsningar på höjt tak i lönebidraget så att fler arbetsgivare kan anställa personer med funktionsnedsättning och tillför fler platser i Samhall.

Jag är stolt över Kristdemokraterna budgetprioriteringar. Vi såg och ser stora problem med allt för långa vårdköer, ökad kriminalitet och polisen som behöver fler kollegor. Vi satsade i budgeten på fritidspeng för de barn som inte har möjlighet att få aktiviteter, samt återställer avdragsrätten för gåvor till frivilliga organisationer i samhället.

Vi satsar på att återställa LSS så man fortsatt kan få hjälp till att andas och ser till att de äldre med låga pensioner får högre bostadsbidrag. Vi tillför ytterligare medel till regionerna för att korta köerna i vården samt tillför ytterligare medel till kommunerna för att användas till skola, vård och omsorg i stället för att utöka medel till en myndighet som inte fyller måttet. En arbetsförmedlande myndighet som inte förmedlar tillräckligt med jobb är inte vägen framåt.

Dessa budgetsatsningar kallar statsministern för en servettskiss. Jag kallar det en ansvarsfull budget för Sverige och för de medborgare som inte har lika stark röst. Så lägg skulden för det som nu händer på Arbetsförmedlingens ledning och nuvarande S/MP regering där den hör hemma.

Hans-Inge Smetana

Bli först att kommentera
Tord Smetana

Vi talar om 2019 och inte Ådalen 1931.

Av , , 2 kommentarer 11

Har inte skrivit om detta tidigare men kan inte längre låta bli. Jag värnar den Svenska modellen men när man vet vad vissa företag får vara med om blir man starkt frågande.

Kan inte låta bli att nämna lite om min brors måleriföretag och hur han behandlats av Måleriförbundet som nu är ute i media. Det är nämligen så att många företag blir dåligt behandlade men som inte vågar komma ut i offentlighetens ljus med namn för att undvika ytterligare trakasseringar o pampfasoner.

Att facken strider för arbetarnas rätt är som det ska och viktigt att så sker när arbetare blir dåligt behandlade av företagsledare. Men företagsledare som idag 2019 behandlar sina medarbetare dåligt kommer självsaneras då man inte får arbetskraft och utan arbetskraft finns det inga företag. Men det är också faktiskt så att utan företag finns det heller inga arbetsplatser. Det måste facken också vara medveten om. I vår Svenska välfärd är vi oerhört beroende av företagare som satsar sina hus o tillgångar för att låna pengar till att starta sina företag och sedan lägger all sin energi på att utveckla sitt företag för att kunna anställa fler.

Smetanas måleri är ett anrikt namn i måleribranschen. Redan min farfar i början på 30 talet arbetade som målare i sitt måleri med namnet Smetanas måleri. Det skedde i Skåne. Min far flyttade upp till norr och startade ett företag med namn Smetanas måleri och har sedan i slutet på 50 talet målat i Västerbotten. Och han målar faktiskt lite än sina dryga 80 år till trots.

Min bror Tord som egentligen utbildade sig till snickare sadlade om och startade Smetanas måleri och design för så där ca 30 år sedan. Ni som bor i Umeå har säkert sett de svarta bilarna med den gröna/vita texten som snurrar runt i Umeå. I dagsläget är det ca 10 anställda i företaget. De anställda är mycket nöjda med företaget och med sin arbetsgivare och trivs på sin arbetsplats och gör att bra arbete.

Med vetskap hur avtalet ser ut mellan måleriföretagen och Målarförbundet så inser man att det inte är lätt att komma ihåg allt som ska uppfyllas vid varje tidpunkt. Eftersom jag är lite nördig på avtal etc så har jag förstås tagit del av hur det ser ut i detalj och inser att även om viljan finns är det stor möjlighet att man missar nåt i sammanhanget. Så har också Tord gjort men när det uppdagats så har det självklart korrigerats med arbetstagaren och båda parter är nöjd. Men inte den tredje: facken. Då kommer skadeståndskraven på många många tusenlappar för att skrämma och visa sin makt. När detta prövas rättsligt så blir utfallet inte till fackets fördel men skräckväldet fortsätter.

Fackets ambition är att verkligen markera sin makt. Så man letar febrilt för att hitta nåt annat att stämma företaget för. De anställda tar sak för sin arbetsgivare och då anser facket att arbetsgivaren påverkar de anställda fast så inte skett och ännu högre skadestånd ska arbetsgivaren enligt facket betala. Så kan man hålla på rätt länge då facket vet att det inte är många arbetsgivare som vågar prata om detta öppet för då kan man som fack sätta till ytterligare otaliga resurser av medlemmarnas pengar för att klämma till ytterligare.

Det jag skriver här tror man nästan inte är sant men har drabbat måleriföretaget de senaste halvåret och även tidigare men har kulminerat det sista halvåret. Man har också från fackets sida uttryckt att man vill visa på exempel, alltså att visa att man ska bara vara tyst och betala. Nu råkar min bror bli väldigt trött på detta så ser sig ingen annan utväg för att komma sig ur detta än att säga upp alla anställda. Många har till facket uttryckt detta när man får påtryckningar men ingen har fullföljt det. Tord har fullföljt detta och mår nu dåligt för att de anställda blir utan jobb, och själv raseras hans livsverk, men han mår fortfarande mest dåligt för sina medarbetare som han trivs med och dom trivs med honom och han önskade få tillsammans göra ett bra arbete länge till.  Om det inte vore för facket agerande och maffiafasoner.

När han nu vågar träda fram med namn så har många företag hört av sig både till media och till honom och vittnar om samma sak och tackar honom för att han vågar säga ifrån. Rent juridiskt är det processer i centrala förhandlingar som också Målarförbundet lär förlora. Vet att det också ligger stämningar mot Målarförbundet som med all säkerhet som tidigare kommer finna rättens bifall. Men det mest allvarliga är att det facket ska strida för, att arbetstagare får bra arbetsplatser, istället agerar man så arbetstagarna blir utan. Alltså facken strider inte för arbetarna utan för sin egen sak. Det kallar jag maffiafasoner. Frågan lär fortsätta när nu efter VK:s avslöjande detta är en riksnyhet och får egna vingar o flyger vidare i mediavärlden. Så vi vet inte var detta tar vägen.  Men klart är att det kommer ta vägen mot en rättvisare Svensk modell.

Här kan ni läsa det VK tidigare skrev i saken. Och här i arbetsmarknadsnytt.

Notera gärna i kommentörsfältet vad du tycker. Svarar så fort jag hinner.

ladda ned

Finns någon krisinsikt hos de styrande i Region Västerbotten?

Av , , Bli först att kommentera 9

Den ekonomiska krisen i sjukvården i länet har aldrig varit så allvarlig som nu. Den avsaknad av krisinsikt som finns hos de styrande partierna oroar. Inte nog med att ekonomin har skenat, de senaste årens vårdköer har också blivit längre. Västerbotten är bland de regioner som ligger allra sämst till när det gäller tillgänglighet. Skriver tillsammans med mina allianskollegor i Västerbottens-Kuriren

Den ekonomiska krisen i sjukvården i länet har aldrig tidigare varit så allvarlig som nu. Sjukvården kommer att för år 2018 gå med 500 miljoner kronor i underskott! Regionen räddas av handel på börsen och nya avskrivnings rutiner, de finansiella intäkterna uppgår till svindlande 544 miljoner kronor.

Finansiella intäkter ska användas till pensioner och investeringar absolut inte till verksamhetskostnader som skenar. Nu lånar regionen pengar för att klara av att finansiera alla de nödvändiga byggkranar som står runtom på länet sjukhus och vi har en stor skuld till pensionssystemet.

Den här situationen är inte heller ny. Från 2011 fram till 2018 är det samlade underskottet i sjukvården 1 629 miljoner kronor. Precis som i en hushållsekonomi så går det inte att använda värdeökning på aktieportföljen som är tänkt för den framtida pensioneringen till att klara av att handla och sedan inte klara ekonomin när man inte längre förvärvsarbetar.

Långsiktigt är det absolut inte hållbart.

För att klara av de framtida pensionsutbetalningarna behöver regionen öka avsättningen till pensionsförvaltningen med två miljarder kronor de kommande åren. Ur ett nationellt perspektiv har regionen den högsta pensionsskulden per innevånare.

Investeringsbehoven är stora, på grund av eftersatt underhåll och behov av moderna och funktionella lokaler för vården. Nödvändiga investeringar för att utveckla vården och klara kompetensförsörjningen långsiktigt.

Det är lätt att tänka som medborgare att en skattehöjning är den enkla lösningen. Redan i dag har länets kommuner rikets högsta skattesatser. Det gör att utrymmet att höja regionens skatteuttag är marginellt.

Ska regionen fortsatt vara konkurrenskraftig och locka nya medborgare, företag och etableringar vilket är absolut nödvändigt, kan inte det samlade skattetrycket vara avsevärt högre här än i övriga regioner. Ett allt för högt skattetryck hotar arbetstillfällen och det är bara genom fler arbetade timmar som vi kan klara av att finansiera välfärden.

Utvecklingen måste vändas. Från Alliansen i Region Västerbotten är vi bekymrade över den avsaknad av krisinsikt som finns hos de styrande partierna i S, V och MP. Vi ser de ekonomiska utmaningar som finns på kort och lång sikt. Utmaningar som tyvärr bara förvärrats under den senaste mandatperioden.

Ett grundproblem är att maktinnehavet med 40 år av rött styre har lett till en avsaknad av idéer och brist på vilja och förmåga att pröva nya lösningar.

Inte nog med att ekonomin har skenat de senaste åren vårdköerna har också blivit längre. Västerbotten är fortsatt bland de regioner som ligger allra sämst till när det gäller tillgänglighet.

Senast var det Cancerfonden som slog larm om långa väntetider för att få cancervård i Norra Sverige. Innan dess har inspektionen för vård och omsorg (IVO) i en nyligen uppföljande granskning av vården i länet konstaterat allvarliga brister när det kommer till väntan på vård.

Vår enda tröst är att när patienterna väl får vård är den världsledande.

Det krävs kraftfulla åtgärder för att vända denna utveckling.

Vi har lagt förslag om att förbättra vårdkedjorna så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vi vill också stärka primärvården och införa en fast läkarkontakt. En stärkt primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

Vi föreslår även en ny ekonomisk styrmodell där fler av besluten ska fattas av de närmaste cheferna, mer självstyre för sjukhusen, fler vårdval, såväl som satsningar på primärvården som på sjukhusen samt på våra medarbetares arbetsmiljö.

Vården ska organiseras runt patientens unika behov med vårdkedjor som håller ihop för att undvika dyra lösningar till en sämre kvalitet för patienten. Dessutom krävs ett ständigt arbete med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister.

Allt detta är utmaningar kräver åtgärder omgående. Då krävs politisk förändringskraft och en vilja att utveckla och förbättra sjukvården.

Ett grundproblem är att maktinnehavet med 40 år av rött styre har lett till en avsaknad av idéer och brist på vilja och förmåga att pröva nya lösningar.

Det krävs ett nytt ledarskap med nytänk och ny kraft i Region Västerbotten!

Nicklas Sandström
regionråd (M) i opposition
Ewa-May Karlsson
gruppledare (C)
Carin Hasslow
gruppledare (L)
Hans-Inge Smetana
gruppledare (KD)

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,
og-region-vasterbotten

Allt mindre produktion med allt större kostnad. Hur länge ska det gå?

Av , , 2 kommentarer 6

Vi hade regionstyrelse igår och de allt mörkare molnen på den ekonomiska himmelen blir bara större och mörkare. Ni som är bevandrad i fd landstingets ekonomi vet att vi för några år sedan hade en besparingsplan som kom att kallas Projekt Balans. Av namnet antydde att man vill komma i balans med ekonomin.

Detta resulterade i en hel del protester och inte minst inom majoriteten som sprack och Vänstern valde att lämna styret. Som ni kanske också minns resulterade det i den första folkomröstningen i landet som skett på länsnivå. Den folkomröstningen som startade utifrån Doroteaupproret.

Vi kan inom ganska snar framtid stå inför en liknade situation som Projekt Balans men med ännu större ingripande. Det är allmänt känt att regionen gjorde ett underskott för 2018 på ca 500 miljoner. Regionen omsätter ca 10 miljarder och då är en halv miljard i underskott på ett  enskilt år alarmerande siffror. Lägg till att vi har en ständigt ökande nettokostnadsökning och att vårdköerna ökar. Den egentligt mest intressanta siffran i sammanhanget är den som visar hur länge vi befinner oss på sjukhus när vi får vård. Den blir allt kortare viket är positivt men också en nödvändigt för att vi ska kunna frigöra platser inom vården.

Till dessa orosmoln ska läggas att redan de två första månaderna detta året har vi ytterligare 117 miljoner i budgetunderskott. Hade vi inte den ca 10 000 personers fantastiska personalen som gör ett fantastiskt jobb hade läget sett ännu sämre ut.

Men de facto är att vi strikt ekonomiskt har allt mindre produktion med allt dyrare kostnader. Detta måste få ett stopp. För bokslut 2018 har vi finanserna som räddar oss vilket är positivt så vi slipper leverera röda siffror på nedersta raden. Men alla reserver är nu förbrukade och finanserna är inget vi kan hoppas rädda lika stora underskott fler år. Därför är det extra bekymmersamt att se att vi fortsatt månad efter månad levererar budgetunderskott.

Så vi kommer få tuffa besparingar att hantera och om någon månad kommer vi arbeta med regionplanen för kommande år. Då kan summorna som fanns i Projekt Balans uppfattas som ordentlig modesta och vi kan komma tvingas fatta riktigt obekväma beslut. I första skedet ligger ett sparbeting på 150 miljoner per år i tre år. Då ska vi komma ihåg att vi inte ens har återställt resultatet för 2018. Fortsätter vi dessutom att blöda mer detta år kommer nog inte ens tryckförband att räcka.

Hur kan det bli så här frågar du dig kanske. Är det inte bara enkelt att höja skatten?

Jag menar att majoriteten under lång tid släppt ekonomin fritt. Därav det underskott vi har. Vi i oppositionen har hela tiden fått höra att vi ska komma med förslag. Men när vi kommer med förslag förkastas dom på oklara grunder och man fortsätter anklaga oppositionen för brist på förslag. Tänk om majoriteten istället lade energi på komma med egna förslag till förändring. Det enda jag hör från majoriteten är att det man gömmer sig bakom att det är fler regioner som har problem att få ihop ekonomin. Men det hjälper inte Region Västerbotten att även andra regioner har utmaningar.

När det gäller skattehöjning så är det som att släppa pengar i ett stort svart hål. I och med att man har så stor nettokostnadsökning kommer enbart en skattehöjning återställa litet kapital en kort stund men underskotten kommer fortsatt bli större över tid. Först när man får bukt med nettokostnadsökningen kan tillförande av ytterligare medel stärka den långsiktiga ekonomin. Har till Landstingsrådet Peter Olofsson ställt frågan vad han tänker göra. Har också sagt att vi Kristdemokrater tillsammans med övriga allianspartier är beredda att hjälpa till och ta vårt ansvar. Men inte under vilka premisser som helst. Vi får se vad som sker inom de tre närmsta månaderna. Och jag kommer att göra allt vad jag kan för att vår ekonomi ska bli bättre samt att vårdköerna ska minska och du som medborgare ska få vård i tid när du behöver det.

Läs också vad VK:s Monica Engström skriver efter gårdagens pressträff.

 

53365750_1716606081772527_1753043407837593600_n

4:de största parti

Av , , 2 kommentarer 4

Även om man ska ta varje mätning med en nypa salt så är trenden tydlig. Så nu måste jag ändå göra er uppmärksamma på att KD ligger på 10,6% i Demoskops marsmätning och hamnar därmed som riksdagens 4:e största parti.


”I jämförelse med förra månadens mätning ökar partiet med 3,6 procentenheter och tangerar därmed stödet från september 2002, under Alf Svenssons tid som partiledare. Jämfört med valet är ökningen på 4,3 procentenheter.
– Det är en remarkabel upphämtning somKristdemokraterna gjort under det senaste året. I dag är det lätt att glömma hur kritiskt läget var för partiet så sent som i somras. I juli låg de på mardrömsnivån 2,5 procent med bara ett par månader kvar till valet. Nio månader senare har de ökat till en nivå de inte varit i närheten av sedan Alf Svenssons dagar för snart sjutton år sedan, säger Peter Santesson.

Han menar att en viktig faktor bakom framgången onekligen är Ebba Busch Thors förmåga att nå ut.
– Hon har haft ett skarpt och tydligt tonläge genom hela regerings­krisen.

Ebba Busch Thor kommenterar mätningen så här:
- Det känns fantastiskt, som ett kvitto på att vi har hamnat rätt. Man ska inte stirra sig blind på enstaka mätningar, men resultaten här ligger i linje med vad som setts hos andra institut. Det finns ett behov av en rakryggad opposition, och vi i Kristdemokraterna har visat att vi tänker fortsätta axla det ansvaret.

2 kommentarer

Regering eller omval.

Av , , 2 kommentarer 10

Ja det är snabba kast i politiken och förhandlingar har pågått och pågår för att lösa regeringskrisen. Först vill jag förstås beklaga att Alliansen på riket verkar ha gjort sitt. Däremot så kommer det fortsatt vara allianser i kommuner och regioner. Och alliansvän som jag är hoppas jag att dessa fortsatt kommer att verka gemensamt för att tillsammans minska de röda partiernas inflytande över samhället även här i norr.

På länsnivå verkar vi tillsammans i en Allians M, C, L och KD. Vi tycker inte alltid lika men lyckas lösa våra olikheter på ett bra sätt. I Vännäs har vi den nybildade Treklövern som består av C, KD samt L. Är övertygad om att den kommer att fortsätta och ni kommer få se mer av den grupperingen även om vi har olika åsikter ang. regeringsfrågan.

Vän av ordning trodde vi skulle ha en lösning på gång när nu C och L bytte sida. Som bekant lovade C o L innan valet att en röst på dem är en röst för en alliansregering. Sen röstade vi tillsammans bort Löfven som vi lovat innan valet. Så då har man först röstat bort Löfven och tänker nu rösta in honom igen. Och löften figurerar att vi också får igen Ygeman som fick gå för att han inte skött jobbet.

Ingen kan väl ens tro att jag är V-kramare. Men måste faktiskt säga att jag har viss förståelse för att dom inte helt accepterar det förödmjukande det innebär för dem att bli  så det ska inte förvåna mig om dom säger nej och då är vi närmare ett extraval. Det kommer gynna SD och V. Ev kommer L o MP ramla ur. Då har vi åter en ny planhalva men en splittrad allians som oavsett inte tillsammans kommer att kunna bilda regering.  Som Kristdemokrat räds vi inte nyval utifrån att vår partiledare sagt samma sak hel tiden och fortsatt säger samma sak. Det belönas som vi ser i förtroendemätningar.

Tittar vi på uppgörelsen mellan S, MP, C och L och påståendet att man kommer få mer boregerlig politik av Löfven än man tidigare fått igenom i regeringen Reinfeldt undrar jag om man ens tror på själv. Och måste vara ett förfärligt eko på LO-borgen. Kanske man använder det för att övertyga de sina som är tveksamma inom C o L. Man behöver inte vara särskilt påläst av historien för att se att detta inte stämmer. Som Thomas Bodström uttryckte det så tydligt är att det handlar om att ha makten och få igenom alla andra flera tusen beslut.

Alltså det viktigaste för S är att behålla makten. Men vore jag Löfven så hade jag haft ett viktigt ärende till. Att söndra Alliansen för det stärker oddsen för honom att behålla makten under lång tid. Och här får man ta av hatten för Löfven. Svetsaren har inte bara splittrat alliansen utan kört rakt i igenom med skärbrännaren. Det kan vara mycket viktigt i ett läge om inte V släpper fram honom så vi hamnar i ett extraval. Lite cyniskt kan man fundera om det är så att Löfven släppt igenom sånt som han vet inte behöver göras för att sen räddas från LO borgen och från Vänsterhåll.

Är det så att fyrpartiuppgörelsen håller så blir det spännande att se alla utredningar som just bara blir utredningar. LO kommer hjälpa till.  Sen spås också en kommande lågkonjunktur vilket sänker reformutrymmet så även om viljan finns så finns inte medlen om vi inte ska skuldsätta oss ytterligare.

Så gratulerar C och L att bevaka att det verkligen blir så bra för oss medborgare och så stor skillnad mot senaste mandatperioden som utlovas. Hoppas jag har fel att det mesta kommer begravas i utredningar och beslut skutas på framtiden.

För övrigt innehåller uppgörelsen många bra saker som vi som kristdemokrater också kommer rösta på. Men jag funderar starkt och där är min största besvikelse i uppgörelsen, med respekt att jag inte granskat allt i detalj. Undrar vad de 100 000 personer som står i vårdkön tänker. Löfven fördubblade vårdköerna ska dom återigen fördubblas? Vore jag Centerpartist eller Liberal så krävde jag lösning på detta. Bra att LSS finns med det är en viktig fråga som vi Kristdemokrater drivit hela tiden sedan regering Löfven gav sparuppdrag och tillsatte utredningen som lämnades för några dagar sedan.

Men vården, problemet med personalförsörjningen, utmaningarna i ekonomin i regionerna med allt större uppdrag men kassan ökar inte med uppdraget. Vem förhandlar i dessa viktiga frågor. I en Alliansregering hade vi Kristdemokrater varit blåslampa i frågan. Och jag är övertygad att en alliansregering åter löst vårdköerna. Det visade sig också att dessa frågor var viktiga för väljarna också. Har vi redan glömt det?

Men visst är det ändå ödets ironi. Nu sitter S, MP, C och L och väntar på besked om uppgörelsen ska hålla från det parti dom vill hålla helt utanför makten, Vänsterpartiet. 

2 kommentarer

Nya Regionen är igång.

Av , , 2 kommentarer 7

Gott nytt år eller God fortsättning. Vet inte hur länge man kan säga Gott Nytt År och när man ska övergå till God Fortsättning och när det är för sent att säga God Fortsättning. Men kanske språkbegåvningen Kalle i Brån har lösningen på detta?

Hur som helst så har vi börjat året o den nya regionen som startade vid årsskiftet har rivstartat denna vecka med möten varje dag. Vi hade styrelsen i tisdags och igår både Hälso o Sjukvårdsnämnden (HSN) och den Primär Kommunala Beredningen (PKB) hade sina möten samt idag är det sammanträde för Regionala Utvecklings Nämnden (RUN). Så nu är vi igång.

Och i dessa frågor lär jag återkomma under åren framöver då en av våra uppgifter som gruppledare är att hålla ihop det politiska landskapet. Eftersom jag är en ”organisationsnörd” och har varit med ifrån början av starten av det Region Västerbotten vi nu lagt ner och fått förmånen att vara med o förhandla fram den nuvarande regionen kommer jag bevaka att det ska bli så bra som möjligt och som vi alla kämpat för. Att man gemensamt i länet ska samarbeta med att lösa uppgifterna för oss Västerbottningar istället för att se varandra som konkurrenter. Vi har olika uppgifter våra 15 kommuner och regionen. Men om vi samarbetar så gör vi våra uppgifter på ett betydligt effektivare sätt.

Vi har en skribent som är runt i länets kommuner o lyfter det som händer i kommunerna på ett bra sätt. Nu har han skrivit om regionen. Den jag tänker på är Petter Bergner på VK. Han har en artikel som jag tycker du bör läsa. https://www.vk.se/2633129/va-det-blir-val-inte-en-region-i-regionen

Jag håller med i en hel del det Petter skriver. Vi har lite att jobba på att få ihop organisationerna i vårt län till en. Men regionen är betydligt mer än ett va… Åtminstone kommer då jag göra vad jag kan att se till att detta blir bra. Men det kommer att ta ett tag då vi känner till ordspråket: Rom byggdes inte på en dag….Men alla har en ambition att det ska bli bra och det tror jag också det kommer att bli.

En gemensam webbplats kommer att se dagens ljus i slutet på månaden då de två hemsidorna kommer slå samman till en. Vi byter även mejladresser så istället för att heta @vll.se och @regionvasterbotten.se så kommer det nog bli @regionvasterbotten.se. Som ni ser har vi bytt logga också. Så den gamla loggan för den tidigare regionen har formellt gått i graven i o med årsskiftet. Vi har dock sagt att man fasar in eftersom allt för att hålla omställningskostnaderna på rimlig nivå.

Att vi lärt oss samarbeta i länet har vi mycket att tacka den gamla regionen för. Innan den bildades var det strid på öppen gata mellan många kommuner o landstinget. Man talade om de skatteväxlingar som varit (bl a Ädelreformen) där kommunerna tog över ansvaret för äldrevården. Och kommunerna ansåg sig vara ekonomiskt förfördelad och nåt vidare bra samarbete fanns inte.  Men detta har vi kommit ifrån och nu är det samarbete som gäller.

Petter tar upp om kollektivtrafiken i sin artikel. Här har vi en fråga som vi ska arbeta med under 2019. Vi lämnade den frågan helt enkelt för att inte projektet på nåt sätt ska gå i stöpet och eftersom tiden blev knapp att hitta en lösning där alla 15 kommuner samt region är nöjda. När det gäller kollektivtrafiken tror jag vi är rätt ute om alla är lagom missnöjda. Tror det är omöjligt att få alla nöjda. Men vi vill inte skatteväxla och så vill vi hålla ner kostnaden för skattebetalarna. Har min tanke hur jag tycker vi ska organisera kollektivtrafiken men här finns all anledning att återkomma.

Det är ganska fullt i det nuvarande Landstings/region huset. Här sitter det som mest tre i varje rum som är tänkt för en medarbetare. Orsaken är de sjuka husen som finns runt NUS som är i ständig omflyttning. Så att flytta hit fler nu är omöjligt. Därför är det förhyrt fler lokaler på stan för att kunna ta emot personal som kommer från Länsstyrelsen. Regionen tar över företagsstödet från länsstyrelsen och om jag inte minns fel så är det upp emot 20 personer som tillkommer.

Så Petter har rätt i sin skrivning att samarbete är nödvändigt och det är också ambitionerna från partierna när vi arbetat fram regionupplägget. Men vi har lite att jobba på inom alla plan. Tidigare Landstinget och numera regionen passar också på att förändra sin organisation för att mer möta den politiska organisationen men förstås också för att på ett modernare sätt möta och svara upp till Västerbottningarnas krav på god vård och service som är regionens uppgift. Och den uppgiften ska genomföras så effektivt som möjligt. Det kravet ska ställas eftersom det är skattebetalarna som står för notan.

2 kommentarer
Hans-Inge o Betty-Ann

Kristdemokraternas regionkandiater

Av , , 2 kommentarer 7

Så är det klart vem som hamnar i den nya Region Västerbotten! Just skickat in nedanstående pressmeddelande. Känns hedrande att ha förmånen att leda denna grupp av kompetenta och engagerade människor med en bredd som speglar regionens bredd på uppdrag från sjukvård till den regionala utvecklingen. Alla viktiga uppgifter som du som Västerbottning har stor nytta av och betalar skatt för. 

Kristdemokrater i Regionen 2019-2022.

Kristdemokraternas Partidistriktsstyrelsen har beslutat gällande nomineringarna till uppdrag i den efter årsskiftet nybildade Region Västerbotten.

”Vi har i full enighet beslutat om ett starkt lag som ska bära de kristdemokratiska värderingarna i den nya regionen. Vi känner oss trygga med att under ledning av vår nye gruppledare Hans-Inge Smetana samt hans ersättare Betty-Ann Nilsson kommer gruppen ta sig an de utmaningar vi har inom både sjukvård och den regionala utvecklingen på ett mycket bra sätt,” säger Anders Sellström, partidistriktsordförande

Hans-Inge Smetana har nominerats till gruppledare, ledamot i regionstyrelsen, ersättare i Regionala nämnden samt v ordförande i AC-net.

”Har haft förmånen att vara med i starten av Region Västerbotten som ni nu lägger ner och får nu också förmånen att vara med o leda vårt arbete i den nya Region Västerbotten. Känns förstås både spännande och hedrande att få partiets förtroende att leda arbeta med att möta framtidens utmaningar och hålla ihop länet med en kraftfull regional utveckling men också arbeta med sjukvårdsfrågorna som är så viktiga för vårt parti men också för medborgarna,” säger Hans-Inge Smetana

Betty-Ann Nilsson har nominerats till v gruppledare och ersättare i regionstyrelsen samt ledamot i Hälso och sjukvårdsnämnden

”Är väldigt tacksam och överväldigad över förtroendet som partiet har gett mig. Vi har stora utmaningar de kommande åren inom hälso -och sjukvård så vi kommer inte att sakna arbete. Kommer främst att fokusera på primärvårdsfrågor, hur vi bla ska kunna gör den mer attraktiv och därmed  locka och behålla läkare och även andra yrkesgrupper. Lycksele lasarett ligger mig varmt om hjärtat. Jag vill se ett lasarett som på nytt ”styr sig själv” helt eller delvis. Omorganisationen till länskliniker, framförallt kirurgkliniken har inte gynnat Lycksele lasarett och Västerbottens läns innevånare,” säger Betty-Ann Nilsson

Roland Sjögren har nominerats till Ledamot i Regionala utvecklingsnämnden samt v ordförande i Kulturutskottet och ersättare i beredningen för Regional utveckling.

”Det känns spännande att på det här sättet få vara med i nystarten av region Västerbotten. Jag har ett stort intresse av att hela länet utvecklas och fungerar. Man ska kunna leva, bo, arbeta och utbilda sig i hela länet. Därför är det regionala utvecklingsarbetet oerhört viktigt. Kulturen är viktig och här gäller detsamma. Vi måste ha ett kulturellt utbud som erbjuds befolkningen i hela länet. Det vill jag arbeta för.” säger Roland Sjögren

 

Listar nedan en del av uppdragen.

Uppdrag                                      Status                         Namn

Gruppledare Hans-Inge Smetana
V Gruppledare Betty-Ann Nilsson
Regionstyrelsen Ledamot Hans-Inge Smetana
Regionstyrelsen Ersättare Betty-Ann Nilsson
Kulturutskottet V ordförande Roland Sjögren
Patientnämnden V ordförande Veronica Kerr
Folkhögskolestyrelserna V ordförande Per-Martin Jonasson
Revisor Thomas Nordenstam
Hälso o sjukvårdsnämnden Ledamot Betty-Ann Nilsson
Ersättare Kalle Lilja
Regionala utvecklingsnämnden Roland Sjögren
Hans-Inge Smetana
Beredning regional utveckling Roland Sjögren
Beredning folkhälsa o demokrati Max Fredriksson
Södra Lappland
Beredning folkhälsa o demokrati Kalle Lilja
Skellefteå o Norsjö
Beredning folkhälsa o demokrati Anna-Karin Lundberg
Umeregionen
AC Net Internservice AB V ordförande Hans-Inge Smetana
Stiftelsen Samsyn Anna-Karin Lundberg
Länstrafiken Ledamot Anders Sellström
Ersättare Anna-Carin Jonsson

 

 

2 kommentarer
ensam

Ensamheten!

Av , , Bli först att kommentera 8

 

Skriver idag på debattsidan i Umeå tidning tillsammans med v partiordförande Jakob Forssmed och Umeås gruppledare Veronica Kerr om ensamheten som utbreder sig i Sverige.

Dags att bryta den svenska ensamheten

13 procent av svenskarna har ingen nära vän som de kan prata med om vad som helst, enligt SCB. Det innebär att i Umeå kommun bor ungefär 16000 personer som saknar en nära vän.

Antalet deltagare på en begravningsgudstjänst har halverats sen 1990, och allt fler begravs utan en enda vän eller anhörig närvarande. 300 000 svenskar bedöms vara socialt isolerade, senast SCB mätte detta. Den ofrivilliga ensamheten är ett samhällsproblem som slår brett, drabbar i alla åldrar, alla samhällsklasser, stad som landsbygd.

Men kanske drabbar ensamheten äldre och barn allra värst. Var tredje person över 85 år uppgav ensamhet och var sjätte var socialt isolerad senast SCB mätte, och det medför också hälsoproblem för många äldre. Bris rapporterar om att många barn känner ensamhet, ofta även när det finns vuxna i barnets närhet, men också i relation till sina jämnåriga. Det hänger ihop med barns psykiska ohälsa och barn som känner sig ensamma löper tre gånger högre risk att få icke godkänt i skolan.

Men var har vi diskussionen om ensamhetens konsekvenser i Sverige? Det är uppenbart att vi här under lång tid haft en alltför snäv syn på människan när vi utformat reformer. Människans fysiska behov har dominerat i förhållande till de sociala, själsliga och andliga. Vi har alltför sällan vägt in hur politiska beslut påverkat relationer och mellanmänsklig gemenskap.

Inte ens när rönen om sambanden mellan ensamhet och ohälsa blivit överväldigande – ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning – har detta förhållningssätt ändrats.

Men nu måste vi sluta blunda för ensamheten och dess konsekvenser. Kristdemokraterna har förslag på ett trettiotal åtgärder för att bekämpa den ofrivilliga ensamheten och främja gemenskap. Vi vill bl a:

    •  Råda bot på äldreboendebristen, så att fler äldre får möjlighet att flytta till ett boende med gemenskapsmöjligheter. Vi vill bl a se ett höjt investeringsstöd för äldreboenden, en äldreboendemiljard som går till de kommuner som ordnar plats i tid, och höjda viten för de som inte gör det.

 

  • Att sociala behov tydligare blir en del av biståndsbedömningen vid beslut om äldreboendeplats. Fler kommuner bör använda möjligheterna som finns i Socialtjänstlagen redan idag. Samtidigt vill vi förtydliga lagen, så att det framgår tydligare att sociala behov utgör grund för att bli tilldelad plats.
  • Att social aktivitet bör kunna skrivas ut på recept inom vården, liksom det idag skrivs ut fysisk aktivitet på recept. Ett nära samarbete med civilsamhällets organisationer kan innebära att fler får möjlighet att bygga meningsfulla sociala nätverk.
  • Genomföra ett pilotprojekt med sk sociala lotsar, där frivilliga som i sina jobb naturligt träffar folk, t ex kaféägare, frisörer, eller skolpersonal, är uppmärksamma på om de träffar personer i behov av sociala kontakter och ser till att de som vill får kontakt med civilsamhällets organisationer, kommunen eller vården.
  • Ge föräldrar stöd och mer tid för sina barn, t ex genom rätt till tjänstledigt några dagar per år i samband med lov eller för att följa med till skolan. Alla kommuner ska erbjuda föräldrastödsprogram två gånger under barnets uppväxt.
  • Genomföra strukturella förändringar för att bygga ett gemenskapens samhälle. För att frågan om ofrivillig ensamhet ska komma upp på dagordningen anser vi därför att ensamhetsfrågorna bör finnas i en ministerportfölj och att alla politiska förslag bör gemenskapssäkras – på motsvarande sätt som idag gäller miljökonsekvenser.

 

Vi kan inte längre blunda för något som visat sig ha lika farliga folkhälsoeffekter som rökning. Ensamhetsproblematiken kan inte vänta – nästa regering måste med kraft göra något åt den. Kristdemokraterna behövs i den regeringen.

Jakob Forssmed

Hans-Inge Smetana

Veronica Kerr

Bli först att kommentera

Vad får man med en röst på Kristdemokraterna på regionnivå?

Av , , 2 kommentarer 6

Skriver idag på debattsidan i VK tillsammans med mina toppkandidatkollegor i länet hur vi ser på den nya regionbildningen och vad man får om man lägger sin röst på Kristdemokraterna i valet på söndag.

 

Val till regionen det näst bästa alternativet

DEBATTARTIKLAR.

(2018-09-03) Staten bör ta över ansvaret för sjukvården. Då går det att kontrollera och säkerställa kvaliteten som erbjuds och stötta sjukvården i glesbygden. Regionbildningen är positiv och innebär inte att sjukvården glöms bort. Den regionala utvecklingen behövs för att vi ska ha råd med sjukvården.
Det skriver Hans-Inge Smetana, Vännäs, Betty-Ann Nilsson, Lycksele, och Kalle Lilja, Skellefteå, som samtliga är regionkandidater för Kristdemokraterna

Regionen kommer fortsatt att hantera sjukvårdsfrågor men kommer också ha ett större övergripande ansvar för hela länets utveckling med den regionala utvecklingen. Det handlar om kollektivtrafik, men också infrastrukturfrågor, näringsliv och miljöfrågor, samt samordning i många frågor med länets 15 kommuner. Kristdemokrater säger: Äntligen! KD var först med att motionera i Landstingsfullmäktige och i Förbundsfullmäktige om ett direktvalt fullmäktige för många år sedan.

När nu storregion föll så är detta det näst bästa alternativet som kommer att föra Västerbottningarna in i framtiden.

Västerbotten är ett stort län med stora avstånd. Då är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv och inte enbart lägga resurser på städerna efter kusten.

Kristdemokraterna vill se en levande landsbygd, dit människor vill flytta så vi får en ökad tillväxt i hela länet. Därför ser vi regionbildningen som något positivt. Regionen tar ett större ansvar från staten och inflytandet över vårt egna län ökar. Detta gynnar även den demokratiska processen.

En regionbildning innebär inte att sjukvården glöms bort. Tvärtom kommer vi att inse att den regionala utvecklingen behövs för ha råd med sjukvården.

Region Västerbotten står inför stora utmaningar. Sjukvården är en hjärtefråga för Kristdemokraterna. Vårdköerna i Västerbotten måste kortas och primärvården stärkas i såväl stad som på landsbygd.

Kristdemokraterna är det enda parti som vågar se sanningen inom vårdfrågan, att landstingen har gjort sitt. I dagens Sverige skiljer sjukvården sig åt mellan olika landsting. Om man drabbas av cancer har man högre möjlighet att överleva om man bor inom rätt landsting. Så kan vi inte ha det. En jämlik vård över hela landet måste säkerställas. Därför bör staten ta över ansvaret för sjukvården. Då går det att kontrollera och säkerställa kvaliteten som erbjuds och stötta sjukvården i glesbygden.

Både Skellefteå och Lycksele lasarett marginaliseras och personalen tappar inflytande och möjlighet att påverka verksamheten med att det införs länskliniker. Därför är Kristdemokraterna mot bildandet av länskliniker. Personalens utrymme för utveckling av sin egen arbetsplats ska i stället öka.

Personalförsörjningen är en viktig framtidsfråga och en stor utmaning. Regionen måste bli en bättre arbetsgivare. Det måste löna sig att vidareutbilda sig. Fler specialistsjuksköterskor behövs. Samma möjlighet för sjuksköterskorna att utbilda sig som för läkarna bör införas. Personalen måste i större utsträckning själv få påverka sin vardag. Då får man större tillfredsställelse i arbetet och både mår bättre och gör ett bättre jobb.

Primärvården står inför allt större utmaningar och resurser måste omfördelas. Första linjens sjukvård är viktig. KD vill ha tillbaka patientansvarig läkare som man ska kunna nå inom 24 timmar. Hälsocentralerna ska vara kvällsöppna för att vara mer tillgängliga. Det kallar vi närvård.

En röst på Kristdemokrater är en röst för att barn och unga oavsett var de bor i länet ska få kontakt med elevhälsan inom 24 timmar. Det är en röst för återupprättande av vår gemensamma välfärd, en röst för individen i stället för systemet.

Hans-Inge Smetana
Betty-Ann Nilsson
Kalle Lilja

2 kommentarer