Studenterna vann mot regeringen!

Regeringen-studiemedel

SVT rapporterar att ”Regeringen backar: Sänker inte studiebidraget”. Följ länken och se inslaget på SVT. Bilden är hämtad från SVT:s nätupplaga och är ursprungligen från TT.

Den 20 februari gjorde vår moderata finansminister klart för landets studenter att vi skulle betala deras skattesänkningar som de genomför på lånade pengar. Det här är naturligtvis en fullständigt orimlig politik om vi vill komma närmare ett rättvist och jämlikt samhälle.

Möjligheten till utbildning är en frågan om mänskliga rättigheter och försämrade ekonomiska möjligheter att påbörja en utbildning, vilket ökade lånebördor innebär, gör det svårare för ungdomar och unga vuxna inom arbetarklassen att börja studera. På denna punkt har Vänsterns Studentförbund (VSF) tillsammans med Vänsterpartiet varit mycket tydliga: Ingen sänkning av studiemedlet!

Tillsammans med en bred studentrörelse har VSF lyft frågorna runtom i hela landet. I detta arbete har uppslutningen varit bred där studenter runtom i Sverige, oavsett social och ekonomisk bakgrund, ställt sig upp tillsammans med oss inom vänstern, studentkårer och andra som värnar studenternas intressen, för att kraftigt fördöma regeringens politik. Förutom att regeringens politik ökar klassklyftorna är politiken utbildningsfientlig, som skulle öka den sociala snedrekryteringen*** till universiteten. Det är inget vi behöver mer av.

Och vet du vad: Protesterna har givit resultat! 🙂 Högerregeringen backar efter studenternas protester! Studentrörelsen vann mot moderaterna och den övriga högern!

Förresten, är det någon annan förutom jag som tycker att Fredrik Reinfeldt (m) ser mycket regeringstrött ut i intervjun ovan? Dags att byta regering och byta politik 2014! 🙂

—————–
*** Social snedrekrytering innebär att människor ur arbetarklassen är underrepresenterade på universiteten medan personer från akademikerhem är överrepresenterade. En ökad social snedrekrytering innebär att människor med arbetarklassbakgrund får det svårare att börja studera än dem som kommer från akademiskerhem. Konsekvensen blir att akademikernas andel kommer öka på arbetarklassens, vilket ytterligare kommer snedvrida forskning och utveckling i samhället.