Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Gammal i Sverige


Hörde om en yrkesverksam invandrare som planerar att flytta tillbaka till ursprungskontinent när pensioneringen närmar sig.

Anledningen är sorglig tycker jag. Den är nämligen skillnaden i synen på, och behandlingen av, äldre. Att bli gammal här verkar så annorlunda och skrämmande. Det handlar inte om äldrevården direkt, mer om synen på äldre i allmänhet. Då är det mer lockande med ett bristfälligt skyddsnät och svagare välfärd.

Hur kan det här repareras?

Etiketter: , , , , , , , ,

14 kommentarer

 1. lf

  Men,men nog ser du väl sambandet.
  Speciellt under er tid så har resurserna till välfärden skurits med jobbskatteavdragen.
  Jag har aldrig hört en moderat, som säger och skryter med att undersköterskor och barnhemspersonal har fått x antal kronor i sänkt skatt,någonsin har talat om hur mycket en höginkomsttagare har tjänat på jobbskatteavdragen.
  De äldre är tärande och jag tycker det är sorgligt att du tillhör ett parti som förstärker den synen på de äldre som byggt detta land.

 2. Jan Nilsson

  Svar till lf (2013-05-28 21:55)
  Resurserna till välfärden har inte skurits ner med jobbskatteavdragen. Moderaterna har just precis tagit exemplen med de vanligaste yrkesgrupperna därför att de fått den största procentuella sänkningen av skatten. Både internationellt och nationellt lyfter experterna att det är den inhemska efterfrågan som hållit uppe svensk ekonomi. Det är till stor del just jobbskatteavdragen som gjort att Sverige klarat sig bättre än de flesta andra. Tror du inte Löfven velat ta bort dem annars?

  Det finns ett utbrett äldreförakt i Sverige, tyvärr. Det är just det som fått den person jag skriver om att vilja bli gammal i ett fattigare och osäkrare land där man högaktar de äldre. Hur illa du än tycker om Moderaterna får du nog leta mycket och länge om du ska hitta belägg för att detta kommer från vårt parti.

 3. lf

  Hur kan det repareras,säger du.Hur det kan repareras att inte invandrare vill stanna i landet
  Att bli gammal i Sverige verkar skrämmande.
  Ja att det är lockande med en svagare välfärd att alla fattiga och invandrare får det svårt, det måste ju ditt parti ta till dig.
  Välfärdsfrågorna har aldrig varit högerns prioritet.
  Jag förstår inte varför du är moderat.Du har ju en empati för de sämst ställda i samhället.
  Byt parti!

 4. Jan Nilsson

  Svar till lf (2013-05-29 21:18)
  Nu hänger jag inte med i hur du menar. Här handlar det om en som upplever det olustigt att äldre inte har samma ställning och möter samma aktning som personen minns från sitt land. En som hellre lever i ett land med mindre välfärd än blir gammal i ett ”kyligare” och åldersföraktande land. Det har nog lite med politik att göra, i alla fall med borgerlig politik. Det har nog i så fall mer med ”68” och den framväxande ungdomskulten att göra där man inte alltid hade så mycket till övers för dem som passerat 30.

 5. JonasE

  Enligt SCB, och en av Borgs egna höst?budgetar -som visade samma på siffror: Då man delat upp befolkningen i 10 decilgrupper och jämför inkomstförändringen under perioden 2006-2010, det är då klart tydigt att de 10% med lägst inkomst har fått 8,6% MINDRE under 2006-2010 !!……just de 10% som mest skulle behövt få sin inkomst ökad har man i vanlig Alliansordning gjort än fattigare !!.

  Som jämförelse så har de två högsta decilgruppena fått mellan 13 och 14 % mer i inkomst, och snittet över alla 10 decilgrupperna ligger på 8,6% mer i inkomst, och de 3 lägsta decilgrupperna kommer inte ens upp till snittet, och det är först i decilgrupp 4 som man kryper lite över snittet.

  Så det finns helt klart belägg för att påstå att Alliansens politik medvetet gjort dom rikare än rikare, och de fattigare än fattigare, för det är ju det som den så kallade arbetslinjen i parktiken innebär !!.

  http://www.folkbladet.nu/280314/s-jamlikhet-ger-oss-tillvaxt

  Alliansens Jobbskatteavdrag har skapat ett 2/3 samhälle, och den sista 1/3 skiter man mer eller mindre i, och skyller dessutom de flesta problem på dessa 1/3…..det är bevisat om och om igen, och det krävs nog väl mycket blå strutspolitik för att inte se detta !!.

 6. Jan Nilsson

  Svar till JonasE (2013-05-31 16:30)
  Nej, arbetslinjen går inte ut på att göra de fattiga fattigare. Lika lite när den var socialdemokratisk politik som nu när den är Allianspolitik.
  Jobbskatteavdraget har gett stora ökningar av den disponibla inkomsten för de arbetande, procentuellt mest för låg- och mellaninkomsttagare, och har hållit uppe efterfrågan i Sverige så till den grad att vi avviker från de flesta i EU. Ligger i den ekonomiska toppen samtidigt som vi ökat skuldsättningen mindre än de flesta.

  Vi har tyvärr fått en utveckling i mest hela EU mot det som på ett sätt kan kallas ett 2/3-samhälle. Det startade långt före 2006 och handlar inte så lite om att de ”enklare” jobben flyttat till andra regioner i världen och att många inte kommer in på arbetsmarknaden. Det är mycket olyckligt på flera sätt. ”Råkar” man missa att den utvecklingen varit ännu starkare i några av Europas socialdemokratiskt styrda länder är man inte ärlig.
  Vill man motverka den utvecklingen gäller det att försöka med konststycket att se till att invånarna får mer pengar utan att konkurrenskraften försämras. Det är bl.a. det Alliansregeringen velat göra. För att kunna behålla välfärdssamhället.

  Det är inte heller ärligt att undanhålla att Sverige ligger i det absoluta toppskiktet vad gäller beskattning av sina invånare.

 7. JonasE

  Om inte arbetslinjen går ut på att göra fattiga fattigare, så varför är det då det som sker i praktiken ??…..hänvisar till tidigare siffror igen !.

  Jobbskatteavdraget, äts upp av alla höjda avgifter som Alliansen påfört, såsom a-kassa, höjda bilkostnader mm….bara nu i senaste deklarationen så var beloppet man inte får dra av för pendling till och från arbete höjt med ytterligare 1000:-, det blir bara där 4000:- mindre sedan 2006 = ca 2-3 månaders jobbskatteavdrag borta bara där för den undersköterska man från Allianshåll påstås gynna + allt annat minus så är det inte mycket kvar, om ens något !!.

  Visst!! -Sverige ligger toppskiktet vad gäller beskattning av sina invånare, men det är heller inte rätt att påstå att man kan sänka skatten utan att skära ner på välfärden, för det ju det man gjort i praktiken!!.

  Att kalla sig för det nya arbetarpartiet, och samtidigt skära ner på arbetarnas trygghetsystem, är falsk marknadsföring !!.

 8. Jan Nilsson

  Svar till JonasE (2013-06-04 03:55)
  Jonas, allvarligt. Tror du att Allianspolitiker vill människor illa och skulle vilja göra människor fattiga?

  Vi börjar där.

 9. JonasE

  Jag tror snarast att det saknas förståelse för att det är just det man gör med den politik man driver!!.

 10. Jan Nilsson

  Svar till JonasE (2013-06-05 01:29)
  Vi lever i det land där inkomsterna är mest ”samlade”. Relativt sett har skillnaderna ökat något, men alla sim arbetar disponerar mer pengar. Jämfört med de flesta av våra EU-grannar ligger låginkomsttagarna oerhört bra till. Det betyder inte att vi inte har problem att arbeta med. Men jag tror att din beskrivning kanske skulle vara svår att ta till sig för invånarna i många andra länder.
  När det gäller reseavdraget kan jag hålla med att det gått för långt. Det är inte alla som kan åka kollektivt till jobbet eller söka ett jobb närmare till.

 11. JonasE

  Det är lätt att fly undan i jämförelser med andra länder, när man snarare ska jämföra nu och då i samma land, och då ter sig inte Alliansens politik lika ”rosenskimrande”, för nu kommer vi in i den 2/3 diskussionen som jag tidigare tog upp med ditt ”alla som arbetar”, varför vill man inte räkna in den resterande 1/3 i sin politik ??.

  Sen så har jag viss förståelse för att man vill minska fossilberoendet, men utan att man har några alternativ till bilen på lut så hur ska man minska det??, som det är nu så är landsbyggden bara straffbeskattad.

  Fastighetsskatten som togs bort var för de flesta på landsbyggden billigare än den avgift som ersatte denna.
  För mig personligen ca 2500:- i skillnad…..ännu ett landsbyggds bestraffande, men vilka gynnades ??.

 12. Jan Nilsson

  Svar till JonasE (2013-06-07 02:15)
  Det är svårt att jämföra bara nu och då i samma land efter de två kriser som förändrat världen så kapitalt. Skulle vilja säga närmast omöjligt. Sverige har lyckats obegripligt bra. Mycket på grund av de jobbskatteavdrag som du angriper, men som S vill behålla.
  Alliansen räknar in alla i sin politik. Om vår ekonomi går i putten får pensionärer och de svagaste i övriga grupper betala ett högt pris i längden.
  När det gäller reseavdragen önskar jag dom sagt en större förståelse för landsbygdens villkor. Inte minst den norrländska där avstånden ofta är rejält dryga. Men vi är inte ensamma om det.
  Fastighetsskatten i sin tidigare form har slagit sönder mångas tillvaro. Pensionärer kunde få lämna husen för att deras föräldrar byggt så fint till. Nu är kopplingen till själva boendet större. Det kan behövas ny översyn framöver, men att gå tillbaka till föregående ordning är inte rimligt eller önskvärt.

 13. JonasE

  En av anledningarna till att det just är så svårt att jämföra då och nu är att Alliansens tog bort Statistiken kring svenskarnas nettoförmögenhet 2007, och har stoppat försök till att återinföra den statistiken, troligen för att man är rädd för vad den ska visa på = ökande klyftor !!.

  Att Alliansen räknar in alla i sin politik är ett tillfälle då kartan inte stämmer överens med verkligheten, då jag hitintills inte träffat på någon utförsäkrad sjuk eller arbetslös som känner sig inräknad i Alliansens politik på ett positivt sätt, utan snarare är det så att man röstat på Alliansen och sen hamnat i den senare 1/3 gruppen så gör dom inte det misstaget igen !!.

  Just bristen på förståelse för landsbygdens villkor där tror jag vi är överens, och det enda positiva jag såg med Alliansen när dom kom till makten var just att Maud Olofsson skulle veta detta, men den förhoppningen föll helt platt !!.

  Förmögenhetsskatten hade lätt kunna varit kvar med ett inkomstrelaterat tak istället för borttagande, om man skulle värna om den grupp du beskrev !!.
  Som det blev nu så blev det i princip en platt skatt av det hela = mer åt dom redan rika !!.

 14. Jan Nilsson

  Svar till JonasE (2013-06-10 00:41)
  Nu blev det enkelt igen. Förmögenhetsskatten gjorde att väldigt många miljarder arbetade utomlands istället för i Sverige. Den var mycket improduktiv, rent skadlig för samhällsekonomin.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.