Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Vägar till utveckling


På upploppet till Mötesplats Lycksele tar Katarina Norlin och Tomas Boman från högskolan i Gävle upp problematiken med att särskoleinskrivna inte får studera vidare efter gymnasiesärskolan. Man har haft ett projekt där inskrivna elever fått gå en högskoleutbildning under ett par år.

Problemet kanske verkar väldigt teoretiskt, men är inte det. Bland annat för att så många som uppåt 40 % av särskoleeleverna kan ha varit felinskrivna genom åren. En annan orsak är att vårt samhälle behöver ta vara på alla sina resurser, främst människorna. Särskilt när befolkningspyramiden ser ut som den gör i västvärlden. Det kommer att saknas människor som är utbildade och villiga att ta många nödvändiga arbeten.

Orsakerna till felinskrivning kan vara många. Man kan t.ex. vara extremt sen i sin utveckling. Själv glömmer jag inte när jag fick höra om en flicka som var aktuell för särskoleinskrivning, men som till slut blev läkare. Föreläsarna beskrev hur många elever utvecklats fantastiskt bra under sin högskoletid.
Jag skulle vilja se ett mindre fyrkantigt utbildningssystem när det gäller funktionshindrade. Det borde också bli lättare att som vuxen få sin inskrivning prövad.