Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Kloka föräldrar


Jag har varit till ett par vallokaler idag, i olika kommuner.

Förutom det som skulle göras så la jag märke till kloka föräldrar vid alla fyra tillfällena. Det hade med sina barn och några beskrev eftersom de olika delarna i röstningsproceduren. Lite olika för den som kanske var fem och den som var tio och tolv. Klokt, bra, förståndigt!

Barn måste få vara med och lägga insikt till insikt långt innan det är ”skarpt läge”. Det är så man utvecklas, det är så man förbereds för allvaret. Genom lek och genom att få vara med. Det gäller även demokratin som hotas både av lättjan och odemokratiska ideologier av olika färg och form.