Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Alla myrorna i stacken

Denna dag sliter så många människor hårt för att vårt svenska samhälle ska fungera. Med allt smått och stort som är allt annat än självklart.

Samhällsbyggare och samhällsbevarare med så olika livssitustioner knogar på i miljöer och på arbetsplatser där kanske uppmuntran, stöd, humor, överblick, lyssnande och pauser är för sällsynta företeelser den här dagen. Allt medan en och annan kändis och många ”vi-och-dommare” missar eller vulgärkritiserar det som görs.

Idag skulle vi gott kunna tänka på, och be för – om vi gör det, alla dessa som sliter i den svenska myrstacken där vi bara ser lite av ytan. Det går inte att nämna en bråkdel av alla funktioner och uppgifter som gör Sverige till vad det är, men några tänker jag särskilt på idag.

Vårdpersonalen, poliserna, socialarbetarna, handläggarna hos Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket m.fl. Alla som ska hjälpa, tyda och lyda demokratiskt fattade lagar som reglerar hur människor och deras skyldigheter och rättigheter ska hanteras i livets svårare situationer. De många som arbetar på uppdrag av det offentliga ska inte heller glömmas. Jag tänker också på fritidspolitikerna, det flertal som jobbar med det gemensamma när andra gör eget, och heltidspolitikerna. Alla som ska hushålla och ta nödvändiga och ofta obehagliga beslut när pengarna aldrig räcker till behov och önskningar. 

Jag tänker inte minst på lärarna som med föräldrarna ska lära och fostra (ja fostra!) nya generationer att också vilja bygga och bevara ett fungerande samhälle för individ och helhet. En gigantisk, ständigt rullande samhällskoloss utan backväxel. 

De jobbskapare som tankar kolossen nämner jag bara i förbigående nu, likaså alla ideella krafter och dem som gör att vi får äta.

Jag är tacksam för alla okända som just nu drar sina strån till stacken och ber Gud att de orkar imorgon också. 

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 kommentarer

 1. Thomas Svärson

  Det får mig osökt att tänka på historien om mannen som gick runt på den väldiga byggarbetsplatsen för x antal hundra år sedan, då en stor kyrka byggdes någonstans i ett europeiskt land. Han frågade de olika arbetarna han stötte på vad de gjorde där. En svarade att han målade, en annan att han snidade, en tredje att han murade osv osv. Till sist frågade han en yngling uppe på en byggställning vad denne gjorde. Svaret blev: ”Jag bygger på en Doom!” (Osäker på rättstavningen)

  Den unga killen hade satt sig in i bilden, som de andra inte såg/tänkte på – nämligen helhetsbilden…..

 2. Nils

  Det vore intressant att veta hur du ser på den svenska myrstackens funktion i jämförelse med andra utomeuropeiska länder vad avser den närande sektorn. Du inte nämner med ett ord. Nästan dagligen ser vi företag avveckla eller lägga ner verksamheter.Tyvärr är HELA Europa just nu en överdopad kontinent ,där den närande sektorn likvä tappar i global TEKNISK konkurrenskraft med övriga världsdelar. Det är ju denna närande sektors skatter som möjliggör dina önskemål.

  USA, Canada, Australien, Kina, Japan och Korea förbereder sig nu för den ”robotisering” som enligt alla tekniker nu kommer att förändra världen kommande årtionden. Kina är eredan idag världsledande och satsar mest i världen på dessa tekniska lösningar, då de accepterat att ”ett-barns-politiken”. Från och med 2015 kommer den kinesiska arbetskraften årligen att krympa.
  För att visa vad jag menar hänvisar jag till https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU (över 5 milj tittare på ett år) , Detta kommer även att revolutionera offentliga arbetsuppgifter i flertalet länder, men de kan kanske inte ibryta igenom överbyråkratiska Europas många skyddsvallar

  Det kommer numera dagligen massvis med nya videos om nya (billigare och bättre) robotar,automatiseringar, strategier, framtida yrkesval etc utifrån ovan tema på YouTube .

  • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

   Jag vet inte riktigt hur du läser den här texten och vad du tror mina ”önskemål” är. Här skriver jag främst om de som sliter med att få det offentliga samhället att fungera. Många är hårt ansträngda och känner lite stöd. Det bryr mig.
   Men du har fel i att jag inte nämner näringslivet med ett ord. Jag skriver att jag bara i förbigående nämmer ”jobbskaparna som tankar kolossen..”. De företag som med varor och tjänster ”skapar” värden gör att vi kan hålla igång vårt svenska samhälle. Min oro för deras villkor och framtid hamnar i andra texter.
   Sen tycker jag att du generellt verkar vara lite för pessimistisk. Väldigt mycket kommer att ändras i grunden, men det kommer även nya jobb så länge jorden snurrar.

 3. Nils

  Det verkligt skrämmande är att alla nya jobb ”på hög nivå” du tror på inte ens finns i utvecklingsstadiet i Sverige (bortsett från (lokalt spridda) ”offentliga vårdprojekt” inom delar av landstingssektorn, som på långsiktigt knappast har en chans mot de projekt, som nu lanseras globalt (enligt videon). Det är absolut tomt på sådana nya projekt.

  Du pratar DRÖMMAR. I verkligheten mals resterna av svensk exportindustri sakta ned. (möjligen med undantag för skogsindustrin, som än så länge är en global bristvara, men tidningsdöden kommer de närmaste åren att ge problem även för denna kommande årtionden)

  • Jan Nilsson (inläggsförfattare)

   Det finns en hel del bekymmer vid horisonten, inte minst för svensk konkurrenskraft och exportindustri, det har du rätt i. Ökad kostnadsmassa för näringsliv och investerare gynnar inte Sverige. Automationen sätter oss också i en utmanande situation, även om det kanske blir ännu tuffare på en del andra håll där den inte hunnit lika långt. Sen finns det också positiva inslag i bilden och branscher som växer här hemma.
   Nu handlade texten om individ- och systemnivån i det samhällsbygge vi vant oss vid och som prövas hårt av arbetsbelastning, delvis p.g.a. ökad administration och faktiskt även bitvis av arbetskraftsbrist. Det var en blogg om människorna.
   Skriv en om ditt ämne så återkommer vi till det.

   • Nils

    Jag har upplevt ”det svenska mobiltelefonundret”, från de första prototyperna på 1970-talet, kämpa-åren 1975-85 (då Ericsson köpte verksamheterna), guldåren 1985-2000, och avvecklingsåren 2000-2015, Det tog alltså BARA 20 år för 1995 års största svenska industriunder dvs mobiltelefoner (läs: celltelefoner) i en VÄRLDENS STÖRSTA FRAMTIDSBRANSCHER att helt avvecklas i Sverige (några små rester anställda jobbar nu hos konkurrenten, kinesiska Huawei)

    Om detta vore ett undantag, så vore det det ingen fara. Tyvärr verkar det vara mera av en regel, att svenska verksamheter avvecklats, därför att man inte haft pengar (eller lönsamhet) nog för att finansiera nödvändiga investeringar, när ett nytt teknikskifte krävs för överlevnad. Och nu står Sverige på nytt inför ett sådant stort teknikskifte.

    Idén att starta en egen blogg utifrån min kunskaper och erfarenheter har funnits, men rådande svenska debattklimat med den massmedialt ledda seden, att upprätthålla önskade tillstånd (börskurser, väljaropinioner eller vad som just då prioriteras) genom att ”skjuta störande budbärare”, gör att jag väntar.

    Det tycks bli svårt (för att inte sägas omöjligt) att hitta en positiv vinkling på vad jag försöker gå till botten med: Framtida svensk sysselsättnings risker och möjligheter

    Ditt senaste inlägg visar att du ändå förstår denna allvarliga sysselsättningsproblematik, och jag hoppas du för diskussionen vidare enligt rekommendationen i ovan videos avslutning

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.