Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: papperslösa

Gömda små

Av , , 14 kommentarer 7


Ett land måste ha regler för in- och utflyttningar. Alla fungerande länder med en fungerande centralmakt har det.

Gränsdragningarna är inte lätta och känns på individnivån ofta inhumana, men lagar måste finnas, stiftas och följas. Upplevs något galet måste lagen ändras politiskt. En situation där man kan ta emot alla som skulle vilja leva i Sverige istället för i sitt eget land anser nog de flesta vara en dröm. Det går inte heller att ta emot alla som har en hemsk situation där man lever.

Att papperslösa nu kan få hjälp med sjukvård är positivt, liksom att sådana barn som redan finns här kan få gå i skola. Överenskommelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet känns bra i det jag hunnit se.

Jag har inte mött många gömda, men några. De jag träffade oftast hade en situation som då för tiden inte togs på allvar, man hade kanske "fel" religion. Till slut fick man bli svenskar och bidrar idag för fullt till samhället på flera nivåer.

Men jag minns de små rädda ögonen och oron som kastade skuggor över allt.