Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: räddningstjänst

Uppskatta istället för beskatta

Av , , Bli först att kommentera 9


Svensk skattelagstiftning och tillämpningen av den kan verkligen orsaka skador. Det kan bli stora konsekvenser av att hjältarna som offrade sin sommar och stoppade elden ska beskattas för nattvila och nödtorftig föda. Vi får inte döda insatsviljan hos våra ”doers”.

Signalvärdet av det här kan bli mycket dyrt för Sverige.

När det sker

Av , , Bli först att kommentera 6


De senaste veckornas norska storbränder är globalt sett ”måttliga” katastrofer, men ändå väldiga i omfattning och konsekvenser för bygd och boende. Den som rasar just nu beräknas ta upp emot 140 byggnader.
I våra nordiska länder vill vi gärna tro att vi har kontroll på det mesta, men våra ansträngningar och planer hjälper inte alltid.

Bränderna aktualiserar också detta med deltidsbrandmän i våra trakter. Det behövs tränande män och kvinnor som både kan ta jouren och vara på plats när elden försöker bli husbonde istället för att vara dräng.

Det finns nog många orsaker till att det är svårt att fylla platserna. Rörligare arbeten är en, men det finns fler. Klart är att det behövs fler deltidare i de flesta av våra mindre kommuner som inte kan ha fasta styrkor. Kanske du, din son eller svärdotter?

Även företag och organisationer borde vara positiva till att anställda blir deltidare. Ibland kan det vara värt hur mycket som helst att man har en brandman på plats.

Om Larmcentralen försvinner

Av , , Bli först att kommentera 7


Riktigt trist om Västerbotten förlorar Larmcentralen.

Minns hur vi stod och väntade på ambulansen när min salig farbror hade fräst bort delar av handen i kuttern, eller om det var planhyveln. Han hade bett ett av sina barn förklara extra noga att han skulle hämtas i Österselet vid Umeälven och inte i Östra Selet vid Vindelälven.

Vart tror ni ambulansen skickades på snorhala och regnvåta isvägar medan handdukarna blödde igenom? Rätt. Östra Selet vid Vindelälven.

Om nu staten och SKL flyttar Larmcentralen långt bort blir det spännande att se vart man understundom sänder ambulansen när det hänt något i byarna Jämtland, Norrland, London, Amerika eller de orter som det finns många av. Riktigt toppen bleve det förstås om bondskan ska tydas av någon som jobbar från Riga eller Lahore efter att ha läst en lokal hermodskurs i svenska. Men nu lät jag känslan och fantasin springa iväg med mig, det räcker om det blir något betydligt mer nästgårds.

Låt Larmcentralen förbli i Skellefteå, Västerbotten.

http://www.vk.se/693269/larmcentral-hotad

Uppdatering: Jo, det var tyvärr sant. Larmcentralen i Västerbotten försvinner.