Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Umeå hamn

Hamnen i hamn

Av , , 2 kommentarer 6


Skönt att höra att Trafikverket tas i örat av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i frågan om satsningen på Umeå hamn.

"- Jag förutsätter att Trafikverket följer de avtal som Trafikverket ingår med län och kommuner..", det är i dessa strikta sammanhang ord och inga visor.

De utlovade pengarna till satsningarna på och kring Umeå Hamn ska betalas ut. Satsningen som berör allt från pendlingstrafik till inlandets kommunikationer och leveransmöjligheter ska fullföras, enligt Elmsäter-Svärd.

Hela landet ska leva och några som skrev mycket konspiratoriskt om regeringens och ministrars avsikter ska skämmas.

Trafikverket och Norrland

Av , , 1 kommentar 3


Den planerade satsningen på Umeå hamn betyder väldigt mycket för hela Västerbotten, inte bara för Umeåregionen. Prislappen är 160 miljoner, varav hälften kommer från EU:s strukturfonder.

Av den andra hälften ska Umeå kommun betala 30, Region Västerbotten 20 och Trafikverket 30 miljoner.

Nu hotas hela satsningen för att Trafikverket inte får fram pengarna, trots att man skrivit på ett medfinansieringsintyg.

Hur man löser detta är inte så oerhört intressant, man ska bara lösa det. 30 miljoner är  pengar, men de är ganska små när man ser till det som satsas på infrastrukturen totalt sett.

Att för den summan bränna 80 EU-miljoner och en dubbelt så stor satsning som skulle gagna Västerbottens kust- och inlandsnäringar, det finns överhuvud taget inte på kartan.