Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Trafikverket

Bra söktryck

Av , , Bli först att kommentera 8

För några veckor sedan såg det lite bekymmersamt ut inför starten av den nya Yrkeshögskoleutbildningen till ”vägmästare” som startar på Liljaskolan i början av november. ”Väg- och anläggningstekniker” är det nutida namnet och bl.a. VK och Västerbottningen skrev då om utbildningen till detta bristyrke och det relativt måttliga antalet sökande.

Saker förändras, ofta till det bättre. I morgon bitti är det antagningsmöte och de 13 sökande har blivit 48. Omkring en femtedel är kvinnor och även om många sökande är från Umeåregionen så kommer man från allt mellan Norrbotten och Skåne. Många sökande har mer än de nödvändiga 2 årens arbetslivserfarenhet och flera har jobbat rätt länge i anläggnings- eller skogsbranschen. Det kan bli en riktigt bra mix på deltagarna till denna branschefterfrågade utbildning.

Det ser kort sagt ganska bra ut.

 

Trafikverkets info

Av , , 6 kommentarer 5


Trafikverket vidhåller att vägen förbi kyrkogården mellan Vännäs och Vännäsby inte kommer att öppnas igen.
Man varnar för att överhuvud taget besöka vägområdet.Det är enligt verkets pågående information inte en fråga Om, utan När vägen rasar. Teoretiskt skulle vägbanan redan ha gett sig iväg.

Man säger sig ha utrett alla alternativ och har bestämt sig för en ny vägsträckning. Det blir 1 km ny väg bakom Mariakapellet.

Några närvarande har frågat om alternativen och deras kostnader. Vägen påstås kosta 12 miljoner och en lösning med spåntning knappt 30 miljoner. Vattenfall sägs inte alls vilja medverka till förstärkning av området och hindra fortsatt erosion.

Alla åhörare är inte direkt nöjda med redovisningen av fakta och kostnader. Trafikverket säger att man gjort tre omgångar av undersökningar och vidhåller kostnadsbilden. Flera har också varit upprörda för att Trafikverket bara haft fyra telefonmöten med Vattenfall och att de inte kallats till mer formella möten.

Kommunalrådet sa nyss att det inte finns mycket mer att göra, trots att man vill ha kvar vägsträckningen. I ett krisläge kan Trafikverket tillämpa en nödparagraf som gör att man inte behöver kommunens godkännande.

Byggstart planeras till sommaren 2014.

Arbetskraft sökes

Av , , Bli först att kommentera 11


Sverige behöver välutbildad arbetskraft på många områden. Ibland lever näringarna länge på tidigare utbildade för att sedan stå med arbetkraftsbrist när större kullar pensioneras.

Detta gäller bl.a. vägmästare, arbetsledande väg- och anläggningstekniker. Många av fältets jordnära mellanchefer är runt pensionsåldern. Utbildningen har inte funnits på decennier och näringslivet behöver nya människor för byggande och underhåll av vägar, gator och skogsvägar. Kommunerna behöver också kompetensen. Man har ofta svårt att få tag i medarbetare med lämplig utbildnings- och erfarenhetsmix för att kunna leda arbetet både inne och ute.

I höst börjar en 73 veckors Yrkeshögskoleutbildning till Väg och anläggningstekniker (VAT) vid Liljaskolan i Vännäs. Den har en intressant blandning av ämnen, t.ex. branschekonomi, entreprenadjuridik, miljö, GIS, väg och anläggningsteknik, material och geoteknik samt organisation och ledarskap. Kompetensen man får är värdefull även för den som skulle vilja ha sin egen verksamhet inom området framöver. 23 av veckorna är LIA, lärande i arbete.

Målen för Yrkeshögskolan är högt ställda. 80 % av de utbildade ska ha jobb efter två år, annars får man lägga ner kursen. De som leder utbildningen är branschens eget folk. I ledningsgruppen för VAT finns representanter för bl.a. Sveaskog, SLU, Tyréns, Svevia, Sveriges Åkeriförerag och Trafikverket. Även några av kursdeltagarna ska sitta i ledningsgruppen. Här finns goda möjligheter att bygga ett nyttigt nätverk.

Sista ansökningsdag är 20 september och årets kull börjar 4 november. Man ska ha minst 2 års arbetslivserfarenhet för att antas. Allt arbete räknas, men vissa utbildningar är meriterande. Det finns vissa formella behörighetskrav, men är du intresserad ska du kontakta Liljaskolan och höra vad som kan göras även om du inte uppfyller dem. Det finns bara 20 platser och nästa kursstart är hösten 2014. Vänta inte med ansökan!

För mer information kontakta:
SYV Kurt-Ivan Sandberg. Mail: [email protected] Telefon: 0935-145 52.
Rektor Mathilda Idhult. Mail: [email protected] Telefon: 0935-146 00

Förbi kyrkogården

Av , , Bli först att kommentera 6


Strikt lokalt.

Vägen förbi kyrkogården mellan Vännäs och Vännäsby är och förblir stängd. Den lutar mer och mer enligt Trafikverket.

Den 16/9 inbjuder Trafikverket till ett informations- och samrådsmöte. Oavsett hur överens det är möjligt att bli är det nödvändigt med en snabb lösning. Det blir totalt många extra mil som det är nu. Inte alls lika geschwinnt att ta sig emellan samhällena om det ska ske med bil.

Risken är att näringsliv och lokalsamhälle förlorar på detta genom att intäkter och skatter hamnar på andra ställen. Mer ju mer långvarig avstängningen blir.

Trafikverkets lokala cykelfällor

Av , , Bli först att kommentera 8

Gång- och cykelvägen mellan Vännäsby och Vännäs håller på att tina fram. Den har inte precis goat till sig under vintern, utan ser minst lika bedrövlig ut som förra året. Det dåliga och farliga skicket gör att en del drar sig från att ta cykeln mellan samhällena, fast cykelvägen faktiskt finns och avståndet är så lämpligt.

Det går att gå in på Trafikverkets sida och påminna om var ansvaret ligger. Gör gärna det.

 

Vännäs, Trafikverket och älven

Av , , 4 kommentarer 8


Resan från Castorskolan gick idag direkt till Medborgarhuset i Vännäs där Trafikverket hade information om den vägomläggning man vill göra vid Mariakapellet mellan Vännäs och Vännäsby. Jag kom sent, men hann höra viktiga saker.

Lite lurad känner man sig, tyvärr. Jag tvivlar inte på att det är nödvändigt att göra något åt den alltmer sluttande vägen vid älvsbrinken. Däremot känner jag besvikelse över det bristande faktaunderlag vi hade vid kommunfullmäktige i måndags då vi upphävde detaljplanen för att ge Trafikverket möjlighet att lösa problemet med rasrisken.

Ska man ta det i allvarlighetsordning så sitter kommunen rejält på pottan om och när vägen flyttas. Våra vatten-, avlopps-, kabel-TV- och fiberledningar ligger i anslutning till vägen. Hotet mot vägen uppges vara erosionen, inte vägtryck. Kommunen måste förmodligen säkra området hur som helst, fast verket flyttar vägen. Nu är ett ras med allt vad det innebär främst ett ansvar för Trafikverket.

Tämligen lurad känner man sig då den gång- och cykelväg vi hörde om, tröstade oss med och pläderade för på KF inte alls existerar i Trafikverkets planer. De kunde tänka sig en GC-väg längs den nya sträckningen, men det är ju inte riktigt samma sak. Den skulle ju ta bort ännu mer skog och inte ersätta en älvnära sträckning nära kyrkogården.

Att Trafikverket inte ens talat med Vattenfall innan planering och informationsmöte känns mycket märkligt. Många anser att bolagets allt större och snabbare ändringar av vattennivån har stor betydelse för stranderosionen. Vattenfall är också huvudsaklig tillståndsgivare om man vill ut med fyllnadsmassor i älven. Ett samtal med dem borde nästan höra till Trafikverkets första åtgärder, kan man tycka.

Trafikverket kan göra nästan som de vill om man anser att det är viktigt och brådskar. Då kan man i kraft av en nödparagraf ”köra över” mark- och sakägare, men det ska nog mycket till innan dess. Vägdragningen vid kyrkogården och älvskanten måste lösas i snabbt, ömsesidigt samförstånd där ett statligt verk inte vältrar över stora kostnader på en liten kommun. Efter kvällens klargöranden ser en snabb strandskoning mycket intressantare ut än igår.

Det blir spännande att höra vad Vattenfall svarar Trafikverket.

Faror

Av , , Bli först att kommentera 5

Det första man tänker på när man hör det ordet är kanske inte kommunfullmäktige i Vännäs, men texten handlar i alla fall om ett av ärendena vid gårdagens KF.

Det jag tänkte nämna är frågan om ”älvsinfarten” till Vännäs, vägen förbi hemberget och Mariakapellet, längs med Umeälven. Vi som kör här ser hur vägen lutar mer och mer ut mot vattnet. Nyss har man avverkat träd i sluttningen för att minska risken för ras, fast jag inbillade mig att trädrötter hellre stabiliserar än tvärtom.

Vägverket vill så snabbt som möjligt dra om vägen bakom kyrkogården och Mariakapellet. Man tycks vara väldigt oroade för rasrisken. Möjligheten att förstärka befintlig väg uppges av samhällsyggnadsförvaltningen vara högst osäker. Ett av alternativen är förmodligen omöjligt att få tillstånd för, det andra är tekniskt svårt att genomföra enligt vad vi fick höra.

Gårdagens upphävande av detaljplanen röstades igenom av alla partier utom två. Beslutet gör det det möjligt för Trafikverket att tämligen snabbt dra om vägen om det är enda lösningen. Priset är förutom de pengar flyttningen kostar att skogsområdet bakom kyrkogården beskärs rätt ordentligt, vilket innebär att Vegaskolans skolskog tyvärr också gör det.

Det är tråkigt att så sker, absolut. Samtidigt kan det vara bokstavligt livsviktigt att trafiken snabbt flyttas från nuvarande sträckning så att risken för ras minskas. Jag har själv kört över ett vägavsnitt längs Vindelälven som försvann minuterna efter. Hålet blev både långt, djupt och farligt. Det skulle vara oansvarigt att skjuta upp flytten av trafiken till säkrare mark.

 

 

Fördubblad järnvägstrafik

Av , , 2 kommentarer 7

Jag trodde inte att järnvägen ökat persontrafiken så mycket som den gjort. Det handlar tydligen om nästan en fördubbling av antalet personkilometrar på 40 år. Godset har också ökat, men inte lika mycket.

Under ett antal decennier har underhållet av järnvägsnätet minskat. Stämmer siffrorna så ligger vi inte  bra till internationellt och reellt sett. Sedan några år ökar underhållet, men det måste skruvas upp ytterligare.

För något tiotal sedan hörde jag en politikervän i ett annat parti än mitt tala om att persontrafiken på järnvägen skulle försvinna, utom på vissa sträckor där det var tidsmässigt konkurrenskraftigt med flyget. Jag tror tvärtom att tåget kan öka sin andel högst avsevärt allteftersom oljan blir dyrare och mer svårfångad.

Det behövs fungerande tågförbindelser även längs hela Norrlandskusten och järnvägsnätet behöver underhållas för att matcha det ökande slitaget. Alliansens ökning av underhållet är bra, men måste skruvas upp ytterligare framöver.

Hamnen i hamn

Av , , 2 kommentarer 6


Skönt att höra att Trafikverket tas i örat av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i frågan om satsningen på Umeå hamn.

"- Jag förutsätter att Trafikverket följer de avtal som Trafikverket ingår med län och kommuner..", det är i dessa strikta sammanhang ord och inga visor.

De utlovade pengarna till satsningarna på och kring Umeå Hamn ska betalas ut. Satsningen som berör allt från pendlingstrafik till inlandets kommunikationer och leveransmöjligheter ska fullföras, enligt Elmsäter-Svärd.

Hela landet ska leva och några som skrev mycket konspiratoriskt om regeringens och ministrars avsikter ska skämmas.

Trafikverket och Norrland

Av , , 1 kommentar 3


Den planerade satsningen på Umeå hamn betyder väldigt mycket för hela Västerbotten, inte bara för Umeåregionen. Prislappen är 160 miljoner, varav hälften kommer från EU:s strukturfonder.

Av den andra hälften ska Umeå kommun betala 30, Region Västerbotten 20 och Trafikverket 30 miljoner.

Nu hotas hela satsningen för att Trafikverket inte får fram pengarna, trots att man skrivit på ett medfinansieringsintyg.

Hur man löser detta är inte så oerhört intressant, man ska bara lösa det. 30 miljoner är  pengar, men de är ganska små när man ser till det som satsas på infrastrukturen totalt sett.

Att för den summan bränna 80 EU-miljoner och en dubbelt så stor satsning som skulle gagna Västerbottens kust- och inlandsnäringar, det finns överhuvud taget inte på kartan.