Valfrihet ja, LOV nej

Av , , Bli först att kommentera 16

Omedelbart när man tar ordet valfrihet i sin mun appellerar detta uttryck till stark positiva känslor, något bra. Det finns flera alternativ och inriktningar, man kan välja vad som känns bäst osv.  Valfrihet är något som per definition tveklöst bra och eftersträvansvärt.

Under förra mandatperioden avskaffades LOV (Lagen Om Valfrihet) av den socialdemokratiska majoriteten. Nu när det återigen är borgerligt styre  i kommunen har man för avsikt att åter införa denna för kommunerna frivilliga lag som ger utrymme för privata aktörer inom välfärden. Ett sätt för kommunen att få verksamheten konkurrensutsatt.

Vi Fria Demokrater säger nej till LOV av det skälet att vi helt enkelt har ett större förtroende för den kommunala verksamheten både vad avser den tjänst som levereras och stabiliteten utförarorganisationen.

Visst finns faktorer som kan tala för privata aktörer, framförallt känslan av att kunna välja både tjänsteinnehåll/servicenivå och leverantör. Men är det verkligen så att mångfald och konkurrens i detta sammanhang med LOV som förutsättning driver en verksamhets- och kvalitétsutveckling som kommer brukare och kommun tillgodo eller finns risk att ev effekter av en utveckling  konverteras till vinster? Kanske kan också sänkta kostnader redovisas för vissa delar men med kommunen som basgarant för hela verksamheten kommer viss organisatorisk parallellitet att måsta finnas.

Vi litar helt enkelt inte på marknaden i det här sammanhanget och ser en uppenbar risk att skattemedel avsatta för vård och omsorg kan hamna hos finans- och riskkapitalbolag. Nuvarande regelverk är inte tillräckligt anpassat för att privata aktörer skall få tillgång till välfärdssektorn enligt vårt sätt att se. Vi har däremot fullt förtroende för den idag verksamma personalen som ansvarar för verksamheten, vi tror också att många av dessa kommer att ingå i framtida organisationer oberoende av arbetsgivare.

Istället för vinstdrivande företag skulle en nonprofitorganisation i någon form kunna sköta verksamheten på entreprenad, intraprenad och eller i partnerskap. En klart intressant lösning som vi Fria Demokrater anser värd att pröva. Det handlar då framför allt om verksamhetsmässig riskeliminering som säkerställer att tillförda skattemedel får rätt adress, ett krav som brukare och skattebetalare har all rätt att ställa.

Med en lösning enligt ovan kan komplicerade upphandlingar undvikas och organisatoriska fördelar vinnas. Fokus kan mer riktas mot direkta verksamhetsknutna frågor och utveckling av processen. Både kompetens och erfarenheter i nuvarande organisation såväl som externt tillförd tas tillvara samtidigt som utrymme ges för initiativförmåga och möjligheter till utveckling för berörda personalgrupper. I den föreslagna vägens riktning gäller också  att kommunen som huvudman ännu tydligare står bakom en verksamhetsutveckling där brukarens önskemål och behov står i centrum och där man verkar för att olika alternativ kan erbjudas inom ramen för nu gällande ramverk.

Bli först att kommentera